Nuo gyvulio iki žmogaus

2010, 20 rugsėjo, 18:13 | kategorija Ideologija | 52 komentarai | peržiūrų 2 029 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Ieškokite Tiesos, bet negarbinkite tų, kurie Ją atskleidžia ( Buda)

žmogusVis daugiau tautiečių pradeda atidžiau žvelgti į Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje vykstančius reiškinius. Daugumai gana greitai kyla klausimų, į kuriuos nepavyksta rasti aiškių atsakymų. Kad ir:

– kodėl buvo sužlugdyti Lietuvos fabrikai ir gamyklos?

– kodėl uždaromos mokyklos?

– kodėl „laisvuose ir demokratiniuose rinkimuose“ visą laiką išrenkami „ne tie“?

– kodėl „kyla“ „finansinės“ krizės?

– kam naudinga emigracija?, ir pan.

(Ar kada susimąstėte? )

Dalis asmenų sąmoningai suvokia prieštaravimus, kurių jiems niekaip nepavyksta išspręsti. Nemažai yra ir tokių piliečių, kurie, susidūrę su panašaus pobūdžio „užtvaromis“, neretai nuleidžia rankas, tvirtindami sau ir kitiems, kad „vienas lauke ne karys“.

Iš esmės, taip nutinka dėl to, kad Homo sapiens – Žmogumi protingu (neretai be jokio pagrindo) – pasivadinę asmenys mokosi, gyvena ir elgiasi, remdamiesi:

1.įgimtais instinktais ir besąlyginiais refleksais;
2.į situacijas – dirgiklius reaguodami neapgalvotais – automatiškais įpročiais ir išmoktais įgūdžiais;
3.sąmoningu, apgalvotu elgesiu, grindžiamu atmintyje sukauptomis ar naujai gaunamomis žiniomis;
4.saiko jausmu ir peržengiančia visas instinktų bei sąmonės ribas intuicija, kurios patarimus protas įvertins vėliau.

Nors išvardintieji komponentai vienaip ar kitaip egzistuoja visų mūsų psichikoje, tačiau žmonių sąmonėje jie jungiasi ir sąveikauja skirtingai. Priklausomai nuo to, kokia pirmumo tvarka šie komponentai susidėsto individo psichikoje, galima išskirti tokius pagrindinius asmenų psichologinius tipus:

gyvulio tipas, kai individo elgesys paklūsta instinktams. Visiškai nesvarbus yra tas kultūrinis apvalkalas, kurio pagalba „pliki“ instinktai, paslėpti po įvairiausiais civilizacijos pateikiamais dangalais, pavergia protą ir intuiciją. (Nors istoriškai ir nesusiformavo, teoriškai įmanoma ir tam tikra puikaus kūno sudėjimo ir kalbančių, bet vis dėlto beždžionių pagal psichikos tipą, civilizacija); instinktams paklūsta visa šio tipo atstovų veikla, jiems tenkinti tarnauja visos žinios, įgūdžiai ir kūrybinis potencialas.

bioroboto –zombio tipas, kai individo elgesyje vyrauja ne instinktai, o įpročiai ir kultūros sąlygoti tradiciniai ar naujoviški papročiai, tradicijos, kompleksai, „klišės, „štampai“, kurie slopina jų valią, minties laisvę, intuiciją ir sąžinę; tai asmenys, neturintys laisvos valios. Jų instinktai paklūsta elgesio programoms, kurias į jų sąmonę įdiegė visuomenė, kol jie augo ir lankė mokyklą, ir dėl įvairių priežasčių asmuo savarankiškai ištrūkti iš šių algoritmų nebegali.

demono tipas, kai individas sąmoningai ar nesąmoningai mėgaujasi nuosava valios jėga, jo valiai paklūstančiomis galimybėmis ir individualia išmintimi, kurios, jo manymu, nepaklūsta instinktams ir kultūros sąlygotoms elgesio programoms. Šio tipo individai gyvena pagal principą „ką noriu, tą ir darau“, o Dieviškąjį kelią sąmoningai arba nesąmoningai atmeta. Šis tipas sugeba kurti ir savo valia gali įveikti instinktų diktatą ar susiklosčiusias kultūros normas. O bus tai gėris, ar blogis – priklausys nuo jo vidinio Doros supratimo. Įgydamas visuomenėje daugiau, ar mažiau valdžios, demonas reikalauja besąlyginio paklusnumo. To siekdamas vartoja pačias žiauriausias ir rafinuočiausias aplinkinių priespaudos formas.

žmogaus tipas, kai asmuo elgiasi, atsižvelgdamas į instinktus ir refleksus, tačiau vadovaujasi saiko jausmu, intuicija. Jis gyvena bendraudamas su Dievu, sąmoningai atlieka savo misiją Žemėje pagal Sutvėrėjo Planą…. Jo valia visiškai laisva.

Bevaliai individai negali priklausyti demono ar žmogaus tipui, nes nesugeba paklusti patys sau ir nukreipti aplinkos įvykius asmens įsisąmoninto tikslo siekimui.

Esant valiai šie tipai skiriasi tuo, kad žmogiškajam būdingas tikėjimas ir pasikliovimas Dievu (tai – drauge su sąžine – pagrindas), o demoniškajam – pasitikėjimas Dievu nebūdingas (nors demonas ir gali tikėti į Dievą, t.y. tikėti, kad Jis yra. Tačiau demoniškasis tipas Dievu nepasikliauja, nepripažįsta Jo autoriteto bei ignoruoja sąžinę. )

Dar vieną psichologinį tipą žmonės susikūrė patys. Jį galima būtų pavadinti nusmukusiu į nenatūralumą, išgamos tipu. Jam būdinga tai, kad žmonės, paklusdami savo norams, reguliariai vartoja natūralias ar dirbtinai sukurtas medžiagas, įvairius kvaišalus, kuriems veikiant sutrinka tikroji (genetiškai užprogramuota) organizmo fiziologija, išsigimsta jų jausmai, intelektas, o pakrikus fiziologijai ir intelektui – išsigimsta dora bei visos psichikos funkcijos. Daugeliu atveju tokių medžiagų vartojimas žaloja genetinius mechanizmus ir taip pakenkia palikuonims. Labiausiai paplitusios kvaišinančios medžiagos, kurių vartojimas visuomenėje palaikomas, o dažnai ir tiesiogiai remiamas bei skatinamas „istoriškai susiklosčiusių“ kultūrų yra alkoholis ir tabakas (pastaruoju metu prie šito prisideda marihuanos ir kai kurių kitų narkotinių kvaišalų legalizavimo tendencijos). Tokio pobūdžio natūralią fiziologiją deformuojančių medžiagų poveikio pasekmės gali būti tiek grįžtamos, tiek ir daugiau ar mažiau negrįžtamos bei sukelti nebepataisomą žalą fizinei ir psichinei sveikatai vos po vienkartinio pabandymo.

