Išniekinta Lietuvos karalystė ir karaliai

2010, 21 lapkričio, 0:28 | kategorija Istorija | 16 komentarų | peržiūrų 4 839 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Lietuva turbūt yra vienintelė Europoje ar net pasaulyje šalis, kurios nūdienos istorikai nebodami istorinės tiesos ir jau paskelbtų autentiškų XIII ir XIV a. šaltinių po karaliaus Mindaugo mirties vis didėjančią ir stiprėjančią Lietuvos karalystę pervadino didžiąja kunigaikštyste, o Lietuvos karalius – didžiaisiais kunigaikščiais.

Dar įdomiau, kad nėra jokio raštiško XIII–XIV a. dokumento, kuris paliudytų „Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę“ ar „didžiuosius kunigaikščius“. Visuose to meto dokumentuose (Mindaugo ir Gedimino laiškai, jų sutartys, popiežių laiškai ir bulės, Livonijos ordino ir Petro Dusburgo kronikos etc.) minima tik Lietuvos karalystė ir jos karaliai. Iš kur tas atkaklus mūsų istorikų noras ištrinti istorinę atmintį, nepaisyti dokumentų ir išniekinti savo pačių valstybę?

Lietuvos vardo tūkstantmetis buvo gera proga ištaisyti šias keistai įteisintas dideles klaidas ir gražiai išleisti visus XIII–XIV a. originalius šaltinius, kurie mini Lietuvos karalystę ir jos karalių vardus. Mugėje peržiūrėjau daugybę išleistų naujų knygų apie Lietuvos istoriją – nuo enciklopedijų ir mokyklinių vadovėlių iki autorinių veikalų ir… visuose atkakliai tęsiamos falsifikacijos tradicijos. Tik Jogaila, vedęs Lenkijos karalaitę Jadvygą, Lietuvos karaliaus titulą pakeitė į Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio (magnus dux) titulą. Tai pirmas liudijimas apie tokį įvardijimą.

Argumentai, kad tik popiežiaus palaiminti krikščionių valdovai turėjo teisę būti vadinami karaliais, yra lengvai paneigiami tų pačių popiežių raštais, kuriuose Lietuvos valdovai yra vadinami karaliais, o Lietuva – karalyste. Tai nėra smulkmena, nes karalystės pervadinimas didžiąja kunigaikštyste ištrina valstybingumo statusą ir įteisina tik tam tikrą žemių sąjungą. Apie šią problemą tarsi užsimenama, tačiau paliekama ją spręsti kitiems. Mat tada tektų pataisyti „keletą Lietuvos istorijos skyrių”, o kai kurie įvykiai „naujoje šviesoje atsistotų”, kaip pripažįsta Zenonas Ivinskis savo parašytos „Lietuvos istorijos“ įžangoje.

Išniekinta karalystė ir karaliai

Skrupulingai ištikimi istorinei tiesai vokiečiai išsaugojo senuosius archyvus, tarp kurių yra daug svarbių Lietuvos valstybei dokumentų. Tarp jų – karalių Mindaugo ir Gedimino laiškai. Lotyniškas Lietuvos karaliaus Mindaugo (Mindowe, dei gratia rex Lettowiae) raštas „visiems Kristaus tikintiesiems” skelbia, kad pasitarus siūloma garbingą tėvą Kristijoną įšventinti Lietuvos karalystės vyskupu (episcopum regni nostri). Šio ant pergamento surašyto 1254–ųjų kovo 12–tą dokumento nuorašas buvo padarytas Livonijos ordino Karaliaučiaus archyve tarp 1352–1388 m. ir šiandien yra saugomas Getingene, Vokietijoje (Gedimino laiškai. Vilnius: Mintis, 1966). Kitame dokumente popiežius Klemensas IV savo bulėje Čekijos karaliui 1268–aisiais sausio 20 d. taip pat mini Lietuvos karalystę ir jos šviesios atminties karalių Mindaugą (Popiežių bulės dėl kryžiaus žygių prieš prūsus ir lietuvius XIII a. Vilnius: Mintis, 1987).

