Scenarijus iš miško: Graudžiausiai verkia tas, kas verkia paskutinis

2019, 5 spalio, 9:00 | kategorija LPT | atsiliepimų dar nėra | peržiūrų 416 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Kalėjimas

foto: AP

Jonas Matuza

Pastaruoju metu labai populiarus pasidarė hibridinis karas feikinėmis žiniomis. Nesinori atsilikti nuo tendencijų, todėl ir aš bandau įnešti čia savo kuklų indėlį. Siūlau jūsų dėmesiui pirmąjį, bet feikinį, Lietuvišką teleserialą, adaptuotą Meksikai.

Pirmoji serija

.
18+
.
– Tuk-tuk-tuk, atidarykite!
.
– Tuk-tuk-tuk!
.
– Tuk-tuk-tuk? Yra ten kas nors? A-uūūūŪŪŪ!
.
– Kuris ten toks užsivedęs nuo pat ryto?- tingiai be entuziazmo pasidomėjo Apsauga.

– Atidarykite, čia gi aš, buvęs valstybės dūmos narys Chose Ignasi… tfu, Stasiulis-Masiulis!

– A, valstybės dūmos… Tai kaip gi tu, valstybės dūme, sugebėjai čia pakliūti?

– Vyrai, baikit, taigi jau pasakojau…

– Papasakok dar, gi pats sau laiką sutrumpinsi!- tingiai šypsodamasi pafilosofavo Apsauga, nujausdama pamainos nuobodulio paįvairinimą.

– Nagi už nieką. Advokatas mane išdūrė…

– Advokatas?! O kas tavo advokatas?- jau per visą burną išsišiepusi pasiteiravo Apsauga.

– Taigi jau sakiau, Bronislovas-Stanislovas…

– Eik tu sau, bet tu ir asilas,- pasikliauti Bronislovu-Stanislovu galėtų tik kabaretiškas durnius!- tramdydama pikdžiugišką juoką išpoškino Apsauga…

– Kaip suprasti- kabaretiškas?- nestebo Stasiulis-Masiulis.

– Beprotiškai fantastiškas!- išžviegė Apsauga.
.
– Tai kad greičiau tas Bronislovas-Stanislovas- beprotiškai fantastiškas sukčius,- mane jis irgi išdūrė,- iš gretimos kameros pasigirdo AnVisosLietuvosVisųLaikųAukščiausiuojuSaveDraugamsPrisistatančiojo KasManIšTosLaimiaus.
.
– Ir mane,- paantrino Skvierna-Bernelis. Vis suokė, kad už pedofilų dangstymą ir mergaičių pradanginimą man tikrai nieko nebus, mat jis labai gerai viską žino, nes ir antrai pusei advokatauja…
.
– Nu tai nieko tau juk ir nėra,- sėdi sau tuščioje vienutėje visiškai be nieko,- pikdžiugiškai kažkas sukikeno iš gretimos kameros advokatišku kikenimu.
.
– Tuk-tuk-tuk, atidarykite! Vyrai, nebegaliu daugiau šioj belangėj skylėj, laukan noriu,- vėl prisiminė Stasiulis-Masiulis.
.
– Stasiuli-Masiuli, liaukis arba… Juk žinai, kas laukia nerimstančių kameroje- pasimatymas su Ūso-Terminatorium be eilės!- jau ant susierzinimo ribos burbtelėjo Apsauga…
.
– Šlep-šlep-šlep…
.
– Vyrai išleiskit. Na nors trumpam.
.
– Stasiuli-Masiuli, pats gi sakei kad už tokią algą ką nors kur nors išleisti galėtų tik durnius. Tu ką, nori pasakyti, kad Apsauga- durna?
.
– Ne, ne, vyrai, baikit juokus, aš ne už dyką, sumokėsiu. Kiek reikia?
.
– Blemba, Stasiuli tu Stasiuli,…
.
– Aš ne Stasiulis-Stasiulis, aš Stasiulis-Masiulis!
.
– Gerai, kaip Stasiuliui-Stasiuliui būt užtekę šimtinės, dabar kaip tau, Blemba-Stasiuliui-Masiuliui- 1000!

