Apie BRIKS – nauja Pasaulio ekonominė tvarka

2014, 7 lapkričio, 10:24 | kategorija Metodologija | atsiliepimų (2) | peržiūrų 953 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Sudėtingas tekstas, neįtraukiantis pateikimas, nuobodu skaityti, – tačiau pakitimai pasauliui, jei šis projektas galutinai pavyks, bus neapsakomai milžiniškos reikšmės ir kokybiškai absoliučiai nauji bei sunkiai prognozuojami. Todėl neagituojame nei už, nei prieš šį projektą. Siūlome tiesiog įdėmiai (pagal galimybes) pasiskaityti ir pradžiai bent susipažinti su tuo, kas šiai dienai yra.
sarmatas.lt redakcija

BRIKS aukščiausio lygio susitikimas

Pusė Pasaulio žmonijos inicijuoja naują pasaulinės ekonomikos tvarką.

Autorius Dennis Small „Executive Intelligence Review“ redaktorius

Liepos 22 – vasaros viduryje, kai planeta buvo apimta vis didėjančio karo siaubo Ukrainos rytuose, Irake ir Gazoje, taip pat ekonominės depresijos, sukeltos Transatlantinės Finansinės sistemos agonijos traukulių, valstybių, atstovaujančių pusę žmonijos vadovai, susirinko Brazilijoje ir žengė pirmuosius žingsnius Naujos Pasaulio ekonominės Tvarkos sukūrimo link.

BRIKS šalių lyderiai (Brazilija, Rusija, Indija, Kinija, Pietų Afrikos Respublika), liiepos 16 susitiko Fortalezoje, 6-ajame BRIKS aukščiausio lygio susitikime (toliau Sumite), o sekančią dieną, Brazilijos sostinėje prie jų prisijungė Pietų Afrikos Respublikos vadovai. BRIKS šalys apima 43 procentus pasaulio žmonių populiacijos ir užima 27 procentus pasaulio žemės ploto. Jei pridėtume Lotynų Ameriką, tada jie visi kartu atstovauja 48 procentus žmonijos ir trečdalį Žemės planetos. (Paveikslėlis Nr. 1)

paveikslėlis

Nr 1. BRIKS ir Lotynų-Amerika

Aukščiausio lygio susitikime ir susijusiuose, skaitlinguose dvišaliuose ir daugiašaliuose susitikimuose, ši, beveik pusę žmonijos atstovaujanti organizacija patvirtino projektą, kurio pagrindas – dabartinės finansinės sistemos, veikiančios kazino lošimų principu, atmetimas, pakeičiant ją tokia, kuri teikia kreditus aukštas technologijas vystantiems projektams; mokant ir ruošiant jaunimą pasitikti vis didėjančius ateities iššūkius; pilnai gerbiant šalių nacionalinį suverenitetą, atsikratant imperinės politikos ir karų; siekiant aiškių, bendro gėrio tarp valstybių skatinimo principų – Vestfalijos principas.

Istorija mus moko, kad džiunglių įstatymas nėra žmonijos koegzistavimo kelias“ liepos 16 pranešė Kinijos Prezidentas Xi Jipingas .

Kiekviena šalis privalėtu laikytis lygybės principo, abipusio pasitikėjimo, vienas iš kito mokymosi, bendradarbiavimo ir siekiant bendros naudos… konstruojant harmoningą pasaulį, ilgalaikės taikos ir bendros gerovės pagrindu“

Britų Karalienė nebuvo patenkinta šiais įvykiais, jausdama egzistencinę grėsmę „Imperijai“.

Lyndon Larouche dėl tos pačios priežasties buvo patenkintas. Jau 40 metų, garsus Amerikos valstybininkas kūrė programas ir organizavo jas tarptautiniu mastu – globalios finansų sistemos reformos ir žymių plėtros projektų autorius – vienas naujausių jo projektų „Four New Laws To Save tha U.S.A. Now!“ – būtent BRIKS darbotvarkėje nurodytų tipų.

BRIKS ir sąjungininkai kuria pasaulinę sistemą, besiremiančią tikra, o ne popierine verte“ liepos 18 sakė Larouche.

Esminė problema su kuria mes susiduriame šiandien, detalizavo LaRouche, yra „vertės asimetrija pasaulyje“, atsirandančia iš dviejų skirtingų sistemų, operuojančių skirtinga logika ir kitokia metrika: jos visiškai nesuderinamos.