Išgamos psichologinis tipas formuojasi bet kurio iš aukščiau išvardintų tipų pagrindu, išskyrus žmogaus, t.y. jis gali būti bet kurio psichologinio tipo modifikacija, išskyrus žmogiškąjį.

Taip pat būtina išskirti ir kitą visuomenei svarbią gyvuliško tipo modifikaciją – galvijo tipą. Jo esmę galima nusakyti taip: „Vilką kojos maitina, o galviją – šeimininkas“. Esant galvijo tipo psichologinei sandarai, elgesio motyvacija gyvuliška: siekiama patirti fiziologinį ir psichologinį nerūpestingai neatsakingą malonumą, papildomai stengiantis išvengti skausmo, o taip pat ir kitokių fiziologinių ar psichologinių nemalonumų.

Išskirtinė galvijo tipo savybė yra ta, kad žmogaus pavidalo galvijas reikalauja iš aplinkinių patenkinti jo siekius ir poreikius. T.y. jam skolingi visi, o jis niekam nieko neskolingas ir niekaip neįsipareigojęs.

Profesionalių įgūdžių įsisavinimas bei darbinė veikla reikalauja laiko ir pastangų, jos metu būtina prisiimti vienokią ar kitokią atsakomybę už kitus, gali pasitaikyti ir klaidų, o neretai ir fizinių ar psichologinių traumų. Tačiau visa tai trukdo gauti ir mėgautis malonumais be rūpesčių ir atsakomybės, todėl galvijo psichologinio tipo individas sugeba tik minimaliai mokytis ir dirbti, ir tik vienaip ar kitaip verčiamas. Kai galvijas nemato jėgos, kuriai jis būtų priverstas paklusti (nes negali pasipriešinti ar išvengti), tai jis įsivaizduoja esąs padėties šeimininku, o aplinkinius laiko beteise terpe, kuri privalo tenkinti jo įgeidžius. Galvijo tipui būdingas įvairiausio pobūdžio netramdomas vyrų ir moterų ištvirkimas, todėl šis tipas pasižymi labiausiai griaunančiu poveikiu visuomenei, visuomeniniam ir asmeniniam (svetimam) paveldui, kultūrai ir gamtai. Mūsų išmintingi protėviai apibendrina trumpai:

Kurie prie kekšių kabinasi, išdyksta ir sudžiūst kitiems ant suprastino paveikslo.“

Visos asmens žinios ir įgūdžiai – viso labo tik psichologinio tipo priedėlis.

Tai reiškia, kad „zombiu“, „galviju“ ar „išgama“ gali būti net ir labai gerai išsilavinęs individas, užimantis aukštą socialinę padėtį dabartinėje „minios-elito“ visuomenės struktūroje.

Kintančių gyvenimo aplinkybių fone vyraujantis suaugusio individo psichologinis tipas yra auklėjimo pasekmė. Jei besikeičiant gyvenimo aplinkybėms asmeniui nepavyksta išsiugdyti pakankamai stabilaus žmogaus psichologinio tipo iki jaunystės pradžios (P.S.: jaunyste laikant gyvenimo laikotarpį nuo lytinių instinktų veikimo pradžios iki organizmą formuojančios genetinės programos darbo pabaigos – organizmo susiformavimo) – tai reiškia, kad ankstesnių gyvenimo etapų metu (pradedant apvaisinimo momentu) jo asmenybės vystymasis buvo sustabdytas arba iškreiptas.

O laikotarpiu iki apvaisinimo, tėvų nuodėmės atsispaudžia giminės dvasioje ir jų spermatozoidų bei kiaušialąsčių chromosomose, dėl to pasekmės perduodamos paveldėjimo keliu. Taip tėvų klaidos sukuria prielaidas tam, kad jų kūdikio asmenybės vystymasis sustotų ar išsigimtų savo eigoje, dar nepasiekęs žmogaus psichologinio tipo. Šios vaikų paveldimos nepalankios sąlygos, vadinamos „pirmaprade nuodėme“, kuri, priešingai krikščioniškų bažnyčių nuomonei, „nenusiplauna“ krikšto metu. Vienok, nuodėmingas giminės paveldas gali būti įveiktas auklėjimo proceso metu ir tolimesne naujų giminės kartų saviaukla.

Individo psichologinis tipas viso gyvenimo metu gali keistis tiek veikiamas gyvenimo aplinkybių (t.y. nevalingai, tame tarpe ir keletą kartų per dieną), tiek ir kryptingai bei sąmoningai dirbant su savimi. Ir net naudojantis aukščiau pateikta trumpa informacija apie tipus, kiekvienas raštingas individas, nesantis patologiniu idiotu, pajėgus susivokti, kokiam tipui priklausydamas veikia šiuo laiko momentu ar situacijose, kurias prisimena. O tai perpratęs, jis pajėgs suprasti ir tai, ką jam reikia daryti, kad taptų žmogumi.

Tačiau nesiūloma ir vienkartinių ar nuolatinių egzaminų bei individų sertifikavimo siekiant nustatyti, kokiam psichologiniam tipui jis priklauso ir pagal licencijuotų auditorių sprendimą suteikti atitinkamas teises. Kaip tik tuo ir užsiiminėjo inkvizicija, esesininkai, ar SSSR kadrų skyriai, remdamiesi anketose pateikiamais duomenimis. Kas iš to išėjo, visiems gerai žinoma.

