Kas tai yra valdžia? Kas yra vyriausybė?

2017, 24 spalio, 1:01 | kategorija Ideologija | 33 komentarai | peržiūrų 1 059 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Larken Rose knygos, “The Most Dangerous Superstition” arba “Pats Pavojingiausias Prietaras”, trumpa santrauka. Malonaus skaitymo.

Teisė ir valdžiaPriešingai nei daugelis žmonių mano, daugiausiai kančių, neteisybės bei kivirčų pasaulyje kilo ne dėl gobšumo, neapykantos ar nepakantumo. Iš tiesų, daugiausia nežmoniškumo tarp žmonių kilo dėl vieno ypatingo įtikėjimo, vieno neprotingo (protu nesuvokiamo) prietaro kuris, tačiau, būdingas beveik kiekvienam – būtent tikėjimo valdžia. Daugiausiai vagysčių, užpuolimų bei žmogžudysčių pasaulyje įvykdė ne paskiri žmonės veikiami nusikalstamų ketinimų, tačiau žmonės kurie pakluso, taip vadinamų, vyriausybių įsakymams. Didžiausi žiaurumai istorijoje įvyko dėl to, kad labai mažas skaičius tikrai nedorų žmonių įgijo valdžią dėka labai didelio skaičiaus paprastų žmonių, kurie pripažino tuos keletą žmonių kaip valdžią ir manė privalantys paklusti jų vadovavimui.

Tik įstatymams paklusnūs mokesčių mokėtojai visais laikais išlaikė priespaudos santvarkas ir suteikdavo joms galios. Bėda ta, jog dauguma gerų žmonių patikėjo melu, esą, kai užpuolimai, plėšimai ir valdymas daromi įstatymo vardu, tada jie yra teisėti ir dori, netgi būtini. Tikėjimas valdžia apgauna šiaip jau gerus žmones sutikti su įteisintu neteisingumu. Dauguma vaikų mokomi, kad paklusnumas valdžiai yra dorybė ir netgi dauguma suaugusiųjų vis dar mano, jog nusilenkimas valdančiajai klasei, ką jie vadina “paklusimu įstatymams”, yra tai, kas reiškia būti geru žmogumi. Ne, yra ne taip.

Priešingai, – būti doru žmogumi reiškia žinoti kas yra gerai ir kas yra blogai bei elgtis dorai ir teisingai netgi tada, kai valdžia jums liepia elgtis priešingai. Tam, kad būtume dorais žmonėmis esminės taisyklės labai paprastos. Elkitės su kiekvienu kitu žmogumi taip, lyg jis priklausytų sau pačiam vien tik todėl, kad jis ir priklauso tik sau pačiam. Tai reiškia, kad jūs neturėtumėte užpulti, apiplėšti ar kitokiu būdu imtis smurto prieš bet ką. Kitaip tariant, jūs neturėtumėte pradėti peštynių. Jeigu kažkas kitas jus užpultų, jūs turite teisę į savigyną. Vis tik, niekas neturi teisės būti užpuoliku.

Pažymėjimai, uniformos ir, taip vadinami įstatymai to negali pakeisti. Pagarba kitų žmonių teisėms ir nuosavybei yra dorybė. Paklusnumas įstatymams vien dėl buvimo paklusniu nėra jokia dorybė. Kartais įstatymai atitinka dorovę, pavyzdžiui, įstatymai draudžiantys žudyti. Vis tik žudymas yra blogis ne todėl, kad politikai sukūrė įstatymą draudžiantį žudyti. Žudymas yra blogis todėl, kad tai pažeidžia aukos teisę į save (savo kūną šiuo atveju). Jeigu įstatymai draudžiantys žudyti būtų atšaukti rytoj arba jeigu būtų priimtas įstatymas įsakantis kai kuriems žmonėms žudyti, kaip tai jau ne kartą yra atsitikę praeityje, – žudymas vis tiek išliktų blogiu. Iš tiesų gi, yra daugybė istorinių pavyzdžių, kai dori žmonės buvo nusikaltėliai, įstatymų laužytojai, maištininkai ir išdavikai jų, taip vadinamoms, vyriausybėms.

Kai įstatymai prieštarauja tam, kas yra dora ir teisinga, tada kiekvieno padoraus žmogaus pareiga – nepaklusti ir priešintis. Šiais laikais tik vienetai išdrįsta pasipriešinti bet kokiai tariamai valdžiai. Vietoj to, žmonės išmokyti dalyvauti politikoje ir rinkimuose, kas prilygsta maldavimams savo ponų būti geresniems mūsų atžvilgiu, lyg mes neturėtume daryti to, ką žinome esant teisinga, nebent ir iki tol, kol politikai leis mums taip elgtis. Ir ne vien tik tai.

Padorūs žmonės taip pat yra apvynioti aplink pirštą ir įtikėję, jog yra visiškai priimtina bei teisinga valdyti ir apiplėšti kaimynus, jeigu jie tą daro balsuodami rinkimuose ir dalyvaudami politikoje. Tironams patinka, kai jiems pavyksta įtikinti žmones džiaugtis, kai jų kaimynai apvagiami mokesčių būdu arba kai jie yra prievarta valdomi taisyklių bei teisės aktų pagalba.

