Tinklinė visuomenė. Grėsmė slypinti tinkluose [2-2]

2014, 7 rugsėjo, 11:59 | kategorija Metodologija | atsiliepimų dar nėra | peržiūrų 296 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Tęsinys
Ankstesnės dalys:
Tinklinė visuomenė. Grėsmė slypinti tinkluose [1]
Tinklinė visuomenė. Grėsmė slypinti tinkluose [2]

paveikslėlisKeturių sričių tinklinių karų struktūra

Tinklinių karų teorija teigia, kad šiuolaikiniai kariniai konfliktai išplinta keturiose gretutinėse žmogaus funkcionavimo srityse: fizinėje, informacinėje, kognityvinėje (mąstymo) ir socialinėje. Kiekviena jų turi svarbią savarankišką reikšmę, tačiau galutinis efektas tinkliniuose karuose pasiekiamas visų šių elementų sinergijos pagalba (nukreipiant viena, ta pačia linkme).

Fizinė sritis

Fizinė sritis, tai – tradicinė karinė sritis, kur vyksta fizinių jėgų susidūrimas laike ir erdvėje. Ši sritis sujungia karinių veiksmų eigos aplinkas (jūra, sausuma, oras, kosminė erdvė), karinius vienetus (platformas) ir fizinius komunikacinių tinklų nešėjus. Šis aspektas yra tinkamiausias išmatuoti ir anksčiau buvo laikomas pagrindiniu, karinės galios nustatymui bei sugebėjimui vykdyti karinius veiksmus aspektu. Informacinėje epochoje tai tampa ne taip svarbu, ir į fizinį aspektą turėtumėme žiūrėti kaip į savotišką ribinį tinklinių technologijų veikimo efektą, kurių didžioji dalis išdėstyta kitose srityse, tačiau savo efektus nukreipia į fizinę sritį.

Fizinė sritis, tai – sritis, kurioje kariniai veiksmai vykdavo ankstesnėse epochose. Tinkliniai karai jos nepanaikina, tačiau jai suteikiama kita prasmė. Tai tradicinių karinių veiksmų metodų tęsimas. Politinėje realijoje tai reiškia, kad tinklinių struktūrų epochoje niekas nepanaikina politinių organizacijų, judėjimų bei žmonių reikalingumo. Ir jei anksčiau karas priklausė nuo fizinės armijos jėgos bei jos pasiekimų fizinėje srityje, tai dabar ji – tik viena iš keturių sričių.

Informacinė sritis

Informacinė sritis, tai – sfera, kur sudaroma, apdorojama ir paskirstoma informacija. Ši sritis apima informacijos perdavimo sistemas, bazinius sensorius (daviklius), informacijos apdorojimo modelius ir t.t. Tai ypatinga tinklinių karų epochos aplinka, kuri išskirta į atskirą, savarankišką kategoriją – infosferą – kartu su fizinėmis aplinkomis ir įgijo svarbiausią, galima teigti – pagrindinį prioritetą. Informacinė sritis tinklinių karų epochoje tarpusavyje jungia visus karo eigos lygius ir yra prioritetinė. Informacijos kaupimo, perdavimo, apdorojimo ir saugojimo privalumai bei trūkumai įgauna svarbiausią reikšmę.

Informacinė sritis – sfera, kurioje susidaro, yra apdorojama ir atiduodama informacija. Taip atsiranda infosfera, kurioje yra laimimi arba pralaimimi šiuolaikiniai karai. Jei apie vienokią ar kitokią operaciją nebuvo pranešta per televiziją, nebuvo reportažo MIP, tai tos operacijos lyg visai ir nebuvo, ji neegzistuoja informaciniame dienos vaizde, vadinasi – nesiskaito.

Kognityvinė sritis

Kognityvine sritimi vadiname kario sąmonę. Tai tokia erdvė, kur vykdomas sąlyginis biologinis efektyvumas. Visi pagrindiniai karai ir mūšiai laimimi būtent šioje srityje. Būtent kognityvinėje srityje glūdi tokie reiškiniai, kaip vado ketinimas, doktrina, taktika, technika ir procedūros. Tinkliniai karai šiam faktoriui suteikia ypatingą reikšmę, nors procesus vykstančius šioje sferoje yra gerokai sunkiau išmatuoti, nei fizinėje srityje. Tačiau jų svarba ir efektyvumas yra labai dideli.

Todėl šiek tiek platesnė yra kognityvinė – karinio vieneto sąmonės sfera. Tinkliniuose karuose kario, arba karinio vieneto suvokimas – tai pirmiausia – intelektinė realybė. Įdomu tai, kad amerikiečiai aktyviai dirba prie „protingo“ ginklo sukūrimo projektų (raketos, bombos, sviediniai). Kognityvinė sfera arba sugebėjimo mąstyti įdiegimas, protingų šablonų paskleidimas įvairiose sferose – svarbūs tinklinių karų elementai. Vado ketinimas yra tas lakmuso popierėlis, kuris nustato kognityvumo lygį, tai yra – tai, kokiame lygmenyje karys sugeba iššifruoti vado užuominą, toks yra jo adekvatumo lygis dalyvauti tinkliniuose karuose.

Socialinė sritis

Socialinė sritis yra žmonių tarpusavio sąveikos laukas. Čia svarbūs istoriniai, kultūriniai ypatumai, religinės vertybės, psichologinis nusiteikimas, etniniai bruožai. Socialinėje erdvėje vyksta žmonių tarpusavio santykiai, nusistato natūrali hierarchija grupėse – lyderiai, aktyvas, pasyvioji masė ir t.t., dėliojasi grupių santykių sistema. Socialinė sritis yra tinklinių karų kontekstas, kuriam būtina suteikti ypatingą svarbą.