– Gerai jau, gerai, būsiu Stasiulis-Stasiulis už 100.

– Vėlu, akcija Stasiuliams ką tik baigėsi, nori į lauką, trauk 1000!- aukcioną reziumavo Apsauga.

– Tai kad man jau tik pora beliko iš tų rublikoninių…

– Kada gi ir kur tu tiek spėjai išleisti?- nustebo Apsauga.

– Ai, blemba, tas Stanislovas-Bronislovas išmelžė…

– Nieko aš nemelžiau, pats įbrukai,- juridiškai akcentavo kažkas už gretimų grotų.

– Šlep-šlep-šlep…

– Tas advokatų tautybės tipelis iš manęs išlupo ne kažkokius rublikoninius grašius, bet beveik visą mano susiplanuotą dujų laivo durniams VII pakopos penciją Šveicarijoj!- viltį praradusios senos beprincipės politikės balsu kažkas išverkė visai greta. – Nebeturi žmonės sąžinės visai…

– Tai va, ta liumpenpilietija už visas mūsų antirusiškas pastangas jos labui šitaip mums atsilygino…- mąsliai pafilosofavo KasManIšTosLaimis.- Ir kiek gi ten aš teprisitaupiau iš tos Mažeikinės pašalpėlės, bet per tą imbecilą Stasiulį-Masiulį baigiu viską išleisti apsaugai, kuri dar vakar man nieko nekainavo… Nu imbecilas, garbės žodis!

– Šlep-šlep-šlep…
.
– Kas čia šlepsi ir šlepsi be paliovos?- su išgąsčiu balse paklausė buvęs prokuratorius Poncijus Paulauskas.
.
– Ai, čia šlepečiaus vaiduoklis. Nerimsta matyt dūšia už slapta nukankintuosius,- vėl pafilosofavo KasManIšTosLaimis.
.
– A, svarbu, kad ne Dekameridzės vaiduoklis, su palengvėjimu atsiduso Poncijus Paulauskas.
.
– Išleiskit į lauką nors trumpam, va, imkite,- iškišo pro grotas 1000 Stasiulis-Masiulis.
.
– Capt.
.
– Uoj, kas čia, kas ištraukė mano pinigus!- beviltiškai išrėkė buvęs valstybės dūmas.
.
– Chi-chi-chi,- vėl kaškas čepsėdamas iš malonumo advokatiškai sukikeno greta.
.
– Blemba, Bronislovai-Stanislovai, čia- vėl tavo darbas!?- rypaudamas išrėkė Stasiulis-Masiulis.
.
– Chi-chi-chi,- neatlyžo kažkas už sienos su charakteringu pinigų perskaičiavimo šnarėjimu.
.
– Apsauga, gelbėkite, mane apiplėšė!- grąžydamas rankas toliau šaukė Stasiulis-Masiulis.
.
– Man atrodo, kad apmokamai apsaugai tu, vaikeli, jau nebeturi pinigų.- šaltai konstatavo Apsauga.
.
– Gelbėkite, mane vėl prievartauja Pedo-ŪsoTerminatorius,- staiga ėmė rėkti Skvierna-Bernelis,- ir neminėkite garsiai žodžio “vaikeli“, oi, oi, oj-oj-oj,- Pedo-ŪsoTerminatorių tai nebesustabdomai užveda, o aš jau nebegaliu daugiau, tuoj pastosiu!
.
– Pats kaltas, Skvierna-Berneli, juk pats pasiprašei kartu su juo sėdėt,- priminė Apsauga.
.
– Tai aš gi pasiprašiau sėdėt drauge, o ne kad jis ant manęs sėdėtų!..
.
– Reikėjo galvot į priekį, beprincipiams pedo-ūsams nėra skirtumo, vaikelis ar bernelis…

– Vyrai, prašau pasigailėkite, nebesakykite daugiau “vaikelis“… oi, oi, oj-oj-oj…, na šito žodžio kur ką tik sakiau!- toliau gailiai verkė Skvierna-Bernelis,- išskirkite mus, aš susimokėsiu…

– Skvierna-Berneli, skyrybose tau tikrai praverstų advokatas už nelabai brangiai, galėč tau paatstovauti,- pasiūlė kikendamas Bronislovas-Stanislovas.