Getingeno bei Rygos miestų archyvuose išsaugoti Gedimino laiškai popiežiui, germanų miestų piliečiams, Saksonijos magistrui ir dominikonų ordinui, Gedimino taikos sutartis su ordinu ir danų vietininku Revelio žemėje, taip pat laiškai Gediminui nuo popiežiaus, Rygos miesto tarybos ir pan., popiežiaus laiškai frankų karaliui, vyskupų laiškai tikintiesiems etc. Susirašinėjimas vyko lotynų ir germanų kalbomis. Visur Gediminas aiškiai tituluojamas lietuvių ir daugybės rusų karaliumi „Gedeminne, letwinorum et multorum ruthenorum rex”. 1322–ųjų laiške popiežiui Gediminas mini karalių Mindaugą (rex Mindowe) bei Gedimino pirmtaką karalių Vitenį (Item praedecessor noster, rex Viten). Popiežius savo laiške frankų karaliui Gediminą tituluoja karaliumi: „Gedeminne, qui se regem Lethoviae et ruthenorum intitulat.” Karališkas titulas liudijamas ir 1324–ųjų laiške iš Avinjono : „Excellenti et magnifico viro Gedeminne, letwinorum et multorum ruthenoum regi illustri…”

Daugelyje kitų laiškų šalia titulo „Lietuvos ir daugybės rusų karaliaus” Gediminas prideda ir Semigalijos (Žiemgalos) kunigaikščio titulą, pavyzdžiui, laiškuose 1323–iaisiais germanų piliečiams, Saksonijos magistrui, mažųjų brolių ordinui etc.: „Gedeminne, dei gratia letphinorum ruthenorumque rex, princeps et dux Semigalliae.”

XIII–XIV a. Henriko Latvio ir Hermano Vartbergės „Livonijos kronikose” (Vilnius: Mokslas, 1991) karaliais yra tituluojami ne tik Mindaugas ir Gediminas, bet ir Kęstutis su Algirdu. Vartbergė liudija, kad Didysis magistras brolis Vinrichas iš Kniprodės Visų šventųjų dienų 1372–aisiais vedė derybas su lietuvių karaliais, su Algirdu ir Kęstučiu. Aprašo ir 1377–aisiais Lietuvos karaliaus (rex Letwinorum) Algirdo (Algerdes) laidotuves, kurios buvo labai iškilmingos (magna pompa), karaliaus kūnas sudegintas su įvairiais daiktais ir 18 žirgų.

Kryžiuočių ordino vienuolis Petras iš Dusburgo 1326–aisiais įteikė parašytą „Prūsijos žemės kroniką” ordino magistrui (Petras Dusburgietis. Prūsijos žemės kronika. Vilnius: Vaga, 1985). Kronikoje Lietuva daugybę kartų įvardijama kaip karalystė, o Vytenis ir Gediminas minimi tik kaip Lietuvos karaliai. Dusburgietis aprašo popiežiaus Jono XXII norą 1324–aisiais apkrikštyti „lietuvių ir rusų karalių” Gediminą, tačiau šis atsisakė. Nepaisant to, Gediminas vis vien kronikoje yra vadinamas karaliumi. XIII–XIV a. kronikos autorius vienuolis mini 1292–aisiais Lietuvos karalių Pukuverą, kurio sūnus yra Vytenis. Mini ir Treniotą – Lietuvos karaliaus sūnų: „Trinota, filius regis Lethowinorum”, kuris sutelkė 30 tūkst. kariuomenę kovai.

Priešiškai nusiteikę ordino vienuoliai, nesėkmingai krikšto siekę popiežiai ir kiti oficialūs asmenys neturėjo tikslo aukštinti lietuvių valdovų. Todėl minėtus XIII–XIV a. dokumentus reikia vertinti kaip neginčytinus teisinius įrodymus vadinti Lietuvą karalyste, o jos valdovus – karaliais. Galima tik spėlioti, kada mokiniams bus pateikti neiškraipyti istoriniai XIII–XIV a. faktai, juos grindžiant autentiškais dokumentais, o ne sukurtomis teorijomis. O gal nūdienos istorikai vis dar atgailauja už pagonišką praeitį ir savanoriškai neša užsikrautą bausmės kryžių virš išniekintų Lietuvos karalių kapų. Mirusieji žino tiesą, galėtų sužinoti ir gyvieji.

Rasa Gečaitė

Sarmatai

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarų 16

 1. Valdas says:

  …karalio (rašosi – caralho), portugalų šnektoje – pympis.

  Gal apsiskaitę ir išprusę istorikai, tai žinodami, atranda rimtus naujadarus. Išdidžiai garsiai tardami kunigas, kunigaikštis …

 2. Išprievartautos Lietuvos baimės sindromas. Man pačiam teko, šiomis dienomis važiuojant į Londoną patirti tokį atsitikimą .

