Galų gale musulmonų bus daugiau nei mūsų

2015, 24 rugsėjo, 1:01 | kategorija Ideologija | atsiliepimų (24) | peržiūrų 1 545 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Vengrijos ministras pirmininkas statys tvorą ir prie sienos su Chorvatija. Į Europą gali atvykti 100 milijonų migrantų, kurie sunaikins europiečių kultūrą.

paveikslėlis

Viktoras Orbanas. Kormany.hu nuotrauka

Die Welt korespondentas su Viktoru Orbanu kalbėjosi dar prieš kylant neramumams prie Serbijos-Vengrijos sienos.

Die Welt: Pone Premjere ar Jūs patenkintas tuo kaip veikia pasienio tvora su Serbija?

Viktoras Orbanas: Vengrijos politikoje mes vengiame išsireiškimo „patenkinti“. Kvaila sakyti „patenkinti“, kai daugybė migrantų eina pas jus ir jūs turite nedėkingą užduotį juos sustabdyti. „Pasitenkinimas“ tinka tik grupei „Rolling Stones“. Mes išsikėlėme tikslą ir jo siekiame.

Die Welt: Vien antradienį Vengrijos policija pasienyje suėmė 200 žmonių. Pagal naujus griežtus įstatymus jiems gresia kalėjimas. Ar turite vietos 200 kalinių?

Viktoras Orbanas: Galiausiai paaiškėjo, kad kalėjimas gresia tik kelioms dešimtims žmonių, nes kiti sieną buvo kirtę prieš įsigaliojant naujam įstatymui. Bet ir tokiu atveju į moteris ir vaikus požiūris kitoks.

Die Welt: Keliasdešimt kartų per dieną padauginę iš 365 gauname kelis tūkstančius per metus. Ar užteks vietos kalėjimuose?

Orbanas: Taip užteks. Turime tūkstančius vietų.

Die Welt: Kur dabar eis pabėgėliai?

Orbanas: Nežinau. Yra du keliai — per Chorvatiją ir Rumuniją. Todėl dabar statome tvorą Rumunijos pasienyje ir statysime Chorvatijos pasienyje. Galų gale kelią nustatinėja kontrabandininkai.

Die Welt: Migrantai buvo Turkijoje, Graikijoje, Makedonijoje, Serbijoje — bet tik jiems atėjus į Vengriją Vakarų žiniasklaida pradėjo profesionaliai ginti jų poreikius. Tai ar žiniasklaida susijusi su migracijos organizatoriais?

Orbanas: Žinoma susijusi. NVO (nevyriausybinės organizacijos), žmogaus teisių gynėjai aktyviai padeda migracijos organizatoriams. Migrantai daug sužino iš Vakarų žiniasklaidos, kuri jiems padeda patarimais.

Die Welt: Taigi, mes žiniasklaida ir žmogaus teisių aktyvistai padedame gabenti į Vokietiją pabėgėlius.

Orbanas be žodžių linktelėjo galvą.

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas: „Europiečiai nesupranta kaip galvoja žmonės. Kai Artimuosiuose Rytuose žmonės girdi, kad Europa įvedinėja kvotas, tai jie šitą dalyką supranta kaip kvietimą eiti į Europą“.

Die Welt: Ar pabėgėlių banga kilo gaivališkai, ar ją organizuoja kontrabandininkai?

Orbanas: Tai didelis verslas. Iš žvalgybos ataskaitų matyti kaip Pakistane ir Afganistane kontrabandininkai pabėgėlių stovyklose siūlo savo paslaugas. Kainos priklauso nuo to kaip norite keliauti — oro jūrų ar sausumos transportu. Štai kodėl tarp migrantų tiek daug afganų ir pakistaniečių.

Die Welt: Ar tvora išgelbės?

Orbanas: Žinoma. Mes potvynį stabdome tiesiog prie sienų.

Die Welt: Žmogaus teisių aktyvistai teigia, kad Jūs pažeidžiate Ženevos konvenciją, nes Jūs neįsileidžiate į šalį pabėgėlių ir jie neturi galimybės prašyti prieglobsčio.