– Nesutik, vis tiek išdurs!- suūžė visas koridorius.

– Na jau nė už ką!- išverkė Skvierna-Bernelis,- jau ir taip mane šitaip išdūrei… Oj, šitas žodis Pedo-ŪsoTerminatorių irgi užveda, oi, oi, oj-oj-oj… ach-ach… oho-ho- pagaliau pradėdamas jausti malonumą saldžiai ėmė rimti Skvierna-Bernelis.

– Šlep-šlep-šlep.

Koridoriaus turgelio šurmulį staiga nutraukė su girgžesiu atidaromų pagrindinių durų girgždesys.

– Orlando-Faksas!- nuvilnijo šnabždesys iki pat paskutinės vienutės.

– Ot dabar tai mums bus!- surypavo buvęs prokuratorius,- vis tik prišlepsėjo nelaimę, Šlepečius…

– Ką gi, sveikučiai, mano “brangioji” aplinka,- pasisveikino su visais Orlando Faksas.- Atnešiau jums dvi žinias,- vieną džiugią, kitą nelabai. Nuo kurios pradėti?

– Nuo džiugios, nuo džiugios,- suskalambijo visas koridorius.

– Ką gi,- sutiko Orlando Faksas,- štai jums džiugioji,- jūsų uždarymas šioje sanatorijoje baigėsi!

– Tai negi mus išteisino ar rabilitavo?- su viltimi balse paklausė KasManIšTosLaimis.

– Nea, va čia jums blogoji,- tieisog iš šios sanatorijos perkelsime jus į normalų sugriežtintą rėžimą pas normalius nusikaltėlius, kur jums nei kasdienių pasimatymų, nei kišenpinigių, nei restoraninio maisto… Pasėdėsite likusį laiką kaip visi normalūs sukčiai.

– Ale bet tai kaip taip galima?- su teatrališka propagandisto nuostaba paklausė sugautasis užsienio agentas Andrius Patinas.- Negi jūs tikrai galite pasielgti su mumis šitaip nežmoniškai? Negi norite, kad mirtume badu? Negi uždrausite kamerose pyragėlius su radleriu? Negi leisite mums depresuoti be artimųjų? Negi atjungsite nuo jutiūbo ir feisbuko su instagramu?..

– Taip,- sausai atsakė Orlado Faksas.- Apsauga, išleiskite Bronislovą-Stanislovą.

– Kaip tai, už ką paleisite šitą niekšą?!- su beviltišku niršuliu išrėkė visas koridorius.

– Tai – ne niekšas, o mano slaptasis agentas, “advokatas“- tik jo legenda.- Šaunuolis, Stanislovai-Bronislovai, skirsiu tau ordiną ir pilietybę iš naujo, kad nebesitrankytumei po monakus ir lichtenšteinus.- Orlando Faksas linktelėjo Apsaugai link Bronislovo-Stanislovo kameros.

– Ordinas tai neblogai, ale bet kiek aš gausiu atlyginimo?- pasiteiravo garbę atgavęs Bronislovas-Stanislovas.

– Na tu ir įsijautei!-konstatavo Orlando Faksas,- ar tik neteks tave dar ir į kokią sanatoriją Kulautuvoj išsiųsti?

– Tarnauju Lietuvos Respublikai!- pasitempęs išpoškino Bronislovas-Stanislovas, išeidamas kartu su Orlando Faksu per prakeiksmus iš abiejų pusių svaidančių žvilgsnių koridorių. Uždarydamas pagrindines duris dar mestelėjo likusiems,- hasta la vista, lūzeriai, Skvierna-Berneli, o tau dar linkiu berniuko, cha-cha-cha!..

Pirmos serijos pabaiga.

 

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top