Lietuvos valdančioji klasė ir visuomenė

2013, 5 spalio, 18:35 | kategorija LPT | 5 komentarai | peržiūrų 627 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

paveikslėlis

Arvydas Daunys

Kai išrinkta valdžia savo prioritetu laiko valstybės gerovę, tai nors ir ne visada ji atstovauja atskirų piliečių grupių interesams, tačiau visuomenė mato, kad priimti valdžios sprendimai buvo būtini tam metui ar bent jau buvo padaryti vardan valstybės, kad kita išeitis nebuvo rasta.

O kadangi valstybė – tai politinės santvarkos, aplinkinių valstybių pripažintos teritorijos ir piliečių visuomenės sukūrusios tą valstybę bei gyvenančios toje teritorijoje, sintezė, – tai valdžios sprendimai priimti valstybės gerovės tikslu, savaime yra adresuojami tos visuomenės, kaip vienos iš svarbiausių valstybės dalies gerovei.

Ir pati valstybės valdžia šiuo atveju irgi yra tos valstybės sudėtinė dalis, kilusi iš visuomenės, su jos tradicijomis, papročiais, kultūra, t.y. tiesiogiai tautą-visuomenę ir jos kultūrą atstovaujanti jos pačios dalelė. Čia tuo atveju, jei valdžia nėra okupacinė.

Tačiau Lietuvos atveju realybė kažkodėl visai kitokia. Nes atgavus nepriklausomybę ir turint visas galimybes bei įrankius kelti valstybės gerovę, kažkodėl matome vykstant visai priešingus dalykus. Lyg valdantieji būtų iš kito pasaulio ar visai nesusiję su ta visuomene. Ir todėl valstybinę veiklą įsivaizduojantys, kaip žaidimą „Kas ką“ ar „Valdžia prieš Visuomenę(valstybę)“ .

Dabar apie vietą, kurią mūsų visuomenėje užima valdžia – valdančioji klasė (VK), nes, nebijokime to žodžio, šiandien galime konstatuoti, kad šalyje jau 20 metų egzistuoja valdančiųjų klasė(VK), pasidalijusi į partijas (kurios iš esmės net nėra tikros partijos), kuri su nedidelėmis išimtimis nepajudinamai sėdi valdžioje nepriklausomai nuo savo darbo (t.y. buvimo valdžioje) rezultatų.

Rezultatų, kurie beje yra labai blogi lyginant su startine pozicija – meto, kai iš Maskvos buvo perimta valdžia. Vien tik valstybės skola šios klasės dėka per 20 metų padidėjo nuo 0 iki 53 milijardų litų, kas sutikime – rodo tik Lietuvos nuosmukį, bet jokiu būdu ne pasiekimus. O kalbant apie emigracijos iš Lietuvos mastus ir bendrą demografinę padėtį – tą galima vadinti net katastrofa.

Bet gal VK planuoja strategiją, kuri leistų grąžinti skolas ir pakelti šalies gerovės lygį? Sakykime, kurdama darbo vietas arba bent jau sąlygas toms darbo vietoms sukurti? Atkurdama pramonės įmones ir/ar finansines galimybes toms įmonėms veikti dabartinėmis sąlygomis. Kas leistų tikėtis susigrąžinti iš užsienio savo emigrantus, vietoje to, kad stengtis, kaip imigrantus pritraukti svetimų šalių pigią darbo jėgą. Pasirūpinti žemės ūkiu, kuris yra strateginė bet kurios valstybės ūkio kryptis – juk galima išgyventi be daug ko, tačiau be maisto tas dar niekam nepavyko.

Ne, nieko iš aukščiau išvardintų dalykų mūsų valdančioji klasė kurti nesiruošia. Atvirkščiai – jų planuose yra visuomenės daugumai sunkiai suvokiami dalykai, kaip sakykime €uro įvedimas, kuris pažodžiui išvertus yra ne kas kita, kaip savos, valstybinės finansų politikos perdavimas į svetimas rankas. Tą` galima net pavadinti valstybės interesų išdavyste. Iš ko sektų, kad ta aukščiau paminėta skolų našta tik augs – juk negalėdami patys spręsti savo finansinių klausimų, negalėsime ir finansuoti savo strateginių valstybinių poreikių sprendimo projektų, negavę leidimo iš vyresniųjų brolių. O negalėdami uždirbti patys – gausime vėl skolintis. Ir taip iki pabaigos, kai skolinti bus atsisakyta, nežiūrint, kad turėsime €urą. Graikijos pavyzdys čia visai tinkamas. Ir beje, net neslepiama, kai kalbama apie naujas skolas – atviru tekstu sakoma, kad €uras leis pigiau pasiskolinti.

Tad VK planuose tik naujos valstybės skolos, kurių vis didėjančios procentų išmokos užsienio kreditoriams, kaskart vis labiau slegia vis mažėjančios skaičiumi visuomenės pečius.

Apie darbo vietų kūrimo galimybes net nekalbėsime – neturint savo rankose finansinių svertų, galima sukurti tik koncentracijos stovyklą, kurios gyventojai dirbs nemokamai, verčiami mirties iš bado baimės. Bet vergų, žinančių, kad jie vergai, darbas nepasiteisino – būtent todėl tiesioginės vergovės pasaulyje ir buvo atsisakyta. Tad ir ši galimybė bandant pakelti šalį iš duobės nėra tinkama.

Kalbant apie žemės ūkį – valdančiųjų planai leisti parduoti užsieniečiams Lietuvos teritoriją sklypais, neišlaiko jokios kritikos. Juk visuomenė, kaip vieningas valstybės organizmas, kaip vienetas, tegali egzistuoti turėdama tik vieningą ir nedalomą teritoriją, kuri jai asocijuojasi, kaip šventas ir neliečiamas simbolis – Tėvynė.

Ir griaunant to simbolio vientisumą, pateikiant jį, kaip vos ne sveriamą prekę, kurią beje, kartą pardavus nebus jokios galimybės, kada nors, teisėtu ir kitų valstybių pripažintu keliu atgauti ją atgal, – griaunamas visuomenės tikėjimas savo anksčiau buvusiomis nepajudinamomis vertybėmis – Tėvynės sąvokos šventumu, pasididžiavimas savo valstybe Lietuva, kur jos patriotai jau įvardijami nacionalistais neigiama prasme(kaip nacistai), nors šalies patriotas bet kurioje valstybėje yra teigiama sąvoka, išreiškianti žmones, kuriems savo valstybės likimas yra aukščiausias prioritetas gyvenime. Ir, kurie pasiryžę už ją atiduoti brangiausią žmogaus turimą dalyką – gyvybę.

Tačiau dabar patriotai yra tik trukdis įgyvendinti verslo planui, įvardintam kodiniu pavadinimu – „Parduok Lietuvą“. Ir todėl juos bandoma diskredituoti visuomenės akyse, bijant jų galimo atėjimo į valdžią, kas dabartiniams valdantiesiems gali baigtis labai liūdnai. Ir jie puikiai tą supranta. Todėl daro ką gali, kad užsitikrinti savo ateitį dabartinėmis sąlygomis, neįleidžiant į tą ateitį šalies patriotų.

Išparceliavus teritoriją bus suskaldyta ir visuomenė, ko ir siekiama – panašiai, kaip turguje, kur kiekvienas žiūri tik savų Pirk/Parduok interesų, o nuo kaimyno savo valdas atsitveria tvora, padabinta iškalbingu užrašu – „Privati (ne Lietuvos, o mano) teritorija“, kurioje galioja pakabinusio tą užrašą asmens (įmonės) tvarka.

Visuomenės tikėjimas savo Tėvynės šventumu, savo vertybėmis yra pats valstybės pagrindas, kurio griovimą galima įvardinti jau valstybės interesų išdavyste su visomis iš to išplaukiančiomis prielaidomis ir pasekmėmis, kai galima drąsiai bet kam į akis pasakyti, kad, „Kai neteisybė tampa įstatymu – pasipriešinimas tampa kiekvieno doro valstybės piliečio pareiga“.

