Zigmas Vaišvila. Kodėl mus lengva suskaldyti ir supriešinti

2018, 7 spalio, 20:47 | kategorija LPT | 9 komentarai | peržiūrų 325 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Iškart ir atsakau. Todėl kad bijome tiesos. Todėl, kad gerbiame ne žmogų, o jo užimamas pareigas. Todėl, kad nedrįstame pripažinti klaidų. Todėl, kad lyginant su Sąjūdžio metais esame nelaisvi savyje. Todėl, kad nesimokome net iš mūsų tautos istorijos.

Adolfo Ramanausko – Vanago laidotuvės ir emocijų pliūpsnys, ketverius metus Lietuvos žiniasklaidos dirbtinai įsiūbuojama partizanų tema, kuri „delfiams“, „lrt“ ir panašiems žinių skelbėjams iki 2014 m. beveik nerūpėjo, o dabar skelbiama kasdien ir viskas, kas paskubomis sugraiboma apie partizanus ir Rusiją (lyg kitų problemų Lietuvoje nebūtų), sekmadienio popietę privertė mane pavartyti Vinco Kudirkos eiles.

Nors dirbtinai kuriamas mūsų supriešinimas ir diskusijų pakeitimas vienpusiais kaltinimais ir baigia susipainioti pats savyje, tačiau būtina atkreipti dėmesį į esminius dalykus. Š.m. rugsėjo 30 d. LRT TV laida „Savaitė“ signatarus Bronislovą Genzelį, Audrių Butkevičių ir Zigmą Vaišvilą dėl jų siekio pašalinti viešai skelbiamą šmeižtą apie a.a. kardinolą Vincentą Sladkevičių, laiminusį Sąjūdžio kelią į Nepriklausomybę kito signataro Vytauto Landsbergio lūpomis išvadino Kremliui dirbančiais aferistais.

Tačiau tuo neapsiribojo. Toje pačioje TV laidoje dar paskelbta apie, suprask, „aferistų“ reikalavimą atsisakyti partizano Jono Noreikos – Generolo Vėtros atminimo įamžinimo. Tik „pamiršo“ paminėti, kad šio reikalavimo autorius – Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės numylėtas valdžios atstovas užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.

Skaudu? Taip. Vinco Kudirkos eilės kaip niekad tinka šiems jausmams apibūdinti:

Vincas Kudirka. ŠIRDIS. Pagal [Ž.]Rišpeną

Turėdams krūtinę piktumo pripiltą,

Aš motiną savo nudėjau senyvą

Ir, peilį įleidęs lavonan jos šiltą,

Išplėšiau padūkęs jai širdį da gyvą.

Kada gi, tą širdį teriodams baisiausia,

Pasiutusiom kojom ją spardydams, kuldams,

Parpuoliau į kraują, širdis toji klausia:

,,Vaikeli, ar tu nepasižeidei puldams?“

A. Ramanausko – Vanago laidotuvių dieną ekspertai.eu paklausė paprastą, tačiau psicologiškai mums visiems sudėtingą klausimą, kuria Dalia Grybauskaite tikėti? Ta, kuri, pagal jos mokslinį darbą, smerkiantį pokario partizanus, trukdžiusius kolektyvizacijai ir sunaikinusius 13000 žmonių, ir kurį 1993 m. Lietuvos mokslo taryba Lietuvos Respublikos mokslo laipsnių ir pedagoginių vardų nostrifikacijos komisijos sprendimu nostrifikavo ir išdavė socialinių mokslų daktaro diplomą, ar Lietuvos Respublikos Prezidente, kuri rodo tvirtą pasiryžimą atremti Rusijos grėsmes partizano  A. Ramanausko-Vanago laidotuvėmis, tebebūdama tos pačios Rusijos valstybės paslaptimi www.ekspertai.eu/prezidente-pagerbe-ziauriais-teroro-aktaisgasdinimaissantazu-pasizymejusi-klases-priesa96686/ ?

Susigaudyti gali padėti š.m. spalio 4 d. TASS paskelbtas Rusijos URM atstovės spaudai Marijos Zacharovos pranešimas spaudai: „Rusija sunerimusi dėl Lietuvos valdžios veiksmų įamžinant atmintį banditų „miško brolių“ formuotės lyderio Adolfo Ramanausko -Vanago atmintį… Ypač ciniška tai, kad kapas atsakingo už žūtį daugelio taikių gyventojų bus greta nuo vietos palaidojimo 5 tūkstančių tarybinių kareivių, kurie žuvo išvaduojant Vilnių nuo fašistinių grobikų“. Tačiau visa tai būtina vertinti blaiviu protu, bet ne emocijomis.

