Kas tai yra valdžia? Kas yra vyriausybė?

2017, 24 spalio, 1:01 | kategorija Ideologija | 33 komentarai | peržiūrų 1 092 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Larken Rose knygos, “The Most Dangerous Superstition” arba “Pats Pavojingiausias Prietaras”, trumpa santrauka. Malonaus skaitymo.

Teisė ir valdžiaPriešingai nei daugelis žmonių mano, daugiausiai kančių, neteisybės bei kivirčų pasaulyje kilo ne dėl gobšumo, neapykantos ar nepakantumo. Iš tiesų, daugiausia nežmoniškumo tarp žmonių kilo dėl vieno ypatingo įtikėjimo, vieno neprotingo (protu nesuvokiamo) prietaro kuris, tačiau, būdingas beveik kiekvienam – būtent tikėjimo valdžia. Daugiausiai vagysčių, užpuolimų bei žmogžudysčių pasaulyje įvykdė ne paskiri žmonės veikiami nusikalstamų ketinimų, tačiau žmonės kurie pakluso, taip vadinamų, vyriausybių įsakymams. Didžiausi žiaurumai istorijoje įvyko dėl to, kad labai mažas skaičius tikrai nedorų žmonių įgijo valdžią dėka labai didelio skaičiaus paprastų žmonių, kurie pripažino tuos keletą žmonių kaip valdžią ir manė privalantys paklusti jų vadovavimui.

Tik įstatymams paklusnūs mokesčių mokėtojai visais laikais išlaikė priespaudos santvarkas ir suteikdavo joms galios. Bėda ta, jog dauguma gerų žmonių patikėjo melu, esą, kai užpuolimai, plėšimai ir valdymas daromi įstatymo vardu, tada jie yra teisėti ir dori, netgi būtini. Tikėjimas valdžia apgauna šiaip jau gerus žmones sutikti su įteisintu neteisingumu. Dauguma vaikų mokomi, kad paklusnumas valdžiai yra dorybė ir netgi dauguma suaugusiųjų vis dar mano, jog nusilenkimas valdančiajai klasei, ką jie vadina “paklusimu įstatymams”, yra tai, kas reiškia būti geru žmogumi. Ne, yra ne taip.

Priešingai, – būti doru žmogumi reiškia žinoti kas yra gerai ir kas yra blogai bei elgtis dorai ir teisingai netgi tada, kai valdžia jums liepia elgtis priešingai. Tam, kad būtume dorais žmonėmis esminės taisyklės labai paprastos. Elkitės su kiekvienu kitu žmogumi taip, lyg jis priklausytų sau pačiam vien tik todėl, kad jis ir priklauso tik sau pačiam. Tai reiškia, kad jūs neturėtumėte užpulti, apiplėšti ar kitokiu būdu imtis smurto prieš bet ką. Kitaip tariant, jūs neturėtumėte pradėti peštynių. Jeigu kažkas kitas jus užpultų, jūs turite teisę į savigyną. Vis tik, niekas neturi teisės būti užpuoliku.

Pažymėjimai, uniformos ir, taip vadinami įstatymai to negali pakeisti. Pagarba kitų žmonių teisėms ir nuosavybei yra dorybė. Paklusnumas įstatymams vien dėl buvimo paklusniu nėra jokia dorybė. Kartais įstatymai atitinka dorovę, pavyzdžiui, įstatymai draudžiantys žudyti. Vis tik žudymas yra blogis ne todėl, kad politikai sukūrė įstatymą draudžiantį žudyti. Žudymas yra blogis todėl, kad tai pažeidžia aukos teisę į save (savo kūną šiuo atveju). Jeigu įstatymai draudžiantys žudyti būtų atšaukti rytoj arba jeigu būtų priimtas įstatymas įsakantis kai kuriems žmonėms žudyti, kaip tai jau ne kartą yra atsitikę praeityje, – žudymas vis tiek išliktų blogiu. Iš tiesų gi, yra daugybė istorinių pavyzdžių, kai dori žmonės buvo nusikaltėliai, įstatymų laužytojai, maištininkai ir išdavikai jų, taip vadinamoms, vyriausybėms.