Pirmoji yra TransAtlantinė sistema. „Tie niekšai“, pareiškė LaRoushe, „rodo popieriaus lapus ir sako, jog jie verti kvadrilijonų, – ir jie pasiruošę dėl to žudyti“. Tas popierius visiškai bevertis – papildė LaRouche.. „tai tas pats kaip traukti iš kibiro skarmalus ir bandyti juos parduoti“ ar dar blogiau, tai tik pažadas tiems skarmalams ateityje suteikti derivatyvus“, kai jų teigimu, jie jau turi kažkokią vertę.

Tai yra „mirties ranka iš praeities“, bandanti sustabdyti žmoniją kurti sau bet kokią ateitį.

Kitoje pusėje, mes turime kylančią sistemą, nesuderinamą su pirmąja, kuri savo rinką kuria remdamasi tikra verte. Ir tikra vertė, detalizavo LaRouche, yra pamatuojama gamybinių darbo jėgų vystymusi – tai yra, per mokslo kuriamų naujų technologijų pristatymą, įgyvendinant produktyvius procesus, didinančius „energy-flux density“ fizikinėje ekonomikoje, tokių būdu ženkliai augant darbo jėgos produktyvumui. Ši nauja sistema sukurs procesą, kuriame „energy-flux desity“ savaime didės pagreitintais tempais.

Svarbiausias strateginis šiandienos klausimas, užbaigė LaRouche, yra: – ar Jungtinės Valstijos prisijungs prie iškylančios Naujos Ekonominės Pasaulio Tvarkos, ar liks prisijungusios prie „Britų Imperijos“, liekant tokiomis, kokios jos yra esant dabartiniam, apkaltos vertam Prezidentui Barakui Obamai – ir skleidžiant savo ir likusio pasaulio susinaikinimą. Su ta pačia egzistencine problema susiduria ir Europa.

Atominės ateities statybos

BRIKS Sumitas išleido 72-punktų Fortalezos Deklaraciją, kurioje parašyta apie tokių organizacijų kaip „New Development Bank“ (NDB) formavimą. Pradžiai kapitalizuota 50 milijardų dolerių, skirtų infrastruktūros projektų finansavimui BRIKS ir kitose šalyse; taip pat „Contingent Reserve Arrangement (CRA) su 100 milijardų dolerių tam, kad padėti valstybėms susitvarkyti su „kapitalo skraidymu“ ir kitomis finansinio karo formomis.

Dauguma tarptautinių komentatorių įsivėlė į nesibaigiančius faktų kraipymus, skleisdami neigiamus pasisakymus dėl Fortaleza Deklaracijos ir kalbas Sumito metu, bandymus nustatyti ar šios naujos BRIKS institucijos yra skirtos tik papildyti „Britų Imperijos“ Tarptautinį Valiutos Fondą, ar jį visiškai pakeisti nauja finansine architektūra.

Bet atsakymas į tą klausimą nėra nagrinėjamuose tekstuose ar išsakytose mintyse, – jis slypi pačioje tokios institucijos sukūrimo Intencijoje, kuri atspindima dvejose fundamentaliose savokose: ateitis ir jaunoji karta, ir atominė energija.

„Sumito“ plenarinės sesijos metu Indijos Premjeras Ministras Narendra Modi tomis temomis buvo labiausiai iškalbingas. „BRIKS, kaip tarptautinė institucija – unikali. Pirmą kartą ji sujungia šalių grupes remdamasi tokiais rodikliais kaip „ateities potencialas“, o ne egzistuojanti gerovė ar bendri tapatumai. Pati BRIKS idėja yra žvilgsnis į ateitį“.

Jis paragino BRIKS eiti dar toliau „būti sumito-centriškais“ siūlant, kad BRIKS šalių jaunimas turi imtis iniciatyvos tarp jų plečiant „žmonės-žmonėms“ ryšius. Jis pasiūlė įkurti BRIKS Jaunojo Mokslininko Forumą, kuriant BRIKS kalbų mokyklas „siūlant mokytis kiekvienos iš mūsų šalies kalbos“ bei galimybę sukurti BRIKS universitetą.

Modi pabaigdamas:
„Gerbiamieji, mes turime galimybę nustatyti ateitį — ne tik mūsų šalims, bet ir visam pasauliui… Aš tai priimu kaip didelę atsakomybę“.