Kiekvienas žmogus nepakartojamas, jo asmeninės psichikos savybės unikalios. Taigi, nors ir esama bendrų pradmenų, nėra jokių kiekvienam tinkamų receptų, kaip išsiaiškinti ir išspręsti asmenines problemas, stengiantis įgyti žmogaus psichologinį tipą. Todėl,

nepadės jokios „partinės mokyklos“, religijos, ašramai, ar „valdymo („managemento“) akademijos su kolegijomis“, siekiančios perdaryti individą į žmogų, nes tai tik daugiau, ar mažiau veiksmingi žmogaus „zombinimo“ instrumentai;

kiekvienas pats privalo nueiti savo kelią nuo to, kas jis yra dabar iki žmogaus. Pasikliaudamas saiko jausmu ir intuicija, savo tikėjimu Dievu, savuoju Gyvenimo ir savo vietos jame supratimu, savo valia Dieviškajame kelyje. Tai įmanoma, nes tai, kas žmogiška, mums nesvetima, kokiam psichologiniam tipui asmuo bepriklausytų šiuo metu.

Kultūros, kurių terpėje išaugusi didžioji gyventojų dauguma nepasiekia žmogaus psichologinio tipo (bent senatvėje), yra ydingos, sugedusios ir defektinės. Bet tokia yra visų regioninių civilizacijų – Vakarų (Biblijinės), Rusijos, Musulmonų, Vedų ir kitų – kultūra.

Šita psichologinių tipų įvairovė tarp individų, kuriems Dangaus lemta būti žmonėmis Dievo suteikta šiam žodžiui prasme, – objektyvi dabartinio visuomenės vystymosi etapo realybė.

Ir tik pripažinus šią objektyvią realybę galima teigti, kad visuomenės ėjimas į priekį pasireiškia tuo, kad vienokius psichologinius tipus visuomenėje išstumia kiti. Pagal tai visuomenė gali vystytis:

link galvijų, jei statistiškai vyrauja gyvulio psichologiniai tipai, kuomet žmogaus pavidalo civilizuotas beždžiones ganys kultūros suprogramuoti biorobotai. O iš nepasiekiamo viršaus vienus ir kitus valdys demoniškos asmenybės;

link biorobotizavimo, kuomet galvijai bus negailestingai slopinami, o virš biorobotų masės vyraus demoniškos asmenybės, kaip ir pirmuoju atveju;

link žmoniškumo, kuomet bus sudarytos tokios sąlygos, kad nebus įmanoma susiformuoti nei gyvuliškai, nei biorobotų, nei demoniškai civilizacijai. http://derunkelizacija.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=10

Mes išmokome skraidyti danguje, kaip paukščiai. Mes išmokome plaukioti vandenyje, kaip žuvys. Mums teliko išmokti gyventi žemėje, kaip žmonėms (Džordžas Bernardas Šo).

 

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarai 52

 1. artas says:

  Kalbant apie apibrėžimus pilnai sutinku su Mindaugu Š. Yra apibrėžimai, juos ir vartojame, ir suprantama kam – kad suprasti vienas kitą. Kalba – tai sutartiniai žymenys kuriais išsakoma mintis suprantama kitam žmogui, mokančiam tą kalbą. Sutartiniai žymenys ir apibrėžimai. Jei sugalvojame naują žodį – galime jam suteikti bet kokį apibrėžimą ir prasmę, bet jei jau naudojamės kitų sukurtais žodžiais, sąvokomis, apibrėžimais, tai turime juos naudoti būtent ta prasme, kuria juos supranta visi. Kitaip greitu laiku nesusišnekėsime.
  Galiu sutikti, kad kažkam, kažkuris žodis asocijuojasi, ar turi kitą prasmę, bet tai tik to „kažko“ mintys, ar asociacijos, neturinčios nieko bendro su pirmine žodžio prasme, kuri buvo jam suteikta sukūrus atitinkamą sąvoką, ar apibrėžimą.

 2. Algirdas says:

  Kaip tai rytą nemačiau antrojo Mindaugo Šimkaus atsakymo. Matyt tokio ilgumo atsakymas ilgai ir keliavo :)

  Todėl tik dabar rašau padėką, net dvi.. :) :) Nuo savęs. Gal kas nors pridės ir dar daugiau. Nes pastarasis Jūsų atsakymas, nežiūrint apimties, gražiai iliustruoja viršuje esantį straipsnį, ir (man tikrai. O gal ir dar vienam, kitam), padėjo geriau susigaudyti, kaip vienas iš tipų atrodo bent jau virtualioje erdvėje. Ko gero ne vienas perskaitęs straipsnį ir komentarus, ypač Jūsų, lengviau suvoks pagrindines tezes, nes perskaitys straipsnį dar kartą, norėdamas geriau susigaudyti, kas sukėlė Jums tokį nerimą. :)

  P.S. 1. Nepatartina ieškoti atsakymų į sudėtingus klausimus wikipedijose ir pan. kaip ir kabinėtis prie terminų, kurie panaudoti teisingai ir vietose, remiantis panašiais šaltiniais.
  2. Nemanykite, kad jei ką nors sužinote pirmą kartą, tai jau yra kėsinimasis į Jūsų laisvę. Ar „žeminamas“ Jūsų intelektas..
  3. Viskas bus gerai, Jums tikrai netrūksta žmoniškumo, kaip ir mums visiems. O visa kita susitvarkys pagal Aukščiausiojo Valią.

 3. Sarmatas says:

  Artui

  atsiversk lietuvių kalbos žodyną (http://www.lkz.lt/startas.htm) ir pasižiūrėk, kiek reikšmių turi koks žodis, pvz., „žmogus“, o tada dar kartą pagalvok apie tai, ką su tokiu kategoriškumu parašei.