Trumpai tariant, politinis procesas sukurtas žmonėms mulkinti tam, kad jie bendradarbiautų savo pačių bei visų kitų pavergime ir netgi reikalautų to! Tol, kol žmonės tikės tų, kurie yra valdžioje sekamomis pasakomis ir ginčysis kaip turi būti naudojamos vyriausybės galios, tol kol ginčysis kas ir kiek turėtų būti apiplėštas, tol kol ginčysis kas turėtų būti stumdomas ir valdomas, tol didžioji dauguma jų visada liks susipriešinę vieni su kitais bei tebesuteiks galios tironams atsisakydami savo teisių ir laisvių.

Šiaip jau, kitais atžvilgiais visai geri žmonės nesijaučia kalti leisdami valdyti ir apiplėšinėti artimus savo todėl, kad jie buvo įpratinti manyti, jog, kai plėšimas bei prievarta vadinami apmokestinimu ir teisėsauga, tada tai yra ne tik dora ir tinkama, tačiau netgi reikalinga visuomenei. Ir tik labai retai žmonės pripažįsta, jog vienintelis būdas patiems kada nors būti laisviems, leisti visiems kitiems taip pat būti laisviems, įskaitant tuos kurių nemėgstame, tuos kuriems nepritariame ir tuos su kuriais mažai ką turime bendro.

Tol, kol žmonės vaidins spektaklį, kuriame jie ginčysis kuris valdžios ištroškęs prisitaikėlis turėtų juos valdyti, tol niekam nebus nei laisvės, nei teisingumo. Kiekviena vyriausybė pasaulyje įteisina prievartą ir plėšimą. Kiekvienas, taip vadinamas mokestis ar kitoks įstatymas tai grasinimas prievarta. Vienok, šitą žino visi. Įstatymų leidžiamuoju būdu politikai nurodo visiems kitiems ką jie privalo daryti ar negali ko nors daryti ir bet kuris, kas nepaklus bus apiplėštas arba įgrūstas į narvą įstatymo vardu! Senoji sąvoka – Dieviškoji Karalių Teisė pasikeitė į Dieviškąją Politikų teisę; padariniai panašūs.

Iš tikro, tikėjimas vyriausybe iš esmės yra religija, pati pavojingiausia ir pragaištingiausia religija iš visų kada nors buvusių. Šimtai milijonų žmonių buvo nužudyti jų pačių vyriausybių, dar daugiau milijonų žuvo vyriausybių sukeltuose karuose ir milijardai buvo apiplėšti, bauginti, persekioti ar kitokiu būdu prievarta valdomi ir išnaudojami valdančiųjų klasių, įskaitant ir demokratiškai išrinktas konstitucines vyriausybes. Taip, kartais valdžios veikėjai bando sustabdyti kitus agresorius, tačiau bet kuri vyriausybė pati yra vagių ir galvažudžių gauja.

Iš tikrųjų, eiliniai vagys niekada negalėtų pavogti net panašaus kiekio turto, kiek vyriausybės atima mokesčiais, o eilinių galvažudžių įvykdytos žudynės bei smurtas atrodo visiškai menkas, palyginus su vyriausybių vykdomais karais. Žinoma, pasaulyje yra pavojingų žmonių, jų vis tiek būtų ir be vyriausybių, taigi dori žmonės turi turėti gebėjimų ir pasiryžimą apsiginti nuo tokių žmonių. Tačiau susivienijimas savigynai nėra tas pats kas vyriausybė. Visiškai priešingai – vyriausybė tėra mitas, kad kai kurie žmonės gali turėti moralinę teisę valdyti visus kitus; mitas ir tai, kad konstitucijos, rinkimai bei kitos apeigos kai kuriems žmonėms suteikia išimtį nesilaikyti doros bei suteikia jiems teisę gąsdinti kitus žmones grasinant panaudoti jėgą. Mintis, kad mes keletui žmonių turime suteikti leidimą mus prievarta apiplėšinėti ir valdyti tam, kad jie galėtų mus apsaugoti nuo tų, kurie, galbūt, ketina mus apiplėšti ir valdyti, ta mintis yra juokinga.

Nepaisant to, dauguma žmonių tiki kaip tik tuo: jie tiki, jog mums reikalinga vyriausybė – patys baisiausi galvažudžiai ir vagys kokie tik gali būti, tam, kad jie mus apsaugotų nuo galvažudžių ir

vagių!! Tam, kad visa tai atrodytų nebe taip kvailai žmonės mokomi beprasmiškų nesąmonių apie demokratiją, atstovaujamąją vyriausybę ir sutikimą būti valdomiems. Vis tik, yra bent keletas būdų lengvai įrodyti, jog vyriausybė jokiu būdu negali būti teisėta, niekada nebuvo ir niekada nebus teisėta. Pavyzdžiui, akivaizdu, kad žmonės negali kažkam suteikti teisių, kurių neturi patys. Jeigu jūs pats neturite teisės apvogti savo kaimyno, tai jūs negalite tokios teisės suteikti niekam kitam. Ir niekas kitas tokios teisės negali suteikti niekam.

Nei rinkimai, nei konstitucija, nei joks politinis procesas negali vagysčių bei plėšimų padaryti dorais ir teisingais netgi tuo atveju jeigu politikai prieš tai atliktų visa puokštę sudėtingų pseudo-religinių apeigų ir po to vagystę pavadintų įstatymu ir apmokestinimu.

