Slovakijos ministras: Ką šiandien reiškia būti konservatoriumi

2022, 23 rugsėjo, 23:32 | kategorija Kelias | atsiliepimų dar nėra | peržiūrų 140 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Milanas Krajniakas

Milan Krajniak. Foto: Martin Baumann/TASR

Pirmadienį Bratislavoje (Slovakijoje) vyko konservatyvių už šeimos vertybes ir nacionalinės valstybės suverenitetą kovojančių Europos vadovų konferencija, į kurį buvo pakviestas dalyvauti ir Lietuvos Šeimų Sąjūdis. Deja, dėl objektyvių priežasčių dalyvauti negalėjo, tačiau gavo visą su renginiu susijusią informaciją.

Konferencijoje dalyvavo:

 • Eduardas Hegeris (Eduard Heger), Slovakijos Respublikos ministras pirmininkas
 • Mateuszas Morawieckis (Mateusz Morawiecki tbc), Lenkijos Respublikos Ministras Pirmininkas
 • Judit Varga, Vengrijos teisingumo ministrė
 • Milanas Krajniakas (Milan Krajniak), Slovakijos Respublikos darbo, socialinių reikalų ir šeimos ministras
 • Anna Záborská, Slovakijos vyriausybės įgaliotoji religijos ar tikėjimo laisvės apsaugos atstovė, Slovakijos Respublikos nacionalinės asamblėjos narė
 • Miriam Lexmann, Europos Parlamento narė, užsienio politikos ekspertė
 • Marekas Kuchcińskis (Marek Kuchcinski), Lenkijos parlamento narys ir Užsienio reikalų komiteto pirmininkas
 • Marekas Cichockis (Marek Cichocki), Collegium Civitas lenkų profesorius, Teologia Polityczna vyriausiasis redaktorius, pagrindinis Vidurio Europos santykių su Vokietija ir Rusija ekspertas
 • Balazsas Orbanas, (Balazs Orban), politologas ir Vengrijos ministro pirmininko vyriausiasis patarėjas
 • Petras Drulakas (Petr Drulak), tarptautinių santykių profesorius, buvęs užsienio reikalų viceministras ir buvęs ambasadorius Prancūzijoje
 • Vladimíras Palko (Vladimir Palko), buvęs vidaus reikalų ministras ir konservatorius publicistas
 • ir kiti…

Pagrindinės konferencijos temos:

 • Karas Ukrainoje ir skirtingas požiūris į jį tiek Vidurio Europoje, tiek konservatyvių jėgų spektre;
 • Konservatyvi Europos vizija, konservatyvių partijų bendradarbiavimas ir dabarties iššūkiai ES viduje, Vidurio Europos vizija ir misija, jos atmintis ir tapatybė, bendri interesai;
 • Šeimos politika ir su ja susiję iššūkiai, tokie kaip demografija, infliacija, energijos krizė ir kiti…

Jūsų dėmesiui, gerbiami skaitytojai, Slovakijos Rspublikos darbo, socialinių reikalų ir šeimos ministro, Milano Krajniako kalba, kurioje, jei perskaitysite iki galo, rasite labai artimų sau minčių:

Būti konservatoriumi reiškia ne tik turėti teisingą požiūrį į kultūrinius ir etinius klausimus, kaip šiandien daugelis Slovakijoje tai susiaurina. Kur kas svarbiau, kad šiais ir kitais klausimais Slovakijoje ir per rinkimus ateityje būtų galima priimti sprendimus, rašo slovakų Štandart portalas.

Taigi, kas yra svarbiausia ir kokių kitų klausimų mes, konservatoriai, neturime pamiršti?

Pirma, sukurti ir apsaugoti stiprią nacionalinę valstybę.

Tai alfa ir omega. Slovakija turi būti istorijos subjektas, o ne objektas, todėl mes, konservatoriai, turime ginti savo veto teisę ES. Privalome išlaikyti vienbalsiškumo principą ES, kai tik galime. Slovakija turi 1 proc. ES „akcijų”, taigi tokia bus mūsų padėtis ES, jei neteksime veto teisės.

Mes ne tik neteksime teisės spręsti savo likimo. Tačiau, kaip matome Ukrainos ir energetikos krizės atveju, mūsų interesai gali labai skirtis nuo Vokietijos, Prancūzijos ar Nyderlandų interesų. Be to, be veto teisės mes, kaip ir Slovakija, tapsime bejėgiu šalies ir Europos pažangos šalininkų grobiu.

Taip pat būtina nuosekliai atmesti tarptautinius paktus, kuriais progresyvistai, apeidami Slovakijos Respubliką, bando įgyvendinti savo darbotvarkę, pavyzdžiui, Stambulo konvenciją. Esame gyvybiškai suinteresuoti, kad kuo daugiau sprendimų dėl Slovakijos būtų priimama Slovakijoje.