Kai įstatymai prieštarauja tam, kas yra dora ir teisinga, tada kiekvieno padoraus žmogaus pareiga – nepaklusti ir priešintis. Šiais laikais tik vienetai išdrįsta pasipriešinti bet kokiai tariamai valdžiai. Vietoj to, žmonės išmokyti dalyvauti politikoje ir rinkimuose, kas prilygsta maldavimams savo ponų būti geresniems mūsų atžvilgiu, lyg mes neturėtume daryti to, ką žinome esant teisinga, nebent ir iki tol, kol politikai leis mums taip elgtis. Ir ne vien tik tai.

Padorūs žmonės taip pat yra apvynioti aplink pirštą ir įtikėję, jog yra visiškai priimtina bei teisinga valdyti ir apiplėšti kaimynus, jeigu jie tą daro balsuodami rinkimuose ir dalyvaudami politikoje. Tironams patinka, kai jiems pavyksta įtikinti žmones džiaugtis, kai jų kaimynai apvagiami mokesčių būdu arba kai jie yra prievarta valdomi taisyklių bei teisės aktų pagalba.

Trumpai tariant, politinis procesas sukurtas žmonėms mulkinti tam, kad jie bendradarbiautų savo pačių bei visų kitų pavergime ir netgi reikalautų to! Tol, kol žmonės tikės tų, kurie yra valdžioje sekamomis pasakomis ir ginčysis kaip turi būti naudojamos vyriausybės galios, tol kol ginčysis kas ir kiek turėtų būti apiplėštas, tol kol ginčysis kas turėtų būti stumdomas ir valdomas, tol didžioji dauguma jų visada liks susipriešinę vieni su kitais bei tebesuteiks galios tironams atsisakydami savo teisių ir laisvių.

Šiaip jau, kitais atžvilgiais visai geri žmonės nesijaučia kalti leisdami valdyti ir apiplėšinėti artimus savo todėl, kad jie buvo įpratinti manyti, jog, kai plėšimas bei prievarta vadinami apmokestinimu ir teisėsauga, tada tai yra ne tik dora ir tinkama, tačiau netgi reikalinga visuomenei. Ir tik labai retai žmonės pripažįsta, jog vienintelis būdas patiems kada nors būti laisviems, leisti visiems kitiems taip pat būti laisviems, įskaitant tuos kurių nemėgstame, tuos kuriems nepritariame ir tuos su kuriais mažai ką turime bendro.

Tol, kol žmonės vaidins spektaklį, kuriame jie ginčysis kuris valdžios ištroškęs prisitaikėlis turėtų juos valdyti, tol niekam nebus nei laisvės, nei teisingumo. Kiekviena vyriausybė pasaulyje įteisina prievartą ir plėšimą. Kiekvienas, taip vadinamas mokestis ar kitoks įstatymas tai grasinimas prievarta. Vienok, šitą žino visi. Įstatymų leidžiamuoju būdu politikai nurodo visiems kitiems ką jie privalo daryti ar negali ko nors daryti ir bet kuris, kas nepaklus bus apiplėštas arba įgrūstas į narvą įstatymo vardu! Senoji sąvoka – Dieviškoji Karalių Teisė pasikeitė į Dieviškąją Politikų teisę; padariniai panašūs.

Iš tikro, tikėjimas vyriausybe iš esmės yra religija, pati pavojingiausia ir pragaištingiausia religija iš visų kada nors buvusių. Šimtai milijonų žmonių buvo nužudyti jų pačių vyriausybių, dar daugiau milijonų žuvo vyriausybių sukeltuose karuose ir milijardai buvo apiplėšti, bauginti, persekioti ar kitokiu būdu prievarta valdomi ir išnaudojami valdančiųjų klasių, įskaitant ir demokratiškai išrinktas konstitucines vyriausybes. Taip, kartais valdžios veikėjai bando sustabdyti kitus agresorius, tačiau bet kuri vyriausybė pati yra vagių ir galvažudžių gauja.

