Pranas Valickas. Apiplėšimas

2020, 12 rugsėjo, 10:15 | kategorija LPT | 13 komentarų | peržiūrų 9 581 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Nuo senų laikų žinomas triukas:

Vagys turguje surengia muštynes tarpusavyje ir sukelia didelį triukšmą. Visi žmonės žiopso kas vyksta. Tuo tarpu besimušančiųjų sėbrai apšvarina žioplių kišenes ir prekystalius. Muštynių vaidinimas reikalingas žmonių dėmesiui nukreipti, kad nepastebėtų kas vyksta iš tikrųjų. Žodžiu muštynės yra tikro dalyko pridengimas ir daugiau nieko.

Tą patį triuką naudoja visi fokusininkai. Jie žiūrovų dėmesį nukreipia į kažką tokį — sako: „žiūrėk čia“, o tuo tarpu mikliai iš kišenės ištraukia tą ką reikia, arba apkeičia. Va ir visas fokusas. Bet, kad galėtų tokį fokusą padaryti, turi ilgai ir kantriai treniruotis. Vagys irgi nuolatos treniruojasi — ne iš karto viskas pavyksta.

Dabar pasaulyje visų dėmesys sutelktas į koronavirusą.

Visa žiniasklaida visais įmanomais kanalais be perstojo skalambija — virusas, virusas, virusas — tiek apsikrėtė, tiek numirė, tiek baudų išrašyta, saviizoliacija, karantinas ir t.t. Be atvangos, kokį tu kanalą ar radijo stotį beįjungtum, vis ta pati viruso propaganda.

Viruso propagandą varo vyriausybės, Europos Sąjunga, Jungtinių Tautų Organizacija, Pasaulio Sveikatos Organizacija, Pasaulio Prekybos Organizacija, Pasaulio Bankas, Tarptautinis Valiutos Fondas, Bilo ir Melindos Geitsų Fondas ir dar visa virtinė visokiausių Fondų ir visi reikalauja ir lenda „gelbėti žmones“ (nors niekas jų neprašo), įvesti karantiną, saviizoliaciją, neleisti žmonėms rinktis, dirbti ir net išeiti į gatvę — žodžiu pasaulio pabaiga.

Tuo tarpu vyksta toks veiksmas apie kurį visi tyli. Jungtinėse Amerikos Valstijose Federalinė Rezervų Sistema į apyvartą leidžia apie dešimtį trilijonų dolerių — t.y. maždaug pusę JAV BVP, o Europos Sąjungos centrinis bankas apyvarton leidžia apie šešis trilijonus eurų.

Bet tie pinigai neuždirbti, nepagaminta jokių daiktų, prekių, paslaugų. Atvirkščiai, gąsdindamos koronavirusu vyriausybės prievartauja verslininkus, gamybininkus ir paslaugų teikėjus nutraukti visus darbus.

Taigi žmonės netenka pajamų, ne tik verslininkai, bet ir visi dirbantieji. Žodžiu emituojami pinigai yra visiškai tušti ir beverčiai. Jų masė stipriai viršija bendrą visų prekių ir paslaugų kainų sumą.

Po kiek laiko viena su kita susilygins ir viskas žiauriai pabrangs, t.y. pinigas stipriai atpigs (infliacija). Bet šiuo metu, kai tušti pinigai leidžiami apyvarton jų kaina-vertė yra dar nesumažėjusi.

Už tuos tuščius pinigus bankai, fondai ir supermilijardieriai supirkinėja iš visų žmonių realų turtą — ipoteką, įmonių akcijas ir visus kitus vertybinius popierius, o kad žmonės būtų priversti išpardavinėti turtą vyriausybės naudoja prievartą — stabdo gamybą, verslą ir bet kokį darbą, kad žmonės neturėdami pajamų imtų išpardavinėti turtą.

