Kalbos gelbėjimo iniciatyva, kurią galima būtų pavadinti Trojos arkliu Lietuvai

2015, 18 rugsėjo, 20:30 | kategorija LPT | atsiliepimų (11) | peržiūrų 856 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Trojos arklysArvydas Daunys

Pradžioje savęs paklauskime – kas yra valstybinė kalba? Tai kalba, nurodanti valstybės suvereną – tautą. Valstybinės lietuvių kalbos viršenybė prieš visas kitas kalbas yra aiškiai apibrėžiama įstatymais bei Konstitucija.  Įstatymais yra apibrėžtas ir raidynas, kuriuo kalba užrašoma.

Lyg ir viskas aišku. Vadovaujamės Konstitucija, laikomės galiojančių įstatymų, ir viskas gerai.

Bet staiga iš kai kurių mūsų šalies gyventojų pasigirsta pretenzijos, jie, ignoruodami Lietuvoje gyvenančias dar ir kitas tautas, pradeda reikalauti savajai tautinei mažumai išskirtinių sąlygų, kurios  pakeistų asmenvardžių rašybą Lietuvos Respublikos asmens dokumentuose.

Kaip bebūtų keista, bet tarp Lietuvos politikų atsiranda tokių, kurie pateikia įstatymų projektus, numatančius galimybę Lietuvos piliečiams, turintiems istorinius dokumentus (įstatyme vadinamus  „šaltiniu“), kuriuose jų pavardė kažkada buvo užrašyta nelietuviškoms raidėmis, pagal pageidavimą pasikeisti savo lietuviškai užrašytus vardą ir pavardę tokia forma, kokia jie užrašyti „šaltinyje“.

Tokį įstatymo projektą ( XIIP-1653(2) ) užregistravę ir pateikę svarstyti Seimui politikai – socialdemokratai Gediminas Kirkilas ir Irena Šiaulienė – savo veiksmais palaiko lietuviško raidyno išplėtimą W, Q, X raidėmis. To jau senokai reikalauja politinė partija „Lietuvos lenkų rinkimų akcija (LLRA)“ ir Lenkijos valstybė.

LLRA reikalavimus ir siekius galima puikiai suprasti – partija siekia populiarumo, kuris lengviausiai pasiekiamas „ginant“ savojo elektorato „teises“. Tik štai klausimas – nuo ko ginant? Lietuvos lenkakalbių piliečių Lietuvoje nėra nuo ko ginti. Jų niekas nepuola, greičiau jau atvirkščiai – ištikimais rinkėjais prisidengusi partija mėgina pulti LR pagrindinio įstatymo – Konstitucijos – pamatinius reikalavimus, įtvirtinančius valstybingumą. Bet tai, kaip jau ir minėjau, tėra partinės intrigos, į kurias labai kreipia dėmesį socialdemokratų partijos atstovai. Kažin kodėl?

Kitas dalykas, kad spaudimą lietuvių išrinktai valdžiai daro ir Lenkijos valdžia, reikalaudama kažkokių išskirtinių teisių tam tikrai Lietuvos piliečių kalbinei grupei. Noriu priminti, kad Lietuvos lenkakalbiai piliečiai nėra Lenkijos piliečiai, kuriuos kaimyninė valstybė privalėtų ginti nuo kažkokios menamos agresijos ar pažeidžiamų teisių. Lenkiškai kalbantys Lietuvos piliečiai turi savo teises ir pareigas mūsų valstybėje. Ir Lietuvos piliečių interesus ginti Lietuvos teritorijoje yra visiškai ne Lenkijos reikalas.

Juolab, kad Lietuvoje valstybės išlaikomų lenkiškų mokyklų skaičius – didžiausias pasaulyje! Ir tai suteikia lenkiškai kalbantiems piliečiams turėti geriausias sąlygas pasaulyje (neįskaitant, žinoma, Lenkijos) išsaugoti savo kalbą ir visus kitus tapatybės atributus.

