- Sarmatai - https://www.sarmatas.lt -

Atviras laiškas Šiaulių ir šalies vadovybei dėl prieš visuomenininkus vykdomo žiniasklaidos ir valdininkų puolimo

Vytauto paminklas Gedimino kalno papėdėje #neabejingi #susitelkimas #patriotai ir AKTYVŪS SUSITELKĘ LIETUVOS PILIEČIAI
(ne-plokščiažemiai, kaip nu-si-šnekėjo SAM ministras, Operacijų centro vadovas)
(ne-iškrypėliai iš Palangos pliažo, kaip teigia Santarų klinikų medikas Linas Svetikas)

VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės vadovams
Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato vadovams
Šiaulių miesto ir rajono PK vadovams
Šiaulių miesto savivaldybės vadovams

Kopija
Sveikatos apsaugos ministerija
Policijos departamentui
Plungės ligoninės vadovybei
Plungės policijos vadovybei
Santarų klinikų Infekcinių ligų centro Priėmimo pagalbos skyriaus vedėjui Linui Svetikui
Info diena, LNK
Žiniasklaidai

ATVIRAS LAIŠKAS-PRANEŠIMAS
2020 m. lapkričio 5 d.

Pranešame, kad visuomenės LNK, savo 2020.11.03 d. laidoje „Info diena‟ išplatino tikrovės neatitinkančią informaciją apie taikių akcijų dalyvius, pateikdami pranešimą su antrašte „COVID-19 neigėjai puola ligonines ir teisėsaugą‟.

2020-11-03 d. SAM spaudos konferencija

Analogiškai pasisakė ir Santarų klinikų Infekcinių ligų centro Priėmimo pagalbos skyriaus vedėjas Linas Svetikas SAM Spaudos konferencijoje, 2020.11.03 d., įvardindamas AKTYVIUS žmones, besidominčius situacija „neigiančiais COVID“ „iškrypėliais“. Dar bjauriau apie visuomenės narius atsiliepė išrinktasis politikas, Operacijų centro vadovas, Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga, pavadindamas aktyvius visuomenės narius, nesutinkančius ir abejojančius dėl jo priimamų sprendimų, „plokščiažemiais“.

Manome, kad tokie veiksmai, pasitelkiant Plungės, Santarų ligoninės vadovybę, neteisingai informuojant ir suklaidinus Plungės ir visos Lietuvos policiją, buvo organizuoti sąmoningai ir tikslingai, siekiant skaldyti visuomenę ir atskiras jos grupes, bei sąmoningai sukuriant nesamą sensaciją.

Kaip akcijos dalyviai, atvykę į organizatorių renginį, atsakingai galime pareikšti, kad, kaip ir Raseiniuose, Klaipėdoje, Palangoje, taip ir Plungėje dalyvavome renginiuose, susijusiuose su:

1. Konstitucinėmis žmogaus teisėmis ir laisvėmis:

2. Siekdami informuoti visuomenę apie Valstybinio lygmens operacijų centro vadovo sprendimus dėl įstaigų vadovybės galimo reikalavimo naudoti ne skausmingus testus „pagaliukais“, bet greituosius testus – t.y. netraumuojant atskirų profesijų asmenų, tame tarpe GYDYTOJŲ ir POLICIJOS.

3. Padrąsinti atskirų profesijų žmones, iš kurių darbdaviai reikalauja nuolatinio testavimosi skausmingais „pagaliukais“, tam nepritaikytose lauko mobiliosiose laboratorijose.

4. Priminti, kad:
Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas nustato tik privalomo darbuotojų sveikatos tikrinimo jiems įsidarbinant ir vėliau periodiškai pagal įmonėse patvirtintus darbuotojų sveikatos patikrinimo grafikus, reikalavimus. Kitos pareigos ar prievolės tikrintis sveikatą nėra nustatytos.

Taip pat būtina pabrėžti, kad pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 49 straipsnio 3 1 dalies nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus ekstremaliąją situaciją ar karantiną, siekiant užtikrinti darbuotojų ir trečiųjų asmenų sveikatos apsaugą, darbdavys privalo darbuotojui, kurio sveikatos būklė kelia grėsmę kitų darbuotojų sveikatos saugumui, motyvuotu raštu pasiūlyti dirbti nuotoliniu būdu. Darbdavio pasiūlyme darbuotojui dirbti nuotoliniu būdu turi būti nurodyta siūlymo dirbti nuotoliniu būdu priežastis, terminas ir teisinis pagrindas.

