Kreipimasis į piliečius ir visus, kam Lietuva yra Tėvynė

2013, 16 lapkričio, 14:02 | kategorija LPT | 13 komentarų | peržiūrų 1 281 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

paveikslėlisLietuvos Pilieti,
jeigu Tu, tavo artimieji, draugai ir pažįstami dar nepasirašėte už paskelbimą referendumo, reikalaujančio sugrąžinti panaikintą Lietuvos Konstitucijos nuostatą, jog Lietuvos Žemė, miškai ir vandenys, nuosavybės teise gali priklausyti TIK Lietuvos piliečiams ir valstybei – pats laikas pasirašyti jau dabar, nes parašams rinkti skirtas trijų mėnesių laiko tarpas eina į pabaigą
.

Šiandien, skirtingai nei kadaise Amerikos indėnai, Palestinos arabai ar dar kas nors, kas kažkada pardavė ar kitaip perleido svetimiesiems savo teritoriją (pavyzdžių pasaulyje nėra daug, nes tokie kvaili sprendimai itin reti), skirtingai nei tie nelaimėliai, negalintys pasukti laiko atgal ir susigrąžinti savo protėvių žemės bei ten gyvenantys baudžiauninkų teisėmis,- mes dar turime galimybę išvengti jų likimo.

Mes, pasiremdami tų pačių vargšų patirtimi, matome, jog niekas, jokia tauta, kuri išdavė savo protėvių principus ir tuo atsisakė tūkstantmečių tradicijų, bylojusių, jog mūsų Žemė-Tėvynė yra viso mūsų, kaip tautos, kaip vieningo organizmo egzistavimo pagrindas – jokia visuomenė atsisakiusi tokios dvasinės sąvokos, kaip Tėvynė ir jos teritorijos vientisumas, negali visaverčiai gyvuoti nedegraduodama, kaip dvasiškai, taip ir fiziškai.

Jau minėti Amerikos indėnai suvaryti į rezervatus pamažu prasigeria, kam labai padeda demokratinė sistema – juk tie indėnai yra gyvas (kol kas tebegyvas) priekaištas, ir akivaizdus dabartinės demokratijos ištakų JAV ir kitur pasaulyje įrodymas, kai neįmanoma paneigti atviro genocido, kurį papildė įsigalinti vergovinė sistema – dabartinės „demokratijos“ JAV pramotė.

Kaip čia neprisiminsi įžymaus teisinio postulato teigiančio, kad „iš neteisės niekada negali gimti teisė“. Kai gyvenimas tačiau parodo, jog realybėje viskas gali būti visiškai priešingai, nei teigia teisės teorija arba Lietuvos žemės pardavimo užsieniečiams šalininkai, aiškindami, kad „žemės niekas neišveš“.

Žemės tikrai neišveš, tačiau mums, tikriesiems Lietuvos piliečiams skirtos teritorijos plotas bus stipriai apmažintas. Iki reikiamo rezervatui dydžio. Ir tai sąlygos tik popierinių pinigų kiekis įpompuotas į dabartinių Lietuvos teritorijos savininkų bei parsiduodančių politikų kišenes. Kas beje visiškai negarantuoja, kad toks procesas kažkada galės vykti priešinga kryptimi. Kartą pardavus niekas mums jos nebesugrąžins už JOKIUS popierinius pinigus.

Kaip žinia – popierinius pinigus spausdinti nesudėtinga, tačiau kalbant apie žemę, kaip vertybę – ji paprasčiausiai nepakartojama ir unikali. Jos nedaugėja, kaip popierinių pinigų ir jos neįmanoma pagaminti, kaip eilinės prekės. Todėl žemės pardavimo šalininkai stengiasi dirbtinai sumažinti mūsų visų Žemės-Tėvynės, Lietuvos, kaip vertybės tikrąją esmę, nužemindami ją iki paprasčiausios prekės lygio, kas yra tiesiog įžūlus melas. Parodykite mums bent vieną, kuris yra pagaminęs bent dešimties kvadratinių cm. žemės plotelį ir tada galima bus sutikt, kad ji yra prekė.

Teisiniai aktai apibrėžiantys Žemės nuosavybę iki tol egzistavusią Lietuvoje visada apibrėžė ne tik teisę turėti žemę, bet ir prievolę ją dirbti bei ginti. Ir ją perleisti galima tik tos pačios šalies piliečiams, kad galima būtų išvengti valstybės teritorinio vientisumo praradimo, spekuliacijų maisto gamybos įrankiais (žeme) ir valstybės teritorija. Valstybės teritorijos vientisumas ir jos maisto gamyba yra strateginės visų valstybių gyvavimo kryptys. Ir tuo pardavimu jas norima sunaikinti, padarant mus priklausomais.  Kur dabar kalbama apie pareigas žemės savininkams? Kalbama tik apie teisę ją parduoti tiems, kas daugiau užmokės ir teisę gauti išmokas už tai, kad ji nedirbama!?

Ir kai biurokratai sako, jog jie pridės įvairių saugiklių, kad mūsų neištiktų Amerikos indėnų ar Palestinos arabų likimas – tai jais tikėti neturime anei jokio, net mažiausio pagrindo, nes net šiandien, kai dar nėra jokio įstatymo leidžiančio parduoti tą žemę – ji JAU sėkmingai pardavinėjama. Ką reikėtų tuojau pat paskelbt nelegaliu vyksmu. Apie kokius dar saugiklius čia galima šnekėt, kai jie net neruošiami? Net nesinori prognozuoti kas bus, jei tas bus leista įstatymiškai..o gal pabandome?