Orbanas: Ne. Ženevos konvencija numato teisę į saugumą, bet jo ieškantys neturi teisės pasirinkti šalies, kuri suteiktų jiems apsaugą. Pabėgėliai taip pat privalo gerbti juos priimančios šalies įstatymus. Pavyzdžiui, 1956 metais daug žmonių bėgo iš Vengrijos. Visi jie išvyko į Austriją, nes ji tiesioginė kaimynė ir joje buvo saugu. Ten jie buvo laikomi pabėgėlių stovyklose ir ten būdami pildė prašymus į kurią šalį norėtų emigruoti. Tada įvairios vyriausybės sprendė priimti ar ne. Taip turi vykti procesas pagal Ženevos konvenciją. Mes turime vykdyti įstatymus, sutartis ir įsipareigojimus. Mes turime šiems žmonėms padėti grįžti į savo šalis. Į mūsų pagalbą turi įeiti normalių gyvenimo sąlygų sudarymas tokiose šalyse kaip Sirija.

Die Welt: Kodėl Vengrija nenori priimti pabėgėlių?

Orbanas: Mes turime 1500 pabėgėlių šeimų, kurias priėmėme per pastaruosius metus pagal susitarimą kai lankiausi Libane ir susitikau su koptų bažnyčia. Mes jiems davėme pilietybę ir visas įmanomas teises. Niekada mes nesigyrėme, nors tą labai lengvai padarėme.

Die Welt: Kodėl Jūs atmetate pabėgėlių paskirstymo kvotas?

Orbanas: Privalomos kvotos eina prieš kiekvienos ES valstybės gyvybinius interesus, o mes privalome ginti Vengriją. Esame pasirengę apie tai kalbėti, bet apie kvotas tik savanoriškai ir tik pasibaigus antplūdžiui. Pati kvotų sistema kelia pavojų. Europiečiai nesupranta kaip galvoja žmonės. Kai Artimuosiuose Rytuose žmonės girdi, kad Europa įvedinėja kvotas, tai jie šitą dalyką supranta kaip kvietimą eiti į Europą.

Die Welt: O jei ES kvalifikuota dauguma balsuos už kvotų įvedimą?

Orbanas: Jei tai taps įstatymu, privalėsime jį vykdyti. Bet tai yra Europos Komisijos triukas, nes iki šiol visada tokius sprendimus priiminėjo tik vienbalsiai ES narių-valstybių vadovų susirinkimas. Tačiau Europos Komisija turi teisę Euro-parlamentui siūlyti įstatymų projektus, o E-parlamentas tokius siūlymus gali spręsti kvalifikuota balsų dauguma.
Aš įsitikinęs, kad taip daryti neprotinga ir nesąžininga ir tai ateityje labai brangiai kainuos. Mes prieš ir ieškome sąjungininkų. Vidurio Europos valstybės prieš privalomas kvotas, bet turi per mažai balsų, kad tam galėtų užkirsti kelią.

Die Welt: Ar Jūs svarstote „karštųjų taškų“ steigimo Vengrijoje galimybę?

Orbanas: Ne. ES planuoja „karštuosius taškus“, kur bus surenkami žmonės ir juose turės būti kol bus išsiųsti atgal ar gaus leidimą gyventi. Tai labai panašu į pabėgėlių stovyklas. Migrantai juose galės pasiruošti grįžti į tėvynę arba gauti kitų šalių pilietybės. Tokios vietos turi būti už ES ribų netoli karo zonos, iš kurios bėga žmonės. Jei tai neįmanoma, tai „karštieji taškai“ turi būti Graikijoje ar Italijoje. Nėra jokios prasmės žmones vežti iki Vengrijos.

Die Welt: Ar suteikti pagalbą nėra europiečių moralinė pareiga?

Orbanas: Mes visi turime moralinę pareigą. Vengrija yra Europos ir krikščioniškos kultūros šalis. Mes labai rimtai vertiname savo atsakomybę ir moralinę pareigą. Pirmasis visų mūsų įsipareigojimas turi būti sustabdyti migrantų antplūdį, nes jūroje žūsta nuo 10 iki 15 procentų keliaujančiųjų.

Die Welt: Tai rodo tik didelę žmonių neviltį.

Orbanas: Pakistane nėra nevilties. Jie nori gyventi geriau.