Antra, parlamentinės demokratijos gynimas be ideologinių atributų.

Negalime žaisti žaidimo su liberaliomis pažymėtomis kortomis. Todėl turime atsisakyti prisiekti ištikimybę liberaliosios demokratijos sampratai kaip vieninteliam teisingam konstitucinės demokratijos variantui, kuris taip pat gina mažumų – politinių, tautinių ir religinių – teises.

Liberaliąją demokratiją ekologinis-biologinis progresyvusis elitas supranta ne tik kaip sistemą, pagal kurią piliečiai gali paskirstyti valdžią savo išrinktiems atstovams, bet ir kaip nustatytų ar leistinų tikslų, kuriuos tautos išrinkti atstovai privalo ar gali įgyvendinti, rinkinį. Parlamentinės demokratijos sąlygomis, ir elitas, ir žiniasklaida turi gerbti rinkimuose išreikštą žmonių valią, jei tik žmonių išrinkti politikai įgyvendina savo darbotvarkę pagal konstituciją.

Trečia, politinius sprendimus turi priimti ir įgyvendinti žmonių išrinkti politikai, o ne nerinkti ekspertai, pareigūnai ar aktyvistai.

Negalime sutikti su progresyvistų žaidimu, kai sprendimus valstybėje priima nerinkti ekspertai, o įgyvendina tik žmonių išrinkti politikai. Tai tik progresyvaus elito bandymas priimti sprendimus valstybėje, nepaisant to, kad jie negali laimėti rinkimų. Sprendimus turi priimti tie, kurie turi tam įgaliojimus ir už savo sprendimus atsiskaito rinkimuose. Ekspertai turi patarti, o ne priimti sprendimus.

Ketvirta, žodžio laisvės ir viešų diskusijų laisvės gynimas.

Turime kovoti su politiniu korektiškumu ir atsisakyti patyčių iš žmonių, kurių pažiūros kitokios, nei progresyvaus elito ir žiniasklaidos. Turime atmesti vienintelio teisingo „mokslinio” požiūrio pirmenybę į politinius sprendimus ir socialinius įvykius. Kaip komunizmo laikais buvo žalinga vadinamojo mokslinio komunizmo teorija, taip mūsų visuomenei žalingas yra vadinamojo mokslinio progresyvizmo, t. y. vienintelio teisingo požiūrio į politiką ir visuomenę, apie kurį sprendžia pažangiosios žiniasklaidos atrinkti mokslininkai, propagavimas.

Penkta, tradicinės šeimos skatinimas ir gynimas.

Turime politiškai, teisiškai ir finansiškai remti šeimą. Turime atmesti LGBTI koncepcijas, transseksualų politiką ir lyčių lygybės sampratą, kuri ignoruoja biologinę lytį.

Šešta, teismų sistemos gynimas nuo progresyvistų užvaldymo.

Turime būti atkaklesni ir atkaklesni nei progresyvistai, kurie pamažu užima postus teismų sistemoje. Turime kovoti už kiekvieną teisėjo postą. Taip pat turime ginti teisinę valstybę nuo teismų, prokuratūros ir policijos aktyvizmo.

Taisyklės Slovakijoje turi būti nuosekliai vykdomos remiantis galiojančiais įstatymais, o ne subjektyviais įsitikinimais apie tai, kas yra geras, o kas blogas. Kova su ekstremizmu neturi tapti priedanga, kuria siekiama užgniaužti neprogresyvų požiūrį į pasaulį ir istoriją.

Septinta, vietoj žaliosios beprotybės remkime sveiką protą.

Žmonių saugumas yra svarbesnis už meškų laisvę, o žmonių sveikatos apsauga ir saugumas – už biologinę įvairovę. Mes, konservatoriai, privalome atsisakyti nužeminti žmones iki vienos iš žemėje gyvenančių gyvūnų rūšių lygio.

Mes atmetame žaliųjų fanatikų nuomonę, kad susidūrus žmogaus ir gamtos interesams, žmogus visada turi užleisti vietą. Žmogus ir gamta turi sugyventi darniai. Kartais žmogus turi nusileisti gamtai, o kartais gamta turi nusileisti žmogui.

Jokia ekonomika ir jokia visuomenė negali egzistuoti be įperkamos energijos. Europa savanoriškai vykdo ekonominę savižudybę įgyvendindama „Žaliąjį kursą”, dėl kurio turime didžiulę infliaciją ir didesnes gamybos sąnaudas nei mūsų konkurentai JAV ir Azijoje.

