Pabėgėliai, migrantai – ar Lietuva dar turi iš ko rinktis?

2015, 8 rugsėjo, 12:00 | kategorija LPT | atsiliepimų (37) | peržiūrų 1 487 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

pabegeliaiArvydas Daunys

Visoje Europoje, o ir pasaulyje ir žinoma Lietuvoje, nuo pirmųjų MIP puslapių eilučių, nenueina migracijos-pabėgėlių tema. O ir yra apie ką pasvarstyti, – juk pirmą kartą taip akivaizdžiai vyksta atpildas Europai už savo veiksmus kitų valstybių suverenumo ir jų žmonių atžvilgiu.

Dažniausiai, kaip bažnyčia teigia, atpildas ateina po mirties, o čia šast, ir tiesiogiai, beveik iškart, poros metų bėgyje, ekonominių migrantų ir karo pabėgėlių asmenyje. Smogiama kaip tik į tą vietą, kurioje nieko nesitikėta, todėl dar labiau skauda. Ir maža to, kad skauda – nėra kaip net garsiai įvardinti priežasčių, pasiguosti – juk patys kalti. Ir vaikščiojama aplink bei šalia, bandant atrasti kažkokius mistinius kaltuosius tose šalyse iš kurių plūsta pabėgėlių minios.

Bet ką jau ten ieškosi, juk bent kiek labiau besidomintis žmogus prisimins, kaip 2003 m buvo užpultas Irakas, apkaltinus masinio naikinimo ginklo gamyba, kuris taip ir nebuvo surastas, tačiau nežiūrint į tai, jo vadovas S. Huseinas buvo kuo gražiausiai pakartas (?!) apkaltinus genocidu, nors šalis buvo užpulta masinio naikinimo ginklo pretekstu. Kadangi nieko nerado – tai negalėjo juk pripažint, kad žvalgyba susimovė ir užpuolė šalį šiaip sau – iš kvailumo – teko sugalvot naują priežastį ir apkaltinus dėl 148 žmonių nužudymo Dujailo kaime, – pakarti. Griuvo nusistovėjusi šalies sistema.

Einame toliau. Pakorus Huseiną (2006 gruodžio 30), atėjo Libijos diktatoriaus Muammaro Kadafio eilė. Jis buvo kaltas, kad labai daug skolino visiems (Tame tarpe ir Europos šalims) ir ruošėsi pereiti prie aukso dinaro modelio bei pradėti eksploatuoti didelius vandens telkinius. Bet labiausiai jis buvo kaltas tuo, kad finansavo Nikolia Sarkozy – prancūzų prezidento rinkiminę kampaniją ir esant progai ištarė lemtingą frazę: „Paslaptis gresia Sarkozy griūtimi“, o jo sūnus išklojo situaciją kur kas aiškiau.

sarkozy kadafis

To užteko. 2011 kovo 11 prancūzų aviacija bombardavo Tripolį ir tik po trijų valandų pranešė sąjungininkams. Žinoma ši priežastis nebuvo vienintelis Libijos užpuolimo pretekstas, tačiau minėta frazė labai padėjo dėl jo apsispręsti. Vėliau prie to prisidėjo likusios valstybės (JAV, Britanija, Belgija, Kataras, Italija…). Viešai skelbtas pretekstas – Kadafio smurtas prieš savo civilius gyventojus ir sukilėlius. Kitaip tariant už tai, kad yra diktatorius. Kas beje visai netrukdė anksčiau. 2011 spalio 20 Kadafis buvo nužudytas be jokio teismo. Griuvo visa valstybės sistema, dabar joje dvivaldystė ir chaosas.

Toliau Sirija. Irgi tas pats „arabų pavasaris“ kaip ir Libijoje, irgi 2011 metais, kai Sirijos vadovas Bašaras al-Asadas ėmė slopinti „taikius Arabų pavasario protestus“. Toliau, kaip ir visada ir visur, kai į konfliktą įsikiša užsienio interesai, šalyje kilo chaosas, kurį matome vykstant iki dabar. Keturis su viršum metus. Ir kurio atgarsius Europoje ėmėme vadinti karo pabėgėliais. Čia neapsistosiu ties „Islamo valstybe (ISIL)“, bet ji labai prisidėjo prie pabėgėlių srauto savo pjaustomų galvų vaizdais.

Yra ir dar viena priežastis: šis pabėgėlių kryptingumo procesas yra aiškiai valdomas iš šono trečiųjų jėgų, mat čia sukasi pasiutę pinigai ir geopolitiniai interesai. Bet kuris mąstantis žmogus tą pastebės. Prie šio klausimo teks grįžti sekančiame straipsnyje.

Tai štai, šiai dienai tame regione karas ir visiškas chaosas, iš kurio masiškai bėga žmonės. Ir tuos žmones reikia kažkur dėti, jei nenuspręsime kitaip.