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas: „Nežiūrint europiečių gerų ketinimų, lygiagrečiai gyvens dvi visuomenės. Musulmonai nenori ir negali būti integruoti į krikščionių visuomenę. Gyvensime šalia vieni kitų“.

Die Welt: Serbija pareiškė, kad grąžinamų atgal migrantų nepriims. Ką Jūs darysite?

Orbanas: Migrantams įkūrėme zonas pasienyje, kur tvarkomi prašymai. Zonos nelaikomos Vengrijos teritorija. Tai tarsi oro uoste — esi Budapešte, bet teisiškai ne Vengrijoje. Tik perėjęs pasienio kontrolę atsiduri Vengrijoje.

Die Welt: Ar pabėgėliai gresia europiečiams prarasti tapatybę?

Orbanas: Dabar kol kas ne, bet jei migracija nebus sustabdyta, tai ateityje taip įvyks.

Die Welt: Ar Europoje įvyks civilizacijų susidūrimas?

Orbanas: Aš mieliau tai vadinu kultūrų konkurencija. Akivaizdu, kad krikščionys pralaimės, jei į Europą įsileis daug musulmonų. Dėl demografinių priežasčių gali atvykti neribotas skaičius musulmonų. Mes gerai išstudijavome Vakarų Europos visuomenes. Nežiūrint europiečių gerų ketinimų, lygiagrečiai gyvens dvi visuomenės. Musulmonai nenori ir negali būti integruoti į krikščionių visuomenę. Gyvensime šalia vieni kitų. Kiekviena valstybė turi teisę ko nors norėti. O mes to nenorime. Tai kultūros ir papročių klausimas. Aš nekalbu apie Dievą kaip daro krikščionys ir musulmonai. Kalbu apie kultūrą, gyvenimo būdą, laisvę, vyrų ir moterų lygybę, seksualinį elgesį. Šiais požiūriais musulmonų bendruomenė už mus stipresnė ir nugalės.

Die Welt: Kokiu būdu?

Orbanas: Jie didžiulį dėmesį skiria šeimai, vaikams, bendruomenės vienybei. Ir todėl galų gale jų pasidarys daugiau negu mūsų. Tokia paprasta matematika.

Die Welt: Vis dėlto ES ir A.Merkel migrantuose įžvelgia Europos ateitį, o Jūs kalbate apie Europos galą. Kas teisus?

Orbanas: Man patinka ankstesnis kanclerės posakis: „Multikultūrizmas yra miręs“. Sutinku. Mes nenorime daugiakultūrinio modelio.

Die Welt: Jokių musulmonų — Jūs norite Vengriją išlaikyti tautiškai vienalytę?

Orbanas: Ne visai taip. Vargu ar yra daugiau maišyta tauta kaip mūsų. Kalbu apie mūsų kultūros išsaugojimą. Mes žinome savo ilgą istoriją ir norime gyventi kaip anksčiau.

Die Welt: Austrijos kancleris Faymanas apie Vengriją pasakė daug blogų dalykų, lygino su naciais.

Orbanas: Blogai pasielgė. Tačiau mano asmeniniai santykiai su juo geri. Turime dirbti kartu. Man tokių dalykų jis niekada nesakė, kaip kalbėjo žiniasklaidai.

Die Welt: Tai jis negalvoja ką sako?

Orbanas: Būtent. Tai yra politika. Socialistiniame Internacionale iš tikrųjų yra darbo pasidalijimas — kiekvieną dieną kas nors iš jų būtinai turi mus pulti. (paryškinau aš, kad atkreiptumėte dėmesį. Kaip daug mes nežinojome!!! Bėgome nuo marksizmo, o atbėgome tiesiai į dar šlykštesnio marksistinio Socialistinio Internacionalo glėbį. Pasirodo Europą valdo Socialistinis Internacionalas. Dėl to mūsų komunistai ir komjaunuoliai taip greitai susikukavo su Briuseliu, nes pamatė, kad ten sėdi saviškiai. P.V. pastaba) Aš nemanau, kad jis mane užsipuolė asmeniškai.

Die Welt: Gal reikalaujate ar tikitės atsiprašymo?

Orbanas: Austrai neturi drąsos atsiprašyti.

Die Welt: Kaip Jūs vertinate diskusijas dėl pabėgėlių Europos Sąjungoje, pvz., Austrijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje?