Taigi, išskirtinių savo kalbinei grupei sąlygų Lietuvoje reikalauja tik du subjektai – LLRA ir Lenkijos vyriausybė, kurių reikalavimus bando prastumti (bent jau žengti pirmuosius žingsnius jų įgyvendinimo link)  minėtieji socialdemokratai. Kokių paskatų vedini – kitas klausimas, į kurį gali atsakyti tik jie patys. Aš nespėliosiu.

Tačiau, staiga viešojoje erdvėje kaip Pilypas iš kanapių iššoka iniciatyvinė grupė „Talka“ ir pateikia savo alternatyvų projektą, kurį pavadina „lietuvių kalbos išsaugojimu“, ir pasiūlo asmenvardžius nelietuviškomis raidėmis rašyti antrajame (papildomame) asmens dokumento puslapyje bei kitoje tapatybės kortelės pusėje. Kitaip tariant, iki tol buvusiame grynai lietuviškame dokumente pradėti rašyti viską, ko pageidaus to dokumento turėtojai.

„Talkos“ iniciatyvinės grupės  rašytame straipsnyje yra rašoma: „Pamirštama, kad įrašai vien nevalstybine kalba akivaizdžiai prieštarautų Konstitucijai. Teigiama, kad egzistuoja teisė savo vardą rašyti ne valstybine kalba. Tačiau Europos Žmogaus Teisių Teismas yra ne kartą išaiškinęs, kad valstybės to leisti neprivalo, priešingai, asmenvardžių rašymas turi būti reguliuojamas daugumos piliečių patogumui“.

Atrodytų, šiuo tekstu sudedami visi taškai ant „i“. Betgi ne! Grupė siūlo telktis, rinkti parašus ir visus piliečius bendradarbiauti, kad lietuvių dokumentuose asmenvardžiai galėtų būti rašomi jų savininkų pasirinkta kalba.

Ar tai galima pavadinti lietuvių kalbos išsaugojimu? Žinoma, ne. Nes tai yra tik pirmas žingsnis naikinant lietuvių kalbos viršenybę prieš kitas kalbas Lietuvos teritorijoje.

Kodėl taip tvirtinu? Nežinantiems priminsiu tokį visuomenės poveikio įrankį-technologiją, kurią daugelis (tikiuosi) pažįsta kaip „Overtono langas“ (jei yra nežinančių – Overtono langas arba apie naikinimo technologiją). Tai yra sistemingų žingsnelių technologija, kurios tikslas – parengti visuomenę pozityviai priimti tai, ką ji iki tol vertino neigiamai. Pradžioje pristatomas tikslas. Apie jį kalbama, tačiau niekas jo net nesvarsto. Atmeta. Vėliau visuomenė įtraukiama į diskusiją apie tai. Kitu žingsniu jau pradedami svarstyti pliusai ir minusai, o vieną dieną visuomenei tai pristatoma kaip įtvirtintas faktas. Viskas.

Bet visi prie reiškinio, kuris įtvirtinamas visuomenėje kokių nors interesų grupių iniciatyva, jau yra įpratinti – atpažįsta pavadinimą, ilgos ir nuolatinės diskusijos visus išvarginusios, dėmesys atlėgęs, ir apskritai – viskas atsibodę ir įkyrėję. Taigi – langas pilnai atvertas. Reiškinys tapo norma.

Tad mūsų svarstomu lietuvių kalbos darkymo atveju daromas jau trečias žingsnis – pristatymas ir svarstymai jau praeityje, dabar pradedami (ar jau įpusėję) rinkti pritariančių (arba tiesiog suklaidintų ir nesuvokiančių, ką daro) žmonių parašai, siekiant pateikti „alternatyvų“ G. Kirkilo ir I. Šiaulienės projektui variantą.