Tikras vertės ekonomikoje matas, pabrėžė LaRouche, tai mokslo ir technologijų poveikis nuosekliai didinant „energy-flux density“ produktyviems procesams.

Nors dabar pasaulinei ekonomikai reikalingas mokslo-variklis yra termobranduolinės sintezės energija, taip pat nepaprastai svarbūs tarp BRIKS narių yra dabartiniai reikalavimai atominio dalinimosi (fission) technologijai, nes tai atspindi pasiryžimą kelti bendrą ekonomikos „energy-flux density.“

BRIKS kryptį geriausiai parodo žymiai aiškesnis rodiklis, nei kokia monetarinė ar GDP-paremta priemonė, tai yra „energy-flux density“, bei kiti fizikinės ekonomikos parametrai.

paveikslėlis

Nr.2 - Atominės energetikos plėtra pasaulyje

(Paveikslėlis Nr. 2.) Rodo atominės energijos gamybą procentais nuo bendros elektros gamybos – kuri yra bendro „energy-flux desity“ indikatorius – kai kuriose BRIKS šalyse (Rusija, Indija, Brazilija), palyginus Europą atstovaujančias šalis (Ispaniją ir Vokietiją), žvelgiant į dabartinį ir numatomą, lygius.

Vokietijos atveju, pavyzdžiui, „Britų Imperijos“ „Žaliosios politikos“ diegiama de-atomizacija jau pasiekė drastiškų rezultatų – neužilgo seksiantį atominės energijos naudojimo kolapsą, nuo 28 proc. bendros elektros 1990, iki 15 proc. dabar. Vokietijos valdžia kuriai vadovauja Angela Merkel priėmė tokios energijos mažinimo sprendimą iki 0 ir žada tai pasiekti iki 2020 metų! Ispanijoje beveik taip pat blogai.

Palyginkite tai pavyzdžiui su tuo, ką įvykdė Rusija, didindama savo gaminamos atominės energijos dalis nuo 11 proc. 1990 metais iki 18 proc. 2013 metais, su numatoma energetikos politika iki 2030 m. kelti tą proporciją iki 27 proc.

Kitos BRIKS šalys šiandien turi mažesnes atominės energijos dalis bendroje gaminamos elektros sumoje , bet jos yra aiškiai pasiryžusios atominei ateičiai. Brazilija, pavyzdžiui, iki 2030 m. planuoja išgaunamą atominę energiją padidinti nuo 3 iki 15 proc.

Brazilijos Prezidentė Rousseff dar prieš prasidedant „Sumitui“ pareiškė: „Mūsų šalys yra tarp didžiausių pasaulyje, ir 21 amžiaus viduryje jos negali būti patenkintos turėdamos bet kokią išorinę priklausomybę. Pastarieji įvykiai mums demonstruoja, kad ir mums patiems svarbu siekti mokslinės ir technologinės autonomijos.“

Pietų Afrika tik ką taip pat pranešė, kad ji atnaujina savo atominės energijos programas – planuose pastatyti 6 naujas Atomines Elektrines.

Reikėtu pažymėti, kad Kinija šiandien turi didžiausią atominės energijos kūrimo programą pasaulyje – alternatyvą, kuri 1970 metais tapo Ruzvelto sukurtai „Tennessee Valley Authority.“ Faktiškai, iš 66 atominių elektrinių, kurios dabartiniu metu statomos pasaulyje, 50 iš jų yra BRIKS šalyse. Kitais žodžiais, 43 proc. pasaulio populiacijos stato 75 proc. pasaulio atominių elektrinių. Atominių statybų rodiklis yra 4,3 karto didesnis vienam gyventojui BRIKS šalyse, nei likusiame pasaulyje.

Tikrovė yra, žinoma, kur kas niūresnė, nei indikuoja šie paprasti skaičiai, nes atominė energija aktyviai naikinama daugelyje trans-Atlantinio sektoriaus šalių (ir Japonijoje), – tai ir yra „Britų Imperijos“ savižudiškos žaliosios politikos rezultatas.

BRIKS ir sąjungininkai aiškiai pareiškė, kad nenori su tuo turėti nieko bendro.

