„Ne“ reiškia „NE“ atominei Lietuvoje

2012, 28 spalio, 16:47 | kategorija Realybė | 10 komentarų | peržiūrų 567 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Spalio 14 d. kartu su rinkimais į Seimą vyko ir patariamasis referendumas dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvoje. Referendumas laikomas įvykusiu, nes jame dalyvavo daugiau nei pusė balsavimo teisę turinčių rinkėjų. Tai faktas. Oficialiai faktu laikoma ir tai, kad dauguma balsavusių pasisakė prieš naujos atominės elektrinės statybas Lietuvoje. Referendume dalyvavo 52 proc. rinkėjų, prieš atominę pasisakė 63 proc. balsavusių rinkėjų.

paveikslėlisStebint viešame diskurse pasirodžiusias referendumo interpretacijas iš aukščiausių šalies politikų bei atominiam klanui tarnaujančių ekspertų, norisi sau įžnybti ir taip patikrinti – sapnas tai ar tikrovė. Deja, tai ne sapnas. Ignoruoti tautos balsą yra pasiruošusios beveik visos į aukščiausią valdžios olimpą įkopusios partijos. Galima tai vadinti aukščiausia akiplėšiškumo forma ar dar kaip, tačiau iš tiesų tokiai situacijai įvardinti pritrūksta žodžių.

Referendumas įvyko ir jo rezultatai akivaizdžiai parodė, kad atominės Lietuvos gyventojai nenori. Daug neaiškumo kelia referendumo pobūdis, daug kas mano, kad politikai gali teisėtai neatsižvelgti į rezultatus, nes referendumas „patariamasis“, o ne „privalomasis“.

Remiantis Konstitucija ir šiuo dokumentu paremtu Referendumo įstatymu, tai netiesa. Referendumo įstatyme teigiama: „Tuo atveju, kai konsultaciniame (patariamajame) referendume dalyvavo daugiau kaip pusė piliečių ir konkretaus sprendimo priėmimui pritarė ne mažiau kaip pusė jame dalyvavusių piliečių, sprendimas yra laikomas priimtu. Klausimas dėl šio referendumo sprendimo įgyvendinimo ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo jo paskelbimo turi būti svarstomas Seime Seimo statuto nustatyta tvarka.“

Privalomasis referendumas nuo konsultacinio skiriasi paties referendumo klausimu, o ne rezultato privalomumu. Privalomojo referendumo terminas apibrėžia, kada Seimas privalo skelbti Referendumą ir negali klausimo spręsti pats. Tai yra ypatingi konstituciniai, šalies suverenumo klausimai, taip pat jei surenkama 300 tūkst. piliečių parašų, reikalaujančių Referendumo arba Seimo sprendimu. Bet kokio referendumo rezultatai, jei referendumas laikomas įvykusiu, yra teisiškai įpareigojantys – tiek privalomojo, tiek patariamojo.

Konsultacinio referendumo rezultatas yra teisiškai įpareigojantis. Tą yra patvirtinęs ir VRK vadovas Zenonas Vaigauskas. Kai kam gali nepatikti referendumo rezultatas, tačiau gyvename teisinėje valstybėje ir tautos sprendimas turi būti įgyvendinamas. Kitaip galime konstatuoti, jog savo valstybę valdome ne mes, o mūsų politikai tėra neskaidrių jėgų marionetės ir Konstitucija, kurioje teigiama, kad suverenitetas priklauso tautai, jiems tėra tik tualetinis popierius. Referendumo rezultatų ignoravimas būtų rimtas demokratijos pamatų pažeidimas, dar kartą įrodantis, kad švedų pliušinių meškiukų Lietuvos valdantiesiems reikia ne mažiau nei kaimyninei Baltarusijai.

Ištrauka iš Konstitucijos

Lietuvos Respublikos Konstitucija 9 straipsnis

Svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu.

Įstatymo nustatytais atvejais referendumą skelbia Seimas.

Referendumas taip pat skelbiamas, jeigu jo reikalauja ne mažiau kaip 300 tūkstančių piliečių, turinčių rinkimų teisę.

Referendumo skelbimo ir vykdymo tvarką nustato įstatymas.

Ištraukos iš Referendumo įstatymo

3 straipsnis. Referendumo rūšys

Lietuvos Respublikoje gali būti rengiami privalomieji ir konsultaciniai (patariamieji) referendumai.