Taip pat lengva įrodyti tai, kad vienintelis dalykas ką vyriausybė duoda ar kada nors duos visuomenei, – tai nedorybė ir smurtas. Trumpai tariant, visa kas, kas tik iš esmės teisinga ir dora – žmonės teikiantys naudą, dirbantys kartu, savanoriškai bendradarbiaujantys bei susitelkiantys savęs apsaugai nuo užpuolikų ir vagių – visiems šiems veiksmams nereikalinga jokia valdžia.

Tam, kad elgtumėtės dorai ir teisingai jums nereikalingi pažymėjimai, uniformos, jums nebūtina būti išrinktiems ar paskirtiems. Vienintelis dalykas, ko taip vadinamai valdžiai reikia, tai daryti tą, ko eiliniai žmonės neturi teisės daryti, jiems reikia pateisinti ir įteisinti veiksmus, kurie ,jei būtų daromi eilinių žmonių, būtų laikomi nedorais. Kitaip tariant, taip vadinama valdžia – niekas daugiau, nei leidimas elgtis nedorai. Kai kas nors būna įtikintas (įtikėjęs) turintis teisę valdyti kitus – ar tai būtų politikas tikintis turįs teisę įtakoti jūsų gyvenimą, ar ar tai būtų policininkas tikintis turįs teisę naudoti prievartą jūsų atžvilgiu bei prievartiniu būdu primesti jums politikų valią, – tokie žmonės, be abejo, bus bejausmiai, valdžios ištroškę bei linkę smurtauti.

Tuomet, kai dauguma jų aukų kalba ir elgiasi taip, lyg valdančioji klasė turėtų teisę prievartauti bei išnaudoti visus kitus, be abejo, jog išliks korupcija, piktnaudžiavimas ir priespauda. Niurnbergo teisme nacistai, kurie tiesiogiai planavo bei vykdė masines žudynes teigė, jog jie nekalti, kadangi jie tik vykdė įsakymus. Kitaip sakant, jie pakluso valdžiai ir todėl nėra asmeniškai atsakingi už savo veiksmus. Nors Niurnbergo teisme toks gynimasis buvo atmestas, tokio požiūrio vis dar tebesilaiko kiekvienas kareivis, kiekvienas teisėsaugos pareigūnas, kiekvienas mokesčių inspektorius ir kiekvienas valdininkas kiekvienoje valstybėje visame pasaulyje ir jie vis dar įsivaizduoja, jog jie niekuo dėti, kai apiplėšia, baugina, užpuola ar netgi žudo nekaltus žmones vien tik todėl, kad taip vadinama valdžia jiems įsakė.

Čia yra kaip tik ta priežastis kodėl valdžia yra pats pavojingiausias prietaras pasaulyje, kodėl tikėjimas vyriausybe yra pačios didžiosios dalies žmonijos kančių tiesioginė priežastis. O koks pasirinkimas? Ar ne paklusnumo valdžiai dėka esame kultūringi? Ar neatsirastų betvarkė be vyriausybės, įstatymų ir taisyklių? Ką gi, ne. Dauguma žmonių suvokia taikaus sugyvenimo dėsnį ir gyvena pagal jį, netgi tada, jeigu jie apie tokį dėsnį niekada nėra girdėję. Trumpai tariant, taikaus sugyvenimo dėsnis teigia, jog nėra teisinga ką nors užpulti, pradėti muštynes, imtis smurto prieš bet ką, o fizinės jėgos panaudojimas pateisinamas tiktai ginantis nuo užpuolikų.

Dauguma žmonių iš daugumos civilizacijų bei religijų suvokia taikaus sugyvenimo dėsnį ir jo laikosi. Tačiau jie buvo įtikinti, jog valdžia turi išimtį iš šios taisyklės; žmonės tiki, kad įstatymų leidėjų ir jų samdytų vykdytojų daroma prievarta yra pateisinama bei teisėta. Įtikėjimo vyriausybe pasekmė – mažiau kultūringa bei daug labiau smurtaujanti žmonija todėl, kad žmonės mokomi tikėti, jog įteisintas smurtas priimtinas. Amžių bėgyje didžioji dauguma žmonių skausmo bei kančių kilo dėl to, kad patys žmonės nepaisė elementarios dorovės ir sąžinės teikdami pirmenybę paklusnumui, kažkokiai menamai išorinei valdžiai.

Žudymai ir visa ko naikinimas Mao Dzedongo valdymo metu vyko ne dėl to, kad kiniečiai yra blogi. Tas atsitiko dėl to, kad jie buvo įtikėję valdžia ir pakluso jai. Žudymai ir visa ko naikinimas Stalino ir Lenino valdymo metais vyko ne dėl to, kad rusai yra blogi. Tas atsitiko dėl to, kad jie buvo įtikėję valdžia ir pakluso jai. Žudymai ir visa ko naikinimas Hitlerio valdymo metu vyko ne dėl to, kad vokiečiai yra blogi. Tas atsitiko dėl to, kad jie buvo įtikėję valdžia ir pakluso jai. Tas pats yra tiesa, jei kalbėsime apie neteisybes sukeltas bet kurio režimo bet kur pasaulyje bet kada istorijoje. Būdas ištrūkti iš užburto rato, – tai ne pasodinti “tinkamą” žmogų į sostą, o patiems žmonėms suvis nustoti tikėti sostu.