Orbanas: Prancūzija žavinga šalis. Mane žavi prancūzų diskusijos. Net jei mus įžeidinėja, tai tą daro su jumoru. O austrai yra grubūs. Skirtingai negu Austrijoje, Prancūzijoje konservatoriai nėra pagrindinė politinė jėga. Sarkozy nėra ekstremistas. Įdomu, kad Vokietijoje KDS neseniai pakeitė kalbų toną. Mūsų mintys turi daug bendro su Sarkozy ir KDS ir tai rodo, kad mūsų požiūrio negalima vadinti ekstremistiniu.

Die Welt: Ar labai svarbi Jums yra Vokietija?

Orbanas: Per paskutinius keturis dešimtmečius Vokietija yra sėkmingiausia Europos šalis. Be Vokietijos negali būti išspręsta nė viena Europos problema. Tačiau Vokietija nusprendė Europoje nesiimti jėgos, kokios galėtų imtis atsižvelgiant į ekonominę galią. Vokietija bandė Europoje sukurti struktūrą, kur būtų atsižvelgiama į visų interesus ir viskas eitų gerai. Mes norime, kad ir toliau Vokietija būtų tokia.

Die Welt: Nepaisant to Vokietijos vidaus reikalų ministras de Mezjeras (de Maiziere) grasina vengrams nutraukti ES finansavimą, jei Vengrija nepriims privalomų kvotų.

Orbanas: Mes nusivylėme, nes tai tonas, kurio anksčiau vokiečiai vengė. Tai brutalios jėgos naudojimas. Yra didelis nesupratimas apie struktūrinių fondų paskirtį. Lėšos skiriamos skurdesnėms šalims visiškai nereiškia, kad turtingosios joms duoda labdarą, bet tai yra priemonė, kad galėtų veikti sąžininga vieninga ES vidaus rinka.

Die Welt: Vokietija ir Austrija įvedė sienų kontrolę. Ar tai rodo, kad Jūs buvote teisus pradėjęs griežtą politiką?

Orbanas: Tai sveiko proto požiūris. Jei žmonės neteisėtai nori kirsti valstybės sieną, kitaip elgtis negalima. Per pastaruosius metus Europoje vyksta keisčiausi dalykai — mes esame vienintelė šalis vykdanti Šengeno sutartį ir už tai visa ES mus puola. Kartais mus kritikavo teisingai, kad laužome taisykles nes jų nesuprantame, bet dabar yra atvirkščiai — mes laikomės. Tai yra labai keista. Malonu tiek, kad ir kiti pradeda matyti kaip ir mes.

Die Welt: Ar jau Dublino sistema žlugo?

Orbanas: Taip. Istorija kaip ši sutartis atsirado ir dabartinis spaudimas rodo, kad tai labai jautri problema. Prireikė ne vienų metų, kad paaiškėtų jog sprendimas buvo labai trumparegiškas. Niekas nekaltas. Tiesiog buvo kita padėtis, o šiandien pasaulis labai pasikeitė.

Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas: „Giliau pažvelgus Europoje matyti esminė valdymo problema“.

Die Welt: Kaip ją galima pakeisti?

Orbanas: Sudėtingas dalykas. Bet kokiu atveju gerai būtų į problemos sprendimą pritraukti kandidates į ES Serbiją ir Makedoniją. Reikia pasidalinti atsakomybę.

Die Welt: Ar Graikija vis dar yra svarbiausia ES problema ar jau ne?

Orbanas: Graikijos istorija labai liūdna. Europoje protas ir širdis eina atskirai, todėl visą Europą apėmė krizė. Ir Graikijoje tas pats. Mes leidome, kad jie jau šešis metus nesilaikytų Šengeno sutarties taisyklių. Mūsų minkšta širdis dabar sukėlė pasekmės, už kurias mes visi turime mokėti.

Die Welt: Kiek migrantų atvyksta dabar?