  Įsivyravęs vilkų klano sluoksnis jau baigia išpjauti Lietuvių tautos aveles.
  Aš norėčiau pasidalinti tokio įvykio detalėmis ir padaryti tinkamą analizę, važiuojant į Londoną. Tai įvyko šįmet ,Spalio 16d. Aš lydimas savo draugų ir žmonos prie prek. centro (Mega),
  sėdau į konfortabilų Lainerį (Neoplan) ir pajudėjau į Lietuvaičių išsigelbėjimo šalį Angliją. ( gal jeigu nebūtų kur važiuoti Lietuvaičiams , tai gal jie nedelsiant sukiltų prieš tą išpindėjusį Valstybininkų luomą), bet yra kaip yra( aš visko smulkiai nepasąkosiu ) .
  Bet tokio įvykio nepastebėti ir nepasakoti negaliu.
  Vairuotojas paleido video juostą , bet taip garsiai kad mano ausų būgneliai jau sunkiai atlaikė. Na manau pakentėsiu,kaip nors.
  Bet kaip pradėjo eiti filmo siužetas, aš visko matęs, buvau priblokštas. Šitos porno scenos ir toks isterinis vien keiksmažodžiais išmargintas siužetas mane pritrenkė, filmas Lietuviškas “ Zerau – Zerau“. Aš ne išsikentes nuėjau pas vairuotoja ( vadovą) ir paklausiau ar viešoje vietoje galima rodyti tokias nešvankybes ir pasakiau, kad kreipsiuosi į atitinkamus žmones Lietuvoje. Taip ,vairuotojas pakluso mano reikalavimams ir po 5min nutraukė filmo demonstravimą. Bet iš galo salono atsirado prieštaraujančių ir po korio laiko jų reikalavimui vairuotojas pakluso. Tada aš visiems autobuso keliaiviams garsiai pareiškiau – tautiečiai, jus ką, nematot, kad čia (Išprievartauta Lietuva) . Jums smagu kai Lietuvos garbę ir orumą visai su (Išmatom Sumaišė), bet net pakankamai inteligentiški, keletas keleivių ,palaikė tuos keliata chamistų. Bet kiti ,tikrai padorus žmonės, iš pasišlykštėjimo šitomis scenomis, matau, kad man pritaria iš akių , bet nors aš į juos kreipiausi neparodė atviro palaikymo mano pusei , ( tai IŠPRIEVARTAUTOS LIETUVOS) baimės sindromas . Toks Panašus atvejis pasitaikė ir Londone ir vėl rezultatas analogiškas.

 3. Titnagas says:

  Aha pradedu suprasti SARMATU portalu tiksla. Jie nuspren SARMATIJOS KARALYSTE tvert- pirmiausia paverkslens apie „nepripazintus“ lietuvos, nu zinoma ir sarmatijos zemese „karaliavusius“ „karalius“ o PASKUI SU PUTOMIS LUPUOSE irodines kunigaikstis zodI- kaip sinonima zodziu karalius. Mirk is juoko nuo situ Sapokieviciu, bumbliausku ir Zaliakalniu ir kitu tautiniu mazu mums sukurtos ir kuriamos pasakos.Paziurekit GREAT BRITAIN ENCIKLOPEDY geografijos skylti ir pamatysit autentiskus zemelapius DATUTUS 18 SITMECIO PRADZIOS- joks landzbergis neikalbes juos sunaikinti- britam nusispjauti i tai kad demaskuojamas melas- jiems tai materialine vertybe kainuojanti milijonus- nes petras 1 SUDEGINO JU ZYMIA DALI, ,zwemelapiu dar liko privaciuose kolekcijose ju ir SAPOKIEVICIAI NESUPIRKS IR NEPASKELBS KLASTOTEMIS. BUVO VIENA VALSTYBE KURI GARBINO VIENOS IR TUOS PACIUS DIEVUS (APIE TAI LIUDIJA SENIAUSI DOKUMENTAI SLOVINTOJU VEDOS, RIGVEDOS KRIOS SKAICIUOJA VIRS 100 000 METU LAIKOTARPI) B U V O- VIENA VALSTUBE- VIENI DIEVAI- VIENA RASE- BALTOJI. JI TARCHO IR TAROS DIEVU GARBEI VADINOSI DIDZIOJI TARTARIJA (visose kalbose „didzioji“ rasom valstybine kalba)- VEIKE SUDETINGA VALDYMO SISTEMA, O TERITORIJOS VADINOSI TARTAIJOS IR KUNIGAIKSTYSTES, DYDZIOSIOS IR MAZOSIOS. Litu gentys buvo labai neskaitligos ir net negalejo sau taikyt Tartarijos statuso , ji pasieke tik Dydziosos kunigaikstystes statuso- ir besalygiskai buvo pavaldi CIESORIUI (Imperatoriui) gediminovcai pabande zudyt sviesybes (kunigaikscius- chanus, sviesyba todel kad sie zmones buvo iki tiek aukstos morales ir kilmingi – ju auros svietesi- zmones rinko kunigaikscius pagal ju sviesos ryskuma jei tie sugebedave dar ir gerai valdyti skirdave juos chanai.- karo vadais. Stai is kur posakis susipykus CHANA BUS

 4. egis says:

  pagal tave neskaitlingi anglai juk negalejo valdyti puse pasaulio kinijos,indijos ,afrika ir t.t anglijos imperijos armija kaip pagalvoji tai juokingai maza buvo.Net ir siuometu anglu karaliene valdo.