Iš tiesų jis joks alternatyvus – siūlo tą patį, tik pačio tikslo realizavimą labiau ištempiant laike. Pradžioje įrašai ne valstybine kalba bus ne pirmajame, o antrajame paso puslapyje. Skubėti neverta, minėtų socialdemokratų skuba atnešė didelį visuomenės pasipriešinimą, o tai parodė, kad Overtono lango principu veikianti sistema yra nuosekli ir negalima peršokti joje numatytų etapų. Visuomenė to neleis. Tačiau pasinaudojant visuomenine iniciatyvine grupe, kurioje yra žinomų visuomenei asmenų, pradedant iš tolo ir prisidengus kilniais tikslais, galima pasiekti beveik viską.

Todėl, mano nuomone, jeigu „Talkos“ iniciatyvinė parašų rinkimo grupė tikrai rūpinasi lietuvių kalbos išsaugojimu, jos iniciatoriams reikėtų gerai pagalvoti, ko jie iš tiesų siekia – mat kartą pradėjus rašyti nelietuviškais rašmenimis oficialiuose LR asmens dokumentuose, kitas tų dokumentų savininkų ar kokių „iniciatyvinių grupių“ siūlymas-reikalavimas gali būti įteisintus dokumentų įrašus įteisinti ir gydymo įstaigose, ligonių kasose, moksleivių mokyklų dokumentuose. Po to, suprantama ir logiška bus įrašus automatiškai įteisinti visur kitur – juk negalės žmogus, gyvenantis Lietuvos Respublikoje, skirtingose įstaigose turėti skirtingus įrašus apie savo paties asmenį. Taip prieitume iki absurdo.

Pasakę „A“ turėsime tarti ir „B“. Mat kartą nuleidus kartelę – vėliau ji bus lenkiama vis žemiau. Iki dugno.

Ir nors iniciatyva skelbiasi siekianti išsaugoti lietuvių kalbą, iš tiesų ji siekia prastumti nelietuviškus įrašus antrajame paso puslapyje ir kitoje asmens kortelės pusėje. Nieko daugiau – absoliučiai nieko! – ši iniciatyva nepasieks.

Šiai iniciatyvai pavykus, Seime jau nebus svarstoma, – priimti ar nepriimti šias nelietuviškas Q, X, W raides į lietuvių raidyną, ne – bus svarstoma KUR jas dėti, – galiniame ar priešakiniame lietuviško dokumento puslapyje. Draudimo barjeras bus jau peržengtas.

Be to, ši iniciatyva negali garantuoti kitų iniciatyvų užkardymo, iniciatyvų, kuriomis bus siekiama tolesnių žingsnių. Tai tik pagreitins nelietuviškų asmenvardžių įrašų atsiradimą kituose oficialiuose LR dokumentuose.

Lietuviai daugybę amžių gynėsi nuo pavergimo, valstybės praradimo, nutautėjimo. O dabar kaip zombiai siūlosi tai įteisinti savo pačių rankomis. Esą ginsis nuo tų, kurie nevalstybine kalba siūlo rašyti pirmame puslapyje, todėl, norėdami anuos perspjauti, rašys antrame.

Ar dar žinote panašių pavyzdžių, kai tokiu būdu valstybės „saugoja“ savo kalbą? Man kai kurie sako, jog „Talka“ bent kažką daro […]. Į ką galiu atsakyti, jog bent kažką šiandien daro ir mūsų valdantieji, tik, kad mažai kas dėl to džiaugiasi.

Ir konkretūs klausimai „Talkos“ iniciatoriams:

1.Kaip lietuvių kalbą gali išgelbėti nelietuviški įrašai atsiradę grynai lietuviško dokumento antrajame puslapyje?
2.Kaip tas nelietuviškas įrašas antrajame puslapyje gali sustabdyti sekančią bet kieno iniciatyvą, siekiančią perkelti tą nelietuvišką įrašą į pirmą puslapį? – Juk perkelti jau ESAMĄ įrašą kur kas lengviau, nei jį įrašyti naujai, kol jo ten dar visai nėra?
3.Kuo jūsų siūlymas skiriasi nuo G. Kirkilo ir I. Šiaulienės projekto? – Siūlomais paso puslapių numeriais 1-2?