Deja, įstatymai negina Lietuvos Respublikos piliečių: darbuotojui nesutikus dirbti nuotoliniu būdu ar nepateikus darbdaviui atsakymo į darbdavio pasiūlymą dirbti nuotoliniu būdu, darbdavys gali nušalinti darbuotoją nuo darbo, neleisdamas jam dirbti ir nemokėdamas darbo užmokesčio.

Todėl RAGINAME žmones ginti SAVO TEISES.

Taip pat tokių grupių – kaip GYDYTOJAI ir POLICIJA !

Pažymime, kad Sveikatos apsaugos ministerija nėra pateikusi visuomenei paaiškinimų:

  1. Kuo vadovaujantis atidaryti mobilieji patikrinimo punktai? Ar jie atitinka higienos reikalavimus? Ar yra išduotos licenzijos ten esamom mobiliom laboratorijom, palapinei, grindų-kelio dangai ir pan.? Kas šiuos reikalavimus tikrina? Kaip dažnai?
  2. Kokiu pagrindu privačios įmonės stato mobiliuosius patikros punktus savo teritorijose? Kas užtikrina tokių mobiliųjų punktų higienos priežiūrą? Kaip dažnai? Iš kur įsigyjami testai tokiose įmonėse? Kas garantuoja sveikatos priežiūros sertifikavimą privačios teritorijos mobiliuosiuose punktuose?
  3. Kokių profesijų specialistai atlieka testavimus mobiliuosiuose punktuose? Ar jie turi medicinines licenzijas? Kodėl nėra nurodytos tikrintojų pavardės?
  4. Koks atliekamų testų patikimumas? Ir kt.

Esant tokiai situacijai, kai susiklosto aukščiau minėtos informacijos trūkumas ir visuomenės narių pranešimams apie Raseiniuose, Plungėje, Palangoje, Druskininkuose ir kituose miestuose nuolatinį, kas savaitinį DARBDAVIŲ reikalavimą DARBUOTOJAMS testuotis, nepateikiant alternatyvos, testuotis saugiais ir neskausmingais testais, ar tokius testus apmokėti, kaip numato Civilinės saugos įstatymo 31 str. 3 d., DALINAMĖS SAVO TEISINE ir PROFESINE PATIRTIMI skatindami žmones DOMĖTIS JŲ TEISĖMIS ir PAREIGOMIS!

Mieli gydytojai ir policijos pareigūnai!

Sveikatos apsaugos ministras 2020 m. lapkričio 3 d. Spaudos konferencijoje be kita ko pažymėjo, kad visų pirmiausia dėl COVID-19 grėsmės VAKCINUOJAMI bus gydytojai, policijos pareigūnai ir kariai.

Primename, kad JŪS dar iš mokyklos vadovėlių žinote, kad VAKCINA nėra STEBUKLINGA TABLETĖ, o viruso dalis, JŪSŲ SUTIKIMU įvedama į kūną, kad susikurtų antikūniai, t.y. organizmo atsparumas, kurio, pvz., Švedija pasiekė natūraliu būdu.

Kodėl Sveikatos apsaugos ministerija perka VAKCINOS už 100 mln. eur, kai savikaina nuo 3 iki 18 eur už vienetą – taip įgydami iki 5,5 mln. vnt. vakcinos. KĄ ir KIEK KARTŲ skiepysime NEPATIKRINTA vakcina?! MŪSŲ MEDIKUS?! Mūsų POLICIJĄ ir KARIUOMENĘ?! … vakcinai patikrinti reikia 2,5 – 3 metų (… gal jie tegul eksperimentuoja su DIDESNĖS POPULIACIJOS TAUTOMIS?!)

Esate gąsdinami mirtinais skaičiais, tačiau jei peržiūrėtumėte Pasirengimo gripo pandemijai 2019-2023 metų programą – rastumėte, kad kasmet SEZONINIU GRIPU suserga iki 50.000, o ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligomis – iki 700.000 Lietuvos gyventojų.

Išlikime SVEIKO PROTO ir SUSITELKĘ!

NEABEJINGI ir IŠMINTINGI!

KARTU: MEDIKAI-POLICIJA-PILIEČIAI

Asociacijos „Lietuvos Visuomenėss Taryba“ vardu pasirašo: valdybos narys Tauras Jakelaitis