Vokietija, tai yra Angela Merkel, reikalauja ES šalių narių prisiimti privalomų pabėgėlių-imigrantų kvotų sistemą. Ir pateikia pavyzdžiu savo šalį, kuri, esą šiais metais žada priimti iki 800 000 migrantų. Tiesa ji neįvardina kokiu pagrindu šalys turėtų prisiimti šią naštą. Kalba tik apie kažkokį solidarumą vardan nežinia ko.

800 000 tikrai daug, net tokiai šaliai kaip Vokietija. Bet ar tai racionalu? Ar kitais metais nereikės priimti dar antra tiek, o gal ir dar daugiau? Kai pasirodys per daug net Vokietijai? Kur bus to pabaiga ir ar ji bus apskritai? Apie tai nieko nekalbama. Nes atsakymo į tai nežino niekas.

Nėra jokios bendros ES strategijos šiuo klausimu. Nei strategijos, nei net bendro sutarimo. Kiekviena šalis daro kas jai šauna į galvą, o Vyšegrado grupės šalys (Lenkija, Čekija, Slovakija ir Vengrija) apskritai atmetė privalomų kvotų sistemą, kaip nepriimtiną suverenioms šalims.

ES viduje ryškėja skilimo linija – Prancūzija, Vokietija, Britanija pasisako už pabėgėlių priėmimą, Rytų Europos šalys tam prieštarauja. Pastarosiomis dienomis buvo plačiai išreklamuotas nuskendusio berniuko video siužetas. Siekiant sukelti gailestį pabėgėliams. Vaiko gaila, jis iš tiesų vienintelis nekaltai žuvęs šioje visoje istorijoje, bet dabar pagalvokime, kiek vaikų žūsta tų aukščiau aprašytų karų metu, kurie telieka tik statistiniais vienetais straipsniuose, o kai kurie net į statistiką nepatenka. Tūkstančiai.

Kodėl dėl jų nekyla klausimai valstybių vadovams? Kodėl nestabdomi karo veiksmai Sirijoje, nenormalizuojama padėtis Libijoje ir kitur Artimuosiuose Rytuose? Todėl, kad iškėlus tuos klausimus tektų atsakyti ir į kitus – kodėl nieko nedaroma, kad tai būtų sustabdyta. O pastarasis klausimas labai skausmingas valstybių, dalyvavusių užverdant visą šią kraupią košę vadovams. Todėl jie stengiasi jo išvengti visais įmanomais būdais.

Kodėl vieninteliu pabėgėlių problemos sprendimu laikomas jų išskirstymas po ES šalis? Kodėl galų gale jų nepriima arabų šalys? Juk jie visi musulmonai, bendratikiai. Artimi dvasia. Kodėl pabėgėliai bėga į Europą, svetimą jiems pagal kultūrą, tikėjimą ir net klimato zoną?

Ir dar, kodėl, – jei jie bėga nuo karo, kaip mums bandoma įrodyti visas įmanomais būdais, – jie nenori pasilikti tose Europos šalyse, į kurias patenka? – Juk ten jau saugu, karo nėra, jų iš ten neišveja.

Betgi ne – jie ten tiesiog nenori būti. Jie visaip vengia duoti savo pirštų antspaudus, kad gink die netektų ten ir likti. Jie visi veržiasi į Austriją ar Vokietiją, kur puikiai žino (internetu naudotis moka ir visi turi išmaniuosius telefonus), kad gyvenimas ten geriau aprūpintas, nei visur kitur Europoje.

Šioje vietoje mes galime daryti prielaidą, kad ne vien karo baimė juos veja būtent į Europą, nemaža jų dalis yra ekonominiai migrantai ir būtent todėl jie nenori duoti savo pirštų antspaudų, kad netektų pasilikti – tegu ir saugiose, tačiau ne tokiose turtingose ES šalyse.

Na ir žinoma, kai A. Merkel paskelbė apie tuos 800 000 tūkstančių migrantų, kuriuos priims Vokietija – jie visi nori papulti į tą skaičių. Negalima jų už tai smerkti – žmonės ieško kur geriau, kai blogai tėvynėje. Ir mes ne kitokie. Bet kai tas skaičius bus surinktas ir Vokietija užsidarys – kur dings jau esantys Europos teritorijoje pabėgėliai, tie, kurių net pagal kvotas neturėtų būti? Juk niekas nekontroliuoja jų patekimo į ES teritoriją skaičiaus.

Tad dabar kalba eina apie tai ar Europa apskritai gali priimti migrantus, tai yra tokius jų skaičius, kai jie plūsta vis augančia banga, – nepažeisdama jau gyvenančių joje žmonių interesų?

Nes čia klausimas ne eilinis administracinis, kurio rezultatus nepavykus galima keisti – čia kardinalus, pamatinis klausimas – ar mes, Europos gyventojai, norime iš pamatų pakeisti savo gyvenimo būdą? Ar mes pasiruošę svetimos kultūros įsigalėjimui mūsų šalyse? Agresyvesnės ir nepakančios kitoms kultūros?