Ir tai galima vadinti lietuvių kalbos gelbėjimu?

 

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 11

 1. algimantas says:

  Oho, va čia tai pavaryta. Gaus autorius velnių nuo jau renkančių tuos parašus. Teko kalbėti su keletu iš jų, tai pakankamai tikintys savo reikalo reikalingumu žmonės. Nors aš visgi sutinku su išdėstytomis straipsnyje mintimis. Nieko tais parašais ir net įstatymu nebus pasiekta apart įrašų nelietuvių kalba dokumentuose, tegu ir kitame puslapyje. Bet tai bus kaip ir su emigracija, pirmas savanoriškas žingsnis žlugdant savo pačių kalbą. Tikrai keistai atrodo žvelgiant iš šono į tokią iniciatyvą.

 2. Ec says:

  Pavardės rašymas bet kokiais rašmenimis, manau, nėra jokia blogybė, tik lenkai neturėtų būti išskiriami. Kitame paso puslapyje pavardės galėtų būti rašomos tų Lietuvos piliečių gimtąja kalba, nesvarbu kirilica, hieroglifais ar gruzinų kabliukais. Tokiu būdu būtų išvengta pirmame paso lape užrašytų pavardžių nelietuviškais rašmenimis tų, kurie susituokę su užsieniečiais. O priėmus šį įstatymą lenkai prie pasų tikrai jau nebesikabintų – nebūtų priežasties.

 3. algimantas says:

  >>Ec,

  jūsų mintys panašios į „Talkos“ organizatorių, tačiau, jums lenkai juk nesakė prie ko jie kabinėtųsi o prie ko ne :) Galų gale ši tendencija atsiranda tik silpnose valstybėse, tokiose kaip Lietuva, kurios velka savo egzistavimą be jokios idėjos, nes jas valdo paprasčiausi prekeiviai. Sulyginkite Lietuva su pvz Vengrija – ar apskritai jas galima lygint valstybiškumo klausimu? Kiekvienam akivaizdus atsakymas. Todėl tokiose silpnose šalyse daromi štai būtent tokie eksperimentai-precedentai, griaunantys tos šalies Konstitucines nuostatas ir jų suverenitetą, aiškinant, kad čia nieko blogo, pagalvokite – keletas raidžių ir niekas nesikabins daugiau.. – tai juk ir taip nėra ko kabintis – nori tokių raidžių – važiuok ten, kur jos galioja, imk tos šalies pilietybę ir turėsi. O čia turi galioti lietuvių nacionalinės nuostatos ir jų raidynas – straipsnyje yra geras klausimas pačioje pabaigoje – ar jūs Ec galite į jį atsakyti:

  „Ar dar žinote tokių pavyzdžių, kad kur valstybės saugotų taip savo kalbą?“ – ar žinote Ec?

 4. Vytautas says:

  Man regis, autorius nesuprato, kas parengė įstatymo projektą,- jį parengė Irina Šiaulienė ir Gediminas Kirkilas, o ne „Talka“. Ir įstatymus priima ne jo minėta grupė „Talka“. Taigi kaltų dėl esamos situacijos reikėtų ieškoti Seime ir neklaidinti skaitytojų. „Talka“ stengiasi išgelbėti padėtį, kuri tapo gana pavojinga. Žinoma, išmintinga būtų nieko nedaryti ir palaukti, kuo visa tai baigsis. Gal autorius taip ir supranta pilietiškumą ir lietuvių kalbos saugojimą? Deja, dar niekam tokiu būdu nepavyko nieko apsaugoti arba apginti. Tad užuot piktinęsis, geriau pasiūlytų, ką geresnio šioje situacijoje būtų galima nuveikti.