Tai kaipgi atrodytų pasaulis, jeigu žmonės nustotų tikėję valdžia? Ar visi staiga pamirštų dorą ir nebeturėtų supratimo apie tai, kas yra gėris ir blogis? Žinoma ne. Argi žmonės suvokia skirtumą tarp gėrio ir blogio tik todėl, kad politikai jiems paaiškina? Tikrai ne. Ar dauguma žmonių žino kaip taikiai sąveikauti ir bendradarbiauti be politikų, kareivių, policininkų, mokesčių inspektorių ir valdininkų nurodinėjimų? Be abejo, jie žino. Žinoma, vis tiek atsiras atsitiktinių eilinių sociopatų, vagių ar banditų, kurie bandys apgauti arba užpulti kitus, tačiau dori žmonės turi ir darys viską, ką gali sutelkdami priemones gynybai nuo tokių grobuonių. Tačiau būtų tiesiog nesveika sukurti milžinišką visagalį grobuonį – kuo vyriausybė visada ir yra, tik tam, kad jis apsaugotų mus nuo grobuonių.

Įtikėjimo valdžia pašalinimas nepašalina žmonių gebėjimo susitelkti, bendradarbiauti ir darbuotis drauge bendram labui. Iš tikrųjų, nepaisant politikų gražbylystės, vyriausybė ir darbavimasis kartu neturi nieko bendra; vyriausybė reiškia tik tai, kieno tikslai, nuomonės bei vertybės bus primesti visiems kitiems. Priešingai tam, yra begalė būdų kaip žmonės gali susitarti ir kurti savanoriškas organizacijas, kurios duotų naudą kiekvienam, neapsimetinėdami turį kažkokią išskirtinę teisę valdyti.

Įsivaizduokite kažką panašaus į policiją, skirtumas tik tas, jog jie neapsimeta turį kažkokių teisių, kurių neturite jūs, ir jūs turite galimybę juos atleisti kada tik panorėję. Daugiau nebūtų užgaulių, rodančių globėjišką viršenybę banditų, visada ieškančių pasiteisinimo jus nubausti arba suimti tam, kad įsiteiktų savo politiniams viešpačiams. Tada jūs būtumėte jų darbdaviu, taigi jūs būtumėte tas, kam jie tarnautų ir stengtųsi. Vietoje neveiksmingų, korumpuotų, neproduktyvių ir dažnai žalingų vyriausybės siūlomų įvairių paslaugų, įsivaizduokite, jeigu jūs patys galėtumėte spręsti kam aukoti savo lėšas, kokias paslaugas pirkti ir iš ko. Šiaip ar taip, tai būtų kompromisas.

Pasisakymas už tikrąją laisvę, reikštų atsisakymą tikėjimu valdžia ir vyriausybe, tas reikštų atsisakymą galimybės primesti savo pasirinkimą kitiems, atsisakymą priversti kitus mokėti už kažką, ką jūsų manymu, jie turėtų išlaikyti. Jūs galite patys būti laisvi tik tada, kai ir visiems kitiems individams leidžiate būti laisviems. Štai kodėl dauguma žmonių nori vyriausybės: jie nori neatsakingo nepavojingo būdo kištis į kitų žmonių gyvenimus, kontroliuoti bei apiplėšinėti kitus pasinaudojant politiniais procesais, mėginti pakeisti pasaulį pagal savo supratimą, naudojant valstybės prievartą. Vis tik nekyla abejonių, jog būtų nepaprastai naivu manyti, kad nuo to meto, kai sau bei visiems kitiems paskirsite valdovą, jis teiksis rūpintis jūsų reikalais bei nauda vietoj to, jog rūpintųsi savo reikalais.

Pačiam siūlytis būti valdančiosios politinės klasės vergu, besitikint, kad jie elgsis taip, kaip jūs norite bei pakeis pasaulį taip, kokį jūs jį norite matyti, tiesiog nesveika. Yra vienintelis kelias vedantis į taiką ir teisingumą. Tas kelias yra laisvė, o vyriausybė visada išliks laisvės priešu.

Istorija mus išmokė, kad bandymai pataisyti pasaulį pasitelkiant vyriausybę visada baigiasi nesėkme, nes galiausiai politinis procesas suteikia galios tik valdančiajai klasei ir niekam kitam. Tais atvejais konstitucijos negelbėja. Rinkimai taip pat. Jeigu tik yra valdžios postai, visada atsiras valdžios troškimo apsėstųjų bei sociopatų, kurie anksčiau ar vėliau, vienokiu būdu ar kitokiu, užims tuos postus. Ir tada didžiulis galingas darinys, kuris, kaip tikėjotės, bus žmonių gynėjas ir tarnas, taps žmonių engėju ir išnaudotoju. Tai yra kaip tik tai, kuo vyriausybė visada buvo ir visada bus, kol žmonės išdrįs atsisakyti “valdžios” prietaro.