4 straipsnis. Privalomieji referendumai

1. Privalomai rengiami referendumai šiais klausimais:

1) dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 1 straipsnio nuostatos, kad „Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika“, pakeitimo;

2) dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos I skirsnio „Lietuvos valstybė“ nuostatų pakeitimo;

3) dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos XIV skirsnio „Konstitucijos keitimas“ nuostatų pakeitimo;

4) dėl 1992 m. birželio 8 d. Konstitucinio akto „Dėl Lietuvos Respublikos nesijungimo į postsovietines Rytų sąjungas“ pakeitimo;

5) dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo tarptautinėse organizacijose, jeigu šis dalyvavimas yra susijęs su Lietuvos valstybės organų kompetencijos daliniu perdavimu tarptautinių organizacijų institucijoms ar jų jurisdikcijai.

2. Privalomieji referendumai gali būti rengiami ir dėl kitų įstatymų ar jų nuostatų, kuriuos siūlo referendumu svarstyti 300 tūkstančių turinčių rinkimų teisę piliečių ar Seimas.

5 straipsnis. Konsultaciniai (patariamieji) referendumai

Konsultaciniai (patariamieji) referendumai gali būti rengiami kitais svarbiausiais Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimais, dėl kurių pagal šį Įstatymą nėra būtina rengti privalomąjį referendumą, bet juos siūlo svarstyti referendumu 300 tūkstančių turinčių rinkimų teisę piliečių ar Seimas.

7 straipsnis. Privalomojo referendumo rezultatų nustatymas

4. Sprendimas dėl kitų klausimų, įstatymų ar jų nuostatų, kurie buvo svarstyti privalomajame referendume, yra laikomas priimtu, jeigu tam pritarė daugiau kaip pusė piliečių, dalyvavusių referendume, bet ne mažiau kaip 1/3 piliečių, turinčių rinkimų teisę ir įrašytų į rinkėjų sąrašus.

8 straipsnis. Konsultacinio (patariamojo) referendumo rezultatų nustatymas

1. Konsultacinis (patariamasis) referendumas laikomas įvykusiu, jeigu referendume dalyvavo daugiau kaip pusė piliečių, turinčių rinkimų teisę ir įrašytų į rinkėjų sąrašus.

2. Tuo atveju, kai konsultaciniame (patariamajame) referendume dalyvavo daugiau kaip pusė piliečių ir konkretaus sprendimo priėmimui pritarė ne mažiau kaip pusė jame dalyvavusių piliečių, sprendimas yra laikomas priimtu. Klausimas dėl šio referendumo sprendimo įgyvendinimo ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo jo paskelbimo turi būti svarstomas Seime Seimo statuto nustatyta tvarka.

NUORODOS

Referendumo įstatymas: http://www.istatymas.lt/istatymai

Referendumas dėl atominės bus: http://www.lrytas.lt/-13

Ar gali būti dar vienas referendumas?: http://pilietis.delfi.lt/

Kas prezidentei neaišku žodyje „Ne“?: http://www.15min.lt/naujiena/ziniosgyvai

„Greenpeace“ sveikina Lietuvą referendume pasisakiusią atominei „Ne“: http://www.aplinkosauga.lt

E. Kūris „Konstitucinių principų plėtojimas konstitucinėje jurisprudencijoje“: http://www.lrkt.lt

Dr. Vytautas Sinkevičius „Lietuvos Respublikos Konstitucinio teismo jurisprudencijos ribos“, Jurisprudencija , 2002, t. 30(22); 142

Seimas privalo atšaukti savo sprendimus: http://www.balsas.lt/naujiena/626733

Visagino AE laidoti neskuba: http://www.ekonomika.lt/naujiena

Tautos balsas į prezidentės ausį neina: http://tv.lrytas.lt/?id=13

šaltinis: GYVA.LT informacija, 2012 m. spalio 22 d.

Atsiprašome, šiuo metu nėra vykstančių Apklausų.

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarų 10

 1. Antanas says:

  Laba diena.Idomu,kieno interesus gina seimas tautos ar uzjurio kompaniju?Aciu.