Jei kažkam kyla klausimai dėl tų svetimų kultūrų – tai siūlau prisiminti mečetes Britanijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, kur tai jau tapo kasdienybe, tačiau netapo kasdienybe patys migrantai – reguliariai Vokietijoje vyksta išpuoliai prieš migrantų stovyklas – kažkodėl jų ten nelabai mėgsta, nors vokiečiai garsėja savo tolerancija kitų tautų atžvilgiu. Šiaip yra pakankamai aprašymų, video filmų, ir kitos dokumentinės medžiagos apie migrantų musulmonų elgesį juos priimančiose šalyse. Nė vienoje jie nėra giriami, kaip pilnai integravęsi į visuomenę ir tapę aktyviais bei naudingais jos nariais. Nė vienoje.

Ir net važiuodami jau Europos traukiniais, šie pabėgėliai spjauna į tą humanitarinę pagalbą, kurie jiems prie traukinių teikia vietos tarnybos. Jūsų dėmesiui trumpas video siužetas iš Vengrijos:

Aš nenoriu nieko gąsdinti ar įkalbinėti balsuoti prieš imigrantus, prieš karo pabėgėlius. Man kaip žmogui jų gaila ir jei aš galėčiau jiems padėti vieną kartą ir visiems laikams – aš tą padaryčiau.

Bet praktika rodo, jog kol nebus pašalinta jų atsiradimo priežastis, jokios mūsų pagalbos neužteks – jie plauks, plauks ir plauks, kaip nenutrūkstama srovė. Ir tegu ne jie dėl to kalti, tačiau žmonių pyktis bus nukreiptas būtent į juos. Nes jie tiesioginė priežastis (žmonių akimis), dėl kurios tokiose mažose šalyse kaip Lietuva stipriai pablogės gyvenimo sąlygos. Kur net mūsų pensininkams, išdirbusiems visą gyvenimą, valdžia negali sumokėti papildomų 6 €u, neatidėjusi to metams.

Ir ta mano minima priežastis randasi Libijoje, Irake, Sirijoje […], bet tikrai ne Europoje. Europa priimdama tuos pabėgėlius nieko neišspręs, tik pablogins savo pačios senbuvių gyvenimo sąlygas ir padidins socialinę įtampą visuomenėje. Ko jau ir dabar netrūksta.

Žinoma yra argumentų, jog, jei Lietuva prisidėjo prie tos situacijos susidarymo aukščiau minėtose šalyse – tai turi prisidėti ir padedant tų šalių žmonėms. Šioje vietoje visuomenės nuomonės kardinaliai išsiskiria – vieni sutinka su šia mano minima išvada, kiti rėžia, jog jų nuomonės niekas neklausė ir jie atitinkamai neprisiima jokios atsakomybės už tai, ką padarė savarankiškumo neturinti ir aklai sekanti Vakarų siūloma kryptimi valdžia.

Ir šioje vietoje mūsų (lietuvių) visuomenė vėl skyla, kaip jau yra buvę Ukrainos atveju.

Tad, mano nuomone, šiandien yra du keliai apsispręsti. Vyriausybė nebegali užsikrauti savo atsakomybei tokio klausimo – pilno visuomenės gyvenimo būdo pakeitimo – socialinės revoliucijos – neatsiklaususi visuomenės. Šis dalykas yra jau nebe vyriausybių kompetencija, nes toks procesas yra negrįžtamas ir jokiais įstatymo pakeitimais jo atšaukti nebepavyks.

Pirmas kelias – vyriausybė kelia iniciatyvą ES dėl skubių priemonių, stabilizuojančių padėtį minėtame regione priėmimo. O visus pabėgėlius perkelti į laikinas stovyklas jų aprūpinimą solidariai pasidalijant tarp ES šalių. Toks solidarumas dar įmanomas. Tai vienintelis būdas sustabdyt tą chaosą.

Antras kelias, jei nesiimama pirmojo – referendumas, leidžiant visuomenei pačiai nuspręsti – ar ji nori priimti tą, kasmet vis didėsiančią masę svetimos kultūros gyventojų, kuriuos pačiai teks ir išlaikyti, savo vaikų ir anūkų ateities gerovės sąskaita. Jei nori – klausimai nekyla, ką prisiimsime, tą ir turėsime. Jei ne, reikės apsispręsti kaip tą „NE“ realizuot. Aš čia neminėjau afrikiečių, tačiau jie visiškai įsitenka į tai, ką kalbėjau apie aukščiau minėtų šalių gyventojus.