Rusija, ilgai tylėjusi apie Lietuvą, nesusilaikė. Arba sulaukė, kada Rusijos valstybės paslapties veiklai jau reikia ir oficialaus Rusijos Federacijos įvertinimo.

Algimantas Lebionka. motyvuodamas „rusų NKVD-istų užmuštų lietuvių, vežamų iš Ukmergės kalėjimo“ faktais, impulsyviai pasiūlė Rusijai šiuos karius perlaidoti Rusijoje (www.sarmatas.lt/10/jeigu-rusijai-nepatinka-kad-lietuvos-sostineje-netoli-rusisku-okupantu-laidojami-lietuvos-didvyriai-ji-gali-savo-tevynainiu-palaikus-issivezti-i-maskva/ ).

Visų pirma, Gerb. Algimantai Lebionka, skirkite esminius dalykus. Pabandykite suprasti ir Rusijos, ir kitas Tarybų Sąjungos tautas, kurios gynėsi nuo nacistinės Vokietijos. Ir jūs niekada nepakeisite jų mąstymo bei faktų, kad šie žmonės gynėsi nuo nacistinių užpuolikų ir juos siekė įveikti, nueidami karo kelią iki Berlyno. Siekė ir atkeršyti už artimųjų mirtį ne jų sukeltame kare. Tai, kad ši kariuomenė po to neišėjo iš Rytų Europos (beje, išėjo iš Austrijos, šią šalį palikdama Vakarų sąjungininkams, nes taip buvo su jais sutarta) ir iš Lietuvos, tai jau yra kita tema. Ir ne kariuomenė, o politikai tai sprendė, beje, pasidalinę Europą ne tik Ribentorpo-Molotovo susitarimais, bet ir Teherano, Jaltos ir Potsdamo susitarimais.

Kodėl Vokietijoje nereikalaujama iškeldinti Tarybinės armijos karių kapus? Manau, ne tik dėl tarptautinės teisės reikalavimų gerbti karių kapus, bet ir dėl to, kad Vokietija nebenori savo teritorijoje dar kartą laidoti svetimų šalių karius, atėjusius jos nukariauti.

Suplakdami šias dvi temas į vieną, mes ne tik nieko nelaimėsime, bet ir padėsime mūsų korumpuotai valdžiai išsaugoti savo valdymą. Ji nebeturi jokių argumentų savo veiksmams pateisinti. Lieka tik siekis mus supriešinti vienus su kitais, dirbtinai kurstyti emocijas ir aistras, pam4tėjant mums temas, kuriomis diskutuoti mes vis esame specialistai.

O kodėl apie tai net nekalba nė vienas apsiskelbęs būsimu kandidatu į Lietuvos Prezidentus?

Ar mes norime Lietuvoje dar vieno kraujo praliejimo, po kurio piliečius ir taip nestabdomai prarandanti Lietuva vargu, ar beatsigaus?

Ar jau spėjome pamiršti Popiežiaus Pranciškaus klausimą Baltijos valstybių žmonėms jo kalboje Taline, kodėl mes matome tik grėsmes iš Rytų, bet nematome jų iš Vakarų?

Norintiems gilintis į tai galima pateikti ir daugiau klausimų, į kuriuos būtina ieškoti atsakymų, jei norime žinoti, kaip mums elgtis su Rusija, ir su mūsų valdžia bei jos valios vykdytojais:

1. Kodėl Vytautas Landsbergis mums pasiūlė Dalią Grybauskaitę, kuri iki šiol yra Rusijos Federacijos valstybės paslaptis?

2. Kodėl mūsų valstybės vadovė Dalia Grybauskaitė atvirai klastoja savo biografiją, o mes į tai nekreipiame dėmesio?

3. Kodėl Lietuvos Prezidente tapus Daliai Grybauskaitei, Sausio 13-osios byloje naikinami įtarimai kolaborantams, ši byla nutraukinėjama, kaltinimai paliekami tik TSRS kariškiams?

4. Kodėl Vytautas Landsbergis viešai Seime užsipuolė Zigmą Vaišvilą, kad šis drauge su Audriumi Butkevičiumi kreipėsi į prokuratūrą dėl Algirdo Paleckio „savi šaudė savus“?

5. Kodėl tuometinė Seimo narė ir Sausio 13-osios draugijos pirmininkė, Adolfo Ramanausko – Vanago duktė Auksutė Ramanauskaitė – Skokauskienė neatsiliepė į prokuroro prašymą liudyti baudžiamojoje byloje dėl Algirdo Paleckio „savi šaudė savus‘?