 2. Joris says:

  Kur bepasisuksi, į ką bepasižiūrėsi – visur arba melas arba valstybė elgesi kaip parazitas savo tautos atžvilgiu. Pavyzdžių apstu: nuo ekonominių iki atominių. Pirma pradedama statyti AE, poto kad apsidrausti, surengiamas referendumas. Va ko nesitikėta, – tai, kad nesuveiks smegenų plovimo priemonės ir tauta pasakys NE. Galima džiaugtis, kad tauta po truputį bunda ir pradeda mastyti savo galva. Bet ar tauta apgins savo sprendimą? Dabar visaip tikrinama, kokiu būdu galima būtų apeiti tautą ir pateisinti, kas teisiškai neįmanoma, nepaklusimą tokiam sprendimui. Ką mūsų „išrinktieji“ galvoja apie mus, galima lengvai suprsati iš to, kaip jie su mumis elgesi. O elgesi bjauriai. Dabar politikai bijo atvirai pasakyti savo nuomonę, – tarsi laukia kol gaus nurodymą iš viršaus. O tas viršus, galima įtarti, aukščiau už juos, nes tokiu atveju nedelstų ir nebijotų išreikšti savo pozijos. Galima drąsiai manyti, kad visas projektas su VAE yra seniai suplanuotas ir melas nuo pat pradžios. Už japonų kompanijos nugaros -, greičiausiai, amerikonai. Juk ir Fukushimos AE, kurioje įvyko avarija, buvo amerikos karinėms reikmėms sodrinamas uranas ir jeigu jo būtų buvę tik tiek kiek priklauso, tai ir bėda nebūtų buvusi tokia didelė. Bet japonai padarė didžiausią klaidą, kad gaisrą mėgino gesinti vandeniu. Vanduo taip pat tapo radioaktyvus ir su garais pasklido po atmosferą. Rusų specialistų, kurie buvo dalyvavę Černobylio avarijos likvidavime ir patarė gaisrą gesinti alavu, nepaklausė. Nedaug trūko ir dabar jau niekur pasaulyje nebūtų buvę kam aptarinėti šios avarijos. Taigi japonai pasirodė esą neišmanantys kaip elgtis tokios avarijos atveju, o būtent šitai jie turėtų išmanyti. Ir tai, kad Fukushima nepražudė viso pasaulio – visai ne japonų nuopelnas, nors jie ir nemažai padarė, bet jų pastangų neužteko. Černobylio AE urano taip pat buvo daugiau, negu gali būti tik reaktoriuje. Taigi bet kuri AE yra bomba su degančiu dagčiu, kuriam neleidžiama sudegti iki galo. O svarbiausia, kad galima paguglinti tokiomis savokomis kaip „laisva energija, nemokama energija ar elektra iš oro“ anglų, lietuvių ar rusų kalbomis ir yutubėj pasižiūrėti apie atsirandančias technologijas, kurios leidžia išgauti nieko nekainuojančią energiją, kai kainuoja tik pats įrenginys. Šitai, ko gero ir yra viena iš priežasčių, kodėl bandoma įbrukti pavojingą reaktorių, kai jau atsiranda saugios ir alternatyvios technologijos. Dar viena galima priežastis – tai AE kaip atominė bomba, kuri per japonus bus kontroliuojama amerikonų, pastatyta pačioje Rusijos pašonėje. – Gera priemonė daryti politiniam spaudimui kitos šalies ar tautos sąskaita! O prireikus galima ir avariją suorganizuoti! Kaip pavyzdžiui Fukushimos AE, kurioje avariją sukėlė cunamis, bet pats cunamis kilo todėl, kad toliau nuo japonijos krantų, palei tektoninę plokštę, po vandeniu amerikonai susprogdino atominį užtaisą. Tuoj pat po žemės drebėjimo spaudoje buvo pasirodęs – labai trumpai- pranešimas kad jūroje žvejoję žvejai buvo apšvitinti radiacija. Ši informacija greitai pradingo, bet dalis žmonių ją pastebėjo. Todėl drįstu manyti, kad visi šie spektakliai, kurie vyksta, nėra atsitiktiniai. KAd beveik visi valdžioje esantys asmenys „pakabinti“ ant kokio nors kabliuko ir kontroliuojami – šitai rodo tai, kaip jie su mumis elgiasi ir kuo mus laiko. Geras žmogus ar blogas parodyti gali tik darbai. Žodžiais jau seniai negalima tikėti. Todėl tauta turi išmokti mąstyti pati. Turi busti. Keisti savo supratimą apie dorovę, nes dorovės nebuvimas ir sudaro prielaidas dėtis tokiems dalykams. Būtent dėl šios priežasties Vakarietiškoji Demokratija neša liberalizaciją, sekso revoliucijas ir kitus tautos, visuomenės, šeimos, valstybės griovimo įrankius, nes tik sugriovus moralinius visuomenės pamatus galima užkariauti ir sunaikinti tautą ar šalį. Jei Amerika yra labiausiai prasiskolinusi šalis pasaulyje, tai jokio gėrio niekam ji nešti negali ir neneša, nes elgiasi kaip alkanas žvėris. Tokiam pabaisai nėra draugų – visi priešai, visi – potencialus grobis. VA tokia yra politinė realybė mano supratimu. Ir žvelgiant iš šios pozicijos galima rasti supratimą apie tai, kas vyksta pasaulyje. Beje: šios parazitės jėgos veikia ne tik Lietuvoje, Rusijoje, bet ir kitose pasaulio valstybėse – kelia sumaištį, konfrontaciją ir neramumus visur. Ne taip seniai Islandijoje pati tauta pradėjusi rašyti savo konstituciją laimėjo svarią pergalę, bet apie šitai spauda nutyli, kad ir kitos šalys nesugalvotų pabėgti iš „ekonominės krizės“.
  Kam įdomu, šiektiek informacijos galima rasti čia: „http://www.rod-vzv.info/“
  „http://www.levashov.info/“, „http://ru-an.info/“. arba „http://www.peshera.org/khrono.html“