Jei vyriausybė nesiims šių priemonių – tada yra ir trečias kelias, bet juo eis jau nebe vyriausybė, o visuomenė (galbūt), pati prisiėmusi atsakomybę už savo artimųjų ateitį. Nelinkėčiau to niekam išgyventi, tačiau istorija rodo, o pastarųjų dešimtmečių „pavasariai“ liudija, jog viskam yra pabaiga. Net ir tokiai angeliškai kantrybei, kurią turi lietuviai.

infa.lt

 

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 37

 1. FB nerijus sk says:

  o kaip tamsta isivaizduoji pagal save,sustabdyti kara Sirijoje?ir Chaosa libijoje?siai dienai tokiu galymybiu nera o ir noro nera:),isskyrus atomini ginkla -sluoti viska nuo zemes pavirsiaus,O i ES jau bega visa Afrika,is somalio,nigerijos,eritrejos, ir T.T ,savo laiku 5-10metu begyje sitie imigrantai,perims .beje teisetu budu valdzia toje pacioje vokietijoje,bus sustatyti savi zmones,ivyks musulmonizacija.Sioje pozicijoje lietuva priims imigrantu tiek,kiek lieps .Siuo metu jonavoje-rukloje atlaisvinamas pabegeliu centras,butent jame bus apgyvendinti pirmieji imigrantai…is cia jie bus paskirstomi po savivaldybes,siemet ju bus 800,kitais metais reikes priimti dar daugiau.kur juos des?atsakymas paprastas,i butus daugiauksciuose,kuriu siuo metu yra tikrai nemazai laisvu,:)linksmybes tik prasideda.

 2. Gal says:

  prie valdžiažmogių buveinių renkamės?

 3. saul says:

  Manau,kad pavirsutiniskai ir tendencingai ivardinamos ,pabegeliu antpludzio priezastys.O kaip tada yra su Sudanu ir Eritreju gyventojais.Ten irgi karas.? Taip daug kur kariaunama Afrikoje.Ir kariaunama istisus desimtmecius.Taip,karas ir suirute arabu krastuose prisidejo prie to.Bet tai nera vienintele ir pagrindine priezastis.Kaip kad minejo autorius,kodel gi pabegeliu netenkina kitos salys, isskyrus Anglija,Svedija ,Austrija ir kitas ekonomiskai stipresnes salis ? Kodelgi jie tuntais verziasi net is Prancuzijos I D.Britanija ??? Ar galima vadinti tokius migrantus „karo pabegeliais“ ? Jie yra ,tikru-tikriausieji…ekonominiai begliai.Jie naudojasi susidariusia situacija ir Vakaru naivumu.Paskaiciuokime kiek zmoniu pabego i vakaru Europa is rytines europos dalies.Tai cia ne tik,kad Lenkija,Rumunija,Lietuva ir Bulgarija su buvusios Jugoslavijos salimis.Pagalvokite kiek zmoniu persikele gyventi i vakarus is rusijos,Ukrainos,Kazachstano ar Moldovos.Nezinau-neskaiciavo ,turbot,niekas,bet manau,kad 10mln gyventoju migravo i Vakaru Europa.Vien Vokietijoje istisi turku ir rusakalbiu kvartalai.Betgi…karo tai cia nebuvo,apart Balkanu konflikta.Ta ka,mes turime ir siuos migrantus vadinti „karo pabegeliais“ ? Autorius nepaminejo ISIL faktoriaus ,kaip vienos is pagrindiniu „migrantu antpludzio“ priezasciu.Karas vyko ir vyksta jau seniai(kalbu apie revoliucijas),o migracija prasidejo ……su ISIL issikerojimu ir ziaurumais.Vakaru salys bando kovoti su siuo veziu( geriau ar blogiau,bet bando),kai,tuo tarpu,ruSSijai tai ne motais.Nemanau kad sis pabegeliu srautas nedziugina Kremliaus veikeju.Kuo didesnis samysis ir netvarka Europoje,tuo geriau Pycckiams.Nieko naujo-„skaldyk ir valdyk“.Na o atsiradusi vakuma Siaures Afrikoje….Puckinas jau noretu uzpildyti.I Sirija siunciami ruSSiski ginklai ir kareiviai.Aisku….cia niekas nepasakys,kad tas yra blogai.Tik JAV okupantai-ruSSai isvaduotojai.Tik istorija rodo ka kita.Amerikieciai isena,o ruSSai…………………….

 4. FB nerijus sk says:

  to Saul RF tavo siaures afrika nerupi,nieko ten nera,RF konkreciai domina Sirijos Homso regionas,ir visa juros pakrante,Iranui reikalingas exporto kanalas per iraka i sirijos uostus.be to jie yra sajungininkai Sirijos,ir neleis Kad ISIL isiviespatautu butent situose Sirijos regionuose.Tavo samprotavimas apie tai kad RF dziugina ISIL permetimas i ES valstybes ,sukeliant chaosa yra visiski nepagristi vejai.

 5. Gal says:

  mažiau žiūrėk televizoriaus.
  Tik istorija rodo ka kita.Amerikieciai isena,o ruSSai…………………….

 6. algimantas says:

  Labai blaiviai parašytas straipsnis, rašoma tik tai, kas žinoma, be jokių sąmokslo teorijų. Žinoma neaprašyta viskas, kas yra, bet nėr kjo norėt – tam knygos reikėtų.