LaRoushe pastebėjo:

O kaip su „Frau“ Merkel Vokietijoje? Ji atstovauja bevertį vertės požiūrį, ji griauna atominę energetiką, griauna savo ekonomiką ir daro ją visiškai beverte, – sakė LaRoushe. „Kokia jos nuomonės vertė? Nedidelė.“ BRIKS ir Lotynų Amerika kuria pasaulinę rinką, kuri remsis tikra verte ir jie jau yra žymiai produktyvesni, nei Europa ir Jungtinės Valstijos, kurios reikalauja, kad vertė būtų nustatyta kažkokio pamišusio teisėjo – Scalia (Argentinos atveju).

Infrastruktūros Projektai

Siekis sukurti tokią kredito sistemą, kurios investicijomis būtų remiami didžiuliai infrastruktūros projektai taip pat atspindi BRIKS koncentraciją ties tikrosios vertės kūrimu. Du tokie ypatingi projektai buvo pristatyti per BRIKS „Sumitą“.

Pirmasis – idėja, įgyvendinanti amžiaus svajonę pastatant transkontinentinį geležinkelį, sujungiantį Atlanto ir Ramiojo vandenyno bei Pietų Afrikos pakrantes. Paveikslėlis Nr. 3.

paveikslėlis

Nr3. Transkontinentinis geležinkelis

Tai susiformavo diskusijoje tarp Kinijos prezidento Xi ir Peruvijos Prezidento Ollanta Humala, kartu su Brazilijos Prezidente Rousseff. Buvo pasiektas susitarimas likti atviriems užsienio siūlymams, tame tarpe ir Kinijos kompanijoms, tam, kad jos galėtų dalyvauti šio kritinio segmento statybos projekte, tiesiant: „T“-formos Palmas-Campinorte-Annapolis/Campinorte-Lucas kelią Brazilijos centre.

Šio segmento svarbumas bendrame projekte tampa aiškus žiūrint

paveikslėlis

Nr4. Pietų Amerikos transkontinentinis geležinkelis

Paveikslėlį Nr. 4., schematinį žemėlapį anksčiau (1988 m.) paskelbtą „EIR“. Galutinė Palmas stotis šiaurėje yra kelias iš žymiojo Carajas projekto Amazonės Džiunglių viduryje, didžiausio pasaulyje (ir gryniausio) geležies rūdos klodo, kuris dabar sujungtas geležinkeliu tik iki Atlanto uosto – Sao Luis.

Kai tik bus pastatyta galutinė Lucas geležinkelio stotis vakaruose, – pusiaukelėje iki Brazilijos-Peru sienos, kur projektuojama geležinkelio linija susijungtu su Peruvijos atšaka, kertančia Andus Saramirisoje, žemiausiame didžiojo kalno praėjime – ir iš ten, į vieną ar daugiau Peruvijos uostų, iš kurių Ramiajame Vandenyne būtų gabenami kroviniai.

Tai drastiškai sumažintu krovinių gabenimo kainą ir laiką iš Brazilijos (ir tokių pietinių šalių kaip Argentina) į Eurazijos galios centrus, tokius kaip Kinija, Indija ir Rusija.

Dar didesnis efektyvumas, augimas ir produktyvumas gali būt pasiektas prijungiant šį Pietų Amerikos Transkontinentinį geležinkelį tiesiogiai prie Azijos geležinkelio, nes didelių greičių „maglev“ linijos pastatytos ir sukonstruotos per Darjeno sritį ir Beringo sąsiaurį.

Pietų Amerikos Transkontinentiniam geležinkeliui yra sukurta daugiau įvairių maršrutų. Tas kuris svarstomas tarp Kinijos, Brazilijos ir Peru randasi Sao Paulo-Santa Fe do Sul-Cuiaba-Porto Velho-Pucallpa-Saramirisa-Bogota-Panama.

Kitas patikimas pasirinkimas yra Sao Paolo-Santa Fe do Sul-Santa Cruz-Desauguadero-Saramirisa-Nr.5Bogota-Panama. Faktiškai, ankstesnės būtent šio projekto versijos buvo nubraižytos Interkontinentinės Geležinkelių Komisijos, įkurtos JAV Valstybės sekretoriaus James Blaine, kuris įdarbino JAV armijos inžinierius, siekiant sukurti projekto linijas sujungiančias JAV per Argentiną ir Braziliją, pristatant užbaigtą numatomo kelio projekto žemėlapį Prezidentui Williamui McKinnliui 1898 (Paveikslėlis Nr. 5).

