- Sarmatai - https://www.sarmatas.lt -

Profsąjungų mitingas prieš naują socialinį modelį – nušvilpta socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė

paveikslėlisŠiandien, rugsėjo 10 dieną, prie Seimo, įvyko profesinių sąjungų organizuotas mitingas prieš naują socialinį modelį – „Baudžiavai darbe – Ne!“. Mitingo metu pasisakė daugelis profsąjungų veikėjų, jų tarpe ir keli užsieniečiai. Pasisakymų metu buvo akcentuojamas vyriausybės nesiskaitymas su savo dirbančiaisiais, bandant socialinių darbo sąlygų numatomą pablogėjimą pateikti kaip rūpestį  pačiais dirbančiaisiais.

Mitinguotojai pavadino baudžiavos laikus primenančias sąlygas nesiskaitant su darbuotojais, kai atleidimo įspėjimą darbuotojas gali gauti prieš 3 dienas, darbuotojo atleidimą, įspėjus prieš 3 dienas, užmokesčio, kompensacijų ir įspėjimo terminų mažinimą, darbo laiko savaitės ilginimą iki 60 valandų, terminuotų darbo sutarčių taikymą nuolatinio pobūdžio darbui, pensijinio darbo stažo ilginimą penkeriais metais ir t.t. ir pan.

Užsienio profsąjungų atstovai savo pasisakymuose palaikė Lietuvos profesinių sąjungų mitingo priežastį, o latvių profesinių sąjungų atstovai Rygoje surengė piketą prie Lietuvos atstovybės.

Mitinge pasiprašė pasisakyti socialinės ir darbo apsaugos ministrė Algimanta Pabedinskienė, prisistačiusi kaip regiono gyventoja, esanti tokia pat kaip ir mitinguojantys, puikiai suprantanti jų problemas, ir pareiškusi jog nepolitikuos.

Toliau ministrė pareiškė, jog tos nuostatos, kurios buvo sutartos trišalėje taryboje dėl socialinio modelio pataisų, – jos tikrai pasieks Seimą. „Jūs net negalite tuo abejoti, nes taip tikrai bus“ – garantavo ministrė. Papildomai ministrė pridėjo: „..žinot, mums nereikia kovoti (reikia suprast už savo teises?), mums reikia iš tiesų vienytis, mums reikia vieniems kitus išgirsti.

„Ir tos nuostatos, kurios yra viename ar kitame teisės akte, jos iš tiesų yra suderintos (su kuo?)“, – tęsė Algimanta Pabedinskienė, tačiau paskutinius jos žodžius ėmė stelbti švilpimas ir nepasitenkinimo šūksniai. Ministrė diplomatiškai išreiškė pasitenkinimą, jog žmonės pasirinko demokratinį nuomonės reiškimo būdą – mitingą ir palinkėjo visiems suprasti, jog „…niekada mes nieko blogo nekuriame – viskas kuriama žmogaus labui..“ po ko vėl prasidėjo švilpimas ir šūksniai. Ministrė per triukšmą su vargu baigė savo mintį siūlydama mitinguotojams ja patikėti ir atsisveikino.

O štai „Lenkų rinkimų akcijos“ frakcijos Seime seniūnė Rita Tamošiūnienė  susilaukė publikos simpatijų.  Kodėl? Nes pasakė žmonėms tai, ką turėtų sakyti ir ko turėtų laikytis kiekvienas Seimo narys – ji pasakė – „Mes už jus – dirbantieji“.

Pabaigoje įdomiai pasisakė Jurgis Valiukevičius iš Kauno – laisvo ir nepriklausomo jaunimo atstovas. Nuo ko nepriklausomas nebuvo patikslinta, tačiau pats pasisakymas buvo visai konstruktyvus lyginant su kitais dalyvių pasisakymais – jame buvo nemažai pasiūlymų, kaip iš tiesų gerinti Lietuvos socialinę dirbančiųjų būklę ir kaip pataisyti socialinį darbo modelį, kuriam neprieštarautų dirbantieji.

Po pasisakymų prie Seimo, mitinguotojų kolona pajudėjo link Kudirkos aikštės, kur įvyko sekanti pasisakymų serija.

Video reportažo ištraukos: