Signataras Zigmas Vaišvila ir buvęs Seimo narys Audrius Nakas prašo Seimo pradėti apkaltą konservatoriui A. Anušauskui

2018, 31 spalio, 15:56 | kategorija LPT | atsiliepimų (7) | peržiūrų 743 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Arvydas Anušauskas

Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Zigmas Vaišvila ir buvęs Seimo narys Audrius Nakas

adresas korespondencijai Lizdeikos g. 29, Vilnius

LR Seimo valdybai

2018-10-31 Vilnius

DĖL LIETUVOS TARPTAUTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ NEVYKDYMO IR  APKALTOS

Lietuvos Respublika jau nevykdo Europos Žmogaus Teisių Teismo ir Jungtinių Tautų Organizacijos sprendimų ne tik dėl Prezidento Rolando Pakso, bet ir kitų.

Nevykdomi ir Jungtinių Tautų Organizacijos Žmogaus Teisių Komiteto 2018-07-26 Baigiamųjų išvadų Nr.CCPR/C/LTU/CO/4 (priedas 1) dėl Lietuvos ketvirtosios ataskaitos apie žmogaus teisių padėtį Lietuvoje nurodymai Lietuvai, net nurodymas šį dokumentą išversti į lietuvių kalbą ir supažindinti su juo teisėjus bei prokurorus.

Šio JTO ŽTK sprendimo 27 ir 28 dalyse nustatyta, kad asmenų ir organizacijų įrašymas į „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimus“ dėl jų nuomonės reiškimo ir dargi be įrodymų šiurkščiai pažeidžia jų teises. Lietuvai nurodyta, kad privalu pašalinti iš šių viešai skelbiamų specialiųjų tarnybų vertinimų asmenų pavardes ir organizacijas.

A. Nakas ir Z. Vaišvila buvo ir tebėra įrašyti į LR Seimo spaudos konferencijoje 2016-03-30 viešai paskelbtą LR VSD ir AOTD prie LR KAM 2015 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą“, nors 2017-09-29 LR VSD raštu (priedas 2) patvirtinta, kad mes nesame grėsmės nacionaliniam saugumui.

2018-05-18 LR VSD raštu (priedas 3) Generalinei prokuratūrai patvirtinta, kad 2015 m. „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas“ sudarytas remiantis vieša informacija. Todėl 2018-08-03 ir 2018-08-28 Z. Vaišvilos raštais (priedai 4) LR VSD paprašytas pateikti šią viešą informaciją. 2018-08-20 ir 2018-09-17 LR VSD atsakymais (priedai 5) atsisakyta pateikti šią viešą informaciją.

2018-08-14 A. Nako prašymu (priedas 6) LR VSD pateiktas šis 2018-07-28 JTO ŽTK sprendimas ir vadovaujantis Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto 19 straipsniu (minties laisvė) ir 21 straipsniu (susirinkimų laisvė), kuriais remiantis Lietuva įpareigota pašalinti asmenų dėl jų viešai skelbiamos nuomonės įrašytų į „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimus“, paprašyta pašalinti iš jų A. Nako pavardę ir vardą. 2018-09-06 LR VSD atsakymu (priedas 7) atsisakyta tai padaryti.

Manydami, kad toks LR VSD ir AOTD prie LR KAM vadovų elgesys užtraukia jų baudžiamąją atsakomybę, 2018-07-28 JTO ŽTK sprendimą ir LR VSD bei AOTD prie LR KAM atsakymus į mūsų raštus pateikėme Generalinei prokuratūrai (priedas 8 – 2018-10-01 Z. Vaišvilos ir A. Nako prašymas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo), tačiau gavome siurpizinį 2018-10-16 Generalinės prokuratūros Organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiojo prokuroro Martyno Jovaišos nutarimą atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą (priedas 9), kuriuo šis aukštas teisėsaugos pareigūnas pasisako, kad Lietuva neprivalo vykdyti JTO ŽTK sprendimų.

BPK nustatyta tvarka mes teismui pateikėme 2018-10-25 Z. Vaišvilos ir A. Nako skundą (priedas 10) dėl šio prokuroro nutarimo ir neprašome Jus kištis į šį teisminį ginčą.