  Štai dėl mūsų valdžios pasirinkimo, čia jau abejijų, apie referendumus nė kalbos būt negali, o inicijuot ES komisijoje klausimą dėl padėties stabilizavimo karo apimtuose regionuose, mūsų politikų kinkos per silpnos. Jie jaučiasi provincialais kažkodėl prieš Briuselio nuomonę. Štai šis dalykas man kažkodėl nesuprantamas. – Kas lieka? Lieka kaip visada tauta-visuomenė. Ji visada pakeldavo savo šalį iš pelenų, iš griuvėsių, į kuriuos ją sukišdavo valdžia. Žinoma, jei čia privažiuos įvairaus maišyto kraujo – gali nieko nesigaut, nes kaip kalbama, tie veisiasi pasiutusiai… Jie vadovaus šiai šaliai, jei visuomenė laiku neatsibus ir nepatvarkys savo išrinktos valdžios, kad ta elgtųsi kaip priklauso.

 7. Su "televizoriumi" nėra prasmės diskutuoti. says:

  Straipsnis labai geras. Tik tokie komentatoriai kaip „saul“ yra visiškame marazme – arba visiškas „televizorius“. „Televizorius“ tai toks žmogaus tipas, kuris tingi ir jau nesugeba savarankiškai mąstyti, ir kuriam televizorius yra aukščiausia teisybės skelbimo instancija.
  Netgi yra posakis, kad „su televizoriumi nėra prasmės diskutuoti“, turint omenyje., kad su žmogum, kuris tapo „televizoriumi“, neverta kalbėtis apie rimtus dalykus rimtai.

 8. saul says:

  Cia ne diskusiju sou.Su niekuo net nesiruosiu diskutuoti.Ir ypac cia.“Nediskutuojantiems su televizoriumi“siulyciau…..palikti ivairiapusia internetine ziniasklaida ir vel isijungti „rusiska kanala“.Ten ir galesite pritariamai linkcioti nuo ryto iki vakaro,kam gi cia lindeti kur pasisako ivairiausiu nuomoniu skaitytojai( internetas velnio ir vakaru ismislas,kurio pas MUS,kaip kokioj ruSSijoj niekas nesigviesia uzurpuoti ar kitaip apriboti :) : )

 9. Mindaugas says:

  Straipsnis paviršutiniškas, toks, sakyčiau, politkorektiškas, neįvardinantis tikrųjų priežasčių….Gerbiamieji, pasakius „a“, reiktų tarti ir „z“. Štai ką aš manau. Galima neabejoti, kad 2016 m. į Lietuvą atvažiuos dar didesnės minios pabėgelių iš šiaurinės Afrikos bei Artimųjų Rytų kraštų; o šituo, savo ruožtu, pasinaudos Lietuvos populistai, lietuviškos partijos ir partijėlės bei kitokie pseudo-kovotojai kurie, vietoje to, kad įvardytų tikrąsias imigracijos priežastis, tiesiog kurs baubą ir pabėgelius vers atpirkimo ožiais už iš tiesų apgailėtiną Lietuvos padėtį. Ir, be abejo, bent dalis liaudies šitokia demagogija patikės. Masinę migraciją į Europą sukelia JAV imperializmas Trečiojo pasaulio šalyse. Be to, kaltas yra ir Lietuvos valdžios pataikavimas Briuselio valiai, kas tik dar kartą parodo faktinį Lietuvos vasalinį-kolonijinį statusą ES atžvilgiu. „Ultradešinieji“ aršiai kelia imigracijos klausimą, kaltę versdami pabėgeliams, bet ignoruodami šios problemos priežastis-JAV-ES-NATO imperializmą.Blogybių priežastis – ne imigrantai, kurių atvykimas tėra tik agresyvaus imperializmo pasekmė – bet viešpataujanti kapitalistinė santvarka su ja aptarnaujančiu politiniu „elitu“, prieš Briuselį keliaklupsčiaujančios sisteminės politinės partijos.

 10. Mynde says:

  saul, net ir idiotizmui turėtų būti ribos, ale tu sugebi paneigti. Pindosai turi per 700 bazių visame pasaulyje, įskaitant Europą, kur intelektualesnės už lietuvaičius tautos juos vienareikšmiškai vertina kaip okupantus (pasidomėk kad ir vokiečių pozicija, valdžiažmogiai nesiskaito). Kelias bazes turi rusai – ant rankos pirštų suskaičiuotum…

 11. saul says:

  Jo…jo…,tikrai,kad vienareiksmiskai.atsimena vokieciai .kas juos buvo okupave 45metus .ir dabar jau ziaugsi tie vokieciai nuo istisu rusu gyvenamu rajonu Dortmunde,Frankfurte ar Kelne.Virs 1mln priskaiciuojama oficialiai,o kur dar tie…prisidenge vokiskom saknimis is Kazachstano( neretai azijietisku bruozu).O cia ir pasirodo tie….“kalbetojai su televizoriais“,kur zino situacija is rusisku kanalu.Reiketu ten patiems pabuvoti…pries kalbant.Ten tose demonstracijose ir dalyvauja ,“vienareiksmiskai“tik,rusakalbiai.