 4. Mindaugas Šimkus says:

  Algirdai,
  1) „Ateizmas tėra viena iš valdymo ir “durninimo” priemonių. Kaip ir bet koks kitas, bet kokios formos prisirišimas prie fiksuotų schemų.“
  Ateizmas tai tik sąvoka skirta apibūdinti pasaulėžiūrai. Ateizmas neturi savo ideologijos.
  2) Man labai įdomu, kam tu priskirtum teistus? :)
  3) „Nepatartina ieškoti atsakymų į sudėtingus klausimus wikipedijose ir pan. kaip ir kabinėtis prie terminų, kurie panaudoti teisingai ir vietose, remiantis panašiais šaltiniais.“
  a) Tavo „Nepatartina“ be jokių argumentų, tai kaip vėjas laukuose :) b) Jei mano pateikta informacija remiantis Vikipedija, yra neatitinkanti realybės, klaidinanti, tai būk malonus – imk ir pagrįsk savo žodžius autoritetingu šaltiniu :) c) pats nurodai, kad šiam str, naudoti panašūs šaltiniai – prieštarauji pats sau :) d) Kad terminai yra panaudoti teisingai – tai vėlgi tik tavo nuomonė, kuri visiškai nepagrįsta.
  4) „2. Nemanykite, kad jei ką nors sužinote pirmą kartą, tai jau yra kėsinimasis į Jūsų laisvę. Ar “žeminamas” Jūsų intelektas..“
  Oi, tikrai ne. Negi jums taip pasirodė? :) Aš pavyzdžiui labai džiaugiuosi ką sužinojęs pirmą kartą, bet lygiai taip pat mielai, savo laisvalaikiu, griaunu mitus kuriamus viešoje erdvėje :) Aišku, jau ima nusibosti, diskutuoti su žmonėmis, kurie nežino, kas yra argumentavimas, nuorodos, atsakymas į argumentus.
  5) „Viskas bus gerai, Jums tikrai netrūksta žmoniškumo, kaip ir mums visiems. O visa kita susitvarkys pagal Aukščiausiojo Valią.“
  Labai paguodėte, Algirdai :) Jau buvau beišsigandąs, kad viskas bus blogai ir man trūksta žmoniškumo. Iškart nusiraminau, kad viskas bus pagal aukščiausiojo valią… visi genocidai, kankinimai, karai, prievartavimai, žudymai, skurdas, badas, cunamiai, potvyniai, žemės drebėjimai, nuošliaužos, gaisrai ir t.t.t.t…. Taip ramu pasidaro, kai pagalvoji – viskas tvarkėsi, tvarkosi ir tvarkysis pagal Aukščiausiojo valią :)

  P.S.: Jei kartais kas užsinorėtų, pasidaryti realų asmenybės tipą nustatantį testą, tai šiame puslapyje –
  http://povilas.panavas.lt/blogas/2010/09/09/asmenybiu-tipai-iq-koeficientas-horoskopai-ir-visa-kita/
  ties „Asmenybės testų nuorodos“ įdėtos nuorodos į moksliniais eksperimentais pagrįstus testus.

 5. Mindaugas Šimkus says:

  Sarmate,

  „atsiversk lietuvių kalbos žodyną (http://www.lkz.lt/startas.htm) ir pasižiūrėk, kiek reikšmių turi koks žodis, pvz., “žmogus”, o tada dar kartą pagalvok apie tai, ką su tokiu kategoriškumu parašei.“

  Jei jau priėjome iki tiek, tai reiktų parašyti, kad kompetentingi autoriai apibrėžia savo straipsnyje vartojamus raktinius žodžius. Šioje „Nuo gyvulio iki žmogaus“ rašliavoje, po kuria autorius nepasirašo, nenurodo jokių šaltinių, kurie pagrįstų jo straipsnį, apart tų, kurie pačiu palankiausiu autoriui atveju eitų į skiltį – „panašios temos“ (ar kokiu panašiu pav.), kas be ko yra neapibrėžtas ir taip dažnai vartojamas „dievas“. Be abejo, man tai neužkliuvo ir nekliūva, kaip tau, pareiškusiam, kad galbūt tavo dievo suvokimas skiriasi nuo mano.
  Tas pats tavo nurodytas lkž „dievą“ apibrėžia tokia pat prasme ir esme kaip ir Vikipedija: (bendrinis->) 1) visagalė esybė, visatos kūrėjas ir valdovas; (mitologinis->) 2) viena iš aukščiausių esybių, turinčių galios žmogui ir gamtai.
  Toliau aiškinami tik išsireiškimai vartojami su žodžiu „dievas“, bet gal mes ne apie frazeologizmus šnekam?
  Imant žmogaus apibrėžimą – jau įdomiau, nes kur kas įvairiau. Bet vėlgi yra bendrinė reikšmė pateikia lkž – „mąstanti ir kalbanti būtybė“, o toliau vėlgi – tik paaiškinami įvairūs išsireiškimai ir kiek kitoniška „žmogaus“ reikšmė juose. Vikipedija – „Žmogus (lot. Homo sapiens sapiens) – dvikojis primatas, priklausantis hominidų šeimai ir žinduolių klasei. Visų žmonių populiacija dar vadinama žmonija.
  Žmogus iš kitų gyvūnų išsiskiria savo protiniais sugebėjimais, kalba, kultūra ir socialiniais ypatumais. /…/ Manoma, kad esminis požymis, skiriantis žmogų nuo kitų gyvūnų, yra abstraktus mąstymas.“
  Vėlgi, ar lkž apibrėžimas skiriasi savo esme nuo Vikipedijos?
  Kita vertus, jei paimtume str. „Nuo gyvulio iki žmogaus“ žmogaus TIPO apibrėžimą – „žmogaus tipas, kai asmuo elgiasi, atsižvelgdamas į instinktus ir refleksus, tačiau vadovaujasi saiko jausmu, intuicija. Jis gyvena bendraudamas su Dievu, sąmoningai atlieka savo misiją Žemėje pagal Sutvėrėjo Planą…. Jo valia visiškai laisva.“ pamatytume, kad jis netgi labai skiriasi nuo bendrinių žmogaus apibrėžimų. Apskritai, šiame str. į psichologinius tipus skirstomi ne žmonės, o individai, o žmogus, tėra tik viena individų tipas. Be abejo, tai smarkus atotrūkis nuo realių apibrėžimų, bet autorius turi tokią teisę. Tik mūsų reikalas priimti jo naująjį žmogaus apibrėžimą, ar ne.