 5. Autorius says:

  >> Vytautui,

  aš gerai supratau, ką siūlė Kirkilas su Šiauliene ir supratau, kad „Talka“ siūlo analogišką variantą – įrašyti į švarų lietuvišką dokumentą nelietuviškus įrašus, ko iki tol nebuvo. Tik gal ne į pirmąjį puslapį. O atleiskite gerb. Vytautai – kas nuo to keičiasi? Kurioje vietoje čia matote lietuvių kalbos gelbėjimą? Tame, kad bus tik antrajame puslapyje? – Man juokingi tokie naivūs pasvarstymai, kai kartą įžengus į balą, dar bandoma sakyti, jog kita koja sausa liko, turint omenyje, kad atgal kelio nėra, teks daryti ir sekantį žingsnį per tą balą ir sušlapti antrą koją…

  Pamąstykite apie tai.

 6. Ec says:

  Autoriui. Aš visomis keturiomis už lietuvių kalbą, mano nuomone „Talka“ daro konkrečius veiksmus, kad ją išsaugoti, neapsiriboja kalbomis ar straipsniais. Pašalinkite Šiaulienę ir Kirkilą (ir kitus panašius) iš seimo, neliks priežasties „Talkos“ darbui, o aš palaikysiu jus kaip galiu ir balsuosiu už jus kur besibalotiruotumėte. O kol kas palaikau „Talkos“ siūlymą. Bijau, kad Jūsų reikalavimai gali būti pateikti visuomenei kaip radikalo rėkavimas, marginalizuoti ir pamiršti. Mano nuomone Jūs kaip ir „Talka“ kovojate ne su priežastimis o su pasekmėmis, todėl yra didelė tikimybė pralaimėti

 7. Autorius says:

  Ec,

  Tai gal jūs savo nuomonę, kurią čia išreiškėte – argumentuokite kaip nors? T.y. paaiškinkite, kokiu būdu, „Talka“ stumdama į antrą lietuviško dokumento puslapį užsienietiškus užrašus išsaugo lietuvių kalbą? Niekur nematau tokios argumentacijos, išskyrus „nuomonę“. Kitas dalykas, nurodykite, kurie mano „reikalavimai“ gali būti pateikti visuomenėje, kaip „radikalo rėkavimas“ jūsų nuomone. Kokius konkrečiai reikalavimus turėjote galvoje ir kur jūs juos apskritai matote? :)

 8. Ec says:

  Kito nuomonę stengiuosi išgirsti ir suprasti, nes ją priimu kaip pagalbą pažvelgti į kokį nors įvykį (tame tarpe ir į savo veiksmus bei į save) iš šalies, ir niekuomet kito nuomonės nepriimu kaip puolimo, to linkiu ir visiems :) .
  Argumentas – pasikartosiu, iš paso pirmojo puslapio išnyks jau dabar rašomi nelietuviški rašmenys susituokusiųjų su užsieniečiais ir priėmusių jų pavardes. Antra, „Talka“ bent kažką daro, bet jei ji to sieks net atmetus Kirkilo ir Šiaulienės pasiūlymą, aš būsiu nusistatęs prieš juos, t.y. palaikysiu Jūsų pusę visiškai. Pats paminėjote Overtono langą, kol jūsų reikalavimas ar griežta nuomonė (kurią aš supratau kaip reikalavimą) neįsileisti jokių nelietuviškų rašmenų į lietuviškus pasus yra tame lange, ji bus piliečio reikalavimas ar griežta nuomonė. Tačiau pastūmus tą langą į mums nenaudingą pusę, atsidursite už to lango rėmų ir tapsite radikalas, marginalas ar dar kokiu negražiu žodžiu pakrikštytas. Žiūrint iš šalies „Talka“ stengiasi judėti kartu su tuo langu, jūs stovite vietoje, dabar jau prie pat to lango rėmo. Ir viena ir kita nėra gerai, reikia ne judėti su tuo langu ir ne stovėti, reikia stumtelti patiems tą langą, kad Jūs atsidurtumėte saugiame to lango viduryje ir budriai stebėti, kad tas langas nejudėtų. Sakydamas „Jūs“ turiu galvoje Jūsų nuomonę

 9. Autorius says:

  Ec – aš taip ir nepamačiau atsakymo į savo klausimą – kuo „Talkos“ stumiamas projektas išsaugo lietuvių kalbą?