Ir jei iš Lietuvos piliečio dar galima bus ko nors išreikalauti visuomenės interesams – tai užsienio pilietis, nusipirkęs Lietuvos teritorijos gabalą, jau remsis ne Lietuvos įstatymais, o tarpvalstybiniais susitarimais ir vos tik pajutęs pavojų savo nuosavybei kreipsis į savo šalies atstovybę. Kitaip sakant užsieniečius Lietuvoje atstovaus jų šalių ambasados ir gins jų interesus valstybiniu lygmeniu.

Prognozuojant ateitį, Lietuvoje atsiras daugybė suskaldytos visuomenės grupelių, nekalbant apie atskiras užsieniečių bendruomenes ir atskirus individus bei įmones, įsikūrusius supirktose teritorijose, su kuriomis vietiniai neras ir net neieškos jokių bendrų sąlyčio taškų – juk anie bus naujieji ekonominiai okupantai, sugebėję nusipirkti Lietuvos teritoriją esant tik dviems palankioms jiems sąlygoms: pirma – jie turi daugiau pinigų nei lietuviai, o antra – visi įstatymai, net ir tarptautiniai, palankesni užsieniečiams, nei vietiniams.

Jie gauna didesnes žemės ūkio išmokas, o kalbant apie Lietuvą – jos Konstitucijos 47 straipsnyje išnyko užrašas, kad Lietuvos žemę gali įsigyti tik jos piliečiai. Liko tik įrašas apie užsieniečius (ten pat). http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm Mes tampame vietiniais aborigenais, kurių interesų nebus paisoma. Lietuvos teritorija tampa globaliu turgumi, kuriame prekiaujama ta pačia teritorija. Smulki vietinė fauna bus tiesiog traiškoma ir naikinama, jei trukdys prekybai. Pasaulio praktika jau parodė, kad turintys daugiau pinigų – turi ir daugiau galių bei teisių. Ir Lietuva tikrai nebus išimtis.

Ką iš to laimės mūsų valdančioji klasė?

Jai atkris pareiga spręsti valstybės gerovės klausimus ir prisiimti atsakomybę už savo veiklos rezultatus prieš visuomenę (dabar šie rezultatai, kaip Damoklo kardas kabo virš jų galvų), nes visuomenės, kaip vieneto, kaip genties, paprasčiausiai nebeliks. Egzistuos marga, daugiakalbė minia su aibe savų interesų, kuriai rasti bendrą kalbą tarpusavyje nebus jokių galimybių ir poreikio.

Dabartinė valdančioji klasė jau šiandien nebeveikia valstybės gerovės kryptimi – ji veikia – kuria įstatymus, apsaugančius ją pačią, jos privilegijas ir galimybes išsilaikyti toje valdžioje. Ką galima suprast iš to, kad sakykime atlyginimai šiandien atstatomi ne skurdesnėms visuomenės grupėms, o toms, kurios ir taip visai neblogai gyvena – sau patiems ir teismams.

Šiandien tos klasės tikslas būtent toks ir yra – ne visuomenės ar valstybės gerovė, tikrai ne, o savęs, kaip klasės išsaugojimas. Ir tam pirmiausia būtina pilnai nuskurdinti visuomenę, kaip materialiai, taip ir dvasiškai. Sugriauti ją vienijančią ir darančią ją vieninga jos vertybių sistemą, pateikiant dvasinę vertybę – Tėvynę ir jos teritoriją, kaip paprasčiausią piniginę vertę turintį žemės sklypą. Bandoma ugdyti vertelgų visuomenė.

Ir būtent šiandien, nuskurdinus visuomenę, yra bandoma verte-pinigais, sugriauti vertybes-dvasią. Tiesiog pakeičiant išalkusios visuomenės poreikių prioritetus. Juk alkanam svarbiausia maistas ir tik jau po to vertybės. Link to einama keliant kainas tų dalykų, kurių tiesiog neįmanoma atsisakyti – maisto, šilumos energijos, būsto paslaugų, žemės ir t.t. kainas.

