Kreipimasis į Lietuvos Respublikos prezidento rinkimų būsimus dalyvius

2018, 26 rugsėjo, 21:07 | kategorija LPT | 1 atsiliepimas | peržiūrų 470 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

2018 m. rugsėjo 26 d. 11 val. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos, buvusio Seimo nario Audriaus Nako ir publicisto Juozo Ivanausko.spaudos konferencijos Seime „Tarptautinių teismų sprendimų nevykdymas – grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui“.

LR Seimui pasiūlėme priimti mūsų pateiktas LR Prezidento rinkimų ir Seimo rinkimų įstatymų pataisas (pridedame įstatymų projektus ir aiškinamąjį raštą), kurios padėtų neatidėliotinai išspręsti galimų sankcijų taikymą Lietuvai dėl tarptautinių įsipareigojimų nevykdymo – Europos Žmogaus Teisių Teismo 2011-01-06 sprendimo byloje Paksas prieš Lietuvą ir JTO Žmogaus teisių komiteto privalomų nurodymų Lietuvos Respublikai dėl šio klausimo nevykdymo. Tai sukelia ne tik neigiamas pasekmes Lietuvai tarptautiniuose santykiuose, bet ir diskredituoja Lietuvos valdžios institucijas Lietuvos piliečių akyse, rodo netinkamą pavyzdį, jog galima metų metais nevykdyti teismų sprendimų.

2004-04-06 d. LR Prezidentas Rolandas Paksas buvo nušalintas nuo pareigų.

2011-01-06 sprendime byloje Paksas prieš Lietuvą Europos Žmogaus Teisių Teismas konstatavo, kad teisinis reguliavimas, draudžiantis Rolandui Paksui būti renkamam į Seimą, Konvencijos Protokolo Nr.1 3-io straipsnio požiūriu yra neproporcingas. Seimas, vykdydamas Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus, turėjo įtvirtinti restitutio in integrum, t.y. atkurti situaciją, buvusią iki šio EŽTT pripažinto žmogaus teisių pažeidimo.

2018-07-26 JTO Žmogaus Teisių Komiteto baigiamosiose pastabose dėl Lietuvos ketvirtosios ataskaitos vykdymo nurodyta, kad Lietuva privalo įgyvendinti sprendimus byloje Paksas prieš Lietuvą. Lietuva tai daro bandydama keisti LR Konstituciją, tačiau nesėkmingai. Susidariusi padėtis gresia Lietuvai Respublikos Prezidento ir Seimo rinkimų neteisėtumu.

Lietuvai nevykdant EŽTT sprendimą byloje Paksas prieš Lietuvą ET Ministrų komitetas, atkreipęs dėmesį į septynerius metus nevykdomą sprendimą, taiko sugriežtintos priežiūros mechanizmą.

Atsižvelgiant į išdėstytą ir į tai, kad:

a) LR Konstitucinio Teismo sprendimai bei Seimo rinkimų ir Respublikos Prezidento rinkimų įstatymuose įtvirtintas draudimas asmenims, pašalintiems iš pareigų apkaltos būdu, dalyvauti Seimo ir Respublikos Prezidento rinkimuose, tapo absoliučiu ir pažeidžiančiu EŽTT 2011-01-06 sprendimą byloje Paksas prieš Lietuvą, kuriame buvo konstatuota, kad teisinis reguliavimas, draudžiantis Rolandui Paksui būti renkamam į Seimą, Konvencijos Protokolo Nr.1 3-io straipsnio požiūriu yra neproporcingas. o LR Seimas, vykdydamas Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus, turi įtvirtinti restitutio in integrum, t. y. atkurti situaciją, buvusią iki minėto EŽTT pripažinto žmogaus teisių pažeidimo;

b) Lietuvos Respublika šiuo klausimu nevykdo ir privalomus JTO ŽTK sprendimus;

c) Lietuvos Respublikos įstatymai nedraudžia R. Paksui dalyvauti Europarlamento rinkimuose;

d) dėl vieno atskiro atvejo (EŽTT sprendimo) įgyvendinimo LR Konstitucijos keitimas yra prieštaraujantis pagrindiniam Konstitucijos reikalavimui – jos stabilumo užtikrinimui;

e) LR Seimas neskelbia apkaltos, LR VRK leido dalyvauti Respublikos Prezidento rinkimuose Daliai Grybauskaitei, kuri 2009 m. ir 2014 m. pretendentės į kandidatus dalyvauti Respublikos Prezidento rinkimuose anketose pateikė VRK žinomai melagingus duomenis, kurie vieni kitus paneigia – dėl jos narystės LKP ar TSKP, dėl jos buvimo JAV ir darbo TSRS ambasadoje JAV laikotarpio – 1991 m. ar 1992 m., taip pat dėl oficialaus Rusijos Federacijos patvirtinimo, kad ši informacija apie Dalią Grybauskaitę sudaro Rusijos Federacijos saugomą informaciją, kurią ši valstybė, Lietuvos pripažinta pagrindine grėsme Lietuvos nacionaliniam saugumui, negali pateikti tretiesiems asmenims, o taip pat ši informacija ir šiuo metu sudaro Rusijos Federacijos valstybės paslaptį, kurią ši valstybė negali atskleisti tretiesiems asmenis (ši informacija Seimui pateikta);

darytina išvada, kad Lietuvos Respublika atvirai ir viešai neigia tarptautinę teisę, taiko dvigubus standartus skirtingiems Respublikos Prezidentams, rodo ydingą pavyzdį Lietuvos piliečiams, kad galima nevykdyti teismo sprendimų. Tokia padėtis diskredituoja Lietuvos Respubliką ir jos tarptautinius įsipareigojimus, sudaro grėsmę būsimų Respublikos Prezidento ir Seimo rinkimų teisėtumui dėl tarptautinių mūsų valstybės įsipareigojimų sąmoningų ir šiurkščių pažeidimų.