Jei į tradicinę kariuomenę priimami visi be atrankos: miestiečiai, inteligentai, valstiečiai, tai tinklinės armijos atrankoje būtina atsižvelgti į socialines ypatybes. Čia pasitelkiama etnopsichologija, religinė, kolektyvinė psichologija. Adekvačios tinklinių karų grupės kūrimas – menas; tinklinės grupės sudėliojimas iš etninės mozaikos įgauna didelį privalumą tinkliniuose karuose.

Sričių susikirtimas

Informacinės epochos karai paremti sąmoninga visų keturių sričių integracija. Jas atrenkant bei dėliojant sudaromas tinklas, kuris ir naudojamas vykdant tinklinius karus. Kalbame apie tai, kad tinkliniai karai laimimi keturiuose lygiuose, todėl tos sritys ir sudaro tinklo valdymą.
Šių sričių susikirtimo sfera turi principinę reikšmę. Harmoningi visų tinklo faktorių nustatymai sustiprina ginkluotųjų pajėgų karinį efektą. Kitu atveju, kai tiesioginiai veiksmai nukreipti priešo atžvilgiu, nors ir išsklaido jo pajėgas, bet taip pat ir atskiria šias sritis vieną nuo kitos, išskirdami kažkurį svarbesnį faktorių.

Tinklinių karų principo naudojimas

Tinkliniai karai skirti naudoti ten, kur būtina išvengti branduolinio susidūrimo ir nėra įmanomas visavertis industrinio karo techninių priemonių panaudojimas. Tinklinio karo erdve tampa visa planetos teritorija, kadangi globalizacijos epochos dėka riba tarp vidaus ir užsienio politikos pamažu nyksta ir visi faktoriai ima tiesiogiai veikti vienas kitą.

Tinklinių karų strategijos įsisavinimas dar tik prasidėjęs – ir karinių veiksmų fone (JAV armija Irake, Afganistane), ir „startinių sąlygų“ formavime prieš prasidedant karui (poziciniai proamerikietiškų tinklų veiksmai posovietinėje erdvėje – „spalvotųjų revoliucijų“ eksportas į Gruziją (2004), Ukrainą (2004), Kirgiziją (2005), arabų pavasario įvykiai ir t.t.)

Į opozicinio jaunimo organizacijų, tokių kaip „Atsakas“ (Serbija), „Kmara“ (Gruzija), „Laikas“ (Ukraina), „Stumbras“ (Baltarusija), kūrimą ir veiklą buvo įdiegti civilinės saugos (civil defense) ir neprievartinių veiksmų (non-violent actions) principai, sukurti vadovaujantis ta pačia logika bei tais pačiais smegenų centrais, kurie yra ir tinklinių karų doktrinos autoriai. Lengvai suprantama forma šie principai aprašyti Džino Šarpo (Gene Sharp) „Nuo diktatūros iki demokratijos“.

Moderno ir postmoderno ginklų santykis

Šiandien turime žinoti, kad postmoderno erdvėje apsiginti galime tik naudodami adekvačius – tinklinių karų – metodus. Nei daugiamilijoninės armijos turėjimas, nei branduolinis ginklas, nei „senojo tipo“ spec. tarnybos patikimos apsaugos garantuoti negali. Praėjusios istorinės epochos ginklų efektyvumą bei veiksmingumą galime susigrąžinti tik vieninteliu būdu. Tam reikia sunaikinti technologinę globalių komunikacijų struktūrą visoje planetoje.Vargu bau ar ši perspektyva yra reali, neskaitant, žinoma, eschatologinio globalios „branduolinės žiemos“ scenarijaus.

JAV tai supranta labiau, nei bet kuri kita valstybė, todėl pastaraisiais metais jos yra didžiausios branduolinio nusiginklavimo iniciatorės, tuo pat metu didindamos savo persvarą šeštosios kartos ginklų srityje ir kartu kurdamos ypatingą pakopinę nacionalinės priešraketinės gynybos sistemą (NPRG) bei kitas naujausias savo komunikacijų gynybos schemas.

Kitų sričių struktūrinių pakitimų įtaka tinklinių karų teorijai

Pirmųjų tinklinių karų koncepcijų atsiradimui didelį poveikį turėjo daugelio Amerikos visuomenės gyvenimo sektorių pakitimai – ekonomikoje, versle, technologijose ir t.t. Galime išskirti tris transformacijos kryptis, kurios tapo esminiu šių koncepcijų pagrindu:

– dėmesio nukreipimas nuo koncepto platformos į tinklus;
– perėjimas nuo atskirų subjektų (vienetų) stebėjimo, prie jų, kaip nenutrūkstamai prisitaikančios ekosistemos – visumos dalies stebėjimo;
– strateginio pasirinkimo vykdymo svarba, adaptacijos ir išgyvenimo kintančiose ekosistemose sąlygomis.

Karinės strategijos prasme tai reiškia:

a) perėjimas nuo atskirų vienetų (karys, batalionas, grandis, ugnies taškas, karinis vienetas ir t.t.) prie apibendrinančių (jungiančių) sistemų;
b) karinių operacijų supratimas plačiame informacijos, socialiniame, landšafto ir kt. kontekste;
c) sprendimų priėmimo greičio padidėjimas ir staigaus atgalinio ryšio galimybė, veikianti procesą karinių operacijų ar pasiruošimo joms metu.

2-os dalies pabaiga

Vertė: Darius Dimbelis

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top