Ir aklas gali matyti, kad vyksta milžiniško masto, pasaulinio masto žmonių (gamybininkų ir darbininkų) apiplėšimo akcija, o visą atimtą turtą savinasi bankai ir kiti supermilijardieriai.

Žodžiu vyksta neregėto masto žmonių apiplėšimas, o tas cirkas su koronavirusu yra tik apiplėšimo pridengimo vaidinimas — toks pats kaip vagių turguje; tik vaidinime dalyvauja visos viršvalstybinės tarptautinės organizacijos — jų pavadinimų nekartosiu, žiūrėkite aukščiau.

Ne už dyką taip stengiasi tarptautininkai — jie gaus savo dalį, kaip ir turguje kišenių ir prekystalių švarintojai dalinasi pagrobtą turtą su vaidintojais. 

Va šitas veiksmas — turto atiminėjimas, apiplėšimas — yra labai realus, o koronavirusas, nepaisant kiek apie jį berėktų propaganda, nė kiek nepavojingesnis už visus kitus slogą sukeliančius virusus — propaganda duodasi, iš kailio neriasi jau pusę metų, o žmonės vis tiek nemiršta, nors tu ką.

Tai va, koronavirusu pridengia neregėto masto apiplėšimą.

Kadangi apiplėšimas pasaulinio masto, tai ir pridengimas turi būti lygiai tokio paties mastelio. Tik taip ir ne kitaip.

***

Tik spėjau parašyti straipsnelį iki žvaigždučių ir netrukus (2020 rugsėjo 10 dieną) radau  „Deutsche  Bank“   analizę.   Tą  analizę  perspausdino  https://www.vesti.ru/finance/article/2456107 — straipsnis vadinasi „Doiče bankas perspėja apie pasaulinės finansų audros pradžią“.

Dalį straipsnio, kur yra įrodymai kas pelnosi iš koronaviruso covid19, cituoju (vertimas):

↓↓↓

Doiče bankas perspėja apie pasaulinės finansų audros pradžią

2020.09.10

«2020 metais prasidėjo naujasis „struktūrinių permainų ciklas“, kuris pakeis viską — pradedant nuo ekonomikos, akcijų kainų sudarymo, politikos ir baigiant mūsų gyvenimo būdu. Sąmyšio epocha tęsis 10 metų» — teigiama banko tyrime.

«Nepaisant naujausių technologijų labai padidės infliacija …, o PANDEMIJA labai didina nelygybę…»

«Pasaulyje labai sparčiai didėja skolos ir jos toliau didės. Iki koronaviruso atsiradimo bendra viso pasaulio skola buvo išaugusi iki rekordinių 188 trilijonų dolerių arba 230% viso pasaulio ekonomikos apimties, o per PANDEMIJOS laikotarpį skola pasiekė naujas aukštumas — 255 trilijonus dolerių arba 420% pasaulio ekonomikos apimties…»

«ES ir JAV ir toliau vykdys „sraigtasparnio pinigų“ politiką į apyvartą mesdamos didžiulius kiekius nemokamų pinigų. Sąmyšio epocha tęsis 10 metų. Padidės finansiniai sukrėtimai ir jų nepastovumas. Pelningumo ir rizikos santykis bus nenuspėjamas…»

↑↑↑

Tarp kabučių «…» Doiče Banko teiginiai. Tai vienas didžiausių bankų pasaulyje — žodžiu, įstaiga rimta.

„Sraigtasparnio pinigus“ 2002 metais siūlė naudoti JAV Federalinės Rezervų Sistemos vadovas Benas Bernankė — jų esmė tokia: per krizę reikia iš sraigtasparnių mėtyti pinigus virš miestų, žmonės susirinks ir pradės intensyviai viską pirkti ir krizė pasibaigs.

Kadangi tie „sraigtasparnio pinigai“ neuždirbti, t.y. nepagaminta jokių daiktų ar paslaugų, tai jie yra tušti, beverčiai pinigai, todėl pinigų masė labai stipriai didėja, o daiktų-prekių gaminama vis mažiau, nes dėl tariamos pandemijos vyriausybės draudžia žmonėms dirbti.