Europa išmeta mažiau nei 10 proc. išmetamųjų teršalų; sunaikinę savo ekonomiką neišgelbėsime planetos, tik sudarysime sąlygas ekonominiam ir politiniam augimui valstybėse, kurių prioritetai visiškai skiriasi nuo aplinkos apsaugos. Slovakija turi ginti nacionalinius ekonominius interesus, net jei tai reikštų pasitraukimą iš Žaliojo susitarimo.

Aštunta, maži mokesčiai žmonėms ir Slovakijos verslininkams.

Tik stipri nacionalinė valstybė gali būti atsvara tarptautinėms korporacijoms, nuo kurių turime apsaugoti vietos verslininkus. Turime apmokestinti tarptautines monopolijas ir oligopolijas taip, kad jų didžioji dalis pelno pasiliktų Slovakijoje. Be tokių mokesčių negalėsime užtikrinti socialinės taikos ir socialinių standartų Slovakijoje, taip pat mažų mokesčių žmonėms ir vietos Slovakijos verslininkams.

Devinta, turi būti taikomas konservatyvusis aikido su progresyvia ir liberalia žiniasklaida.

Turime atsikratyti noro būti pripažinti liberalaus ir progresyvaus elito. Jei kovosime už tai, kad būtų pripažinta mūsų teisė egzistuoti ir teisė propaguoti konservatyvias ir krikščioniškas vertybes, kurias jie neigia, niekada negalėsime laimėti. Jei būsime itin išradingi ir efektyvūs, daugiausiai ką pasieksime – tai lygiąsias.

Pasinaudokime jų šališkumu, neobjektyvumu ir neapykanta konservatyvioms ir krikščioniškoms idėjoms bei politikams. Būkime kaip aikido kovotojai, kurie išnaudoja priešo jėgą ir pagreitį savo naudai. Nebijokime įvardyti liberalų ir progresyvųjį elitą kaip agresorius, kurie nori primesti savo totalitarinę pasaulio viziją visai visuomenei.

Mes nenorime, kad progresyvistai pripažintų mūsų teisę egzistuoti. Norime, kad progresyvistai būtų nugalėti ir nustumti į šalį, nes jie kelia grėsmę Slovakijai ir visai Europai.

Dešimta, būkime realistai. Pamatykime dalykus tokiais, kokie jie yra iš tikrųjų. Ne tokiais, kokie jie atrodo.

Mes, konservatoriai, turime vengti saviapgaulės, dėl kurios kartais matome dalykus tokius, kokie jie mums atrodo, arba tokius, kokius norėtume, kad jie būtų. Tačiau šią ydą turime palikti liberalams ir progresyvistams; galiausiai – tai ir yra jų pačių yda.

Pateiksiu du klaidų, kurių tikrai turėtume vengti, pavyzdžius.

Pirmasis – tai įsitikinimas, kad nuoširdžiai tikintis krikščionis, gyvenantis pavyzdingą šeimyninį gyvenimą, prilygsta konservatoriui.

Antrasis – įsitikinimas, kad liberalų gyvenimo būdą pasirinkęs asmuo negali būti politinis konservatorius. Amerikos konservatoriai galėtų ilgai kalbėti apie šias dvi klaidas.

Dešimtmečius pamaldūs krikščionys, pavyzdžiui, pamaldus katalikas prezidentas J. Bidenas, neturėjo jokių problemų stumdami vis labiau pašėlusią progresyvią darbotvarkę JAV.

O daug kartų išsiskyręs prezidentas D. Trumpas, kelis kartus išsakęs nepakenčiamas seksistines ir įžeidžiančias pastabas, įtikino tris konservatyvius Aukščiausiojo Teismo teisėjus, ir jie panaikino „Roe prieš Wade” įstatymą, kas leido valstijoms apriboti abortus. Kuris iš jų yra konservatyvus politikas?

Nedarykime tos pačios klaidos, kurią dešimtmečius darė Amerikos konservatoriai. Neniekinkime žmonių, kurie kai kuriais atžvilgiais skiriasi nuo mūsų, bet daugeliu klausimų sutinka su mumis.

Priešingai, tapkime jų draugais ir sąjungininkais. Mes kovojame prieš absoliutų progresyvios žiniasklaidos ir elito, tiek Slovakijos, tiek Europos, dominavimą. Elkimės taip, kad visi, kurie nėra su jais, galiausiai prisijungtų prie mūsų.

Šaltinis: infa.lt

Sarmatai

Jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba PayPal. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.



Rašyti atsiliepimą

Mums svarbios jūsų nuomonės.
Tuo pačiu norime priminti, kad komentarai nėra tarpusavio rietenų ar keiksmams skirta sritis.
Komentarai nėra cenzūruojami, tačiau programa gali kai kuriuos sulaikyti, jei ras keiksmų, nevartotinų žodžių ar nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "https" ir "www".

top