 5. Titnagas says:

  Egiui kada anaglai valde kinija, ar kolumbas anglas, ar anglijos karaliene angle? ar anglai kuriu virs 100 milijonu neskaitlingi ir ar jie valdo anglija, ar londone jie anglai ne tautine mazuma?,… Naivuoli ar tie princai su atlapom ausim – anglai, kiek procentu to anglisko kraujoi tuose mutantuose ? Indija – be suvio atidave idams, amerika zidams, folklendu salas neatidave argentinai bet pasidomek kodel. Gal galvoji kad sijonuoti skotai – skotai, isiziurek i veidus….ir ryzus plaukus – ryzus- ne baltus ir ne geltonus Taip zmones kitaip mastantys bus engiami , is ju bus saipomasi bet tu pats ziurek i veidus o ne i pavardes Fredy Merkuri irgi anglas… atsakau toks pats kaip krosnau sarmatas bet tikrai ne lietuvis? Matai tu tokiu klausimu nekeli nes tave univeros moke ir Sapokevic, Basanovic, Jablonkij- o mane mano akys , bet tu gali suprasti ka as noriu pasakyti- oficialiu paistalu pilnas telikas ir ivisu klasiu isTORIJOS vadoveliai. Dar biski tau faktu gediminovcai norejo iveti kad kunigaiksciai ir chanai butu paveldimi titulai- t.y. iskreipe Ariju paprotine teise – aisku kad kunigaiksciai buvo renkami is kariu luomo (neparinsiu tave Vedu terminais) bet iki gyvos galvos ir pagal AUROS SVYTEJIMA ir baige kuo gediminovcai- a va niekuo net pedsaku neliko ju kraujo – ten kazkoks smetanos laikais megino pasivadinti o siandiena DEkanidzes pusbrolis ENESTAS GEDIMINAS- turi gediminovcu pavarde- netiki pasidomek dar giedrovcais i eik i neta ir paziurek i tuos Giedraicius kreivakojus…SLOVE MUSU DIEVAMS IR PROSENELIAMS

 6. egis says:

  titnagai siulau susitikti prie kavos puodelio ir pasikalbeti apie viskas butu labai idomu pakalbeti jei turite laisvo laiko rasykite man egis19@yahoo.com

 7. Titnagas says:

  Pagarbiai EGIUI Diamonds@auto.lt , zinai spaudzia is visu kampu , tai dabar iki kokios gruodzio pirmosios – neteksiu teisiu tai kaip priklauso pagoniui- pesciom imsiu vaikscioti po 20 metu vazinejimu , aisku ne uz alkogoli as nevartoju jokiu nuodu – gal busiu pirmas negeriantis vairuotojas ant lietuvos netekes teises vairuoti – , esu ne vilnietis tai po darbo – lauksiu traukiniu autobusu , jai nebus problematiska galesime stoties rajone susitikt kaip pats sakai prie kavos puodelio sis zalingas iprotis dar liko Zinai jei supranti ruskai tai nebijok situ portalu Rasai pakilo i intelektualine kova ir kiek suprantu iki mirties, jie didziulis priedas kad ir su Sarmatu portalu padaryti sinteze, tika sarmatams reiktu nuleisti gara versti straipsniu i rusu kalba ir besaligiskai suprasti KAD JIE SLOVINA DIEVUS ir tuomet gal abipusis kontaktas grazintu sarmatus pas LITUS o LITU GENTYS STOTU GRETA RASICIU IR kitu aariju giminiu kaip lygus salia lygiu kaip buvo per amzius tada mes kartu butume nenugalimi – IR NUSLUOTUME Chazrus, liandzbergius, paskutini karta ir amziams nuo musu sventu zemiu http://radosvet.net/ http://scriptures.ru /vedas/rigveda http://audiovedy http://www.slavianin.ru http://www.perunica.ru tuomet mes zinotume apie ka kalbame PAGARBIAI Titnagas SLOVE MUSU DIEVAMS IR PROSENELIAMS

 8. senis_saltis says:

  Dėl saksų, tenka su Titnagu sutikti. Ten jų nei su žiburiu nerasi. Seniausiai juos išrinktoji tauta išpjovė, kaip ir olandus po masinio vijimo išrintųjų iš Ispanijos. Čia laikas kada Kristupas atrado Ameriką beje.