  – Pase atsiras užsienietiškas įrašas, tegu pradžioje antrajame puslapyje, bet niekas nesutrukdys kelti sekančios iniciatyvos tuos įrašus perkeliant į pirmą puslapį. Tad kaip jūs suprantate lietuvių kalbos gelbėjimą?

  Asmeniškai aš siūlau galvoti, o ne pasikliauti autoritetų argumentais, kurie būtent šiuo atveju atrodo gan skystoki (atleiskite už išsireiškimą). Ir remkitės tuo ką žinote tikrai, ką matėte vykstant praktiškai – gal tada bus lengviau suprasti, ką turėjau omenyje minėdamas Overtono langą. Prisiminkite homoseksualų paradų pradžią Lietuvoje, ir pažiūrėti kokie dabar klausimai keliami jų atžvilgiu – paradai jau seniai praeityje – jie tapo kasdienybe, dabar klausimas dėl partnerystės ir įvaikinimo. Su kalba lygiai tas pats, dabar klausimas kyla dėl antrojo ir pirmojo puslapių – žengus šį žindsį klausimas kils dėl kitų dokumentų. – aš jums tą beveik garantuoju. Jūs matyt nepastebite, kad visoje Europoje yr avykdoma nutautinimo politika, o Baltijos šalys, kaip mažiausios yra vos ne kaip eksperimentiniai poligonai, stebint visuomenių reakcija.. jei gerai praeis pas mus – bus diegiama ir kitose šalyse. Pagalvokite apie tai, nes dievaži, daugiau diskutuoti dėl to nematau prasmės. Gero vakaro.

 10. Ec says:

  Ką gi, jei kitą nuomonę (net ne priešišką o tiesiog ne visai sutampančią) laikote kaip agresiją, žmones, turinčius kitą nuomonę kaip priešus, o pats apart kalbų neketinate šiuo klausimu nieko daryti, belieka ramiai laukti „išprievartavimo“. Atsimenu ir sodomitų paradų pradžią ir kaip tai darėsi, tuo remdamasis žinau kas bus stengiamasi daryti toliau. Kas dėl kalbos, Jūs primenate tuos žmones, kurie karingai protestavo prieš tuos paradus. Kas iš tų protestų išėjo visi matome – šnipštas, ir todėl, kad buvo kovojama su pasekme o ne su priežastimi. Ir kuo stipriau bulius puls raudoną skudurą tuo matadorui bus geriau (atleiskite už palyginimą, šiuo atveju, manau, jis tinkamas)

 11. Autorius says:

  Ec – jūs labai keistai interpretuojate tai, ką aš jums bandau pasakyti :)

  Agresiją, priešiškas, priešai.. hmm.. aš tikrai tą sakiau? Juk aš jums tik klausimus užduodu į kuriuos jūs kol kas ir neatsakėte :) Man atrodo, kad tai vien tik jūsų žodžiai, kuriuos jūs bandote priskirti man., Ar tai visgi tik jūsų interpretacija to, ką aš bandau jums pasakyti? Aš tikrai nelaikau jūsų nei priešu, nei priešišku, nei dar kokiu – aš jūsų tiesiog nepažįstu, kad galėčiau daryti kažkokias panašias išvadas. Tačiau, kad jūs nesuprantate, o jei būti tiksliam – nematote viso paveikslo – čia jau atleiskite, bent jau man – tai faktas. Be jokio pykčio ar priešiškumo. O kad aš nieko nesiūlau – jūs vėl klystate – aš nurodau vertinimo klaidas ir siūlau galvoti, gal galima kažkokį kitą variantą atrasti ar jums tai nėra siūlymas vertas jūsų dėmesio? :)

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top