 12. Mindaugas says:

  to Mynde. Nesivelkite į diskusijas su žmogumi, kuriam visur vaidenasi rusai….senai jau žinoma, kad šį veikėją rusai senai už kankolų yra sugribę, už tai ir niršta…..na o apie jo perliuką, kad Vokietijoje vykstančiose demonstracijose dalyvauja tik rusai ir kazachai, ką aš galiu pasakyti? Tai tik įrodo, kiek daug tautiečių gyvena su praplautomis smegenimis.

 13. jei buciau amerikietis! says:

  daryciau viska taip pat.Kodel?Tik II pasaulinio karo deka Amerika isbrido is ekonomines depresijos ir suklestejo.Dabar vel tas pats.Kad atsirastu pretekstas ekonomikos augimui-reikalingas karas.Europa kariauti nenori.Tiek to.Padareme daug karo zidiniu ir pabegelius nukreipeme europon,su perspektyva,kad pastarieji sukels neramumus,davesincius iki karo ir europoje.Amerika vel visiems taps reikalinga ir naudinga,kas nulems eilini jos atsigavima-suklestejima.Viskas kartojasi.

 14. kindziulis says:

  Kas jungis į pogrindinį neokukluks klaną? Manau tam jau reikai ruoštis, jei norim apginti savo gyvenamas teritorijas ir savo šeimas.

 15. kindziulis says:

  soul sumaišei forumus, televizorių forumas delfyje. Ten liek savo nesveikas fobijas.

 16. FB nerijus sk says:

  to busimam amerikieciui…tada buvo kiti laikai,dabar niekas to karo nenori,tiek prancuzu holandas,tiek merkeline dejo skersa ant to vasingtono,nes patarajam niekaip neiseina suvelti karo ukrainoje,o priezastis paprasta,visas pasaulis jau zino USA ,kaip demokratijos,ir laisves neseja,Kas liecia tavo ISIL ,tai ju per skystos blauzdos siuo metu destabilizuoti ES,saugumo bus isgaudyti po viena,cia tau ne afrika,kur ,ka nori ta daro……kur su dzipais juodais per dykumas vazineja.

 17. Ec says:

  Peržiūrėjau daug video susijusių su pabėgėliais, visuose didžioji dauguma jauni ir stiprūs vyrai >90%, moterų beveik nesimato, vaikų šiek tiek yra, bet kartu moterų ir vaikų yra mažiau nei 10%. Senių nėra visai. Paprasta logika, jei bėga nuo karo galintys kariauti jauni vyrai, palikdami kare senius, moteris, vaikus, juos vertėtų vadinti švelniausiai niekšais ir išsigimėliais. O jei tokie palieka kare savo šalį, juos vertėtų vadinti dezertyrais ir išdavikais. Tereikia įsivaizduoti ką tokie žmonės su savo „vertybėmis“ darys svečiose šalyse, jau ką daro savo kelionės pradžioje matosi pateiktame video. Taigi, jie bėga ne nuo karo, nes nuo karo bėgama ten kur nėra karo, kur nėra karo jiems nereikia, bėga jie pas dideles pašalpas, o vaikai jiems reikalingi dėl tų pašalpų dydžio. O pabėgėlių priėmimą ir išlaikymą palyginčiau su girtuokliu, kuris vakarykščio gėrimo pagirias gydosi šiandieniniu gėrimu, o šiandieninio gėrimo, rytojaus gėrimu ir t.t.
  Manau JAV yra gerai, kad Europa silpnėja santykinai jos, bet juk silpnėja ir santykinai Rusijos. Rusijai dabar belieka šį procesą tik ramiai stebėti, kaip galėtų ramiai stebėti ir Lietuva, jei nebūtų įstojusi į ES (ESSR :) )

 18. Nustebes says:

  Kartas nuo karto vis uzeinu i si tinklalapi ne del to, kad megciau ji, bet, kad paskaityciau komentatoriu ‘isminties perlu’ ir ypac ‘proto boksto’ Mindaugo. As nieko cia nenoriu izeisti, bet isvados persasi savaime, nes tokio amerikonofobo dar nesu mates, na nebent kokie is musulmonisku saliu.Kiekvienas nukrypimas i krastutinumus jau yra negerai, tad kalbas apie praplautas smegenis, televizorius, rusofobijas taip pat galima pritaikyti ir jums, tik is kitos auditorijos.

 19. "nustebusiam" says:

  saul, nekaitaliok niku, juk cypimas tas pats… kaip MIndaugas teisingai sako: rusu ranka tave stipriai uz kankolu sugriebe, dabar visa gyvenima traumuotas. Ir tai visiems akivaizdu.

