- Sarmatai - https://www.sarmatas.lt -

Linas Bitvinskas: „Globus“ žirneliai – tik partijos nariams

Žirneliai

Po 30 nepriklausomybės metų šitie žmonės, lrt koliaže, savo vyriausybės potvarkiais vėl bando atimti ne tik laisvę, bet ir elementarias žmonių teises, kaip teisę į maistą, į sveikatos priežiūrą, teisę į darbą, susirgus – teisę į išmokas, teisę į mokslą. Kol kas tik iš dalies žmonių.

Kaip gyvenęs sovietmetyje, gerai užuodžiu tą komunistinę smarvę su visais jos atributais. Parduotuvės – tik partijos nariams, darbo vietos – tik partiniams, išvykimas į užsienį – tik KGB paskiepytiems ir patikimiems, mokslai – tik nebuvusių tremtyje šeimų nariams ir t.t. Suprantu jaunus žmones, kurie neužuodžia to tvaiko, nes neturi su kuo palyginti.

Galvoju, žinoma, tai mano subjektyvi nuomonė, kad mes netikėtai matome sovietų sąjungos santvarkos reinkarnaciją visu savo grožiu, tik ne po kūjo ir pjautuvo, o po švirkšto ženklu.

Kaip dabar valdžia globoja, medijom kasdien užpilant propaganda apie skriaudžiamuosius, kaip matėm Kaune, taip komunistai labai rūpinosi skriaudžiamu proletariatu, juodaodžiais JAV, jokia politinformacija neapseidavo be imperialistinio Izraelio pasmerkimo ir nekaltų arabų pagarbinimo ir visokių disidentų menkumo, kaip Terleckas, demaskavimo, neraštingų tamsių tikinčių Dievu išjuokimo ir pasmerkimo.

Visa tai aš jau mačiau ir man nėra jokia naujiena.

Atsiprašau liberalių ir konservatoriškų pažiūrų žmonių, tačiau ir jums jau laikas suprasti, kad ši vyriausybė, mano nuomone, yra ne liberalai ir konservatoriai, o neomarksistai. Parodykit man liberalių pažiūrų žmogų, kuris pasisako už teisių atėmimą ir laisvių ribojimą žmonėms, jėgos struktūrų naudojimą, parodykit konservatyvų žmogų, kuriam toks elementarus dalykas kaip šeima yra bet kas?

Manau, taip pat laikas suprasti ir nustoti mojuoti Konstitucija. Sovietų sąjungoje, kaip mus mokė, buvo geriausia ir demokratiškiausia pasaulyje konstitucija, bet „Globus“ žirneliai – tik komunistams.

Galėjai eiti į bažnyčią, kadangi Konstitucija garantavo tikėjimo laisvę, bet kitą dieną po bažnyčios lankymo galėjai būti pašalintas iš aukštosios.

Ir nesakykit, kad esam teisinė valstybė, turim įstatymus ir t.t. Ar jūs galvojate, kad žmones trėmė ir šaudė be įstatymų? Ar galvojate, kad komunistai atėmė nuosavybę todėl, kad nebuvo įstatymų? Visa tai įvyko griežtai pagal įstatymus, potvarkius ir t.t.

Nuo rugsėjo 1-osios dalis studentų turėjo palikti mokslus, kai kurie mokytojai išeiti iš darbo ne todėl, kad nebuvo įstatymų, kurie užtikrina teisę į darbą ar mokslą.

Supraskit, kad neomarksizmo sąlygomis įstatymai gali būti priimami bet kokie, įstatymai ir potvarkiai nustoja tarnauti žmonėms, o skirti tik valdžios politikai įteisinti.

Kitaip sakant, susirenka 100 vagių ir jie 3 balsų persvara gali priimti įstatymą, kad tie piliečiai, kurie rakina savo namus, turi būti baudžiami administracine tvarka. Teisė nustoja galioti kaip tokia, ji tik tampa dar viena persekiojimo priemone. Ką mes ir matom – Kauno eitynes teismas leido, Vilniuje – ne.

Atkreipiu dėmesį, kad vėl į apyvartą paleista ir savoka antitarybinė, oi atsiprašau – antivalstybinė veikla.

Antivalstybinė veikla aktyviai pritempinėjama prie to, kad nebūtų galima kritikuoti Vyriausybės. Kas nesutinka su liberalų ir konservatorių vyriausybe – Kremliaus ir Lukašenkos agentas, griauna valstybę ir vykdo priešišką veiklą.

Tai irgi bolševikų braižas – mūsų šalis ir partija yra pačios geriausios, pažangiausios ir niekur taip nesirūpinama žmonėmis, kaip pas mus, o štai užsienio priešai nuolat vykdo ardomąją veiklą, siunčia agentus ir t.t. Siekiama tokią kritiką panaikinti. Spėkit kaip?

Ogi įstatymu. Siekiama priimti įstatymą, kad kritikuoti valdžios sprendimus būtų galima tik rinkimuose dalyvaujantiems. Kitaip sakant, jeigu tu ne politikas, tylėk, o jei ką pasakai netaip, turėsi pridėti, kad čia politinė reklama.

Žinoma, girti partiją ir vyriausybę galėsite be apribojimų, kaip ir dalyvauti eitynėse, kurias jie palaimins ir išskirs gausią policijos apsaugą. Taip veikia neomarksizmas. Jau girdisi apie sekimą, kratas ir sulaikymus (žinoma pagal teisę dėl visokiausių galimų įtarimų) nepritariančių.

Jūs dabar traukote pečiais ir pritariate, kai daliai visuomenės bus atimtos jų teisės, nes jūs sąmoningi ir pasiskiepijote, bet jau paruošta ir jums apribojimai – jie jums atims galimybe nepritarti ir piktintis, sakykim, kai Vilniuje gausite 50 procentų didesnę sąskaitą už šildymą arba kai sužinosite, kad priėmė įstatymą, kad kasmet mokėsite kokius 300 eurų tik už tai, kad turite automobilį.

Dar reikia atskirai paminėti plačiai propaguojamą pasirinkimo teisę. Negi galvojate, kad sovietų santvarkoje nebuvo tokio pasirinkimo?

Buvo. Galėjai neatiduoti nuosavybės, nestoti į kolūkį, galėjai nestoti į komjaunimą (tam buvo sudarytos visos sąlygos) ir nesimokyti aukštojoje, galėjai įskųsti kaimyną arba pats važiuoti į Sibirą. Pasirinkimo laisvė buvo labai plati ir užtikrinta, kaip ir atsakomybė už pasirinkimą.

Taigi, sveiki atvykę į naują pasaulį.

Pirmą kartą ši medžiaga paskelbta autoriaus asmeninėje Facebook paskyroje.