  Grįžtant prie žodžių reikšmių temos. Aš neginčiju egzistuojančio kai kurių žodžių daugiareikšmiškumo, bet esamame kontekste mes su juo nesusidūrėme. Žodis dievas apibrėžtas aiškiai ir nedviprasmiškai. Kalbant mes naudojame esamas reikšmes, arba apibrėžiame savo sukurtąsias naujas ( ir garsiai žodžiu, arba tyliai raštu – pateikiame jas savo pašnekovams, klausytojams, ar straipsnių skaitytojams :) ), kitu atveju, gyvensite savo susikurtame pasauly, kurį suprasite tik jūs vienas pats ;)

 6. NeTiesa.lt says:

  Gerbiamieji komentatoriai,

  Jums nereikėtų tiek vargti ir rašyti tokių paklodžių su sofistiniais išvedžiojimais, jeigu pasiskaitytumėte pirminį šaltinį. Gerbiamas Sarmatas tiesiog pabandė lietuviškai išdėstyti Visuomenės Saugumo Koncepcijoje (rusiškai – КОБ) išskirtus žmogaus psichikos sandaros tipus.

  Išsamiai apie juos, su detaliausiais paaiškinimais, su argumentais, kaip kas ir kodėl jūs galite persiskaityti autorių kolektyvo parengtoje mokymo medžiagoje „Sociologijos pagrindai“ („Основа социологии“)

  Jeigu konkrečiai: 1 tomas, 1 dalis, 4 skyrius, 7 skirsnis
  http://dotu.ru/2010/04/10/20100410-bases-of-sociology_full/

  Galite iš ten atsisiųsti visą knygą, kuri šiaip jau yra Visuomenės Saugumo Koncepcijos santrauka (čia taip grubiai apibendrinus). Joje aprėpiamos visos žmogaus ir visuomenės gyvenimo pusės – nuo šeimos santykių iki globalių procesų, nuo ekonomikos iki filosofijos, nuo procesų valdymo iki Dievo sampratos.

  Pasiskaitykite – labai sumažės tuščių diskusijų, kaip ir siūlymų tokius rimtas sąvokas kaip „žmogus“ ar „žmogiškumas“ vertinti pagal įrašus žydopedijoje.

 7. Sarmatas says:

  Mindaugai, tavo tipas aiškus, tikslai irgi. Paprastai tokie veikėjai išlenda, kai yra kam nors užminama ant nereikalingos vietos, jaučiama konkreti grėsmė. Ne tu pirmas, ne tu paskutinis. Matau, kad esi gerai įvaldęs pliurpalizmą. O su tokio tipo (wikipedijos gerbėjais) individais, bandančiais gesinti pavojingas parazitams tendencijas, jau teko susidurti.
  Daugiau apie tai:
  http://www.sarmatas.lt/07/nedoros-gudrybes-arba-apie-provokacijas-ir-imitacijas/

  Galime ir tavo „fenomeną“ paanalizuoti plačiau.

 8. Mindaugas Šimkus says:

  Trumpai,

  NeTiesa.lt – tovo puslapio vertę nusako telegonijos propaganda, o tavo intelektualumą – naudojamas žodynas. Džiugu, kad nurodei paistalo „nuo gyvulio iki žmogaus“ šaltinį, bet savo nelaimei rusiškai skaitau tik labai vertingą informaciją.
  Dėkui už perliuką „žydopedijoje“ – tai pasako daugiau nei visa kita sudėjus :)

  Sarmate,
  Labai gerai, kad greit supratai, kad tai provokacija. Ta proga pasakysiu, kad aš esu provokatorius pasamdytas globalistinių jėgos struktūrų siekiančių sunaikinti Lietuvą. Mindaugas Šimkus tik mano slapyvardis, o tikrasis vardas Juozas Andriuškaitis, asmens kodas 36504010010. Daugiau negaliu atskleist…
  Džiugu, kad į kritiką reaguoji adekvačiai. Tokiu būdu parodai, kad esi kritiškas, logiškas ir mokantis priimti kritiką.

  Būtų labai malonu, kad mano fenomeną paanalizuotumėte kuo plačiau ;)

 9. Sarmatas says:

  Mindaugui Šimkui

  Citata iš tavo (jei neapsimeti) straipsnio (http://www.sos03.lt/Idomybes/Nuomones/Mindaugas_Simkus._Kiek_sventas_Sventasis_Rastas):

  Išvados

  1. Biblijoje beveik kiekvienam teiginiui yra jam prieštaraujantis teiginys (pastarojo neiginys), todėl ji yra patogus įrankis manipuliavimui;
  2. Religijos dogmų klaidingumas įrodytas mokslu panaikinta iliuzijas apie jų dievišką pradą.
  3. Krikščionybė – žydiška religija;
  4. Biblija, negali būti Dievo žodis dėl joje padarytų faktinių klaidų, kurios negalimos jos rašymui vadovaujant visažinei būtybei;
  5. Krikščioniškasis ir Žydiškasis Dievas, tai žmonių raštų įtrauktų į Bibliją išsigalvojimas, todėl tos religijos niekinės.

  Matau, dėl ko perši čia tas „manipuliacijas“. Esi užsiciklinęs. Padarei „atradimą“, kuris bent man jau senai ne naujiena. Toks pats manipuliavimas yra ir korane ir talmude. Tačiau tai nereiškia, kad ten nėra prado. Tai galima prilyginti medaus statinei su keliai šaukštais deguto.