Nesinorėtų čia vardint visko, kas buvo padaryta lyg tyčia norint pakenkti valstybei, pradedant IAE uždarymu, kai socdemas G. Kirkilas pareiškė, jog vyriausybė nesiderės dėl AE uždarymo atidėjimo (http://www.youtube.com/watch?v=1zBC38NHzR0 – 4:55 min.), mat anot jo – „anuometinė krizinė situacija suteikė Lietuvai dar daugiau argumentų reikalauti su IAE uždarymu susijusių sprendimų“.  Dabartiniai socdemai atveda Chevroną, kurio paslaugų vėlgi, visuomenės pastangomis pavyksta atsisakyti.

Arba prisiminus naujos VAE statybą, kurią bandė prastumti konservatoriai ir dėl to vykusį referendumą dėl tos  naujosios VAE, kurio neprognozuotų rezultatų seimas nenori įteisinti iki šiol, lyg jo net nebūtų buvę.

O kalbant apie „Chevron“ peripetijas, tai atrodytų, kad daroma viskas, kas tik gali sukelti bent kiek mastančios visuomenės pasipriešinimą prieš valdžios veiksmus. Net ES siūlo stabdyti skalūnų dujų žvalgybą ir gavybą jos teritorijoje, tačiau mūsų valdantieji iki tol visada nuosekliai besiremiantys ES direktyvomis šiuo atveju tapo akli, kurti bei beraščiai. Nenori girdėti nieko, kas prieštarautų Chevron verslo perspektyvoms Lietuvoje. Bet visuomenės pastangomis ir šis dalykas nueina užmarštin. Bent jau kol kas.

Bet kadangi šiuos dalykus dauguma žino patys, tai ties jais neapsistosime…

Kaip reikėtų suprasti visą šią valdančiosios klasės Lietuvoje veiklą?

Kad ši klasė veikia ne Lietuvos gerovei – tai akivaizdu kiekvienam mastančiam ir žiūrinčiam žmogui. Taip pat akivaizdu tai, kieno naudai ši klasė (jos lyderiai) stengiasi – tai turinčių pinigų ir galinčių užmokėti įmonių/institucijų/asmenų, bei turinčių kompromituojančios medžiagos jos pačios(VK) atžvilgiu asmenų, institucijų, bei galimai kitų valstybių struktūrų naudai.

Suprantama ji(VK) nepamiršta ir savo pačios naudos naudodama iš ES gaunamus pinigų srautus, kuriuos paskirsto tarp „savų“. Jau anekdotu yra tapę viešųjų pirkimų peripetijos, kuriuos galima sutvarkyti paprastais skaidriai suformuluotais įstatymais. Tačiau iki pat šios dienos šie įstatymai tik vis labiau painiojami, kad neuždaryt sau patiems lesyklėlės.

Viskas ką pasakiau tėra tik pasakojimo forma išdėstytas klausimas, bandant suprasti kas ji tokia ta valdančioji klasė(VK) ir ko ji siekia darydama tai ką daro?

Čia daugelis gali pasakyti – ji siekia įtikti savo šeimininkams, kurie valdžią tampo už virvučių ir bus teisūs, bet čia reikėtų pridėti dar vieną dalyką, kurį daugelis greičiausiai bus praleidę, kaip neesminį.

Ši klasė greičiausiai jau visiškai nebesieja savęs su visuomene, iš kurios kadaise kilo, nebelaiko Lietuvos savo Tėvyne, o tik savo „UAB’u“, nes daro viską, kas tik vis labiau griauna valstybės suverenitetą ir šiandien atstovauja tik pačią save ir ją aptarnaujantį bei iš jos rankų besimaitinantį neskaitlingą (likusios visuomenės atžvilgiu) kontingentą.