 20. saul says:

  DDDDD nick’u kaitaliotojai, visai jau ,susimaise.tai Jus cia cypiate visi…,kita nuomone isgirde.Nors…..jau vienas is „geopolitikos korifeju“Ec pripazysta,kad tie migrantai…,ne velnio,kad negali vadintis „karo pabegeliais.Pasiskaitykite…., atidziau ir dar karta , mano pirmaji komentara ir patys pripazinsite (zinoma neviesai,o patys sau,idant ,galite būti pasmerkti kitu kremlinu),jog visi mano teiginiai yra logiski.As nekopijuoju televizijoje ar ziniasklaidoje( is vienos…ar is kitos puses) girdimu teziu ir pamastymu.Tai jus cia esate „televizija.ru“ aidai ir RIA.ru vertejai.Tai Jus cia…uz kankolu laiko visi :JAV,EU,VSD,Seimas,Vyriausybe,Grybauskaite,Landzbergis.uztat ir cypiate „nekremline“ nuomone isgirde….Zegnokites,jei jau visur matote JAV ranka. P.s.Noreciau nuvilti „pastaraji benick’i troli“ del to „nustebes“Turejote pastebeti,jog as turiu daug privilegiju…siame tinklapyje.Viena is ju yra tokia,kad jei as neparasau savo nick’o „saul“,tai ,musu visu gerbiamas,moderatorius,negailedamas savo brangaus laiko….is karto prideda ta nick’a „SAUL“.Si privilegija pritaikyta man pirmajam ir vienintelliam,del ko as labai didziuojuosi.Taip,kad….tai as cia labai nustebes del Jusu cypimo.

 21. Panzer says:

  Pabėgėlių klausimas sprendžiamas gumos tempimo metodu. Junkerio komentaras „Kai kalbame apie pabėgėlius nėra žmonių skirstymas religiniu pagrindu, nes tada pavirsim į nacistine Vokietija“. Praktiškai aišku, kad pilnu tempu Europoje vyksta muslimizacija. Junkeris, Europos komisijos pirmininkas, šiandien rėžė kalbą, palaikomas plojimų, kuris bandė įtikinėti kad tai visų reikalas, kad turim pabėgėliams suteikti darbus, grazbiliavimas aukščiausiame lygyje… Junkeris „migracija turi tapti ištekliu,nes senstant Europos gyventojams mums reikia emigrantų“. Senai begirdejau tokį mėšlą, todėl žiūrint visą tą situacija nenorom kyla noras, kad emigrantų plūstu dar daugiau ir kad viskas pasibaigtų katastrofa, nes jau darosi pikta,nes esam mulkinami kiekviename žingsnyje…

 22. Nustebes says:

  Komentatoriai visai susipainiojo isgirde kitokia nuomone. Kas del niku kaitaliojimo, tai galima lengvai patikrinti ir busit nustebinti, kad tai visiskai skirtingi zmones, o ne saul kaip jus galvojat. Tai jau paranojiska is jusu puses…

 23. king says:

  Eurpopos valdancioji elita-usa uzverbuoti isdavikai.Ir Lietuvos-taip pat.Situacijai vystantis toklu budu,po kokiu 10-15metu europoi kils baisus pilietinis karas,kur krikscionys kovos su musulmonais.

 24. ADA says:

  prieš porą savaičių turėjau svečių iš Italijos. Tos šeimos vyras yra vietinio lygio politikas ir, kai jo paklausiau apie migrantų reikalus ir kodėl Italija nesaugo ES išorinės sienos atsakė labai paprastai: ,,už tai, kad įsileidžia tuos migrantus, Italija gauna (galima daryti prielaidą, kad ir Graikija taip pat) didelius pinigus, bet tie pinigai nepasiekia žmonių nei italų nei tų atvykstančių“ čia buvo pasakyta taip: ,,kas prie to finansavimo prieina padaro capcarap :) ir pinigai išnyksta“. Ir dar tuo pačiu klausimu buvo pasakyta, kad italai pasipiktinę popiežiaus rūmais, nes popiežius pasilipęs ant statinės šaukia visam pasauliui, kad reikia tuos žmones priimti, nes jie dievo vaikai ir pan. ir suka nemąstantiems žmonėms galvas, bet kai buvo paprašyta konkrečiai prisidėti prie tų žmonių aprūpinimo, apgyvendinimo, tai buvo atsisakyta tai padaryti ir neleista net laikinai apgyvendinti migrantus bažnyčiai priklausančiuose pastatuose, bet paliko tuos ,,dievo vaikus“ gatvėje. Apie tai italas pasakė, kad kiek jis pažįsta žmonių visi tokia popiežiaus politika yra pasipiktinę ir sako, kad jis tik labai daug ir blogai kalba. Tai tiek.