  Ištrauka iš http://www.sarmatas.lt/02/projektas-derunkelizacija/:

  „Daugeliui, kyla klausimas, kur galima pastebėti tos Konceptualiosios valdžios apraiškas? Tą puikiai galime pailiustruoti ideologiniame-religiniame lygmenyje. Vardan ko visa tai padaryta? Daugelis dabar supranta, kad Dievas yra vienas, o tikėjimai skirtingi. O kodėl tikėjimai, religijos skirtingos? Kodėl mus nuolat kiršina – čia krikščionys, čia musulmonai? O todėl, kad čia ir yra tiksliai atidirbtas Konceptualiosios valdžios metodas kiršinti įvairias tautas skirtingų religijų pagrindu. Jei Dievas vienas ir Dievo mokymas vienas, tai kaip kitaip suorganizuoti skerdynes Jugoslavijoje, sukiršinti Rusiją su Čečėnija, Armėniją su Azerbaidžianu, kaip suorganizuoti tarpusavio vaidus Irake, palestiniečių naikinimą Izraelyje? Juk Pasaulis taip surėdytas: Dievas vienas visiems, esantiems Žemėje, jis perduoda informaciją žmonėms per savo pasiuntinius (Jėzus, Buda, Muhamedas). Ir ta informacija, tos žinios savo turiniu yra vienodos, tik suteiktos skirtingu metu ir skirtinga terminologija. Jei paanalizuotume visas religijas, pvz., krikščionybę, budizmą, islamą, kartu, tai pamatytume, kad iš esmės tai tas pats Šventas Raštas, atsiųstas iš Aukščiau, tik čia yra svarbu atskirti tai, kas buvo dirbtinai pridėta ne Dievo, bet tų, kurie turėjo piktų kėslų. Štai kaip yra Biblijoje suformuota paklusnumo valdžiai nuostata:
  „..Kiekvienas žmogus tebūna klusnus viešajai valdžiai, nes nėra valdžios, kuri nebūtų iš Dievo, o kurios yra – tos Dievo nustatytos. 2 Kas priešinasi valdžiai, priešinasi Dievo sutvarkymui. Kurie priešinasi, užsitraukia teismą. 3 Juk vyresnybės bijoma ne gera darant, o pikta. Nori nesibijoti valdžios? Daryk gera, ir susilauksi iš jos pagyrimo. 4 Ji juk yra Dievo tarnaitė tavo labui. Bet jei darai bloga – bijok, nes ji ne veltui nešioja kalaviją. Ji Dievo tarnaitė ir rūsti baudėja darantiems pikta. 5 Todėl reikia jos klausyti ne tik dėl grasos, bet ir dėl sąžinės. 6 Juk todėl ir mokesčius mokate, o anie yra Dievo tarnautojai, nuolat užsiimantys tais dalykais. 7 Atiduokite visiems, ką privalote: kam mokestį – mokestį, kam muitą – muitą, kam baimę – baimę, kam pagarbą – pagarbą. (Laiškas romiečiams, Rom 13 Klusnumas valdžiai). Kokiu tikslu tai parašyta?“

  Gal būt pačiam reikalingas, būtinas pripažinimas? Patikėk, tai tik problemas sukelia. Matyt, tą nuolat jauti savo kailiu per sveikatą savo ar savo artimų. Dažniausiai tai būna vaikai, žmona ar motina.

  Kaip minėjau, yra tik du objektyvūs mokslai – aritmetika ir geografija. Visi likę – fizika, chemija, istorija, psichologija – subjektyvūs, tai tik žmogaus kažkokių stebėjimų ar bandymų interpretacijos. O interpretacijos visuomet priklauso nuo pasaulėžiūros, kuriai atsidavęs vienas ar kitas individas.
  Jei mokslas nėra objektyvus, tai ką čia gali įrodyti? Ar kas atsakė į klausimą, kas valdo visus procesus, kas sugalvojo, pvz., gėlę? Pati susigalvojo, kas organizavo viską?
  Taigi, pačio yra tokia pasaulėžiūra, kito – kita. Jei tau nepatinka sarmatų pasaulėžiūra, tai nereiškia, kad ji yra klaidinga, nesąmoninga ir t.t.

  Čia, matau, pasiklydai tarp biblijos, krikščionybės ir Dievo suvokimo. Nors nesu tikras. Galų gale, viskas tavo rankose.

 10. nuomonė says:

  Mindaugui Šimkui.

  Nemanau, kad esate koks ypatingas, kuo nors išsiskiriantis fenomenas, vertas ypatingos analizės- nesubrendėlis ir tiek… Bet tai nėra taip jau blogai- yra išaugama (arba ne). Žymiai blogesnė padėtis su kai kuriais Jūsų oponentais, kurių komentaruose pasireišia kartu ir paranojos, ir susireikšminimo (didybės manija) , ir debilizmo požymiai. O šie dalykai paprastai su amžiumi tik gilėja….

  Dėl straipsnio.

  Paprastai kai kas nors nurašoma, kopijuojama, kada kuo nors remiamasi yra pateikiama nuoroda. Šis nežinomo autoriaus tekstas aiškiai remiasi KOB, bet labai nevykusiai. Autorius interpretuoja KOBą gana laisvai, pagal savo supratimą, tiksliau pagal savo nesupratimą . Todėl tekste daug nelogiškumų, iškraipymų, prieštaravimų. Komentaruose ginčas daugiausia virė dėl demoniško psichikos tipo, kuris apibudinamas kaip:

  „kai individas sąmoningai ar nesąmoningai mėgaujasi nuosava VALIOS JĖGA, jo valiai paklūstančiomis galimybėmis ir individualia IŠMINTIMI, kurios, jo manymu, nepaklūsta instinktams ir kultūros sąlygotoms elgesio programoms. Šio tipo individai gyvena pagal principą „ką noriu, tą ir darau“, o Dieviškąjį kelią sąmoningai arba nesąmoningai atmeta. Šis tipas sugeba kurti ir savo valia gali įveikti instinktų diktatą ar susiklosčiusias kultūros normas. O BUS TAI GĖRIS, AR BLOGIS – PRIKLAUSYS NUO JO VIDINIO DOROS SUPRATIMO“ – labai nevykęs apibudinimas