Tačiau mes prašome LR Seimo neatidėliotinai užtikrinti Jungtinių Tautų Organizacijos Žmogaus Teisių Komiteto 2018-07-28 Baigiamųjų išvadų Nr.CCPR/C/LTU/CO/4 dėl Lietuvos ketvirtosios ataskaitos apie žmogaus teisių padėtį Lietuvoje nurodymų įgyvendinimą.

Pateikiame ir tarptautinę tokių JTO ŽTK sprendimų privalomumą šalims-narėms patvirtinančią praktiką:

a) Bradshaw prieš Barbadosą Nr. 489/1992, § 5.3 parašyta, kad visi JTŽTK sprendimai privalomi;

b) Roberts prieš Barbadosą Nr. 504/1992, § 6.3 parašyta, kad visi JTŽTK sprendimai privalomi;

c) Baigiamųjų pastabų Nr. CCPR/C/LBN/CO/3 §§ 5 ir 6 parašyta, kad net Konstitucija turi būti aiškinama taip, kad neprieštarautų Paktui;

d) Baigiamųjų pastabų Nr. CCPR//LTU/CO/4 §§ 5 ir 6 (dalis apie R. Paksą) taip pat parašyta, kad jos privalomos. Viešai žinomas faktas, kad Lietuvai dėl šio nevykdymo gresia sankcijos.

Nei Lietuvos specialiųjų tarnybų vadovams, nei prokurorams, nei Seimo nariams nesuteikta teisė aptarinėti JTO ŽTK sprendimų vykdymą ar nevykdymą, diplomatines formuluotes ir tuo dangstyti savo neveikimą. Tuose pačiuose JTO ŽTK sprendimuose ispanų kalba panaudotas žodis „privalo“ („debe“).

Tai, kad LR VSD ir AOTD prie LR KAM vadovai, piktnaudžiaudami jiems įstatymo leidėjo suteiktais įgaliojimais, į „Grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimus“ įrašo asmenis, kuriuos šios specialiosios tarnybos pačios pripažįsta nesant grėsmėmis nacionaliniam saugumui ir kuriuos po to atsisako iš šių viešai skelbiamų dokumentų pašalinti, o aukšti Generalinės prokuratūros pareigūnai toleruoja tokią padėtį ir net teigia, kad Jungtinių Tautų Organizacijos Žmogaus Teisių Komiteto sprendimus Lietuva nebūtina įgyvendinti, sudaro labai pavojingą teisinį precedentą ignoruoti ne tik Lietuvos Respublikos įstatymus, bet ir tarptautinius Lietuvos įsipareigojimus.

Seimo nario Arvydo Anušausko elgesys š.m. spalio 25 d., t.y. LR Konstitucijos priėmimo dieną, LR Seimo plenariniame posėdyje kompromituoja mūsų valstybę. A. Anušauskas, pasisakydamas dėl įstatymo projekto dėl LR Konstitucijos keitimo, viešai Lietuvos piliečiams paskelbė LR Seimo nario nuomonę, kad JTO ir šios organizacijos komitetų sprendimus nebūtina vykdyti.

Manome, kad tai yra šiurkštus LR Seimo nario priesaikos sulaužymas, nes LR Konstitucija prisiekęs šis LR Seimo narys ją ir pažeidė, viešai pareiškęs, kad nereikia vykdyti LR Konstitucijos 138 straipsnio reikalavimą, kad Tarptautinės sutartys, kurias ratifikavo Lietuvos Respublikos Seimas, yra sudedamoji Lietuvos Respublikos teisinės sistemos dalis.

Mums nežinoma, kad Lietuvos stojimo į JTO sutartis būtų denonsuota. Todėl Lietuvos Respublika privalo vykdyti šiuos ir kitus prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus.

Dėl šio priesaikos sulaužymo mes prašome Jus Seime pradėti Seimo nario Arvydo Anušausko apkaltą.

Priedai: 1. 2018-07-28 JTO ŽTK Baigiamosios išvados Nr.CCPR/C/LTU/CO/4 (anglų kalba); 2. 2017-09-29 LR VSD raštas; 3. 2018-05-18 LR VSD raštas; 4. 2018-08-03 ir 2018-08-28 Z. Vaišvilos raštai; 5. 2018-08-20 ir 2018-09-17 LR VSD atsakymai; 6. 2018-08-14 A. Nako prašymas; 7. 2018-09-06 LR VSD atsakymas; 8. 2018-10-01 Z. Vaišvilos ir A. Nako prašymas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo; 9. 2018-10-16 Generalinės prokuratūros ONKTD vyr. prokuroro M. Jovaišos nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą; 10. 2018-10-25 Z. Vaišvilos ir A. Nako skundas.