Iš tikrųjų, eiliniai vagys niekada negalėtų pavogti net panašaus kiekio turto, kiek vyriausybės atima mokesčiais, o eilinių galvažudžių įvykdytos žudynės bei smurtas atrodo visiškai menkas, palyginus su vyriausybių vykdomais karais. Žinoma, pasaulyje yra pavojingų žmonių, jų vis tiek būtų ir be vyriausybių, taigi dori žmonės turi turėti gebėjimų ir pasiryžimą apsiginti nuo tokių žmonių. Tačiau susivienijimas savigynai nėra tas pats kas vyriausybė. Visiškai priešingai – vyriausybė tėra mitas, kad kai kurie žmonės gali turėti moralinę teisę valdyti visus kitus; mitas ir tai, kad konstitucijos, rinkimai bei kitos apeigos kai kuriems žmonėms suteikia išimtį nesilaikyti doros bei suteikia jiems teisę gąsdinti kitus žmones grasinant panaudoti jėgą. Mintis, kad mes keletui žmonių turime suteikti leidimą mus prievarta apiplėšinėti ir valdyti tam, kad jie galėtų mus apsaugoti nuo tų, kurie, galbūt, ketina mus apiplėšti ir valdyti, ta mintis yra juokinga.

Nepaisant to, dauguma žmonių tiki kaip tik tuo: jie tiki, jog mums reikalinga vyriausybė – patys baisiausi galvažudžiai ir vagys kokie tik gali būti, tam, kad jie mus apsaugotų nuo galvažudžių ir

vagių!! Tam, kad visa tai atrodytų nebe taip kvailai žmonės mokomi beprasmiškų nesąmonių apie demokratiją, atstovaujamąją vyriausybę ir sutikimą būti valdomiems. Vis tik, yra bent keletas būdų lengvai įrodyti, jog vyriausybė jokiu būdu negali būti teisėta, niekada nebuvo ir niekada nebus teisėta. Pavyzdžiui, akivaizdu, kad žmonės negali kažkam suteikti teisių, kurių neturi patys. Jeigu jūs pats neturite teisės apvogti savo kaimyno, tai jūs negalite tokios teisės suteikti niekam kitam. Ir niekas kitas tokios teisės negali suteikti niekam.

Nei rinkimai, nei konstitucija, nei joks politinis procesas negali vagysčių bei plėšimų padaryti dorais ir teisingais netgi tuo atveju jeigu politikai prieš tai atliktų visa puokštę sudėtingų pseudo-religinių apeigų ir po to vagystę pavadintų įstatymu ir apmokestinimu.

Taip pat lengva įrodyti tai, kad vienintelis dalykas ką vyriausybė duoda ar kada nors duos visuomenei, – tai nedorybė ir smurtas. Trumpai tariant, visa kas, kas tik iš esmės teisinga ir dora – žmonės teikiantys naudą, dirbantys kartu, savanoriškai bendradarbiaujantys bei susitelkiantys savęs apsaugai nuo užpuolikų ir vagių – visiems šiems veiksmams nereikalinga jokia valdžia.

Tam, kad elgtumėtės dorai ir teisingai jums nereikalingi pažymėjimai, uniformos, jums nebūtina būti išrinktiems ar paskirtiems. Vienintelis dalykas, ko taip vadinamai valdžiai reikia, tai daryti tą, ko eiliniai žmonės neturi teisės daryti, jiems reikia pateisinti ir įteisinti veiksmus, kurie ,jei būtų daromi eilinių žmonių, būtų laikomi nedorais. Kitaip tariant, taip vadinama valdžia – niekas daugiau, nei leidimas elgtis nedorai. Kai kas nors būna įtikintas (įtikėjęs) turintis teisę valdyti kitus – ar tai būtų politikas tikintis turįs teisę įtakoti jūsų gyvenimą, ar ar tai būtų policininkas tikintis turįs teisę naudoti prievartą jūsų atžvilgiu bei prievartiniu būdu primesti jums politikų valią, – tokie žmonės, be abejo, bus bejausmiai, valdžios ištroškę bei linkę smurtauti.