  Aiškiai nesuvokiama sąvokų reikšmių. Valia galima sakyti tėra priemonė tikslui pasiekti įgyvendinti, o patį tikslą formuoja pasaulėdaros supratimas, pasaulėjauta, pasaulėžiūra- kiek žmogus IŠMINTINGAS, kiek suvokia, žino Tiesą. Demoniškas žmogaus yra nepilnavertis žmogus- dvasios invalidas. Jis vadovaujasi pagrindinai tik PROTU (jokiu būdu ne išmintimi), intelektu, kaip jie sako- racionaliu mastymu arba sveiku mąstymu (prapaguojamu sarmato). „Demono“-legionieriaus jausmai atbukę, neišsivystę, pasireiškia tik žemieji jausmai, tokie žmonės nesugeba mylėti. Dėl jausmų primityvumo, neišsivysčiusios intuicijos šie žmonės negali būti dori, nes jie sunkiai skiria gėrį nuo blogio, nejaučia savo vidumi kas yra blogai kas gerai. Todėl vadovaujasi savo sveiku protu išmąstytomis, sukurtomis, jų interesus, tikslus atitinkančiomis schemomis, elgesio normomis, įstatymais, įsakymais (teisiniai aktai, religiniai priesakai (pvz. biblija, talmudas, perkūno priesakai ir t.t..). Žodžiu demoniškumas yra žmoniškumo trūkumas, išminties, pasireiškiančius per jausmus, intuiciją ir protą, trūkumas- Tiesos nežinojimas.

  Gyvulišką, zombių tipus taip pat galima iš dalies priskirti demoniškam žmogaus tipui -griežtos ribos nėra. Visi jie neatskiriama tos pačios satanistinės sistemos dalis. Skiriasi vadovavimosi savo protu, kompetentingu asmeniu, raštais (protėvių išmintimi), instinktais dalis. Pagal tai yra apsprendžiama ir tokio tipo žmogaus padėtis satanistinėje (masoniškoje) hierarchinėje piramidėje. Daugiausia demoniškas tipas (daugiausiais proto, žinių) būdingas viršuje (akyje) esantiems nežmonišką koncepciją sukūrusiems ir pasauliui vadovaujantiems individams.

 11. zoot says:

  Buvau neskaitęs . Na ir protingai čia išvedžiojate,kai kažkas ima ir parašo visi gudrūs kritikuoti. Matai žodis netinka? Pritariu pažiūrėkite KOB ir bus viskas aiškiau arba paimkite ir patys parašykite kitą gerą-geresnį.

 12. Mindaugas Šimkus says:

  Atleiskit man gerbiamieji – aš nežinojau… nežinojau daug dalykų. Nežinojau, kad kritikuoti negalima – kritikuoja tik kvailiai kurie patys nieko nesugeba parašyti, arba provokatoriai – kuriuos greitai galima išaiškinti :) Nežinojau, kad kaltas žioplas skaitytojas, kuomet gerasis plagiatorius nenurodo šaltinio. Nežinojau, kad racionaliai mąstantys tai demonai, o dar daugiau, kad racionaliai mąstantys vadovaujasi religiniais priesakais.
  Dabar aš visą tai žinau. Dabar aš išmintingas jau, tik elgiuosi neišmintingai pareikšdamas, kad aš išmintingas :D
  Linkiu, kad jūs kada nors susiprastumėt, kad jūs elgiatės, kaip tikri biorobotai. Pasigavot teoriją, ir ji viena pasauly teisingiausia ir nekritikuotina, susikūrėt savo pasaulėvaizdį ir jis nediskutuotinas. Kas drįsta kritikuot, tie tėra nesubrendėliai, neišmanėliai, zombiai ar dar kas, nes išmintingieji žmonės einantys Dievo keliu gi turi suprasti kokia teisinga ši teorija :) Ir šiaip, TIESA yra viena, o nežinančius ir /ar nesuprantančius jos reikia stengtis atvesti į tiesos kelią, o jei jie neina, tai belieka užjausti tuos ne žmogaus tipo…

  Sėkmės visiems ;)

 13. Pasimetęs says:

  Nuomonei

  kažkada jums buvo užduoti klausimai:

  Ar galit atsakyti, ką Megre aiškina apie gimdymą, ar turi būti reguliuojamas gimstamumas, kaip, iš ko tas vaikas gimsta, turi jis sielą, dvasią, iš kur jos atsiranda, koks žmogaus gyvenimo tikslas, ar jo gyvenimas absiriboja vien tik materialiniu pasauliu, kas būna po mirties Žemėje?

  Būsiu labai dėkingas.

 14. Titanas says:

  M. Šimkus rašo, kad „TIESA yra viena, o nežinančius ir /ar nesuprantančius jos reikia stengtis atvesti į tiesos kelią, o jei jie neina, tai belieka užjausti tuos ne žmogaus tipo…“
  Kas jums yra ta Tiesa? Ar bent suvokiate, kad net žinantys nemažą Tiesos dalį gali elgtis neteisingai siekdami pavergti kitus? Bhagavad Gita’oje rašoma apie tokius demonus-pusdievius, kurie turėdami didelių galių užvaldo kitus, paverčia juos savo žaislais bei įrankiais… Panašiai kaip nemaža dalis šiandienos žmonių žvelgia į girią ir kitas gamtos buveinias, kad jei medis, gyvūnas negali man pasipriešiti tai jį nusišausiu, nusikirsiu nes esu viršesnis… Tai demoniškumu apsėsto asmens požiūris…
  Manau pirmiausia ir svarbiausia tapti pavyzdžių kaip teisingai elgtis, kukiu teisinga yra būti. Tai sarmato kelias.
  Tad, M. Šimkau, tapkite tokiu pavyzdžiu kitiems. Tik dar būtina suvokti kas labiau esate, – ar vytis ar dvasininkas… Viskuo vienas asmuo negali būti. Pasirinkite savo kryptį. Ir tai bus Tiesos reiškimas per jūsų IšMintį.

 15. nuomonė says:

  Pasimetusiam.