6. Kodėl prokuratūra nepaaiškina, kokie Sausio 13-osios byloje surinkti įrodymai paneigia šią Algirdo Paleckio ir Lietuvos TV ir bokštą šturmavusios Alfa-grupės vado Michailo Golovatovo versiją?

7. Kodėl „Komsomolskaja pravda“ apžvalgininkė Galina Sapožnikova, kurios knyga apie šiuos įvykius Lietuvoje yra uždrausta, atmetė Zigmo Vaišvilos 2012 m. pasiūlymą į viešą diskusiją su Michailu Golovatovu pakviesti ne Algirdą Paleckį, o Zigmą Vaišvilą?

8. Kodėl Vytautas Landsbergis ir Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pagerbė partizanų vadą a.a. Adolfą Ramanauską – Vanagą, tačiau toleruoja patyčią iš a.a. kardinolo Vincento Sladkevičiaus, kuris ne mažiau svarbiu ginklu – žmonių tikėjimu – laimino Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio kelią į Lietuvos Nepriklausomybę? 

 Klausimų sąrašas – didžiulis. Visų pirma, pildytinas klausimais dėl milijardinių Lietuvos valstybės lėšų išgrobstymo. Tačiau sekmadienį leiskite šias mintis baigti vėl Vinco Kudirkos eilėmis. Kad kada nors mums patiems nebūtų labai labai gėda dėl mūsų pačių:

Vincas Kudirka ˇVIRBLIAI IR KALIAUSĖ

Sutarė ˛virbliai pasimylėt kartą.

O kad lyg gėda lau˛yt ˛odį tartą,

Išlėkė pulkas grūdų paieškoti.

Atrado dirvą, kviečių kelias lyses

Ir, kuris buvo lyg labiau išdrįsęs,

Šoko prie darbo: varputes terioti.

Štai vienas ˛virblis pamatė tuo tarpu

Kas˛in ką juodą styrint viršum varpų

Ir išsigandęs ,,čir čir čir“ suriko.

ˇvirbliai, išgirdę, kad jų draugas rėkia,

Nelaukdami, tuoj į krūvą sulėkę,

,,Kas čia yr,- klausia, – kas čia atsitiko?“

ˇvirbluks parodė – taip, tikra teisybė:

Kviečiuose riogso bauginga baisybė.

Lyg būtų paukštis: turi sparnus, snapą…

Lyg lėkti taikos… kas tai per daikts būtų?

,,Kad į nelaimę iš mūs kas nekliūtų!“ –

Šnekasi ˛virbliai, vos gaudami kvapą.

– Vyrai, ar ˛inot? tai tikras erelis!

Aš jį pa˛įstu! – tarė viens ˛virblelis.

– Lėkime iš čia, kol da sveikas sparnas!

– Netiesa, broli! sakau, kad pelėda!

– Ir nuo jos bėkim nes ir ta mus ėda!

– Tai vanags, vyrai!- Ne ne ne, tai varnas!

Da bailių ˛virblių balsai nenutilo,

Tuo tarpu vėjas lyg tyčia pakilo

Ir sujudino kviečiuose baisybę.

ˇvirbliai varguoliai per valandą ūmą

Tarytum šaute sulindo į krūmą

U˛miršę kviečius ir varpų gausybę.

* * *

Mat ˛virbliai, ˛od˛ių baugingų paklausę,

Arčiau nebandę pa˛inti baisybės,

Palydėj’ kviečius… Na, o iš teisybės

Kviečiuos būt radę tik seną kaliausę.

 

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarai 9

 1. Antanas says:

  Nesutinku, kad laisvi jau buvome Sąjudžio laikais.Ir tos dogmos apie tiesa bei „laisva“ Lietuva daug kam lenda per gerklę.Šiandienis valdžios režimas ir jo aparatas yra ne ką lengvesnis nei Brežnevo. P.Z.igmai ar neatrodo, kad Vanago sudievinimu kažką bandoma pridengti?Beje, tiesos vardan reiktų papasakoti apie liaudyje vadinamų „miškinių“ žudymo ir plėšikavimo žygdarbius.Ar jie vardan tos?Jei Vanagas iš moralinių laisvės kovotojų, kodėl tas nutylima?Štai kur atkirtis Rusijai.

 2. rezus minus says:

  Zigmai,

  tavo pastaraisiais metais skelbiamuose rašiniuose jau seniai nebėra jokio turinio, o vien tik asmeninė propaganda. Kurią jau bjauru skaityti.

  Tu pats seniausiai suskaldytas iš vidaus. Todėl dabar tave veda kerštas, kuris prasišviečia pro kas antrą tavo parašytą eilutę. Tau reikia surinkti į krūvą savo paties subyrėjusias daleles. Pradėk dabar.

