Džekas Metlokas: Tai šeimyninis ginčas

2014, 28 rugsėjo, 9:48 | kategorija Ideologija | 9 komentarai | peržiūrų 547 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Tageszeitung 2014.09.09

Dabartinė Putino politika yra Vakarų provokacijų rezultatas, sako Džekas Metlokas (Jack Matlock), buvęs JAV ambasadorius Maskvoje.

paveikslėlis

Jack F. Matlock. Dabar 84 m. Diplomatas, istorikas ir kalbininkas. Nuo 1987-1991 buvo JAV ambasadorius Maskvoje. Ten pat buvo ir per Berlyno sienos griūtį. Dalyvavo 2 + 4 derybose (derybos dėl Vokietijos suvienijimo; dalyviai – abi Vokietijos, TSRS, JAV, D.Britanija ir Prancūzija. Vert. pastaba), nuo kurių prasidėjo ir pereinamasis procesas Vidurio ir Rytų Europoje. Išleido kelias knygas, tarp kurių yra "Antgamtinės iliuzijos", kuriose rašo apie mitą, t.y. tariamą amerikiečių pergalę šaltajame kare, taip pat nupiešė dvigubą portretą – Ronaldo Reigano ir Michailo Gorbačiovo.

Tageszeitung: pone Metlokai, Gorbačiovo valdymo metu jūs buvote JAV-ambasadoriumi Maskvoje. Kaip jums tuomet atrodė Rusijos ateitis?

Džekas Metlokas: Kai mes galų gale užbaiginėjome Šaltąjį karą ir pradėjo politiškai išsilaisvinti Rytų Europa, buvo aišku, kad mums reikia įtraukti Rusiją į laisvą ir vieningą Europą.

Mes taip pat žinojome kad šaltojo karo įrankis – NATO sukurs Europoje naujas kliūtis (barjerą). Kas dabar ir atsitiko. Jei mes norime taikos, tada mes turėtume rūpintis, kad Rusija, Ukraina ir Rytų bei Vakarų Europos valstybės susitartų dėl vieningos saugumo sistemos.

Tageszeitung: Ar būtų buvę geriau jei NATO po šaltojo karo būtų išnykusi?

Metlokas: Rytų europiečiams reikia saugumo garantijų. Bet plėsti NATO į rytus buvo klaida – ir kaip tik taip ir buvo daroma. Mes neturime pamiršti, kad Šaltojo karo pabaiga buvo ne Vakarų pergalė. Mes susitarėme dėl Šaltojo karo pabaigos ir tai padarėme tokiomis sąlygomis, kurios buvo naudingos Sovietų Sąjungai. Mes visi laimėjome.

Tageszeitung: Šaltojo karo pabaiga buvo ne Vakarų pergalė?

Metlokas: Tai yra viena iš šių laikų problemų, kad daugelis žmonių į šį reikalą žiūri kaip į Vakarų pergalę. Iš tikrųjų, tai buvo Gorbačiovo darbas; jis sunaikino komunizmą ir komunistų valdymą Sovietų Sąjungoje. Vakarų spaudimas čia nieko dėtas . Šaltasis karas baigėsi prieš du ar tris metus iki Sovietų Sąjungos žlugimo.

paveikslėlis

Gorbačiovas ir Reiganas 1985 lapkritis. Ženevos susitikimas. Šaltojo karo pabaigos pradžia.

Tageszeitung: Kaip jūs manote, kiek buvo pateisinama NATO plėtra į rytus?

Metlokas: Mes – tai tie, kurie susitarė dėl Šaltojo karo pabaigos, visada įspėdavome juos: plėtra jokio saugumo nesukurs; nenaudokite Šaltojo karo įrankio – NATO. XX a. dešimtojo dešimtmečio vidury, reformuodami kariuomenę Rytų Europoje mes pradėjome „Partnerystę taikos labui“. Tačiau ekonomiką restruktūrizuoti buvo daug svarbiau. Tą galima buvo padaryti nesusiejant su saugumu ir NATO; būtų buvę geriau. Bet Lenkijoje, Čekijoje ir Vengrijoje restruktūrizavimas buvo susietas su NATO plėtra.