Orbanas: Frontex analizė teigia, kad milijonai. Aš manau, kad gali būti 100 milijonų. Klausykitės ką kalba Sarkozy. Neseniai jis televizijos interviu sakė: „Neužmirškite Juodosios Afrikos“. Po Libijos sunaikinimo neliko jokių kliūčių į pietus nuo Sacharos esančių šalių žmonėms keliauti į Europą, jei jie to nori. Tai jau pasaulinė problema. ES turi galvoti toliau į priekį, nes ne tik ES, bet ir JTO neteisingai vertina padėtį. Reikalinga pasaulinė diskusija.

Die Welt: Kokia išeitis?

Orbanas: Pirmas dalykas: Protingiausia būtų nenaikinti valstybių. Pavyzdžiui, kaip Sirijoje europiečiai ir amerikiečiai remia nesamą „Arabų pavasario“ opoziciją, nors iš pat pradžių buvo aišku, kad ji negalės valdyti šalies ir kad valstybė suirs. Todėl dabar susidūrėme su pabėgėlių krize. Turėtume sau mintyse pasakyti: „Nenaikinkime daugiau nė vienos valstybės“.

Die Welt: Jūs taip pat sakėte, kad Vokietijos labdara pabėgėliams ir yra antplūdžio priežastis. Ar tikrai?

Orbanas: Taip, mes kalti, nes sudarėme įspūdį, kad jie visi laukiami ir gali ateiti. Visi kalti — žiniasklaida, ekspertai, politikai, liberali europiečių mąstysena. Giliau pažvelgus Europoje matyti esminė valdymo problema. Taip pat, kaip jau buvo pastebėta anksčiau, ir euro krizė. Mūsų politinė kultūra valdoma per įstaigas. Nesvarbu ar valstybių parlamentai, ar E-parlamentas, ar vyriausybės, ar Euro-Komisija, valdo įstaigos, bet ne asmenys. Stiprūs vadovai vertinami kaip grėsmė. Taip mano europiečiai. Tačiau per krizes ir suirutes labai reikalingi stiprūs vadovai-asmenybės.

Die Welt: Jūs ir ponia Merkel?

Orbanas: Europa turi labai gerų vadovų, bet jie nevadovauja, o slepiasi už įstaigų. Beje yra Kameronas. Jis klasikinis vadovas. Kažkas turi imtis drąsos priimti sprendimus ir atsakomybę už juos.

 

………………straipsnio ↑↑↑ pabaiga…………………

vertė: Pranas Valickas

vertėjo komentaras:

Dabar ES′o valdžia Briuselyje, Paryžiuje ir Berlyne sąmoningai sukėlė pabėgėlių skandalą, o kol vyksta skandalas ir visų dėmesys nukreiptas būtent į jį, ES′o biurokratai nori iš Europos Sąjungos narių-valstybių atimti dalį valdžios — būtent nori centralizuoti imigrantų paskirstymą įvedant kvotas. Europos Sąjungos sutartis nenumato tokio centralizuoto skirstymo. Kiekviena ES narė imigracijos reikalus sprendžia savarankiškai. Tačiau, jei dabar ES nariai pasiduos Briuselio biurokratų spaudimui ir sutiks su kvotų įvedimu, tai ateityje visus imigracijos reikalus spręs ne ES nariai-valstybės savarankiškai, o vien tik centralizuotai Briuselis. Vienu žodžiu šitą vaidinimą su neva nekontroliuojamu pabėgėlių srautu sugalvojo tam, kad būtų įvykdytas dar vienas valdžios centralizavimo žingsnis. Sukėlę pabėgėlių antplūdį Briuselio biurokratai nori išgąsdintas vyriausybes priversti atiduoti Briuseliui teisę reguliuoti imigraciją. Su tuo sutikusios valstybių vyriausybės praras teisę reguliuoti imigraciją savo pačių šalyse.

Ką mes turėsime Lietuvoje po tokios reformos? Briuselis galės netrukdomai pas mus įkurdinti visokius valkatas, banditus, antisocialinius elementus, žodžiu turės kur tremti jiems netinkamus atėjūnus. O mūsų valdžia neturės teisės daryti ką nors prieš. Anksčiau jie jau bandė tokius dalykus daryti, bet tada neišėjo.Gali būti, kad tas jiems pavyks dabar.

 

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 24

 1. Viskas daug paprasciau says:

  Nutraukime JAV karus pabegeliu namuose.