McKinley, kalbėdamas 1901 Pan-Amerikos parodoje Buffalo mieste (kur Britų organizuotos operacijos metu jis buvo sužeistas ir mirė nuo kulkos sukeltos gangrenos), kaip žmonijos ateitį, paminėjo stipriai pro-amerikietišką sistemą – Blaine‘so planą.

Dar vienas puikus projektas – tarpkontinentinio kanalo per Nikaragvą statyba (Paveikslėlis Nr. 6), kurį liepos 9 d. paskelbė Nikaragvos Prezidentas Daniel Ortega.

Didžiulį projektą vykdys Kinijos kompanija „HKND“, bet Rusijos Prezidentas Putinas neskelbtame susitikime Nikaragvoje liepos 12 d., pakeliui į BRIKS „Sumitą“, pasiūlė Rusijos paramą.

Kanalas bus 173 mylių(276 km.) ilgio, nuo Brito upės žiočių pietrytiniame Ramiojo

paveikslėlis

Nr6 - Nikaragvos kanalas

vandenyno krante, Nikaragvoje iki Punta Gorda upės žiočių Karibų pusėje. Jis bus sudarytas iš dviejų kanalų sekcijų, ir 65 mylios eis per Nikaragvos ežerą. Projektuojamas kelionės laikas, nuo pakrantės iki pakrantės – 30 val.. Skirtas 5,100 didžiausiems laivams pasaulyje, kurie galės naudotis tuo kanalu.

Projekto inžinieriai praneša, kad statyboms reikės daugiau nei 50,000 darbininkų ir savo veikimo metu, sukurs 200,000 darbo vietų, į šį projektą patenka ir keli subprojektai (oro uostas, du uostai, turistų centras ir t.t.).

Pateikiant pasirinktą kelia Prezidentas Ortega pranešė, jog visa šalies švietimo sistema buvo pataisyta tam, kad ruošti inžinierius ir kvalifikuotus darbininkus kurių reikės projekte.

Jis taip pat laikė tokio kanalo statyboms reikalingą studijų galimybių knygą, kurią paruošė JAV valdžia ir kuri buvo patvirtinta JAV kongreso prieš 118 metų, 1896 metais, joje detalizuojama, kokią naudą toks kanalas atneštų.

Be jokios ironijos. Kinija aktyviai veikia masyviuose darbo vietas kuriančiuose ekonominiuose projektuose Centrinėje Amerikoje – Jungtinių Valstijų „galiniam kieme“ – kol narkotikų legalizavimo politika JAV, valdomose Obamos, padėjo tą teritoriją naikinti. Papildomai dar ir dešimtmečiais skatinamomis „Britų Imperijos“ laisvosios-prekybos priemonėmis niokojant ekonomiką.

Šiandien, trečdalis El Salvadoro populiacijos yra priversta emigruoti į JAV, desperatiškai ieškant galimybių išgyventi, oficialiam nedarbui šalimais esančiame Hondūre siekiant daugiau nei 60 proc.

Pastaruosiuose „Sumituose“, vykusiuose liepos viduryje Brazilijoje, buvo pabrėžtas platesnis infrastruktūros vystymo pasiryžimas, kurį demonstravo Lotynų Amerikos, Karibų valstybių (CELAC) vadovai bei ypatingieji atstovai, kurie liepos 17 d. susitiko su Kinijos prezidentu Xi ir „UNASUR“ vadovais. Jų jungtinė deklaracija pabrėžė „svarbią dvišalio bendradarbiavimo galimybę“ kurią matome pranešime:

lygybės partnerystės sukūrimas, bendra nauda ir bendras vystymasis tarp Kinijos, Lotynų Amerikos, ir Karibų“

Naujasis Vystymo Bankas

Pavyzdžiui CELAC – Kinijos bendroje deklaracijoje pabrėžtas radikalus TVF/Pasaulio banko sąlygų atsisakymas, kviečiant „teisingai panaudoti prisiimtas paskolas, kurias išduoda Kinija, remiantis būtent poreikiais ir prioritetais tose šalyse kurios skolinasi“.