Taip pat buvo nutarta NATO plėsti visose trijose Baltijos šalyse. Tačiau Bulgarija ir Rumunija į plėtrą nebuvo įtrauktos. Nė vienai iš šių šalių Rusija nekėlė jokios grėsmės. Prasidėjo karinių bazių steigimas Lenkijoje – prieš neegzistuojančias Irano raketas. Rusams buvo aišku, kad tai provokacija.

2008-ji, , nuspręsta Ukrainą priimti į NATO. Ukraina labai susiskaldžiusi šalis ir tiesiai priešais Rusijos duris. Tai buvo labai kvailas Vakarų žingsnis. Šiandien mes turime reakciją prieš tą žingsnį.

Tageszeitung: Kaip JAV reaguotų, jei panašus scenarijus prasidėtų prie jų sienų?

Metlokas: Jei Kinija pradėtų organizuoti karinį aljansą su Kanada ir Meksika, Jungtinės Amerikos Valstijos to netoleruotų. Mes savęs neribotume jokiais abstrakčiais tarptautinės teisės normų principais. Norėtume bet kokiomis priemonėmis, kokias tik turime, išvengti kinų karinių bazių savo pasienyje. Kiekviena šalis norinti būti saugi privalo taip daryti.

Tageszeitung: Ar tai reiškia, kad jūs nebelaikote Putino agresoriumi?

Metlokas: Atsiprašau, nežinau ką jis daro. Aš negaliu to patvirtinti. Bet aš sakau, kad tai buvo visiškai nuspėjama. Putinas turi taip daryti, kaip ir bet kuris kitas Rusijos politinis vadovas turi veikti pagal aplinkybes. Revoliucija Kijeve praėjusį vasarį į valstybės saugumo aparatą atvedė žmones, kurie yra kategoriškai prieš viską, kas rusiška. Ir politiškai kol kas teisinga, kad jie gali būti vadinami neo-naciais be jokių išimčių. Smurtinis vyriausybės pastatų perėmimas prasidėjo Vakarų Ukrainoje. Ne Rytų.

Tageszeitung: Ar tai, ką mes matome Rytų Ukrainoje, yra intervencija?

Metlokas: Manau, kad ne, bet tai priklauso nuo apibrėžimo. Putinas sakė, kad jis gali paimti Kijevą per dvi savaites. Rusai tikrai nenori šio regiono. Jis yra ekonominės katastrofos sritis. Jis yra didžiulis krūvis.

Tageszeitung: Ar jūs manote, kad be vasario 22 d įvykių, kada buvo nuverstas prezidentas Viktoras Janukovičius, V. Putinas nebūtų aneksavęs Krymo?

Metlokas: Nemanau, kad jis taip būtų padaręs, jei nebūtų buvę perversmo. Taip pat ir jokios narystės NATO. Ir net jis nebuvo tikras, kad dauguma Krymo žmonių jo laukia. Tiesiog buvo to tikimasi. Tai atsitiko taikiai, o ne prieš žmonių valią. Toks buvo žmonių balsas. Krymas tris šimtmečius priklausė Rusijai. Galima teigti, kad jį perleisti Ukrainai buvo didelė Chruščiovo klaida . Bet tai atsitiko. Aš nesakau, kad teisinga buvo Krymą užimti. Bet, kad Rusija gins savo karinio jūrų laivyno bazę Sevastopolyje – to reikėjo tikėtis.

Tageszeitung: Kaip Jūs apibrėžtumėte, kas dabar vyksta Ukrainoje?

Metlokas: Iš esmės tai vidiniai šeimos barniai. Pašaliniai turi laikytis nuošalyje. Dabartinė padėtis yra gyvybiškai svarbi Rusijai ir Ukrainai ir niekam kitam. Kištis į Ukrainos įvykius buvo Vakarų klaida.

Tageszeitung: Ar norite paneigti, kad Rusija pažeidė tarptautines taisykles?

Metlokas: Žinoma, ne. Bet Vakarai pirmieji ėmė laužyti tas pačias tarptautines taisykles, kai NATO bombardavo Serbiją dėl Kosovo.
Mūsų antrasis Helsinkio baigiamojo akto pažeidimas buvo tada, kai mes pripažinome Kosovo nepriklausomybę, nes Helsinkio akte sakoma, kad ribos gali būti keičiamos tik tada, kai abi pusės sutinka. Putinas sako: „Jūs sukūrėte precedentą. Dabar aš pažeidžiu taisykles„. Mes į tai turime atsižvelgti, kai kalbame apie veiksmų teisėtumą.