Šios įstatymo pataisos pateiktos siekiant LR Konstitucijos preambulėje įtvirtintos atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės, atsakingo valdymo, konstitucinio teisinės valstybės principo; Konstitucijos 18 straipsnyje, 138 straipsnio 3 dalyje išreikšto tautos pasitikėjimo Konvencija, Tarptautiniu pilietinių ir politinių teisių paktu ir Europos Sąjungos sutarties 2 straipsniu ir nepaneigta galimybe tam tikrus klausimus tiesiogiai reguliuoti Konvencija, Tarptautiniu pilietinių ir politinių teisių paktu ir Europos Sąjungos sutarties 2 straipsniu, taip pat siekiant, kad būtų sustabdytas Lietuvos valstybės diskreditavimas ir Lietuvos valstybė nesulauktų dėl to tarptautinių sankcijų, taip pat siekiant užtikrinti būsimų Respublikos Prezidento ir Seimo rinkimų teisėtumą,.

Šiomis LR Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo ir LR Seimo rinkimų įstatymo pataisomis siūloma atsisakyti absoliutaus draudimo apkaltos būdu nuo pareigų nušalintiems asmenims dalyvauti LR Respublikos Prezidento ir LR Seimo rinkimuose, o šią aplinkybę reglamentuoti šiais įstatymais, nustatant tokį reguliavimą, kuris šiuose įstatymuose taikomas asmenims, slapta bendradarbiavusiems su buvusios TSRS specialiosiomis tarnybomis, t.y. privalomą šios informacijos pateikimą VRK, nustatant prievolę VRK šią informaciją viešai skelbti atitinkamo įstatymo nustatyta tvarka.

Kreipiamės į visus, pretenduojančius būti kandidatais Respublikos Prezidento rinkimuose, kviesdami viešai pasisakyti dėl šios Lietuvos problemos, nes tai yra ne konkurencijos šiuose rinkimuose klausimas, bet Lietuvos valstybės problema.

Be Jūsų aiškios nuostatos ir konkrečių veiksmų dėl šios problemos sprendimo Jūsų dalyvavimas Respublikos Prezidento rinkimuose bus nesąžiningo ir nekorektiško Jūsų požiūrio į esminius Lietuvos valstybės klausimus demonstravimas.

Priedai:

LR Respublikos Prezidento rinkimų ir Seimo rinkimų įstatymų pakeitimų projektai, 2 lapai:

  Lietuvos Respublikos prezidento rinkimų įstatymo pakeitimo proj. (10,1 KiB, 138 atsisiuntė)

  Seimo rinkimų įstatymo pakeitimo projektas (11,4 KiB, 130 atsisiuntė)

LR Respublikos Prezidento rinkimų ir Seimo rinkimų įstatymų pakeitimų projektų paaiškinamasis raštas, 4 lapai:

  Prezidento ir Seimo rinkimų įstatymų projektų aiškinamasis raštas (31,8 KiB, 129 atsisiuntė)

2009 m. ir 2014 m. Pretendento būti kandidatu į Respublikos Prezidentus duomenų anketos ir Papildomi anketos klausimai:

  2009 m. ir 2014 m. Pretendentės į LR Prezidentus duomenų anketos (231,0 KiB, 142 atsisiuntė)

2015-03-23 Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro Zigmo Vaišvilos paklausimai Rusijos Federacijos Užsienio reikalų ministerijai ir Rusijos Federacijos ambasadai Lietuvos Respublikoje ir Rusijos Federacijos Užsienio reikalų ministerijos bei ambasados Lietuvoje atsakymas dėl negalėjimo atskleisti duomenų apie Dalią Grybauskaitę, vertimai:

  LR Nepriklausomybės Akto signataro Z. Vaišvilos paklausimai Rusijos URM (147,9 KiB, 173 atsisiuntė)

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila

Buvęs Seimo narys Audrius Nakas

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

1 Atsiliepimas

  1. Vytas says:

    Manau, kad valdžia realiai padarys viską, kad tik R.Paksas negalėtų kandidatuoti į prezidentus, nors oficialiai bus imituojamas veikimas įvykdyti tiek EŽTT, tiek ir JTO komiteto sprendimus. Per daug buvusiems ir esamiems valdžioje kiltų grėsmių, kad teks atsakyti už 2004 m. perversmą. Bus mestos visos jėgos, tame tarpe ir, pirmoje eilėje, konstitucinio teismo. KT jau parodė „ragus“, teigdamas, kad R.Pakso teisių atstatymui neva reikia keisti Konstituciją, vietoj to, kad elementariai pakeistų savo 2004 metų sprendimą. Prigalvos dar kitokių „dvasių“, ne pirmas kartas.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top