 9. litalana says:

  Viską Rasa labai teisingai  aprašė . Tokie ir mano asmeniški  tyrimų pastebėjimai . Tai buvo padaryta , o ir toliau  sėkmingai daroma PLANUOTAI ….

 10. Daugminas says:

  Daugiau apie Lietuvos karalystę.
  Lietuvos Karalystę suvokiame kaip bendruovaldą. Tai valdymo būdas, kai visi piliečiai dalyvauja valstybės reikalų sprendime tuo pačiu esant vyriausiajam paskirtajam viršaičiui valstybėje.
  http://teiwas.eu/category/lietuvos-karalyste/

 11. algirdas says:

  Gerbiamieji skaitytojai, mūsų Karalystės visus dokumentus išvogė ir išvežė į Lenkiją, Vokietiją, Rusiją ir Švediją paslėpė kalnų valstybiniuose archyvuose. Todėl Leituvoje nebeliko jokių rašytinių dokumentų. Okupantai nuo suslavėjusio ir surpovoslavėjusio Jogailos laikų su džiugesiu nevaržomi ir nekontroliuojai skriaudė Lietuvių tautą , tapusią NAŠLAITE- be savos senosios religijos ir dvasinių ganytojų ir be savo valdovo , gynusio ir organizavusio tautą pasipriešinimui. Lietuvi7 taut1 pradjėjo niekinti dvi tautos – lenkų ir išvarytų iš Vokietijos ir Lenkijos žydų- alkoholio skolon platnitojų- lietuvių tautos nuodytojų. Ir tai apsunkino mūsų tautos pasipriešinimą. Mūsų protėvius ėmė vadinti kvailais hamais, mužikais, vergais. .Liūdniausia, kad lietuvių tautos genocidą vykdžiusieji, ir toliau tęsia mūsų tautos naikinimą ekonominėmis ir globalizacijos programomis, išvaikė visą jaunimą, visas jėgas, ir dabar už skolas Tarp,Valiutos Fondui ir bankams, pasigrobs mūsų Lietuvos žemes. 

 12. Sigitas says:

  SVEIKI AS SUTINKU SLEPIAMA ISTORIJA NES MUSU VALDZIAI PALANKI SITUACIJA NUSAVINTI GEDIMINAICIU ISLIKUSI TURTA NES 100M NEPRAJEJO NUO PASKUTINIO VALDYTOJO MIRTIES O TURTAS NUSAVINAMAS VALSTYBES ARBA TOKIE KAIP USPASKIXAS SUPERKA PO LITA IR NUSTEKENA NES VALSTYBE TURES SUMOKET ISLIKUSIEMS PALIKUONIMS KOMPENSACIJAS MILIJONINES NES TAI PRIKLAUSOP TURTAS GEDIMINAICIU PALIKUONIMS SIGITAS BUIVYDAS LIETUVOS DIDYSIS KUNIGAIKSTIS IR PRINSAS. TURIU VISA GENELOGIJA VYTENIS BUIVYDAS MANO TIESIOGINIS PROTEVIS.

 13. Joris says:

  Klystama dėl to, kad mūsų „valdovai“ vadinosi karaliais. Paaiškinu:
  KARALIUS – IS KARA LIKA AS KALU – tai judėjų tautos valdovo (diktatoriaus) titulas. kuriuo mūsų protėviai nesinaudojo. Šis titulas mums buvo primestas, perėmus valdžios kontrolę. PAts žodis karlius reiškia tautos lipdymą (kalimą) karo būdu (kariaujant, lengva pašalinti iškiliausius tautos žmones,-jie žūsta), taip perimamant valdžią ir užduodant naują sau naudingą šalies vystymo kursą (parazitinį). Arba:
  KARALIUS – IS KARA LIKA AS KALU SILA – Iš Karo Veidą Aš Kalu Jėga (tautos?).