Tekstą vertė Algirdas Minkauskas

P.S.  Visą knygą galima perskaityti čia: http://www.mensenrechten.org/wp-content/uploads/2014/05/the-most-dangerous-superstition-larken-rose-20111.pdf

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarai 33

 1. urwinis says:

  Oj Algirdai. Ir vėl su utopinem idejom… Žmonės yra avys. Jie nori, kad juos kas nors ganytu. Jie nenori laisves. Taškas. Palik juos ramybej.

 2. Algirdas says:

  Šiaip tai aš ne žmonėms, o tau verčiau, jeigu ką.

 3. konkurencijos nėra says:

  Geras atsakymas.

 4. gyvate,ryjanti pati save... says:

  …-kuo veiksmingesne valdzia,tuo skurdesne tauta…(Laodzi).Dekoju uz vertima.

 5. Dainius V. says:

  Šaunuolis Algirdai ! Patikėk,yra dar šioje “valstybe“ užvadintame krašte tokių ,štai ir labai panašiai mąstančių žmonių.Už kiekvieną Tavo žodį negaliu pasirašyti,tačiau ginti savo kraštą petis į petį su tokiais kaip tamsta, asmeniškai man būtų garbė.

 6. Algirdas says:

  >Dainius V. Kai aš sukūrensiu pasą, gimimo liudijimą, bankų korteles, vairuotojo pažymėjimą, sodros knygelę, visus nuosavybės dokumentus, visus kiek turiu, taip vadinamus, valstybės išduotus popierius, kai atsisakysiu pavardės, (bent jau komentarų skiltyje aš jos jau atsisakiau) kai atsisakysiu mokėti bet kokius mokesčius, atsisakysiu paklusti bet kokios rūšies valstybinei prievartai ir gyvensiu taip kaip pats suprantu gyvenimą, ar išdrįsi palaikyti mane kai mane bandys sugniuždyti tas mitinis didžiulis darinys, kažkodėl vis dar turintis labai tikras bei toli siekiančias galias, vadinamas valstybe?

 7. konkurencijos nėra says:

  Joo, jei nepaklūsti sistemai, (valstybei) ji tave sunaikint nori.

 8. Romanas says:

  Aš galvoju , kad valstybė reikalinga kaip darinys suteikiantys saugumą ir galimybę kurti joje šviesią ateitį . Organizuoti joje gyvenimą turėtų samdomi tos valstybės asmenis , kurie būtų renkami iš apačios . Šioje valstybėje pagrindinis nusikaltimas galėtų būti išdavystė prieš žmones ir kurioje galiotų šie principai :
  1. Dvasingumas aukščiau materialumo .
  2. Bendras aukščiau asmeninio .
  3. Teisingumas aukščiau įstatymo .
  4.Tarnavimas aukščiau valdymo .
  5.Valdiškas aukščiau nuosavo .
  Aš čia , nusižiūrėjęs į Algirdą , irgi sugalvojau pasvajoti . Nors iš pradžių atsiranda mintis , o po to seka jos materializacija .

 9. Algirdas says:

  >Romanas Kurioje pasaulio vietoje ir kada istorijoj bent viena, taip vadinama, valstybė buvo suteikusi saugumą jos žmonėms bei užtikrinusi galimybę kurti šviesią ateitį? Nurodykit susimildamas. Laukiu netrivodamas.

 10. Romanas says:

  Aš šiek tiek domiuosi alternatyvia istorija . Nagrinėjant 17-18 a. dailininkų paveikslus peršasi išvada , kad pasaulis kažkur iki 17a. buvo globalus visoje žemėje . Dabartinių miestų senamiesčiuose stovi patys gražiausi statiniai , kurių stilius visam pasaulį panašūs . Tuomet , Rusijos dabartinio Sibiro teritorijoje , egzistavo didelė šalis Tartarija , kuri 17 amžiuje buvo sunaikinta . Rusijoje yra manančių ( Девятов А П , Сидоров Г А ) , kad šioje šalyje egzistavo mano išvardinti tie penki principai . Kiekvienai jaunai šeimai buvo duodamas namas ir skiriama žemė , priklausomai nuo to kiek jie planuoja turėti vaikų . Per darbo dieną apie penkias valandas dirbdavo valstybei , o likusį laiką skirdavo šeimos išlaikymui bei dvasiniam ir fiziniam tobulėjimui .

 11. Algirdas says:

  >Romanas. Yra manančių…? Tiek to, aš irgi galiu manyti. Romanai, jeigu dvasingumas aukščiau materialumo, kam įstatymai, kam tarnavimas ir valdymas, kam bendras ir asmeninis, kam valdiškas ir nuosavas, kam samdomi ar renkami asmenys, kam teisingumas? Kam?? Šioje vietoje Jūs, galbūt, neteksit žado, paklausit kaip tai kam teisingumas? Gerai, o atsakykit, prašyčiau, kas tai yra teisingumas, tada ir pakalbėsim. Ir šiaip, koks ten dar dvasingumas aukščiau materialumo. Materija iš sąmonės, o mes patys-dvasinės būtybės įsikūniję fiziniuose kūnuose. Mes patys ir esame dvasingumas ir mums visai nereikia keltis aukščiau už kažką. Viskas yra vienis.

 12. pestininkas says:

  Na tai Algirdai pagarba tau, gal tiės kai kuriom viėtom nelabai buč linkes sutykt, bet visumoj tai gerai čia „išsiskleidei“! Tesk taip ir toliau…..