Čia ir yra tos milžiniškos infliacijos priežastis, o Doiče Bankas prognozuoja, kad tokia bankininkystės politika tęsis 10 metų. Jei bankas žino kas bus per ateinančius 10 metų, tai čia yra greičiausiai ne prognozė, o planas. Tik pateiktas kaip prognozė.

Covid-19 pandemija turi daug keistenybių:

1) Žiniasklaida visais kanalais be atvangos skalambija kiek kur apsikrėtė virusu. Kokį tv kanalą, radijo stotį įsijungtum šimtus kartų per dieną vien tik apie virusą tekalbama, kokį laikraštį (popierinį ar internetinį) bepaimtum irgi tas pats. Žodžiu, žiniasklaida visus gąsdina, sėja paniką.

2) Vyriausybės (beveik visų šalių) irgi savo piliečius gąsdina lygiai taip pat kaip ir žiniasklaida. Negana to vyriausybės įvedė daug apribojimų piliečiams, pavyzdžiui, draudimą išeiti iš namų, draudimą dirbti, draudimą išeiti iš namų be kaukės ir už bet kokio draudimo nesilaikymą didžiulės baudos net iki kalėjimo imtinai — varžo žmonių laisvę. Atsieit taip saugo žmonių sveikatą — tegu sėdi namie tada neapsikrės. Žodžiu, įvedė namų areštą, bet visiems meluoja, kad tai saviizoliacija. Bet labai keistai atrodo — valdžia paleidžia iš kalėjimų kalinius, nes matai juose jie gali užsikrėsti koronavirusu. O kodėl jie gali užsikrėsti? Jie juk uždaryti ir patikimai izoliuoti. Labai keistai virusas elgiasi — nieko nenusikaltusius žmones reikia izoliuoti (į namų areštą), o nusikaltėlius paleisti iš izoliacijos (kalėjimų) į laisvę, t.y. nenusikaltėlių virusas neliečia tik namų arešte (savi-IZOLIACIJOJE), o nusikaltėlius kalėjime (patikimoje IZOLIACIJOJE) pjauna kaip rudens šalna muses.

3) Gydytojai negydo jokių ligonių. Poliklinikos uždarytos, ligoninės nepriima jokių ligonių, nedaro jokių planinių operacijų, o vien tik aimanuoja: virusas, virusas, virusas… ir kartu chore su vyriausybe ir žiniasklaida baugina žmones ir sėja paniką.

Bet va Doiče Bankas tiesiai šviesiai rašo, kad per pusę metų iš koronaviruso covid-19 bankai uždirbo 67 trilijonus dolerių — visų žmonių ir įmonių bendra skola išaugo nuo 188 iki 255 trilijonų dolerių.

Pandemija veikia vien tik turtuolių ir bankų naudai, jiems neša milžiniškus pelnus. Todėl 100% garantija, kad pandemija yra išgalvota; ją išgalvojo turtuoliai ir bankai — čia jų verslo planas, o visi rėkiantys apie virusą (vyriausybės, žiniasklaida, gydytojai) jiems tarnauja už pinigus — dalį pagrobto turto (trupinėlius) bankai numeta rėkautojams.

Dar senovėje įvykus neaiškiam įvykiui, pvz., nusikaltimui, romėnai sakydavo: „žiūrėk kas iš to turi naudą“ ir tuo keliu eidami labai greitai išaiškindavo kaltininką.

Išvada

Vyksta milžiniško, pasaulinio masto apiplėšimo akcija ir visų žmonių nuskurdinimas — iš koronaviruso covid-19 pelnosi tik bankai ir turtuoliai.

Todėl tai akcijai pridengti reikalingas tokio pat mąsto vaidinimas — reikia juk žmonių dėmesį nukreipti į kažką kitur, kad nematytų kas vyksta, o nežiūrinčius ten kur reikia bausti.