 3. Omega says:

  O ar seimo Statute yra numatytas mechanizmas? gal toks nesukurtas patariamajam referendumui?

 4. as says:

  Aš balsavau už AE statybas. Kaip gali ignoruoti mano balsą?

 5. TZU says:

  Sveiki visi, aš esu už atominę ir maksimalų elektros energijos naudojimą visose ukio šakose ir privačiame sektoriuje. Galima palyginti pvz Vėjo jėgainių daromą žalą ir AE. Tačiau jei suskaičiuotume vienai kilovatvalandei tenkantį bendrajį teršalų ir poveikio aplinkai kiekį jis yra labai panašus. Patariamasis reiškia patariamajį. Nėra žmogaus ar jų grupės kuri neatstovautų kieno nors interesų. Užtenka kaimo žmogui pritarti ar nepritarti ir jis jau atstovauja kieno nors interesus. Kitas klausimas ar mes sugebame būti gerais vadybininkais ir sukontroliuoti savikainą. Drystu teikti kad ne. Ar turime bent aptarnavimui specialistų – nežinau. Aplinkui mas jau turime vykstančius du projektus. Aš už tai kad mokėti nuoma sau bet tai reikia sukontroliuoti.

 6. TZU says:

  dar vienas pastebėjimas Ne reiškia ne galima skaityti ir tai ir taip. Čia kaip su tu referendumu.

 7. ara-copy says:

  -> as & TZU
  Siūlau įdėmiai pasiskaityt referendumo įstatymą, kad tuščiai čia netaukšt ir viskas taps aišku.
  Jei tautos dauguma balsuodama išreiškė savo valią, tai tos valios turi būti paisoma. Ir čia jokie pavienių veikėjų ar net jų grupių argumentai jau neturi jokios reikšmės.
  Argumentuot reikėjo viešai ir prieš Referendumą – dabar šaukštai po pietų.

  Juk pvz aš per rinkimus balsavau už ULL susivienijimą, tačiau jų neišrinko – tai ką man dabar aiškint kad visi durniai, kurie balsavo kitaip ir reikalaut, kad būtų taip, kaip balsavau aš?
  Tenka susitaikyt su tuo, kad ne visada bus taip, kaip kai kas iš mūsų norime.

 8. Valdas says:

  Vot demokratijos ir yra tas blogis kad suskaldoma liaudis vieni už atominę kiti prieš,kapos teisės principu būtų vienbalsis sprendimas bendru sutarimu,o jeigu esi prieš siūlai kad visiems būtų gerai.arba iš viso nepriimamas joks sprendimas,nėra sprendimo atimami igaliojimai.

 9. Mindaugas Vilkis says:

  nepamenu, kaip tiksliai vadinasi berods prancūzų filmas apie Černobylio tragediją, gal prisiminęs parašysiu. Per LTV irgi neseniai rodė, nors turėtų būti internete. Čia ypač jį reiktų pažiūrėti pasisakantiems už AE, gal tada bus aiškiau, kokie milžiniški resursai būtini bent apsikuopti kilus problemoms su AE. Ir tik visiškai neprotaujančiam turi būti nesuprantama, kad Lietuva (net ir pridėjus latvius su estais) tokių resursų (žmonių, technikos ir t.t.) galimoms bėdoms su AE suvaldyti neturi. Jau vien tai, kad teritorijos užteršimo atveju kažkur reiktų evakuoti žmones. KUR? Plačių teritorijų neturim, už dyką kaimynai gal įsileis? Lopinius, kurie pasistatė bėdą ir dabar nesugeba išsispręsti ką prisidirbę? Gal savo noru į Sibirą? Priminsiu, kad AE branduolinės avarijos tikimybė šiandien sudaro 1.2 proc. Tai yra žiauriai daug.

 10. Sąmonė says:

  Balsavimas PRITARIU ir NEPRITARIU, labai paprastai parodo tuometinį (balsavimo metu) žmogaus sąmonės lygmenį. Viskas. Labai paprasta atsirinkti.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top