 13. Romanas says:

  p. Algirdai , čia ne vieta tokioms diskusijoms . Niekas iš mūsų negali pretenduoti į absoliutų žinojimą , o turėti savo nuomone , bet kokiu klausimu , galime . Todėl primesti savo nuomonę kitam – yra ne pagarbu .

 14. Algirdas says:

  >Romanas. Atleiskit jei kas ne taip. Neprimetu savo nuomonės ir neįtikinėju, tiesiog ją išreiškiu.

 15. EJ says:

  m.youtube.com/watch?v=94IdpXp4hP0 …. John Perkins | New Confessions of an Economic Hit Man …… anglu kalba. Filmukas parodo, kaip valdzia, godumas ir nusikaltimai (netgi zmogzudystes) gali eiti koja kojon.

 16. LosAngeles says:

  Graziai viskas surasyta, ir idomiai. Su daug kuo galima sutikti ir svarstyti, bet… nelabai isivaizduoju kaip turetu gyventi visuomene be valdanciojo sluoksnio. Pati sau… Sakyciau tai neimanoma. Tai, kad siandienine valdzios piramide yra ‘kiaurai supuvusi’, akivaizdu. Bet ‘jei snukis kreivas’ kaltinti veidrodi nera ismintinga. Galima kalbeti apie rinkimo, patekimo i ja bedas, apie jos istatymu kurimo sau palankia linkme prazutinguma ir dar daug apie ka, bet pati visuomene be valdymo negyvybinga. Gal klystu, bet susidaro toks ispudis kad valdantis sluoksnis suprantamas kaip is kazkur del kazko ir kazkieno sudarytas dirbtinai. Kazin ar taip yra. Ankstyvosios zmoniu bendruomenes gyveno gerokai naturalesni gyvenima (visomis rasmemis), bet valdzia kazkokia forma jose visose buvo. Tai naturali visuomenes busena, jei kalbate apie ‘viskas yra vienis’ tai galima sakyti to Vienio tvarka. Cia didziausia beda., galbut, yra sudaryta/susidariusi sistema, kuri visa valdymo aparata kreipa ta linkme kuria siandiena einama

 17. Algirdas says:

  >LosAngeles. Ar valdžia atsirado kartu su žmogumi? :)))))))))))) :)))))))))))))) Pamąstykit ir, tikiu, pamąstęs turėtumėt nusišypsoti.

 18. konkurencijos nėra says:

  A P Deviatov netingėkit paskaitykit, paklausykit ypatingai paskutinį komentarą apie Kinijos KKP suvažiavimą.

 19. LosAngeles says:

  O is kur atsirado ‘valdzia’? Taip suprantu tamsta norite pasakyti valdantysis sluoksnis tera ‘zmogaus kurybos’ vaisius? I tai ir bandziau atkreipti demesi: tai yra viena is tvarkos siame pasaulyje duotybiu. Pamastykit… :)

 20. Algirdas says:

  Būtent, iš žmogaus valdžia. Tačiau iki tol kol gudručiai sugalvojo patį pavojingiausią prietarą, žmogus puikiai gyveno be jokios valdžios, o jūs šito nesuvokiat nes niekada negyvenot be jokios valdžios. Tam, kad suvoktumėte, jog valdžia yra jokiu būdu ne viena iš tvarkos šiame pasaulyje duotybių, o pats tobuliausias būdas išnaudoti tuos kurie ją pripažįsta, jums reikia, sau pačiam, atsakyti į šiuos kelis paprastus kaip trys kapeikos klausimus:

  Jeigu yra kažkas ką jums būtų nedora ir nepriimtina daryti pačiam, ar jūs galėtumėte padaryti taip, kad kažkam kitam daryti tą patį būtų dora ir priimtina?

  Jeigu vienas arba bet kiek žmonių patys neturi moralinės teisės daryti kažko, ar tas žmogus arba tie žmonės galėtų suteikti tokią teisę kažkam kitam?

  Ar tie žmonės kurių rankose yra politinė galia (prezidentai, įstatymų leidėjai ir kiti) turi moralinę teisę daryti tą ko kiti žmonės tam moralinės teisės neturi? Jeigu taip, tai iš ko ir kaip jie tokią teisę įgyja?

  Ar yra toks veiksmas kaip konstitucija, rinkimai ar įstatymų leidyba kuriuo žmonės galėtų pakeisti nedorą elgesį į dorą nekeisdami pačio elgesio?

  Kai įstatymų leidėjai teisėsaugos ar teisėtvarkos atstovai naudoja prievartą remdamiesi įgaliojimais ir įstatymo vardu, ar jie prisiima tokią pačią atsakomybę už savo veiksmus kaip bet kas kitas, kas darytų tą patį vien tik savo laisvu apsisprendimu?

  Kai yra prieštaravimas tarp asmens sąžinės ir įstatymo, ar asmuo privalo elgtis taip kas jam asmeniškai nepriimtina bei nedora tam, kad paklustų įstatymui?
  Ar tada kai įstatymas kertasi su žmogaus sąžine žmogus turi paklusti įstatymui ir daryti tą kas jam morališkai nepriimtina ar klausyti sąžinės?