Įvardinant medicininiais terminais VK – tai vėžys visuomenės kūne. Nieko tai visuomenei neduodantis, čiulpiantis visuomenės gyvybinius syvus ir griaunantis visuomenės organizacinę struktūrą, kas tą visuomenę, kaip organizmą, daro neįgalia atlikti savo, kaip valstybės dalies funkciją. Kiek blogio buvo padaryta, tačiau niekas nė karto nebuvo už tai nuteistas – kaltų tiesiog nėra. Nes negalima teisti savo klasės (klano) nario.

Tik skirtingai nuo vėžinės ląstelės, kuri žūva mirštant jos šeimininkui, VK nežus – ji eina link autoritarinio viešpatavimo, kai visuomenei subyrėjus į sudedamąsias dalis, tiesiog nebus kam pasipriešinti jos vienvaldystei, kuriai išlaikyti šiandien pasitelkiami vis nauji teisės aktai siaurinantys visuomenės teises ir galimybes įtakoti valstybėje vykstančius procesus, bet atitinkamai išplečiantys VK galimybes pasinaudoti visuomenės negalia pasipriešinti jos sprendimams..

Ir vienintelė jėga šiandien galinti pristabdyti šio svetimo mums darinio valstybės kūne veiklą – tai tautiniai patriotiniai judėjimai, atmetantys asmeninę naudą, ir šalyse, kuriose veikia, stabdantys kosmopolitų ir liberalų vertelgų  stumiamą laisvės garvežį, kaip savo vėliavą iškeliantys tautos vertybes-dvasią ir valstybės interesus, kaip visumą. Tautą ir jos interesus savo valstybėje aukščiau visko..

Valstybiškas mąstymas dar gali mus ištraukti iš šio prekeivių viskuo, ką dar įmanoma parduoti verpeto, kuris kasmet įsisuka vis greičiau ir apima vis platesnes mūsų valstybės sritis ir net požeminę jos dalį…

Tik žmonės valstybės interesus pastatę aukščiau už savo asmeninius, aukodami savo ateitį ir gerovę galėtų tą srovę pristabdyti ir pabandyti pasukti atgal. Mes matome tą vykstant Vengrijoje, Islandijoje, Ukrainoje, bei matėme Lietuvos Sąjūdyje tolimais 1990-ais metais…

Dar nesame pasiruošę paaukoti savo gerovę vardan svetimų mums žmonių, valstybės?
Tikimės, kad padėtis pagerės ar bent jau nepablogės?

Ji blogėja sulig kiekvienais metais – užtenka pažiūrėt į „Sodros“ statistiką bei emigruojančių tautiečių skaičių. Ir čia apsigauti gali tik aklas ar nenorintis matyti to kas yra.

Vienintelė išeitis – tai telktis apie tautinę valstybę išsaugoti siekiančius judėjimus, inicijuoti jų jungimąsi ir tuo pat stambėjimą, padėti kurti visuomenės-tautines programas, bei jas vykdyti. Tuo pat metu stabdyti Lietuvos išparceliavimą visais įmanomais ir neįmanomais būdais, ir tą padaryti savo gyvenimo tikslu.

Tik taip, priėjus savo kelio pabaigą, galėsime sau pasakyti, kad savo gyvenimą nugyvenome ne veltui, kad padarėme viską, ką galėjome ir net tai ko negalėjome, kad mūsų vaikams ir jų vaikų vaikams, išsaugojome tokią Lietuvą, kokią mums paliko mūsų tėvai ir seneliai. Tokią, kokią visada norėjome ją matyti.Arvydas Daunys

 

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarai 5

 1. Joris says:

  Valdančioji klasė – tai socialiniai parazitai!

 2. lietuvis says:

  pagaliau pradedama kalbeti apie teritorija, aciu autoriui

 3. Pagarba says:

  Pagarba autoriui

 4. Mindaugas Vilkis says:

  labai geras straipsnis, pagarba už tai

 5. lyvis says:

  Ar tikrai Aivarai, esi nepriklausomas „Apie senaja paSauleZiura kalba Aivaras Lileika (nepriklausomas istorijos tyrejas).“ lyvis

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top