Pagarbiai,

Zigmas Vaišvila                      Audrius Nakas

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 7

 1. Socialistas says:

  Ale dar liko Don Kichotų ant mūsų svieto XXI amžiuje. Prašau nesutinkančių su šia nuomone nepainioti kovos už teisybę su idiotizmu.

 2. saul says:

  Ale jo,Ir man jis patinka.Su….do nemala,masto valtybiskai,,turi jauna zmona ir nesuka sau galvos del visokiu apsimelavusiu ir parsidavu DDD

 3. Simas Simaitis says:

  Kova, nesvarbu už ką, jau yra idiotizmas. Ponas Zigmas buvo sistemoje, tą sistema jį šėrė. Po to jis sugalvojo tą sistemą „paturėti“. O „paturėjo“ sistema patį Vaišvilą. Atėmė viską, ką ji jam davė. Kai viskas buvo gerai, Vaišvila apie tatą anei pusę žodžio. Nuo kada gi jis praregėjo?
  Teisingai pastebėta, kad šiuolaikinis donas Kichotas. Vėl galinėjasi tomis pačiomis, sistemos primestomis, taisyklėmis. Kokio rezultato, jūs visi, kartu su Vaišvila, tikitės? Lietuvoje valdžioje sėdintys kolaborantai vadovaujasi savo valia? Nemanau. Vykdo nuleistus iš viršaus įsakymus? Taip, be abejonės.
  Ugnį ir vandenį Vaišvila jau praėjo. Dar liko varinės triūbos. Tada ir bus matyti ko vertas mūsų visų gerbiamas svieto lygintojas – Zigmas Vaišvila.

 4. Myndė says:

  h_t_t_p://muzlostyle.ru/files/33010806ca7450/p2.mp3
  Geros dienos

 5. Socialistas says:

  Ale Saul kaip visada nusišneka. Apie Anušausko moralę pasako labai daug faktas, kad senam diedui į galvą šlapimas šovė ir susiženijo su „dukra“. Valstybiškai jis masto nebent su savo galvute, kurios per pilvą nemato.

 6. Vytas says:

  -Galima Z.Vaišvila piktintis, galima gėrėtis, tai esmės apie tai, kada jis praregėjo, nekeičia: kiekvienas turi teisę klysti, kaip turi teisę suprasti savo klaidas. Tai, ką jis ir Nakas dėsto straipsnyje yra pagrįsta faktais, dokumentais, todėl neturi reikšmės, kas juos „maitino“, kaip rašo Simas Simaitis. Faktai yra faktai ir su jais ginčytis neverta gaišti laiko. Tačiau Lietuvos spec. tarnybų vadovai, prokuroras M.Jovaiša, seimo narys A.Anušauskas mano kitaip ir ginčija ne šiaip faktus, bet net pačią LR Konstituciją bei Lietuvos ratifikuotus tarptautinių organų sprendimus. Ko gali tikėtis eilinis šios „teisinės“, kaip mėgsta kartoti konservatoriai ir LR prezidentė, valstybės pilietis, jei net nepriklausomybės akto signataras negali surasti teisybės ? Bet, manau, kad neteisinga būtų būti abejingu ir nepalaikyti Z.Vaišvilos ir A.Nako. Stiprybės jums ir sėkmės šioje sunkioje ir nelygioje kovoje. Būtų teisinga ir suprantama, jei galima būtų jus ne tik moraliai, bet ir materialiai palaikyti, įkuriant kokį nors „Palaikymo“ fondą, kur galima būtų pervesti lėšas.

 7. anoniminis says:

  Mano nuomone neteisingai jie kovoja, gerai parašyta, kad kaip Donai Kichotai su malūnais :) . Reikia ne apkaltomis gąsdinti ir teisybės ieškoti o ieškoti pas priešininkus silpnų vietų, asmeniškų kompromatų ckant :)

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top