  VALDOVAS – AS(u) VADO L(O)VA – asų vado lova. Valdovas – tai valdžią turintis žmogus, kuris valdomas „per lovą“. Apie judėjų pakišinėjamas nuotakas po valdovais, tikriausiai esate girdėję…

  KUNIGAIKŠTIS – Kuni Iga Aikš Tu Sia – Kūno Jėga Eikš Tu Čia. Kunigaikščio titulą pelnydavo tik tas, kurį žmonės išrinkdavo geriausiu iš geriausių ir gabiausių. Tai, ką mes dabar vadiname „ekstrasensorika“, anksčiau buvo vienas iš atrankos punktų. Kunigaikštis reiškia žmogų, valdantį savo fizinio kūno energetinius resursus – neįprastus gabumus – ir užsiimantį atitinkama praktika.
  KUNIGAS – Kuni Iga Aso – Aso kūno jėga.

  Atėjus naujiems laikams, padvelkus vakarietiškai „laisvei ir demokratijai“ (laisvei visiems piktavaliams daryti, ką nori ir demokratiškai išvengti pelnytos bausmės), atsirado dar vienas „valdovo“ titulas – PREZIDENTAS.

  PREZIDENTAS – AS TA N DE ZI RE P AS – AS TA N(u,o)D(o) EZI(u) REPAS – AS TA NuoDo ESU REPAS (t.y. PeRas) – Aš ta nuodų esu peras (išperėtas, išpera, palikuonis). Reiškia: Aš Tas Nuodo Palikuonis (perėmėjas).
  PREZIDENTAS – PR(i)E ZIDE(o) DENTA(i)S AS(i) – prie žydo dantis esi.
  PREZIDENTAS – P(o) R(a) EZ(s)I ZID(o) DENT(i) SA – po saule esi žydo dantis čia.
  PREZIDENTAS – P(askirtas) REZIDENTAS.
  Pagal http://zodynas.vz.lt/rezidentas:
  „Fizinis ar juridinis asmuo, kurio ekonominiai interesai yra tam tikros šalies ekonominėje erdvėje ir kurio vykdoma ekonominė veikla toje šalyje yra ilgalaikė (trunka ilgiau nei vienus metus).“
  Pagal http://www.zodziai.lt/reiksme&word=rezidentas&wid=17159:
  „rezideñtas [lot. residens (kilm. residentis) — liekantis (sėdėti) vietoje]:
  1. vid. amžiais — diplomatinis atstovas, nuolat esantis užsienio valstybėje;
  2. metropolijos atstovas, kontroliuojantis vietos organų veiklą protektorate;
  3. vienos valstybės žvalgybos įgaliotinis, kt. valstybėje slaptai vadovaujantis žvalgybos agentams;
  4. skaitmeninės skaičiavimo mašinos programa, nuolat laikoma operatyvinės atminties įrenginyje.“

  Išeina, kad p(askirtasis)rezidentas – tai valstybės-kolonijos prižiūrėtojas! Kaip renkamas prezidentas, ir kas nusprendžia, koks žmogus tampa kandidatu, čia jau atskiras klausimas.

  Tikrai nedera juoktis iš mūsų protėvių, kurie paliko mums visą tiesą, kalbos žodžių pavidalu (grauši neišgrauši).

 14. Joris says:

  Beje, niekas negali paaiškinti, ką reiškia lotyniškas (?) REX. Tiesiog „priimta“ šį žodį versti į karalius…

 15. Joris says:

  Pamiršau pridėti, kad kunigaikščio titulas nebūdavo paveldimas. Į kunigaikščius rinkdavo tik tuos, kurie turėjo gabumų, proto, buvo jau įrodę, esantys verti. Tai nebuvo trokštamas valdžios postas, o atsakomybės našta, kurią žmonės užkraudavo atitinkamų gabumų žmogui. – šito, suprantama, jokiuose IšTORIniuose dokumentuose neperskaitysite, nes jie, kažkodėl neišliko (tai sudegė, tai paskendo), bet „sukramčius“ ir „suvirškinus“ didžiulį kiekį informacijos apie senovę, galima tokias išvadas padaryti.