 2. to pritariu vertėjui says:

  tavo žodžiai dvokia šovinizmu

 3. to pritariu vertėjui says:

  vadovaukis savo smegenim, o ne televisorium.

 4. to viskas daug paprasčiau says:

  Patikslinimas;  nutraukite, banksterių marionečių, jav karus pabėgėlių namuose.

 5. to pritariu vertėjui says:

  Nacionalizmas yra gerai, bet iki tam tikros ribos. Ne rusai, pagaliau, kalti!

 6. Ec says:

  Niekas nepaneigs, kad prisirinkus tų „pabėgėlių“ kritinei masei jie nepradės kovoti už savo teises, o kai reikia apginti kažkieno teises labai noriai padeda JAV, kaip pavyzdys – arabų pavasariai. Pažiūrėkit video susijusių su tais „pabėgėliais“ nesvarbu iš kurio kanalo, „pabėgėliai“ pagrinde jauni vyrai, puikiai tokiems pavasariams tinkami.

 7. to Ec says:

  Tai jau taip…

 8. Panzer says:

  Beje, apie tą patį buvau pagalvojęs ir aš. Štai ir pagalba atvyks, žaliais doleriukais, nes Europoje per skysti kiaušiniai, kad patiems susitvarkyti. Kas kaltas, kad gulim kaip nekalta mergelė sienas atsidariusi, o dar žydiška propagandos TV rodo kviečiancius miestiečius, Merkel, trūksta žodžių kas mūsų laukia… Dauguma žmonių praregėjo, bet jau vėloka, todėl gražiuoju šito klausimo galim ir neišspręsti…

 9. Mindaugas says:

  Pagrindinis karštasis taškas dabar, be abejo, yra Sirijos ir Irako teritorijose. Čia praktiškai egzistuoja 4 jėgos: Sirijos armija vadovaujama Sirijos prezidento Bašaro Al Asado, Al Nusra frontas (Al Qaedos atmaina), Kurdų nacionalinis judėjimas, kurio priešakyje yra pažangioji Kurdų darbininkų partija, „Islamo valstybė“. Į visą šią košę derėtų įvelti tiek JAV, kuri kartais babombina ką nors, ir Turkiją, kuri bando užgniaušti kurdų nacionalinį išsivadavimą taip tiesiogiai remdama „Islamo valstybę“, kuri su Turkija sau sėkmingai prekiauja nafta. Asado pusėje kovoja Hezbollah ir neseniai pačio prezidento sutikimu dislokuoti Rusijos daliniai. Todėl galiu sudaryti kelias ašis: Sirija (su sąjungininkėmis Libanu ir Hezbollah, Rusija su Kurdais) prieš regioną siekiančias destabilizuoti jėgas (NATO bloku, kurio priešakyje yra Turkija, JAV, Al Nusra banditai, oficialiai remiami JAV per Turkija) bei „Islamo valstybė“ (kurią sudaro apie 30 tūkstančių sunitų kovotojų ir su kuriais kovoja tik Asado ašis, o tiek Turkija, tiek JAV laikosi „neutraliai“). Tas kas daugiausiai laimėjo iš pirmojo ir antrojo pasaulinio karo, nori laimėti ir iš trečiojo. Pats laikas mokytis iš istorijos, o ne kalbėti apie musulmonus….

 10. andriui says:

  Kas ta Asado opozicija pagal tave, kvaileli, gal Al- Nusra ar tie banditeliai, kuriuos pindosai ruose ir siunte pries sirus, tik , deja, visi urmu i ISIL puse perejo? Gal istrauk galva  is uzpakalio pries komentuodamas, apsidairyk aplinkui, ir nedaryk is saves juokdario arba kvailio?

 11. Mindaugas says:

  andriui: ar bent jau pats supranti, ką parašei? Rusija palaiko Asadą, ačiū Dievui jau ir aktyviais veiksmais. O visos šitos „opozicijos“, tėra tik anglosaksinių spec. tarnybų marionetės, dirbančios vienam bendram šeimininkui-sonizmui. Aš jums turiu porą klausimų. Ar Rusijos daliniai yra Libijoje ir Turkijoje? O galbūt Rusija pasirašė kokį nors slaptą susitarimą su viena pagrindinių NATO narių Turkija, kad ši užtvindytų Europą pabėgėliais? Ar Rusija pritarė Libijos, Sirijos ir kitų valstybių destabilizavimui, Vakarų vykdomam genocidui prieš tų šalių gyventojus? Ar pabėgėliai „netikėtai“ užplūdo Europą tik tada, kai pasirodė pranešimai apie Rusijos buvimą Sirijoje? Jei į bent vieną iš šių klausimų atsakėte „taip“ tada esate apmokamas agentas arba megztų berečių kohortos atstovas.