Tageszeitung: Tačiau Ukraina neturi pasirinkimo.

Metlokas: Pagrindinė problema Ukrainoje yra tai, kad nėra ukrainiečių vienybės. Didžiausia rytinė dalis buvo tris šimtmečius neatskiriama Rusijos dalis. Vakarinė dalis, kurios gyventojai šiandien yra nacionalistai, Ukrainai atiteko tik po Hitlerio-Stalino pakto. Kai kalbame apie istoriją ir emocijas, mes tiesiog turime suprasti, kad tai nėra šalis su vieningomis tradicijomis, sienomis ir gyventojais. Dabartinė Ukrainos vyriausybė neatstovauja visai šaliai. Nors tai galbūt ir ne jų kaltė. Saugumo organus valdo radikalūs dešinieji nacionalistai – dėl to sunerimti turėtų ir Vakarų Europa. Turėtų.

Ir Luganske, ir Donecke ukrainiečiai šaudo savus žmones. Jie visi yra ukrainiečiai. Ukrainos kariuomenės aukos daugumoje civiliai ukrainiečiai. Dalis žmonių kovojančių rytuose artimai susiję su kitomis valstybėmis. Tarp jų lenkai ir slovakai. Bet jų dalyvavimo mes nevadiname „invazija“. Rusijai visada buvo aišku, kad ji nesutiks su Ukraina, kai ši sudarinėja Rusijai priešišką sąjungą. Šiuo požiūriu Rusija elgiasi taip pat kaip elgtųsi ir bet kuri kita šalis.

Tageszeitung: Jūsų prezidentas Barakas Obama sako, kad Rusija privalo sumokėti savo kainą. Kaip Jūs vertinate jūsų šalies politiką Rusijos atžvilgiu?

Metlokas: Per paskutines dvi savaites prezidento retorika tapo santūresnė. Jis labai teisingai padarė, kad nevykdė karinės intervencijos Ukrainoje. O apie tai, kokią kainą turėtų mokėti Rusija: Atrodo, kad Obama verčia Rusijos prezidentą veikti prieš jį. Ir tada Putinas turi parodyti, kad jis yra savo teritorijoje ir gali apsaugoti savo žmones. Tai nė vienai pusei neduos gerų vaisių.

Tageszeitung: Ar sankcijos prieš Rusiją veiksmingos?

Metlokas: Nėra bendros ekonominės sankcijos Putinui sustabdyti. Jis darys tai, ką yra įsitikinęs, kad turi padaryti. Pirma, dėl savo šalies saugumo, ir antra, kad išsilaikyti valdžioje.

Jo populiarumas pakilo nuo mažiau kaip 50 procentų iki daugiau kaip 85 proc. Pirmosios sankcijos buvo taikomos tam tikriems asmenims ir įmonėms. Tačiau, jei jūs padarote platesnes sankcijas, kurios turi įtakos visai tautai, tai tauta tampa dar priešiškesnė ir geros kaimynystės nėra ko tikėtis.

Tageszeitung: Ką turėtų JAV vyriausybė daryti prieš Rusiją?

Metlokas: Reikalinga rami diplomatija. Putinas daro savo šaliai žalą. Jį reikia užtikrinti, kad mes nesikišime kariniu požiūriu ir, kad niekada neketinsime Ukrainos padaryti NATO nare. Jei Putinas gaus šiuos įsipareigojimus – įtampa atslūgs. Taip pat reikia veikti per ekonominius pasiūlymus ES‘ui.

Tageszeitung: Jūs pergyvenote šaltąjį karą. Ar jūs dabar nerimaujate, kad Ukrainoje kilo karštasis karas?

Metlokas: Nemanau, kad tai bus karas. Kai kurie mūsų politiniai vadovai gali būti vidutiniško gabumo. Jiems trūksta vizijos ir 1980-ųjų pabaigos realybės jausmo. Bet jie nėra bepročiai.