Tuomet, kai dauguma jų aukų kalba ir elgiasi taip, lyg valdančioji klasė turėtų teisę prievartauti bei išnaudoti visus kitus, be abejo, jog išliks korupcija, piktnaudžiavimas ir priespauda. Niurnbergo teisme nacistai, kurie tiesiogiai planavo bei vykdė masines žudynes teigė, jog jie nekalti, kadangi jie tik vykdė įsakymus. Kitaip sakant, jie pakluso valdžiai ir todėl nėra asmeniškai atsakingi už savo veiksmus. Nors Niurnbergo teisme toks gynimasis buvo atmestas, tokio požiūrio vis dar tebesilaiko kiekvienas kareivis, kiekvienas teisėsaugos pareigūnas, kiekvienas mokesčių inspektorius ir kiekvienas valdininkas kiekvienoje valstybėje visame pasaulyje ir jie vis dar įsivaizduoja, jog jie niekuo dėti, kai apiplėšia, baugina, užpuola ar netgi žudo nekaltus žmones vien tik todėl, kad taip vadinama valdžia jiems įsakė.

Čia yra kaip tik ta priežastis kodėl valdžia yra pats pavojingiausias prietaras pasaulyje, kodėl tikėjimas vyriausybe yra pačios didžiosios dalies žmonijos kančių tiesioginė priežastis. O koks pasirinkimas? Ar ne paklusnumo valdžiai dėka esame kultūringi? Ar neatsirastų betvarkė be vyriausybės, įstatymų ir taisyklių? Ką gi, ne. Dauguma žmonių suvokia taikaus sugyvenimo dėsnį ir gyvena pagal jį, netgi tada, jeigu jie apie tokį dėsnį niekada nėra girdėję. Trumpai tariant, taikaus sugyvenimo dėsnis teigia, jog nėra teisinga ką nors užpulti, pradėti muštynes, imtis smurto prieš bet ką, o fizinės jėgos panaudojimas pateisinamas tiktai ginantis nuo užpuolikų.

Dauguma žmonių iš daugumos civilizacijų bei religijų suvokia taikaus sugyvenimo dėsnį ir jo laikosi. Tačiau jie buvo įtikinti, jog valdžia turi išimtį iš šios taisyklės; žmonės tiki, kad įstatymų leidėjų ir jų samdytų vykdytojų daroma prievarta yra pateisinama bei teisėta. Įtikėjimo vyriausybe pasekmė – mažiau kultūringa bei daug labiau smurtaujanti žmonija todėl, kad žmonės mokomi tikėti, jog įteisintas smurtas priimtinas. Amžių bėgyje didžioji dauguma žmonių skausmo bei kančių kilo dėl to, kad patys žmonės nepaisė elementarios dorovės ir sąžinės teikdami pirmenybę paklusnumui, kažkokiai menamai išorinei valdžiai.

Žudymai ir visa ko naikinimas Mao Dzedongo valdymo metu vyko ne dėl to, kad kiniečiai yra blogi. Tas atsitiko dėl to, kad jie buvo įtikėję valdžia ir pakluso jai. Žudymai ir visa ko naikinimas Stalino ir Lenino valdymo metais vyko ne dėl to, kad rusai yra blogi. Tas atsitiko dėl to, kad jie buvo įtikėję valdžia ir pakluso jai. Žudymai ir visa ko naikinimas Hitlerio valdymo metu vyko ne dėl to, kad vokiečiai yra blogi. Tas atsitiko dėl to, kad jie buvo įtikėję valdžia ir pakluso jai. Tas pats yra tiesa, jei kalbėsime apie neteisybes sukeltas bet kurio režimo bet kur pasaulyje bet kada istorijoje. Būdas ištrūkti iš užburto rato, – tai ne pasodinti “tinkamą” žmogų į sostą, o patiems žmonėms suvis nustoti tikėti sostu.