  Pabandykit į šiuos klausimus atsakyti be iškylančių loginių prieštaravimų, o tada klauskit savęs kam jums ta valdžia.

 21. saul says:

  Jeigu jau buvo visuomene ir zmones gyveno be valdzios,prasau ivardinti ,konkreciai,kada TAI buvo.Na, o nesamones tauzyti….gali ir moka kiekvienas.Kam mums ta valdzia-klausimas kitas.Svarbiau,as manau,kokia valdzia.

 22. Algirdui says:

  Jūs šito nesuvokiat, nes niekada negyvenot be jokios valdžios.Leiskit paklausti, o jus suvokiat? Ir prasau pavyzdziais, kada ir kaip jus gyvenot be valdzios? 

 23. Algirdas says:

  Ypač neatidiems paskutinįkart pasikartosiu-buvo klausimas ar valdžia atsirado kartu su žmogumi? Štai jums labai konkreti data kada taip buvo.

 24. LosAngeles says:

  Na gerai… ‘..Būtent, iš žmogaus valdžia. Tačiau iki tol kol gudručiai sugalvojo patį pavojingiausią prietarą..’ Kaip jau rasiau pirmame pastebejime, tai siandienine ‘valdzios’ modelis yra tikrai ‘gudruciu’ sugalvotas, ir matome kur tai veda, bet del to neigti pati hierarchijos principa nera ismintinga. Klausimas paprastas: kas ‘sugalvojo’ valdymo principus vilku gaujoje, skruzdelyne, pauksciams skrendantiems i pietus ziemoti ir t.t.? Zmogus taip, jis gali, o vilkas?

  Kas del ‘triju kapeiku’ tai galima pasakyti tiek: kas vienam nedora ir nepriimtina, kitam gali buti ‘naturali busena’. taigi tokiam nereiki nieko ‘daryti’… jei pats neturi, tai kazin ar gali duoti… be abejo kad turi. igyja ja is pareigos (pareiga- vienintelis kriterijus matavimui. valdzios pareiga- rupintis visuomenes visapusiska darna, ir tam uztikrinti taip, gali)… nera doro ar nedoro veiksmo, yra tik motyvas del kurio tas ar kitas veiksmas atliekamas… jei bet kas darys ‘vien savo apsisprendimu’ tai jau beda visuomenei, pabandykime isisvaizduoti situacija jei prievarta prades vartoti kas nori ir kaip nori?? didele beda (i kuria, beje, ir veda tamstos persama minitis)… o jus zinote kas yra sazine? istorijos eigoje zinome labai daug ‘sazines ir morales’ veidu kurie elgesi ‘keistai’ (tarkime). paskutinis akivaizdus ir zymiausias to pavyzdys- bolsevikai. deklaravo viena, o uzpyle puse pasaulio krauju. taigi, klausimas pagindinis gal butu toks: kas gi yra sazine ir ar kiekvienas ja turi??

 25. saul says:

  Va cia tai Algirdo saliamoniskas atsakyms !!! Brangusis, is kur Jus zinote?Bezdzioniu seimyna ar vilku gauja….ir tai turi „savaja“ valdzia.Ant kiekvienos skruzdelytes yra savas virsininkas .Taip ,kad…..DDD

 26. Algirdas says:

  >LosAngeles. Ar vilkų gaujoje, skruzdėlyne ar paukščių būryje yra išnaudojimas? Ar bent viena gyvūnų rūšis yra išradusi pinigus? Ar bent vienoje gyvūnų rūšyje neegzistuoja laisvas apsisprendimas? Ar vilkas netekęs patelės neišeina iš gaujos ir neklajoja vienišas? Ar bent viena gyvūnų rūšis bet kada istorijoj buvo išnaikinusi kitą gyvūnų rūšį vien dėl savo veiklos arba sąmoningai naikinusi kitas rūšis? O pasakykite prašau, (čia ypač geras klausimas) ar yra bent viena gyvūnų rūšis žemėje kuri būtų nenaudinga? Nėra tokios. Todėl, kad gyvūnai ir augalai žino savo paskirtį. O žmogus? Užuot gilinęsis į tai kas jis, iš kur, kokia gyvenimo prasmė, jis svaigsta apie tai kieno turi būti išnaudojamas. Štai jums ir hierarchija. Kas liečia Jūsų atsakymus į tuos paprastus klausimus, Jūs į juos nebandėte atsakyti. Į juos reikia tiesiog atsakyti. Čia paprasčiausia logika ir matematika jeigu norit. Jokių išvedžiojimų. Atsakysit ir bus aišku. Arba skaitykit „Nuo valdymo būdo prie gyvenimo būdo“ visas tris dalis, antroje dalyje yra tie klausimai ir labai elementarūs paaiškinimai. Dabar dėl sąžinės. Bijot, kad prasidės plėšimai ir Jus užpuls? Ką pasakysit į tai jeigu mes susitiktume ir eidami nuo durų prie durų klaustume kiekvieno kas tik atidarytų, ar nesant jokios valdžios jie naudotų prievartą kitų žmonių atžvilgiu? Nuo durų prie durų LosAngees, nuo ryto lig vakaro, gatvėj, parduotuvėse, bet kur, ir taip visą laiką kada tik būtume neužimti? Gal sužinotume ką nors apie sąžinę ko anksčiau nežinojom?