***

Gaila, bet Lietuvos vyriausybė irgi dalyvauja žmonių apiplėšimo akcijoje ir pridarė daug nusikaltimų. Pavyzdžiui, sulaužė konstituciją, kurios 20 straipsnis skelbia:

Žmogaus laisvė neliečiama

Niekas negali būti savavališkai sulaikytas arba laikomas suimtas.

***

O vyriausybė suėmė visus — visus uždarė į namų areštą. Be jokios kaltės. Tai tikrų tikriausias laisvės atėmimas ir Konstitucijos 20 straipsnio sulaužymas.

Vyriausybė sulaužė ir Konstitucijos 100 straipsnį, kuriame sakoma:

Teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismas

***

Kokią teisę vyriausybė turi iš žmonių lupti baudas už tai, kad nesilaiko jos neteisėtų reikalavimų — nesėdi namų arešte ir nenešioja kaukių?

Lietuvos vyriausybė pasižymėjo ypatingu žiaurumu — pavyzdžiui, Vokietijoje baudos už kaukių nedėvėjimą 50 eurų, o Lietuvoje 250 ir 500 eurų, nors Vokietijoje žmonių pajamos daugiau kaip 5 kartus didesnės nei pas mus.

Kadangi Lietuvos vyriausybė dalyvauja apiplėšime kodiniu pavadinimo COVID-19, tai ir mūsų šalyje socialinė atskirtis tik didės — turtuoliai labai praturtės, o visi kiti nuskurs.

Pranas Valickas

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarų 13

 1. Vytas says:

  Gerb. P.Valickas teisus 100 procentų, bet ar nuo to kas pasikeis, ar nuo to Veryga, Skvernelis ar Nausėda nustos meluoti ir gąsdinti savo piliečius? Aišku, kad ne. Vyriausybė ir toliau „sėkmingai“ skolinsis, didindama ir taip didelę valstybės skolą. Už tuos skolintus eurus toliau subsidijuos pačios sustabdytą verslą. Mokyklose toliau bus vykdomas beprasmis mokinių vertimas devėti kaukes, neleisti judėti. Veryga, pasirodo, gali tik uždrausti teikti normalias medicinos paslaugas, atstatyti jų normalų teikimą jau negali – dabar med. įstaigos staiga tapo pavaldžios savivaldybėms. Atsakomybė dėl pasekmių dėl med. paslaugų neteikimo dabar perkeliama savivaldybėms. Vyriausybė iš vis elgiasi keistai. Tas diktatorius Lukošenko karantino savo valstybėje neįvedė (kaip išdrįso???), pusė baltarusių turėjo išmirti nuo viruso, bet jie serga ne daugiau už Lietuvius (kokie nesupratingi). Savus uždarė į karantiną, verslą sustabdė ar apribojo, bet Lukošenkos opozicionierius į Lietuvą priima be 2 savaičių saviizoliacijos.. Galiu tik įtarti, kad visas tas šaršalas Baltaruijoje sukeltas todėl,kad batko Aleksandras išdrįso neklausyti PSO bei kitų nurodymų. Dargi paskolos TVF Baltarusijai ta proga nebedavė. Tai tiesioginis straipsnio autoriaus argumentų patvirtinimas.

 2. konkurencijos nėra says:

  ne pandemijos pradžioj Lukošenkai buvo siūloma 94000000$, kad jis elgtūsi kaip visi, bet jis pasirinko sunkesnį kelią, ir….

 3. Simas Simaitis says:

  Visų pirma valstybės nėra, mes turime UAB Lietuva, tokį avių aptvarą, 65000 kvadratinių kilometrų plotą. Valdžios mes neturime, o turime kaloborantus. Kai jūs šitą vaizdą pastoviai laikysite prieš akis, pradėsite suvokti ir matyti visai kitus dalykus, vykstančius su jumis. Nieko asmeniško, tik biznis.
  Dar vienas klausimas visiems. Kas stipresnis 1000 avių ar 10 vilkų?