 25. Gojus says:

  Saul -> pabandyk nesusišeikšmint. Esi cinikas – Lietuva vadinasi kariavo ekonominį karą, nes ji kariavo ne dėl savo teritorijos saugumo, o svetimuose musulmonų kraštuose! Gruobuonė Lietuva, prisijungus prie karo melagingu peretekstu dėl išgalvoto cheminio ginklo dabar raitosi nuo savo atsakomybės. Bjauru. Kaip Orvelo „1984-ieji“ – tokie cinikai melą verčia į tiesą ir tada tenkinasi – „ekonominiai pabėgėliai“. LOL. Tai Lietuvos kultūroje pastačius uoliai komjaunuolę Kalę Grybaisaitę visi vyrai gali tikėtis, kad ji išspręs vyriškas problemas. Joks save gerbiantis musulmonas to neleistų – ten vyras šeimos galva. Vyras turi išspręsti šeimos maitinimo ir aprūpinimo reikalus. Saul aišku nenori, kad jie spręstų – Saul vertybės sako, kad per sienas vyras turi pasiųsti moterį su vaikais, o pats atstatęs krūtinę eit žūt po Kiauliaus Linkiewič ir pindosų bombomis! Kaži kiek mėnesių pats Saul šioje „Rusijos grėsmės“ akivaizdoje praleido savanoriuose? Gal ten sutikai amžiaus cenzui idealų už saugumą krūtine gulantį paveldėtoją Gabrielių Lęndzbergį? O gal saugumą seime kuruojančio Paulausko sūnų? Gal šiaip ką nors sutikai iš aukštų politikų atžalų? Juk tavo vertybės sako, kad reikia mokytis krūtine gulti už tėvynę!? Saul, mielasis, vyras turi eiti, surasti kelius, uždirbti ir atsivežti šeimą, kad šeima būtų saugi. Kiekvienas protingas vyras turi susirasti pajamų, aprūpinimą ir tada atsivežti šeimą. Tad baik vartytis, juoda vadint balta – išvertus skūrą ji dvokia.
  Tai yra Lietuvos gruobuoniško karo pasėkmė – nieks nebėgo kol Lietuva nesugriovė tų šalių.
  Nustebai -> tau padėtų gal įsijungt į diskusiją jei kalbėtum apie temą, o ne analizuotum komentatorių asmenines savybes, bandydamas jiems nurodyti jų psichikos sutrikimus. Bet aišku reikia turėti ką į temą pasakyti irgi.

 26. saul says:

  Reikia ismokti skirti cinizma…nuo realizmo.Faktu konstatavimas,siek tiek,skiriasi nuo kvailo piktzodziavimo ir….realybes neigimo.As esu „pakeliaves“ po Europa ir mates ten visko.Mates ir TTIP demonstrantus ir ivairiausio plauko „migrantus“.O tas Jusu…“kiek praleidai laiko savanoriuose“ sukelia juoka.Tai Jus ,rimtai,manote,kad kiekvienas Jusu oponentas privalo buti savanoriu ??? :) O as manau,kad kiekvienas pilietis turetu buti savo sallies patriotu,na.bent jau,lojaliu savo sallies pilieciu.Taip,musu valstybeje daug kas blogai,bet nereikia del to spjaudyti i sulini.Ir aplamai,normalioja valtybeje kiekvienas normalus pilietis pakeikia valdzia.Pasikartosiu-kiekvienoje.Tik tas dar nereiskia,kad tas pilietis saukia i kova ar perversma po kokia tai…veliava .Aisku,cia tuoj kas nors pasakys,kad va…Graikijoje ,Prancuzijoje,Italijoje ar Ispanijoje vyksta streikai ir visokios demonstracijos.Bet tas pats… „kas nors“mintyse, tikrai,kad ,tom Europos salim nesizavi.Kur maziausiai bardako ? Aisku,kad Siaurineje Europos dalyje.Ten,kur viskas spremdziama dialogu,o ne riausemis ir pastatu ir automobiliu deginimu.Bet…vadas isakes sias salis smeizti,o tas…darancias Europoje bardaka-girti.

 27. Panzer says:

  Teko kalbėti su kurdu, kurio giminė dar gyvena karo zonoje, tai tiek Turkija tiek JAV remia isis ir tai ne mano išgalvota,o žmonių kurie ten gyvena. Isis pagalba nafta keliauja į Turkiją, o tada jav susitvarko, todėl net juokinga, kad kažkas bando įrodyti kad juoda yra balta…

 28. saul says:

  Ka cia dar ir bepridursi….Man tai jau nebejuokinga.Gal tas kurdas dar mate „Dedes Semo“ judus…nukryziuojant koki vietini vaika ar moteri ? O gal ten ir Jaceniukas buvo pastebetas su pilna ekipiruote ir sprogmenimis ant krutines ?Pavarei kaip tikras tankas.Nei i tvora,nei i mieta. Ne…jau vyrai,tikrai.Uzsibuvau.DDDDDD

 29. Rugsėjis says:

  Pabėgėliai veržiasi ne į LIetuvą, ir jie yra žmonės su savo teisėmis, o Europos Sąjunga išpažįsta demokratiją, tai kodėl Pabėgėlius prieš jų valią dalija kaip čemodanus – visiems pagal formulę??? Jie turės pilną teisę Europos Sąjungą paduoti į teismą, pažeidusį jų teises, įvykdžiusią` prievartą.

 30. Panzer says:

  Ne, nu tikrai tamstai kažkas negerai…Jei vyksta koviniai veiksmai tarp kurdu ir isis nėra jokios pagalbos iš jav, jokių jav lėktuvų nepamatysi, kaži kodėl… Tamstos rašymo stiliaus neperspjausi,perskaitai ir nlb supranti ką parašyti norėjai, minčių šuoliai labai stiprūs…

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top