 27. saul says:

  Šiaip tai…mes kalbejome apie zmones ir ,konkreciai,kada mes gyvenome be jokios valdzios.Niekas cia nediskutavo apie kitos rusies isnaudojima.Aisku,norint…issisukti nuo atsakymo,“kada tai buvo“ Jusu isvedziojimai suprantami,taciau nieko neirodo.Taip,kad jusu retoriniai klausimai,tokie,kaip „kuri rusis yra nenaudinga“ ar „kuri dar rusis sukure pinigus“ daugiau negu juokingi.Mes apie tai net….nekalbejome.Kita vertus,visi zino,kad ,neretai,pas tos pacios rusies individus egzistuoja hierarchija.O apie isnaudojima,aplamai,niekas cia nediskutavo.Leisiu dar karta pasikartoti,kad kalba ejo apie zmoniu egzistavimas be valdzios .Jokiu irodymu ar faktu apie tai nera.Taip ,kad….nereikia isvedziojimu-daug idomiau ir informatyviau butu…..pateikti faktai.

 28. Algirdas says:

  >saul. Pirmas daykas, rašiau ne Jums. Antras dalykas, žinau Jūsų manieras todėl rašyti specialiai Jums tikrai netrokštu. Dabar dėl faktų. Elementari logika sako, jog valdžia neatsirado kartu su saule. Ir ne kartu su žmogumi, tačiau valdžia kilo iš žmogaus. Vadinasi, tol kol atsirado iškrypusių individų trokštančių išnaudoti kitus, žmonės gyveno be jokios valdžios. Elementari logika. Gyvena ir dabar. Amazonės čiabuviai puikiausiai apsieina be jokios valdžios ir Aliaskos inuitai ir Australijos aborigenai ir Afrikos dogonai bei kai kurios kitos Afrikos gentys, Himalajuose ir Sibire dar yra likę tokių kurie puikiausiai gyvena be jokios valdžiosn ir Indijoje. Yra netgi pavienių žmonių, taip vadinamose, „moderniose“ valstybėse kurie sugebėjo

 29. Algirdas says:

  atsisakyti sistemos paslaugų ir likti nesugniuždyti. Ir nėra ten jokios hierarchijos bei jokių „vyresniųjų“. Yra tokie kurie turi daug patirties ir geriau išmano. Tokie savo patirtis perduoda jaunesniems ir taip iš kartos karton. Turiu paminėti, kad tos gentys yra pačios protingiausios tarp visos žmonijos. Jų atstovai išmano VISŲ augalų augančių aplink juos cheminę sudėtį ir savybes be jokių enciklopedijų bei laboratorinių tyrimų. Jie puikiausiai pažįsta visus gyvūnus gyvenančius aplink. Jie kuo puikiausiai žino visą žmogaus anatomiją ir sugeba save gydyti be jokio chirurginio įsikišimo. Jie puikiai pažįsta visus dangaus šviesulius, puikiausias pavyzdys-Afrikos dogonai. Pastebėkit įdomų faktą, išvardintos gentys nieko niekada nėra nuskriaudę, kai pačios nukentėjo ir tebenukenčia ypač stipriai.

 30. Algirdas says:

  >saul. Pirmas dalykas, rašiau ne Jums. Antras dalykas, žinau Jūsų manieras todėl rašyti specialiai Jums tikrai netrokštu. Dabar dėl faktų. Elementari logika sako, jog valdžia neatsirado kartu su saule. Ir ne kartu su žmogumi, tačiau valdžia kilo iš žmogaus. Vadinasi, tol kol atsirado iškrypusių individų trokštančių išnaudoti kitus, žmonės gyveno be jokios valdžios. Elementari logika. Gyvena ir dabar. Amazonės čiabuviai puikiausiai apsieina be jokios valdžios ir Aliaskos inuitai ir Australijos aborigenai ir Afrikos dogonai bei kai kurios kitos Afrikos gentys, Himalajuose ir Sibire dar yra likę tokių kurie puikiausiai gyvena be jokios valdžios ir Indijoje. Yra netgi pavienių žmonių, taip vadinamose, „moderniose“ valstybėse kurie sugebėjo

  atsisakyti sistemos paslaugų ir likti nesugniuždyti. Ir nėra ten jokios hierarchijos bei jokių „vyresniųjų“. Yra tokie kurie turi daug patirties ir geriau išmano. Tokie savo patirtis perduoda jaunesniems ir taip iš kartos karton. Turiu paminėti, kad tos gentys yra pačios protingiausios tarp visos žmonijos. Jų atstovai išmano VISŲ augalų augančių aplink juos cheminę sudėtį ir savybes be jokių enciklopedijų bei laboratorinių tyrimų. Jie puikiausiai pažįsta visus gyvūnus gyvenančius aplink. Jie kuo puikiausiai žino visą žmogaus anatomiją ir sugeba save gydyti be jokio chirurginio įsikišimo. Jie puikiai pažįsta visus dangaus šviesulius, puikiausias pavyzdys-Afrikos dogonai. Pastebėkit įdomų faktą, išvardintos gentys nieko niekada nėra nuskriaudę, kai pačios nukentėjo ir tebenukenčia ypač stipriai.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top