 16. SIGITAS BUIVYDAS GEDIMINAICIU PRINCAS says:

  Сигитас Buivydas ЛИТВА Великий Князь Князь
   →
  Рагнар Lodbrok король Швеции
  Рагнар Lodbrok король Швеции сорок шестой прадед СИГИТАС Buivydas ЛИТВА великого князя принца!
  Сигитас Buivydas ЛИТВА Великий Князь Князь
  → Вы Джозефом Витаутас Buivydas ЛИТВЫ diysis kunigaipstis Prince
  Твой отец → Костас Buivydas
  его отец → Юозас Buivydas
  его отец → ADAM Buivydas
  его отец → ТОМАС BUIVYDAS ЛИТВА Великий князь Dołęgi Герб Stulgis Manor Varniai BUIVYDAS УСАДЬБА Арёгала
  его отец → АНТАНАС Buivydas Великий князь Литовский Дуду Manor Арёгала Stulgis Manor Varniai
  его отец → BARBORA Buivydas Великий князь Литовский Дуду Manor Арёгала Stulgis Manor Varniai
  его мать → Mykolas BUIVYDAS ЛИТВЕ Duke
  ее отец → Сообщение BUIVYDAS ЛИТВА Великий князь Dołęgi Герб
  его отец → Эндрю BUIVYDAS ЛИТВА Великий князь Dołęgi Герб
  его отец → Stanislovas BUIVYDAS ЛИТВА Великий князь Dołęgi Герб 1862 BUIVYDAS УСАДЬБА Арёгала наследника
  его отец Джон → BUIVYDAS ЛИТВА Великий князь Dołęgi Герб 1862 BUIVYDAS УСАДЬБА Арёгала наследник
  его отец Амвросий → DAVID BUIVYDAS ЛИТВА Великий князь Dołęgi Герб 1862 BUIVYDAS УСАДЬБА Арёгала наследник
  его отец → Франциска BUIVYDAS ЛИТВЕ великого князя Dołęgi Знаком 1862 BUIVYDAS УСАДЬБА Арёгала наследника
  его отец → Лаврентий BUIVYDAS ЛИТВА Великий князь Dołęgi Герб 1862 BUIVYDAS УСАДЬБА Арёгала наследника
  его отец → Mykolas BUIVYDAS ЛИТВЕ великого князя
  его отец → ZVELGYTIS BUIVYDAS ЛИТВЕ великого князя Кинга
  его отец → VYTIANIS BUIVYDAS ЛИТВА Великий Герцог Король ŽIEMGALOS ZEMAITIJOS PAMARIO 1291METAI
  его отец → PUKOVERAS Бутигейдиса BUIVYDAS литовским королем
  его отец → SKOLMANTAS GERMANTAS BUIVYDAS литовским королем
  его отец → Mingaila MOZYLA Mykolas Монтвидас Задонщине Ukrajiny Naugarduko ЛИТВЫ прусского короля ŽIEMGALOS
  его отец → JARAPOLKAS Владимировича Украины киевского князя
  Отец князя Святослава → УКРАИНА КИЕВ
  → ИГОРЬ отец в Украине киевский князь
  его отец → IGOREVICIUS Украины в Киеве князя Рюрика
  Его отец → варягов Ладожского Eric
  его отец → GODLIBAS варягов
  отец → Труска варяги
  отец → VISLAVAS варяги
  отец → ARIBERTAS варяги
  отец → RADEGLASTAS варяги
  Отец → ERIC варяги Рюрик Сакалас
  его отец → Эриксон IV, король Дании Швеция Норвегия
  его отец → Вальдемара II Швеции короля Дании
  его отец → Канут IV, король Дании LAVARDAS Швеции
  его отец → Свен II ESTRIDSENAS Швеция Дания Норвегия KING
  его отец → Свен I SAKEBARZDIS Швеция Дания Норвегия KING
  его отец → Швеция Дания старый король
  его отец → HALVDANAS Швеция Дания KING
  его отец → HORIKAS Швеция Дания KING
  его отец → HORIKAS II, король Швеции Дания
  его отец → HORIKAS король Дании в Швецию
  его отец → Herard Clark REGINFREDAS Швеция Дания KING
  его отец → Heming король Дании
  его отец → HUDFREDAS король Дании
  его отец → Harald Дания Норвегия KING
  его отец → SIGFREDAS датскому королю
  его отец → шведского короля Рагнара Lodbrok
  его отец
  Rodyti mažiau
  Atsakyti     
   Sigitas Buivydas 
  Sigitas BuivydasPrieš 1 mėnesį
  Sigitas Buivydas LIETUVOS didysis kunigaikstis princas
   → 
  RAGNAR LODBROK SVEDIJOS KARALIUS
  RAGNAR LODBROK SVEDIJOS KARALIUS is Sigitas Buivydas LIETUVOS didysis kunigaikstis princas’ 46th great grandfather!