Vertėjo komentaras:

Iš tikrųjų šaltasis karas, kaip teisingai sako Džekas Metlokas, pasibaigė 1989 metų lapkričio 9 dieną. Tą dieną griuvo Berlyno siena. Prasidėjo derybos dėl Vokietijos suvienijimo. Pagal Helsinkio 1975 metų sutartį sienos gali būti keičiamos tik abiem šalims sutinkant. Dėl to vyko derybos 2+4, t.y. derėjosi abi Vokietijos ir keturių okupacinių zonų valdytojai – TSRS, JAV, D.Britanija ir Prancūzija. 1990 gruodžio 3 Vokietija buvo suvienyta. TSRS išvedė kariuomenę iš Rytų Europos ir taip pat leido panaikinti komunistų valdžios monopolį. Nors buvo tariamasi dėl kariuomenių mažinimo ir kitų taikių iniciatyvų Europoje, tačiau JAV ne tik, kad neišvedė savo kariuomenės, bet atvirkščiai – pradėjo savo karinių bazių Europoje plėtrą:
paveikslėlis

Visas Europos padalijimas po antrojo pasaulinio karo faktiškai buvo Europos okupacija – vakaruose amerikiečių okupacijos zona (mėlyna), rytuose rusų (raudona). Ir vieni, ir kiti okupantai 50 metų demagogiškai tvirtino, kad tik jie vieninteliai yra išlaisvintojai, o okupantai yra tik priešinga pusė.

Šaltojo karo baigimo sutartys nevykdomos. Ir jų nevykdo kaip tik JAV. Jos (valstijos) savo okupacinę zoną plečia. Šviesiai mėlyna spalva tai jau praktiškai sudoroti kraštai ir tik laiko klausimas kada „savo noru“ taps natiečiais, o faktiškai JAV okupuotomis sritimis. Žalia spalva intensyviai ruošiasi „stoti“ į NATO. Stoti kabutėse todėl, kad nuo šių metų vasario mėnesio Ukrainos vyriausybė yra JAV marionetė, o vyriausybei tiesiogiai vadovauja JAV ambasadorius Kijeve. Geltona spalva tai šalys, kurias JAV verčia stoti į NATO, bet jos dar kol kas pakibusios ore, t.y. turi individualias sutartis su bloku.

Rusų antikomunistas ir demokratijos šalininkas Aleksandras Solženicynas 2006 metais atsakydamas į laikraščio „Moskovskije novosti“ klausimus pasakė:
NATO metodiškai ir atkakliai didina savo karo aparatą – plečia bloką į Rytų Europą ir į pietus nuo Rusijos, t.y. nori ją apsupti. Iš čia kyla ideologinė ir materialinė spalvotų revoliucijų parama ir taip pat Šiaurės Atlanto interesų įdiegimas Vidurinėje Azijoje. Visa tai nepalieka jokių abejonių, kad ruošiamasi Rusiją apsupti, o po to panaikinti jos nepriklausomybę

Nuo Ukrainos sienos iki Maskvos mažiau, nei 600 kilometrų. O nuo Rusijos sienų iki Niujorko ir Vašingtono virš 7000 kilometrų. Karo atveju iš Ukrainos į Maskvą amerikiečių branduolinės raketos skristų keliolika minučių, o iš Rusijos į Vašingtoną ilgai ir galima suspėti numušti.

Todėl visiškai teisingai Dž.Metlokas sako, kad Rusijos vietoje bet kuri valstybė elgtųsi lygiai taip pat, t.y. darytų viską, kad prie jos sienų neatsirastų priešiškos karinės bazės su branduoliniu ginklu.

Prisiminkime vadinamąją Karibų krizę, kuomet Chruščiovas Sovietų atomines raketas dislokavo Kuboje. Tada, kai tik amerikiečiai tai pastebėjo, JAV prezidentas Džonas Kenedis davė TSRS ultimatumą – arba išsivežate savo raketas iš Kubos, arba Amerika pradės Sovietų miestų atominį bombardavimą. Ir Chruščiovas atsitraukė. Nedaug trūko, kad būtų kilęs branduolinis karas. Dabar Obama Ukrainoje daro tą patį, ką sovietų gensekas darė Kuboje.

Šaltinis: taz.de

vertė ir komentavo:  Pranas Valickas

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarai 9

 1. virgis says:

  Geras Siknius, rusu padlaizys, tegu dziaugiasi kad nera ruso prie jo namu slenkscio.

