- Sarmatai - https://www.sarmatas.lt -

Dviejų dienų referendumas, su dviejų savaičių pertrauka, dvigubos pilietybės įteisinimui

Dviguba pilietybė

Dviguba pilietybė | nuotrauka: © infa.lt

Seimas priėmė Seimo nutarimą (projektas Nr. XIIIP-2565(2), kuriuo nutarta paskelbti privalomąjį referendumą dėl Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo, apibrėžiančio (dvigubos – infa.lt) pilietybės įgijimą. Už Seimo nutarimą balsavo 66 Seimo nariai, susilaikė 4 parlamentarai.

Pagal priimtą nutarimą privalomasis referendumas bus vykdomas dvi dienas – 2019 m. gegužės 12 ir 26 dienomis (su dviejų savaičių pertrauka – infa.lt). Pasiūlymo iniciatoriai referendumą siūlo vykdyti dvi dienas įvertinus tai, kad Konstitucijos I skirsnio nuostatų pakeitimui reikalinga surinkti ypač didelį piliečių balsų skaičių – daugiau kaip pusę piliečių, turinčių rinkimų teisę ir įrašytų į rinkėjų sąrašus. Būtent šiomis dienomis šalyje bus rengiami Prezidento rinkimai ir rinkimai į Europos Parlamentą.

Šiuo metu Konstitucijos 12 straipsnis apibrėžia pagrindines Lietuvos Respublikos pilietybės įgijimo nuostatas, pagal kurias Lietuvos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais įstatymo nustatytais pagrindais, o išskyrus įstatymo numatytus atskirus atvejus, niekas negali būti kartu Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pilietis.

Privalomajame referendume bus teikiama balsuoti dėl šio Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo teksto: „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais konstitucinio įstatymo nustatytais pagrindais. Lietuvos Respublikos pilietis pagal kilmę, įgijęs konstitucinio įstatymo nustatytus Lietuvos Respublikos pasirinktos europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkančios valstybės pilietybę, Lietuvos Respublikos pilietybės nepraranda. Kitais atvejais Lietuvos Respublikos pilietis negali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, išskyrus konstitucinio įstatymo nustatytas išimtis. Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato konstitucinis įstatymas.“

Seimo sudaryta darbo grupė referendumo dėl dvigubos pilietybės klausimams spręsti yra nusprendusi rekomenduoti Seimui europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkančiomis valstybėmis pripažinti Europos Sąjungos valstybes nares, valstybes, priklausančias NATO bei EBPO organizacijoms.

Referendumu priimti Konstitucijos pakeitimai įsigaliotų 2020 m. sausio 1 d.

Balsavimas buvo slaptas, todėl rezultatų pateikti negalime, tačiau galima pažiūrėti, kas kaip balsavo šiuo pačiu klausimu spalio 9 dieną.

infa.lt replika:

Pirmiausia, matyt, reikėtų pastebėti, kad balsavimas buvo slaptas – kaži ko bijo Seimo nariai balsavę UŽ šią iniciatyvą? – Toliau,

-vykstant „Žemės referendumui“, suorganizuotam visuomenės, kuriame buvo iškelti strategiškai svarbūs valstybei klausimai, – paties referendumo data buvo nukelta į vidurvasarį ir vyko tik vieną dieną, nes susijusius su juo klausimus sprendė dalis tų pačių valdančiųjų, kuri šiandien palaikė šio referendumo išskirtinai palankias iniciatorių siekiams jo surengimo sąlygas. Dvigubi standartai byloja apie teisės degradacija?