Argentinos Prezidentė Fernandez, kuriai buvo galimybe pristatyti (po „Sumito“ šeimininko Rouseff) BRIKS-UNASUR „Sumite“, išsakė aiškų kvietimą naujai finansinei tvarkai kurti:

Ponai, mes kuriame naują, globalią finansinę tvarką, tą, kuri ne tik, kad sąžininga, bet ir būtina… Mes reikalaujame iš pasaulio būtent naujos pasaulines finansinės tvarkos sukūrimo. Tvarkos, kuri leis tvarų ir globalų ekonomikos augimą… Taigi, kreipimasis į visas šalis – sujungti jėgas šiame tikrame kryžiaus žygyje vardan naujos pasaulinės, ekonominės ir finansinės organizacijos, kuri turės pozityvias socialines, politines, ekonomines ir kultūrines mūsų šalims pasekmes.“

Neabejotina, kad Naujasis Vystymosi Bankas (NVB) ir „Contingent Reserve Agreement (CRA) yra visiškai naujos, tarptautinės finansinės architektūros produktas ir didžioji politinė kova dar laukia ateityje tam, kad šią politiką „pramušti“ per aktyvią Londono ir Wall-Streeto bei jų jų agentų esančių BRIKS šalyse pasipriešinimo sieną.

NVB įkūrimo dokumentas atsargiai lenkia prie minties, jog NVB ir CRA yra tik tam, kad „pakeisti“ tokias esamas institucijas kaip TVF, bet principai, kurių pagrindu jie buvo įkurti prieštarauja ne tik tiems, kurie yra TVF, bet apskritai yra diametraliai priešingi.

Labiausiai reikšminga tai, kad NVB yra įstaiga, kuri aiškiai paruošta skolinti pinigus tikram vystymuisi, be nekenčiamų diržų veržimosi sąlygų ir „žaliosios politikos“, kurios susijusios su TVF ir Pasaulio Banku.

Toks susitarimas sulaužytų „Britų Imperijos“ viešpatavimą pasaulio resursuose ir jų galimybę spekuliuoti šalių pragyvenimo galimybėmis bei jų pačių egzistavimu.

Kad šie tikslai būtų perspektyvūs, NVB ir CRA turėtu funkcionuoti su ugniasiene, saugančia nuo vėžinės dolerio-denominacijos sistemos. Verta pažymėti, kad NVB įgaliotas gauti ateityje papildomą kapitalizavimą ne dolerine valiuta, kaip ir ne-dolerine valiuta išduoti paskolas BRIKS ir kitoms jai nepriklausančioms šalims.

Kai trys, keturios ar daugiau šalių ims dalyvauti didžiuosiuose projektuose, gaunant tokias ne-dolerines paskolas, taps būtinu sukurti naujus pinigus, kuriuose bus fiksuoti keitimo kursai tarp nacionalinių dalyvių. Toks žingsnis tuoj pat sugrąžins prie buvusios iki-1971 Breton Woods sistemos fiksuoto (nuspėjamo) keitimosi kurso, sunaikinant, „perbraukus rašikliu“, trilijonus dolerių.

Kalbant apie NVB, tam, kad galėtu tikrai perimti pasaulinės rekonstrukcijos užduotis, Jungtinės Valstijos turi tapti pilnateisiu partneriu jį kapitalizuojant ar funkcionuoti kaip centrinė Hamiltonijinė globali kredito sistema, tokios rūšies, kurią apibūdino Laroushe keturi įstatymai.

Šiandieninis „doleris“ kuris jau nebėra savarankiška JAV valiuta, bet daugiau super-nacionalinis lažybų instrumentas, kurį kontroliuoja „Britų Imperija“, turi taip pat grįžti prie savo vaidmens, kaip Iždo išduotas „dolerio kursas“.

šaltinis: larouchepub.com

parengė: Alenas Kostiugovas

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 2

  1. Kestutis says:

      Pasiziuriu i ta Anglijos karaliene ir bent jau man sunku patiketi, kad ji gali buti prie tokios sakyciau „ziaurios“  Britu imperijos vairo…

  2. Simas Simaitis says:

    http://www.sarmatas.lt/11/nato-finansuoja-ukrainos-premjero-arsenijaus-jaceniuko-privatu-fonda/
    Kam įdomu ir nori daugiau sužinoti apie Britanijos Imperją (ji taip ir vadinasi – imperija, pavadinimo karalienė neleido pakeisti), galite pasiskaityti duotoje nuorodoje

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top