Tai kaipgi atrodytų pasaulis, jeigu žmonės nustotų tikėję valdžia? Ar visi staiga pamirštų dorą ir nebeturėtų supratimo apie tai, kas yra gėris ir blogis? Žinoma ne. Argi žmonės suvokia skirtumą tarp gėrio ir blogio tik todėl, kad politikai jiems paaiškina? Tikrai ne. Ar dauguma žmonių žino kaip taikiai sąveikauti ir bendradarbiauti be politikų, kareivių, policininkų, mokesčių inspektorių ir valdininkų nurodinėjimų? Be abejo, jie žino. Žinoma, vis tiek atsiras atsitiktinių eilinių sociopatų, vagių ar banditų, kurie bandys apgauti arba užpulti kitus, tačiau dori žmonės turi ir darys viską, ką gali sutelkdami priemones gynybai nuo tokių grobuonių. Tačiau būtų tiesiog nesveika sukurti milžinišką visagalį grobuonį – kuo vyriausybė visada ir yra, tik tam, kad jis apsaugotų mus nuo grobuonių.

Įtikėjimo valdžia pašalinimas nepašalina žmonių gebėjimo susitelkti, bendradarbiauti ir darbuotis drauge bendram labui. Iš tikrųjų, nepaisant politikų gražbylystės, vyriausybė ir darbavimasis kartu neturi nieko bendra; vyriausybė reiškia tik tai, kieno tikslai, nuomonės bei vertybės bus primesti visiems kitiems. Priešingai tam, yra begalė būdų kaip žmonės gali susitarti ir kurti savanoriškas organizacijas, kurios duotų naudą kiekvienam, neapsimetinėdami turį kažkokią išskirtinę teisę valdyti.

Įsivaizduokite kažką panašaus į policiją, skirtumas tik tas, jog jie neapsimeta turį kažkokių teisių, kurių neturite jūs, ir jūs turite galimybę juos atleisti kada tik panorėję. Daugiau nebūtų užgaulių, rodančių globėjišką viršenybę banditų, visada ieškančių pasiteisinimo jus nubausti arba suimti tam, kad įsiteiktų savo politiniams viešpačiams. Tada jūs būtumėte jų darbdaviu, taigi jūs būtumėte tas, kam jie tarnautų ir stengtųsi. Vietoje neveiksmingų, korumpuotų, neproduktyvių ir dažnai žalingų vyriausybės siūlomų įvairių paslaugų, įsivaizduokite, jeigu jūs patys galėtumėte spręsti kam aukoti savo lėšas, kokias paslaugas pirkti ir iš ko. Šiaip ar taip, tai būtų kompromisas.

Pasisakymas už tikrąją laisvę, reikštų atsisakymą tikėjimu valdžia ir vyriausybe, tas reikštų atsisakymą galimybės primesti savo pasirinkimą kitiems, atsisakymą priversti kitus mokėti už kažką, ką jūsų manymu, jie turėtų išlaikyti. Jūs galite patys būti laisvi tik tada, kai ir visiems kitiems individams leidžiate būti laisviems. Štai kodėl dauguma žmonių nori vyriausybės: jie nori neatsakingo nepavojingo būdo kištis į kitų žmonių gyvenimus, kontroliuoti bei apiplėšinėti kitus pasinaudojant politiniais procesais, mėginti pakeisti pasaulį pagal savo supratimą, naudojant valstybės prievartą. Vis tik nekyla abejonių, jog būtų nepaprastai naivu manyti, kad nuo to meto, kai sau bei visiems kitiems paskirsite valdovą, jis teiksis rūpintis jūsų reikalais bei nauda vietoj to, jog rūpintųsi savo reikalais.

Pačiam siūlytis būti valdančiosios politinės klasės vergu, besitikint, kad jie elgsis taip, kaip jūs norite bei pakeis pasaulį taip, kokį jūs jį norite matyti, tiesiog nesveika. Yra vienintelis kelias vedantis į taiką ir teisingumą. Tas kelias yra laisvė, o vyriausybė visada išliks laisvės priešu.