 4. konkurencijos nėra says:

  A I Fursovas sakė 100 ir 10😉

 5. Simas Simaitis says:

  O tamsta „konkurencijos nėra“ manote, kad 10 vilkų ne susitvarkys su 1000 avių?! Tai atydžiai pasižiūrėkite į realią koloborantų veiklą.

 6. konkurencijos nėra says:

  be abeo susitvarkys

 7. saul says:

  Ei Semionai,jei jau Lietuva UAB,tai kas tada Baltarusija,kurią,dar taip neseniai,gyrei? Matei,kaip Lukošius prieš Putiną keliaklupsčiauna,vadina Didžiuoju Broliu ir sunėręs rankute meldžiasi.O pastarasis net nesiteikia pasiųsti normalaus pareigūno,Lukošiaus aerouoste sutikti DDD Pasiuntė „a la Palangos merą“.Lukosnukis visaip skeryčiojasi o Didysis Brojis žiovauna jo nesąmonių besiklausydamas DDD

 8. Iš Bavarijos says:

  Labai nustebino teiginys, kad Vokietijos dirbančiųjų atlyginimai didesni už LT 5 kartus. Ar tai teigdamas autorius turėjo mintyse valdininkus? Nes darbininkų atlyginimai už LT didesni gal tik 20 -30 proc, ir ta skirtumą suėda beprotiško dydzio daugybė mokesčių ir nesvietiska maisto kaina.Vokietijos darbininkai gyvena lygiai taip pat skurdžiai,kaip ir Lietuvos!

 9. Simas Simaitis says:

  to saul> Berods, su tamsta, kiaulių kartu neganėme. Nuo kada perėjome prie asmeniškumų?
  Ką bendro turi tamstos komentaras su straipsnio turiniu?
  Parodykite mano komentarą, kur aš esu kažką užsiminęs apie Baltarusiją ir jo vadovą?
  Senokai beturėjome „žodinės trydos“ protrūkį. Manau, kad ir kiti, šio virtualaus pasaulio lankytojai, taip pat.

 10. saul says:

  Taip,Semionai,Jūs teisus,kiaulių kartu neganėme.Aš nuo gimimo esu miestietis.Tavo paniekinantis LT UAB „užvadinimas“,taip pat, nieko neturi bendro su straipniu.Aišku,TU manai,kad tai nebuvo „trydos protrūkis“ iš tavo pusės….,kurios ČIA mes seniai jau nematėme.O gal pačio užuomina apie „valdžios kolaborantus“,tai ne „skysta tryda“ o „tvirtas šūdas“.Taigi….čia daug kas seniai nematė panašaus šlamšto.Manau,kad reikia,ir pačiąm,pastebėti panašius „perliukus’,kurie,tikrai kad,nepuošia šio tinklapio diskusijų.Jei jau,norite išlieti savo pyktį ir neišprusimą,eikite prie Seimo rūmų ir piketuokite akivaizdžiai,keldamas LT piktžaizdes į viešumą ,nes panašus drabstymasis purvais,paslėpus IP adresą,nepadeda LT piliečių dialogui ir,galimai,žeidžia kitų jausmus ar įsitikinimus.O gal,TU,Semionai manai,kad tai nėra trolinimas?

 11. jurate says:

  Gal dar zmonems nereikia tiesos,jei vis dar vyrauja melo pasaulis?

 12. Viktoras says:

  paskaitai komentarus ir pagalvoji kur is Lietuvos dingo zmones su smegenimis,paskui tsimeni ,kad visi su smegenimis isvyko is lietuvos. todel ir komentarai tokie.

 13. Bd says:

  Kol neprades kasnors ju […], tol niekas cia nepasikeis

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top