 12. Mindaugui says:

  Nenustebciau, kad tokie „andriai“ bandytu tvirtinti, kad Europos uztvindymas pabegeliais tai yra Rusijos kalte, juk jau girdite presstitutes bandancias prastumti sitokio tipo idiotizmus placiosioms masems. O del klausimo ar sitokie „andriai“ yra apmokami agentai ar megstos beretes- o gal paprasciausiai konservuotais grybais apsinuodije? Uztat ir haliucinuoja apsvaige ir vemia visose pakampese savo uznuodyta turini…hehehe…

 13. to shakes says:

  pasirodo, kad tu tas pats „andrius“, skaitai, bet nesupranti ka-  kas gi „trucino savo liaudi cheminiais ginklais“? Girdejai kazkur skambinant, bet neaisku kur, bet vistiek norisi pasireiksti, nors neturi zalio supratimo kas ir kaip. Tai stai, pirmokeli, pagelbesiu tau – siru gyventojus cheminiais ginklais trucijo pindosu ir turku apmokami ir apmokyti banditeliai. Sirijos prezidento vardas yra Basaras Al-Asadas (turbut tau sunku perskaityti ir prisiminti, bet su laiku turetu buti lengviau). Kuo dar galime padeti , kol pats ismoksi suprasti tai, ka perskaitei?

 14. Mindaugas says:

  to shakes: kažkaip tavo ritorika įtartinai panaši į liūdnai pagarsėjusio šio tinklapio vartotojo, kurio nikas „saul“. Ir iš viso, tamstos mintys įtartinai panašios į jav prezidentūros administracijos kleidžiamus niekus.

 15. Mindaugas says:

  to to Mindaugui: taip, tai jau yra prastuminėjama. Visa „civilizuotoji“ ir „europietiška“ Lietuvos buržujų grietinėlė prapliupusi virkavimais, kai jų skystos smegenėlės suvedė kelis niekuo nesusijusius galus: pabėgėlius ir Rusijos karinių pajėgų buvimą karo krečiamoje Sirijos teritorijoje. Demagogijos asai iš apgailėtinų ir Lietuvos darbininkijos pinigus rijančių „Rytų studijų“ centrų pradėjo vapėti, kad ši pabėgėlių krizė neva yra naudinga tik vienam žmogui – „baisiajam“ Putinui ir jo Kremliaus režimui (galite pažiūrėti lryto.tv, bet, kaip sakant moksliniais tikslais). Žinoma, nebuvo apsieita be visų laikų geriausio Rusijos eksperto, geopolitinio sofizmo genijaus, nesenstančio išminčiaus, rezistento Nr. 1 V. Landsbergio ir mūsų mėgstamiausios konservatorių partijos narės R. Juknevičienės bandymų perspėti Marijos žemę, kieno gi ausys iš tikrųjų kyšo už barbarų plūdimo į civilizacijos gilumą.

 16. Panzer says:

  Mindaugai, o blogiausia, kad limpa… Teko kalbėti su vienu bendru pažįstamu,sako suprantu, kad jav ir co daro bardaka,bet dėl Rusijos pajėgų Sirijoje žmonės plūsta čia…Net ir kvailiausia mintis kartojama dažnai tampa vienintelė tiesa… Lojo visa buržuazine mūsų „grietinėlė“ ant Rusijos ir prilojo, egzpertai didieji rimtais veidais žmonėms pasakas seka, o tuo tarpu mus likimo valiai palieka! Pasiutęs pyktis ima, kad esu bejėgis sustabdyti tą užsukta mašina,nes valdžia IŠDAVĖ Europa,bet žmonės jau bunda tik neaišku kuo tai baigsis, nemanau, kad geruoju. Kaip sutapimas vienoje didžiausių mečečių V.Europoje, Londone degė mečetė, kurią gesino apie 70 ugnegesiu. Jau dabar aišku, kad žiema bus sunki…