Istorija mus išmokė, kad bandymai pataisyti pasaulį pasitelkiant vyriausybę visada baigiasi nesėkme, nes galiausiai politinis procesas suteikia galios tik valdančiajai klasei ir niekam kitam. Tais atvejais konstitucijos negelbėja. Rinkimai taip pat. Jeigu tik yra valdžios postai, visada atsiras valdžios troškimo apsėstųjų bei sociopatų, kurie anksčiau ar vėliau, vienokiu būdu ar kitokiu, užims tuos postus. Ir tada didžiulis galingas darinys, kuris, kaip tikėjotės, bus žmonių gynėjas ir tarnas, taps žmonių engėju ir išnaudotoju. Tai yra kaip tik tai, kuo vyriausybė visada buvo ir visada bus, kol žmonės išdrįs atsisakyti “valdžios” prietaro.

Tekstą vertė Algirdas Minkauskas

P.S.  Visą knygą galima perskaityti čia: http://www.mensenrechten.org/wp-content/uploads/2014/05/the-most-dangerous-superstition-larken-rose-20111.pdf

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarai 33

 1. LosAngeles says:

  Ar vilku gaujoje, ar skruzdelyne, ar isnaudoja ar ne, ar naikina ar ne, o atsakymo i klausima taip ir nepateikete. O klausimas buvo paprastas: teigiate kad valdzios, hierarchijos ar (kaip tik norite) principas yra isgavotas zmogaus ar ne. Jei ne, tada … Jusu atsakymas- taip. Taigi, kas sugalvojo valdzios, hierarchijos ar (kaip tik norite) principa vilku gaujoje. Ne skriaude, ateme, isnaudojo, o pati principa. KAS SUGALVOJO PATI VALDYMO PRINCIPA VILKAMS? Turite atsakyma- prasom. Jei ne… Apie ‘isnaudojima ir naikinima’ jau kalbeta: valdymo principas nuvestas ne ta linkme. Is darnos visuomeneje uztikrinimo i savanaudisku ir egoistiniu poreikiu tenkinima. Bet del to neigti pati valdymo principa nera ismintinga.
  ‘.. Ir nėra ten jokios hierarchijos bei jokių „vyresniųjų“. Yra tokie kurie turi daug patirties ir geriau išmano. Tokie savo patirtis perduoda jaunesniems ir taip iš kartos karton..’ Cia jusu??? Nera valdzios ir hierarchijos, bet vieni aiskina ir moko, kiti klauso ir paklusta??? Jus suprantate ka rasote? Sakyciau ka tik apibudinote ‘teisingos’ valdzios principa, kada ‘turintys daugiau isminties’ ja perteikia ‘zaliai’ visuomenes daliai idant butu uztikrinta visapusiska darna (tiek kiekvienam su savimi, tiek su aplinkiniais, tiek su aplinka) visuomeneje. Ir jei bandysyte atsakyti, bukite malonus neaiskinkite apie ‘saunieji kareiveliai, musu carui spyga parode…’. Klausimas apie valdzios/vadovavimo principa, ne apie asmenines nuoskaudas. Tik tiek

 2. Algirdas says:

  >LosAngeles. Matau, kad turite savo tvirtą nuomonę bent jau šiuo klausimu. Turėkit. Aš anarchistas, todėl, skirtingai nuo kitų, savo nuomonės neperšu ir neįtikinėju. Galiu tik pasiūlyti bei pakviesti kartu pamąstyti, kitu atveju jau nebebūčiau anarchistas. Taikaus sugyvenimo principą kiekvienas laisvas priimti savo laisvu apsisprendimu, tačiau šio principo , kad ir koks geras jis būtų, niekas negali primesti. Tolesnis pokalbis su Jumis neturi prasmės nes tai jau bus panašu į įtikinėjimą, kuo aš neužsiimu. Linkiu Jums mąstyti pačiam.

 3. saul says:

  Atsakymo taip ir nebuvo.As nemanau,kad mums gali būti pavyzdziais,kazkokios-ten Afrikos ar Australijos aborigenu gentys..Visiskai neaisku,kas ten pas juos ir kaip …Net ir ,neidomu,(as turiu uomenyje) visuomenes valdymo poziuriu.Savo nuomones turejimas yra labai sveikintinas dalykas,bet….visa si rasliava piltymas is tuscio i kiaura.Cia,aisku,vien tik mano nuomone,kurios as,taip pat,niekam nepersu :)

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top