 2. Dovydas says:

  etiketes labai lengva lipdyti…. Kaip antai jus patį,virgi, apšaukti amerikonų padlaižiu…..

  Metlokas tiesiog vardina faktus , o nesivadovauja emocijomis….

 3. ir taip aišku says:

  Ir be Metloko buvo viskas aišku, o Metlokas dar tai ir patvirtino. Man tai nesuvokiama, kai buvęs aukštas JASV pareigūnas Metlokas sako tiesą faktais įrodydamas, o tie rusofobai nieko negirdi ir girdėti nenoiri, tik kaip kokie paklaikę fanatikai rėkia: „rusai puola“. Na tai koks gali būti dialogas su fanatikais? Jie kaip tie fanatiški islamistai pavirtę teroristais.

 4. virgis says:

  Aš niekam nelaižau, bet pasakyk koks koloradas yra bukas jei per 50 metų neišmoksta kalbos šalies kurioje gyvena. Jei amerikonas mane uždarytu savo lageryje, tapčiau amerikofobu. O rusai ne puola , o kaip tarakonai lenda šliaužia per visus plyšius ir įvedinėja savo tvarką.Prašau neprikaišiok man jokio partiškumo, ar fobijų, bet tik aklas, durnas arba suinteresuotas nemato ruskių interesų kaimynų atžvilgiu.

 5. PP says:

  O jankis tai protingas, kai važinėja po visą pasaulį ir mano, kad visi su juo turi kalbėti angliškai? Tau nepakanka, kad ametikonai jau uždarė Lietuvą savo lageryje? Taip, režimas kiek švelnesnis, nei Sibire, bet esmė nesikeičia. Lietuvių tauta nyksta sparčiau nei „prie ruso“.

 6. virgis says:

  PP  tai nesažininga, bent prieš tremtinius,  lyginti Sibiro lagerius prieš dabartinį Lietuvos lagerį. Aš pritariu, kad Lietuvos valdžia (tai idiotai, cinikai, korupcionieriai) nori ir kuria panašius lagerius, amerikoniškus švelnesnius nei ruskiu, bet juk runkeliai už tai balsuoja, ir nieko čia tu nepakeisi. Mano valia aš pensininkam iš vis nemokėčiau pensijų, nes juk jie renka Grybauskaites, Kubilius ir kitus švonderius.
    Juk nėra didesnio vergo už tą kuris galvoja esas laisvas.
  Bet jei rinktis Putino ar Grybauskaitės lagerį….? Dar kol kas nepaneigta – mes gyvenam savo tėvų žemėje ir koloradai čia nereikalingi.

 7. PP says:

  Ką nesąžininga? Sovietai nekėlė sau tikslo sunaikinti lietuvių (ar bet kurios kitos tautos). Ką kliedi apie sunaikinimą visokie „patriotiniai“ propagandonai – tai jų kliedesiai. Tuo tarpu ES kaip JAV marionetė neslepia – tautos (ir ne tik lietuvių, ji jokia išimtis) bent jau ES turi išnykti. Naudojami metodai – kita kalba. Sakai, runkeliai balsuoja? Rinkimai – tik cirkas. Nieko nereiškia tas balsavimas. Nesvarbu, ką išrinks, visi (tiksliau dauguma vienų ar kitų, kairės ar dešinės, ar centro) varys toliau tą pačią vagą. Nes į visu kertinius postus renkami tik tie, kurių kandidatūros būna suderintos su JAV ir ES. Ir jei įvyktų stebuklas, kad išrinktų „ne tą“, tai jo lauktų geriausiu atveju Pakso likimas, o blogiausiu kulka ar net pilietinis karas šalyje.

 8. virgis says:

  Visiškai su tavimi sutinku, bet Rusijos glėbys ne išeitis. Per vidurį neišeis. Vakar žiūrėjau kažkokia rusu televizijos laidą, tai visiškas bredas, tokios isterijos dar savo gyvenime negirdėjęs.Duok receptą

 9. PP says:

  Deja, kito kelio kaip su Rusija NĖRA. Vakarai turi žlugti, o laisva (iš tikrųjų laisva) Lietuva tarp konfrontuojančių Vakarų su Rusija neišliks. Deja, valdžiažmogiai pasirinko tą pusę, kurios žlugimas yra neišvengiamas…

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top