 17. Mindaugas says:

  to Panzer: Taip limpa, kaip ir lipo niekuo nepagrįstos 1991 m. nepriklausomybės fantazijos. apie tai, kaip po penkerių metų gyvensime kaip Amerikoje. Lietuviams daug kas limpa, ypač fantastinės idėjos, brukamos apsukrių dėdulių iš jav…tokia jau ši tauta. Mums trūksta REALIOS opozicijos, trūksta blaiviai mąstančių žmonių, galų gale trūksta elementarios savigarbos….

 18. Mindaugui says:

  Taip, kaip visada, pilnai su Jumis sutinku, isskyrus si punkta – „mums truksta blaiviai mastanciu zmoniu“. Is dalies tai tiesa, blaiviai mastanciu zmoniu niekada nebuna per daug, bet tikra problemos saknis gludi liaudyje – lietuviai labai panasus i ukropus, tas pats kvailas naivumas, godumas, „wishful thinking“ kaip sako R.Paulauskas, nebent tie blaiviai mastantys zmones didziaja tautos dali,uz pakarpos nutvere, „gelezine ranka priremtu prie laimes“ (bet tada zmoneliai vel cyptu apie represijas ir nelaisve), lietuviai visumoje neturi jokios savimones ir savigarbos, eina kaip banda paskui garsiausiai rekianti ir graziausiai zadanti ir tiek. Ka tie blaiviai mastantys zmones cia darytu, tik nusispjautu is nusivylimo ir pasislykstejimo bailiais avinais? Paskutinis priminimas  (zinau, kad Jums to nereikia, Jus ir taip gerai zinote kas ir kaip vyksta., bet mane tas vaizdas vis dar eda, tai paminesiu) tai protestas pries uzvezamus „pabegelius“ – kiek zmoneliu susirinko ir kokia buvo likusios liaudies reakcija? Tusciomis akimis spoksantys ir tyliai mekenantys avinai, net nesuprasi ar jie uz ar pries, gal tikrai – lietuviai paslapcia troksta „ivairoves“?

 19. Mindaugas says:

  to Mindaugui: Taip, Jūs visiškai teisus….geriau ir neparašysi….

 20. Dalia says:

  Prieš gerą savaitę, anksti ryte mačiau kaip grupelė pabėgėlių šalia arkikatedros augančią šimtametę liepą niokojo. Nulaužė didžiulę šaką, nusviedė šalin, ta jiems mat netiko, tai kitą nusilaužę, vos ne jų dydžio pasiėmė. O tu, žmogus eidamas mieste, nesiryžti mažos šakelės sau nusilaušti, o mat musulmonai dėl to nesikompleksuoja, spjauna į viską. Be žodžių… Reikėjo pamatyt vaizdą..

 21. Ec says:

  Dalia, nereikia jų vadinti nei musulmonais nei pabėgėliais, jie nėra nei vieni nei kiti. Jie veltėdžiai, tuomet viskas atsistoja į savo vietas. O vaizdelį reikėjo nufilmuoti

 22. Mindaugas says:

  Taip, taip, tokie patys veltėdžiai, kaip ir lietuviai (ekonominiai pabėgėliai), išvykę į užsienius uždarbiauti….niekais užsiimate, gerbiamieji….geriau nagrinėkite priežastis, kodėl jie čia atvyko, o ne kalbėkite apie jų elgesį (asmeniškai aš labai abejoju, ar toks įvykis, aprašytas ponios Dalios iš viso buvo)….

 23. Ec says:

  Na jei nebūtų veltėdžiai, pakaktų jiems šalies kurioje nėra karo, bet jiems to nepakanka, jiems reikia į Vokietiją, Skandinaviją, ten, kur didžiausios pašalpos.

 24. Dalia says:

  Buvo. Kadangi, kokie keturi, penki gulėjo ant grindinio prieš pat katedrą, tiesiog su kuprinėmis, matyt kiti norėjo pasitiesti. Šeštą ryto lėkdama į darbą tikrai nesiruošiau dar ir filmuoti. Rašau ką mačiau, kurių galų kurti nebūtus dalykus?

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top