  Nenoriu dabar atsakinėti į tuos klausimus dėl dviejų priežasčių:
  1. Visados geriau yra naudotis pirminiu šaltiniu, o ne “sugedusiu telefonu” – tarpininkais perpasakotojais. Nors ta prasme ir Megre yra tarpininkas (bet pirmos eilės), jis nieko pats beveik neaiškina tik atpasakoja ką girdėjo (tai jam gerai pavysta) ir matė. Nors, jei atvirai, tai manau, kad neverta Jums skaityti, nesgreičiausiai nesuprasite tų knygų. Man susidarė įspūdis, kad jausmai atbukę pas jus, o vien protas yra visiškai nepakankmas gilių, didžių dalykų supratimui, suvokimui- juos reikia ir jausti. Labai norėčiau klysti.
  2. Aš daug tų dalykų jau esu lietęs ir aiškinęs savo komentaruose ( apie žmogų, jo gyvenimo tikslą ir prasmę, kad jis yra amžinas, tad ir mirties kaip ir nėra ir t.t…) ir nebematau prasmės dar kartą aiškinti ar plėstis, nes arba aš visiškai nesugebu nieko suprantamai išdėstyti, arba Jūs nesugebate suprasti, arba ir tas, ir tas. Nuoširdžiai sakau, jaučiuosi, kaip kalbėdamas su radijo imtuvu aš kalbu savo, o jis savo.

  Dėl savo vakarykščio komentaro. Rašiau ekspromtu, perskaitęs diskusijas, kurios paliko negerą jausmą, tad ir komentaras gavosi toks aštrus ir įžeidžiantis., atsiprašau visų.. (:

  Be to demoniškumo ir žmoniškumo aiškinime praleidau labai svarbia sąvoką –Sąžinę. Būtent ji, galima sakyti, yra pagrindinis indikatorius nusakantis priklausymo vienam ar kitam tipui mastą. Demono sąžinė (intuicijos sudedamoji dalis ) miega, o žmogus veikdamas vadovaujasi sąžine, jis negali prieš ją eiti. Jam ji per jausmus pasako, kas blogai, kas gerai, ką galima daryti, o kas negerai daryti. Pavyzdžiui, doram žmogui sąžinė neleis užsiimti verslu, naudojant samdomą darbą arba spekuliaciją, jis jaus, kad tai labai blogai, nors visa žiniasklaida, visuomenės nuomonė, visi įstatymai skelbs, kad tai labai gerai, kad tai teisėta.

 16. Pasimetęs says:

  Nuomonei

  Šituos klausimus radau diskusijose su jumis po vienu iš straipsnių sarmatas.lt. Į juos taip ir neatsakėt. Tada visai nesuprantu, apie ką čia paistot, jei nieko negalit paaiškinti?
  Matau, esat neeilinių gabumų, nes iš kelių nukopintų eilučių sprendžiat apie žmogaus gebėjimus.

  Mačiau dokfilmą apie anastasiečių bendruomenę. Mane nustebino, kad jie svarsto „priimti žmogų į bendruomenę, ar ne. Tai kur čia ta meilė žmonėms-neanastasiečiams? Labiau panašu į sektą.

  Prisipažinsiu, dar nesutikau nei vieno doro žmogaus. Net jūs nesate doras, o tik siekiantis tokiu tapti, nes smerkiate kitus, nesuprantančius. Kaip sako Lazarevas, kitų smerkimas – tai jau didybės, susireikšminimo požymis.

 17. Guido says:

  Labai keista,kad tiesos ieškantys sarmatai kartais nurodo ,kad remiasi К О Б, kuri yra niekas kita kaip tik stalinistų priebega . Kai kurie naivuoliai mano ,kad  jų žvalgybos nestebi ,kas pas mus čia  vyniojasi. Jiems rūpi ,kaip mus atskirti ,nuo supuvusių  vakarų,daugiau  nieko…

 18. Sarmatas says:

  Remtis galima viskuo, tik reikia atskirti pelus nuo grūdų.

 19. Titnagas says:

  Доктор Джон Колеман КОМИТЕТ 300 ir viskas ten atsakyta i visus straipsnio pateiktus klausimus net pavardes surasytos , o nuotraukas rasite inete isgugline- pamatysite kaip satanistai net atrodo- atrodo visi lyg ir i mus panasus, bet yra tokia knyga isleista,Мы и они- isiguglinsit ir atskirsit… lietuviskai nerasit nieko kai tik buvo atspausdinta Grigorijaus KLIMOVO “ Dievo tauta“ 90 vidury pats landzbergis pakniopstom liepe isimti sia nuostabia knyga is pardavimo (butu isaugusi visa karta apsisvietusi. Mat musu tautines mokyklos deka praktiskai buvo isguita rusu kalba is mokyklu dabar berods tik uzpernai grazinta rusu kalba i mokyklas- manot rusai gryzta- ne . Cia satanistu gudrybe – kad lietuvelei nesusikalbetu ir ateities kartos- rusu kalba aplamai knygu pavidalu islesiti veikalai – yra ju nesukontroliuojami, taip NESUKONTROLIUOJAMI srautai ypac inete. Kartos susitiks, o vieni prisikaite lietuviskai ir ANGLISKAI parasyto marazmo 9Sios kalbos tikrai cenzuruojamos visokiu organizaciju organizacijeliu ir rusiskos spaudos kur pacioj rusijo satanistai uzsikniso portalus uzdarinet TIESOS, bet vieni bus net iskrype i homikus o auganti karta tik gavusi siu ziniu, va ireiks matyt sukurt zemaitijos respublika Pikselis zidas geras Sapokeviciaus drugelis jau parases jiems durneliams apie smogetija nu o sarmatija jau kuriame siame portale

 20. Sarmatas says:

  Čia ne Sarmatija kuriama, o sarmatos ieškoma žmonėse. Gal pas ką prasikals kiek sarmatos, tai bus lengviau visiems.

 21. As says:

  Būtų protingiausia panaikinti komentarų skiltį… Pasiskaitėt straipsnį ir virškinkit galvelėse, kam čia dabar plūstis tiek :)) Visiems ramybės.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top