- Sarmatai - https://www.sarmatas.lt -

Sutartinė kaip priešybių sąjunga

dr. Dainiaus Razausko paskaita apie Prūsų vėliavoje pasireiškiančių dviejų dievų – Perkūno ir Patrimpo – priešpriešą ir jų sugyvenimą. Daktaro disertaciją Dainius Razauskas apgynė Rusijos mokslų akademijos Slavistikos institute vadovaujant garsiajam baltų ir slavų kultūrų tyrinėtojui akademikui Vladimirui Nikolajevičiui Toporovui ir šiuo metu tyrinėja baltų mitinį pasaulėvaizdį.


Straipsnyje pateiktų judravaizdžių šaltinis alkas.lt