  Tu esi verslininkas individualistas, kurį sužlugdė dabartinės Dalios anuometinė ministerija ir todėl tu dabar jai keršiji. Bet, kad tavo kerštas atrodytų bent kažkiek taurus – tų ji pridengi rūpesčio už Tautą kauke, Kol tavo verslas klestėjo – niekas tokio Zigmo Vaišvilos niekada negirdėjo.

  Keisk plokštelę savo paties labui. Pradėk kalbėti kaip žmogus, kuriam tikrai rūpi ši valstybė, o ne verslininkas iš kurio viską atėmė ir todėl jis dėl to dabar keršija buvusiai ministrei ir jos aplinkai

 3. Vytas says:

  Gerb. Zigmai, nekreipk dėmesio į tokius “ rezus minus“. Tokių tikrai yra tik vienetai. Pateikti klausimai tikrai yra aktualūs ir jų dar galima pateikti papildomai ne vieną ir ne du. O iš esmės, tai nė į vieną nei politikai, nei teisėtvarkos struktūros neatsakys. Tiesiog stebėtina, kad žmonės nereaguoja net į pateiktus faktus apie D.Grybauskaitę, V.Landsbergį. Bet faktas, kad D.Grybauskaitė išdrįso sakyti kalbą per A.Ramanausko-Vanago perlaidojimo ceremoniją, mane tiesiog nustebino: kokio storumo reikia turėti sprando odą, kad išdrįsti tai daryti. Dar ir po to, kai jos daktaro disertacijos tekstas yra viešai prieinamas. Jaučiasi V.Landsbergio „mokykla“. Arba toks buvo Maskvos nurodymas, kad būtų pretekstas priekaištauti Lietuvai.

 4. Dalia says:

  Prezidentas fundamentalių mokslų akademijos, parašęs knygą “Kraujo metafizika“
  Man šokas … Norėjau pasidalint, kažkas nutiko su kompu youtube.com/watch?v=oN0AyLv3kaU Kam dar neaišku, suprasit kodėl tyčiojamasi iš kai kurių temų.

 5. Dalia says:

  Fundamentalių mokslų prazidentas Andrejus Tiunejievas, (kuris parašė knygą “Kraujo metafizika“) , šitam video: https://www.youtube.com/watch?v=oN0AyLv3kaU atskleidžia šokiruojančius dalykus. Dabar aišku, kodėl iš kai kurių temų yra išsityčiojama net valstybės lygmeny. Ypač įdomi video pabaiga.

 6. saul says:

  Fundamentaliu mokslu prezidentas-tai cia „tusciu mokslu daktaras“ ? Na o kaip susija fundamentalus mokslai su „babeles“ tikejimu? As manau,kad cia jau reikia atskiros ir issamnesnes analizes.

 7. socialistas says:

  Niekas nevyksta atsitiktinai. Kažkas sąmoningai tamsaus gymio mergaitę paaiuntė sutikri popiežiu, žinodamas kokią sumaištį tao sukels visuomenėje. Bet visuomenė nekelia esminio klausimo, kas atsakinga už tokį sprensimą ir nereikalauja atsakyti/pagrįsti tokį sprendimą. Visi tiščiai ginčijasi reikējo ar nereikėjo. O juk būtent tokios sumaišties ir buvo siekiama. Taip ir su Vanagu. Dar didelis klausimas kieno kaulus iškasė. O jau kaip doskonaliai pateikia ką vanagas galvojo kalėjime ir kaip jis kgb apgavo. Juokas ima. Tauta kaip avinu banda paklusniai leidžiasi zombinama. Tai ir yra neurolingvistinis programavimas.

 8. socialistas says:

  ! ! ! saul nezino kas yra fundamentalieji mokslai, nes pats baiges tik kompiuterinio rastingumo kursus darbo birzoje.

 9. Litvakas be plauku ir barzdos says:

  Zmogus kuris padare karo nusikaltimus sausio 13d ir visom kitom dienomis, (zigmutis gi ne šuns uodegą tuo metu buvo) jai pilietis pasielge taip,ka jis bedarytu ir besistengtu (vietomis yra smulkiu detaliu kuriu be zigmo darbo nė būtume gal sužinoję) jis yra karo nusikaltelis prieš LIETUVA IR JUOS ŽMONĖS. Visus nusikaltelius teist o ne švaistyti savo laiką klausantis jiu pasakomis (ko jie ir siekia). ps Dalios su tuo tunejevu tiesiog rankoje laikant rakta ir ieskant spinos karves išmatose (principas tas pats) kai spyna dūrise.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top