  Sigitas Buivydas LIETUVOS didysis kunigaikstis princas 
  Jūs → JUOZAPAS VYTAUTAS Buivydas LIETUVOS diysis kunigaipstis princas 
  your father → KOSTAS Buivydas 
  his father→ JUOZAS Buivydas 
  his father → ADOMAS Buivydas 
  his father →TOMAS BUIVYDAS LIETUVOS didysis kunigaikstis dolenga herbas stulgiu dvaras varniai BUIVYDU DVARAS ARIOGALA 
  his father →ANTANAS Buivydas Lietuvos didysis kunigaikstis dudu dvaras ariogala stulgiu dvaras varniai 
  his father →BARBORA Buivydas Lietuvos didysis kunigaikstis dudu dvaras ariogala stulgiu dvaras varniai 
  his mother → MYKOLAS BUIVYDAS LIETUVOS KUNIGAIKSTIS 
  her father →PRANAS BUIVYDAS LIETUVOS didysis kunigaikstis dolenga herbas 
  his father → ANDRIEJUS BUIVYDAS LIETUVOS didysis kunigaikstis dolenga herbas 
  his father →STANISLOVAS BUIVYDAS LIETUVOS didysis kunigaikstis dolenga herbas 1862 BUIVYDU DVARO ARIOGALA PAVELDETOJAS 
  his father →JONAS BUIVYDAS LIETUVOS didysis kunigaikstis dolenga herbas 1862 BUIVYDU DVARO ARIOGALA PAVELDETOJAS 
  his father →AMBRAZIEJUS DOVYDAS BUIVYDAS LIETUVOS didysis kunigaikstis dolenga herbas 1862 BUIVYDU DVARO ARIOGALA PAVELDETOJAS 
  his father →PRANCISKUS BUIVYDAS LIETUVOS didysis kunigaikstis dolenga herbas 1862 BUIVYDU DVARO ARIOGALA PAVELDETOJAS 
  his father →LAURENTIJUS BUIVYDAS LIETUVOS didysis kunigaikstis dolenga herbas 1862 BUIVYDU DVARO ARIOGALA PAVELDETOJAS 
  his father →MYKOLAS BUIVYDAS LIETUVOS DIDYSIS KUNIGAIKSTIS 
  his father → ZVELGYTIS BUIVYDAS LIETUVOS didysis kunigaikstis karalius 
  his father →VYTIANIS BUIVYDAS LIETUVOS didysis kunigaikstis karalius ZIEMGALOS ZEMAITIJOS PAMARIO 1291METAI 
  his father →PUKOVERAS BUTIGEIDIS BUIVYDAS LIETUVOS KARALIUS 
  his father → SKOLMANTAS GERMANTAS BUIVYDAS LIETUVOS KARALIUS 
  his father →MINGAILA MOZYLA MYKOLAS MONTVYDAS ZADONSCINA UKRAJINA NAUGARDUKAS LIETUVOS PRUSIJOS ZIEMGALOS KARALIUS 
  his father →JARAPOLKAS Vladimirovičius UKRAINA KIJEVO princas 
  tėvą → UKRAINA princas Sviatoslavas KIJEVO 
  tėvą → IGORIS I UKRAINA KIJEVO PRINCAS 
  his father →IGOREVICIUS UKRAINA KIJEVO RIURIKAS Princas 
  yra Jo tėvas → VARIAGAS Ladoga Erikas 
  jo tėvas → GODLIBAS VARIAGAS 
  tėvą → TRUSKAS VARIAGAS 
  tėvą →VISLAVAS VARIAGAS 
  tėvą → ARIBERTAS VARIAGAS 
  tėvą → RADEGLASTAS VARIAGAS 
  tėvą → ERIKAS RIURIKAS SAKALAS VARIAGAS 
  his father →ERIKSON IV SVEDIJOS NORVEGIJOS DANIJOS KARALIUS 
  his father → Valdemaras II SVEDIJOS DANIJOS KARALIUS 
  his father →KNUTAS IV LAVARDAS SVEDIJOS DANIJOS KARALIUS 
  his father → SVENAS II ESTRIDSENAS SVEDIJOS DANIJOS NORVEGIJOS KARALIUS 
  his father →SVENAS I SAKEBARZDIS SVEDIJOS DANIJOS NORVEGIJOS KARALIUS 
  his father → SENASIS SVEDIJOS DANIJOS KARALIUS 
  his father →HALVDANAS SVEDIJOS DANIJOS KARALIUS 
  his father → HORIKAS SVEDIJOS DANIJOS KARALIUS 
  his father → HORIKAS II SVEDIJOS DANIJOS KARALIUS 
  his father →HORIKAS I SVEDIJOS DANIJOS KARALIUS 
  his father → HERARDAS KLARKAS REGINFREDAS SVEDIJOS DANIJOS KARALIUS 
  his father → HEMINGAS DANIJOS KARALIUS 
  his father→ HUDFREDAS DANIJOS KARALIUS 
  his father → HARALDAS DANIJOS NORVEGIJOS KARALIUS 
  his father → SIGFREDAS Danijos KARALIUS 
  jo tėvas →RAGNAR LODBROK SVEDIJOS KARALIUS 
  his father

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top