Mes tiesiog išnyksime, nes Lietuvėlė yra tokia maža, lyginant su likusiu pasauliu, kad ją nupirkti gali bet kuri valstybė kartu su visais politikais, kurie sprendžiant iš to, ką matome vykstant šiandien, tam visai neprieštarautų. Ir visi saugikliai bus sustatyti jau pardavus žemę ir tik tam, kad nebūtų įmanoma atstatyti kadaise buvusios Lietuvos, nes tada tektų atsakyti už savo atliktus darbus. Atmetus visus senaties terminus. Ir kolektyvinių sprendimų nepakaltinamumą.

Teisus visada yra tas, kas leidžia pasaulio pinigus ir visada gali apmokėti savo karo išlaidas likusio pasaulio sąskaita. Net tada, kai tie karai yra atvirai plėšikiški. Ir šiandien vykdomas prieš mus karas yra paprasčiausias popierinių pinigų spausdinimo mašinos savininkų noras, už tą laikinos vertės mainų priemonę įsigyti kažką, kas savo vertę išlaiko per amžių amžius. Nes tik jos (Žemės) dėka egzistuojame mes patys Nepriklausomai nuo įstatymų ir juos leidžiančios valdžios įnorių.

Tai žemė, jos resursai ir ten gyvenantys žmonės, kurie (!) nuosavybės teise pereina naujiesiems teritorijos savininkams. Juk jie neturi kur dingti ir kur benuvažiuotų ten lauks kiti žemės savininkai. Ir balsuos už to šeimininko pažiūras, kai tai bus liepta. Kėdainiuose turime gyvą pavyzdį.

Ir šiuo atveju teisingai sako žemės pardavimo šalininkai – žemės neišveš, tik štai mūsų statusas joje gali būti visiškai skirtingas skirtingomis sąlygomis. Vienu atveju mes joje galime gyventi, kaip vieninga išdidi Tauta bendroje teritorijoje ir saistoma bendrų vertybių – kitu, kaip pardavę savo teritoriją ir to nesupratę dvasios ubagai-baudžiauninkai, kurių dalia nuo šiol bus dirbti svetimiems, be galimybės kažkada susigrąžinti tai, kas jiems kadaise priklausė. Gal norime pasiskaityti ką apie lietuvių baudžiauninkų lemtį rašė Vydūnas?

Lietuva pereitame šimtmetyje išgyveno nemažai pinigų reformų ir jei pradėsime skaičiuoti nuo lito įvedimo metų, tai buvo 1922, 1941 (du kartus), 1944, 1947 , 1961, 1991 pereinant prie talonų-vagnorkių, 1993 pereinant prie lito, 1994 įvestas valiutų valdybos modelis susiejant litą su doleriu – santykiu 1×4, ir galiausiai 1999 metų lito susiejimas su €uru – santykiu 1×3,45, kas finansiškai labai smogė tiems, kurie santaupas laikė doleriais. Netolimoje ateityje laukia dar viena – €uro įvedimo reforma. Kuris apskritai neaišku kiek egzistuos ir kas bus po jo…

Per nepilną šimtmetį galime suskaičiuoti dešimt (10) jau įvykusių pinigų reformų (vertės pakitimų), kurių metu daugiausiai pralošė  laikiusieji savo santaupas pinigais.  Kas po to galėtų tvirtinti apie jų kažkokią pastovią vertę? Tačiau nepralošė tie, kas išsaugojo savo protėvių turėtų žemių dokumentus arba jie buvo išsaugoti archyvuose.

Mat popieriniai pinigai iš tiesų tėra tik sutartinė mainų priemonė galiojanti tik tol, kol galioja susitarimas tarp valstybės (valdančiųjų) ir šalies piliečių, kalbant apie šalies vidaus pinigus, o kalbant apie valiutų atsargas jokio susitarimo visai nėra. Kiekviena valstybė turi savo nepriklausomą pinigų leidybos politiką, kurią vykdo visiškai neatsižvelgdama į tai, kad užsienyje nuvertėja tos valiutos savininkų turimi jos kiekiai.

Tačiau nežiūrint į tai, daugelis žmonių tiki, kad pinigas iš tiesų turi kažkokią kitą, mistinę savo vidinę vertę, kas iš tiesų tėra tik fikcija, kuri išaiškėja vos tik paskelbus kokią nors eilinę pinigų reformą, kuri visada skirta nusavinti daliai pinigų masės esančios apyvartoje,  kai žmonių turimi pinigai praranda bet kokią perkamąją galią per vieną dieną ir virsta paprastu popieriumi nesaugomu įstatymo (susitarimo), kuo jie iš esmės ir buvo visą laiką iki tol.

Mes negalime įtakoti nei Europos Centrinio banko nei JAV Federalinio Rezervų banko politikos, kuri faktiškai vykdoma valiutos nuvertėjimo kryptimi, ką visi matome akivaizdžiai kylant kainoms.

Ir ta politika vykdoma siekiant už spausdintinus popierėlius (kurių vertė tikrai laikina) įsigyti šalių resursus, kaip naudingų iškasenų radimvietes, gamybinius pajėgumus, taip ir dirbamos žemės plotus, kurių vertė nekinta šimtmečius, nes tai yra visų mūsų išgyvenimo pagrindas.

Todėl visos kalbos apie tai, kad reikia leisti užsieniečiams pirkti mums gyvybiškai svarbią išgyvenimui teritoriją už kasdien nuvertėjantį popierių, esą jie čia investuos – yra grubi dezinformacija neturinti jokio realiai pagrįsto ekonominio apskaičiavimo, parodančio tokio pardavimo naudą. Tačiau turintys akis ir smegenis puikiai numato tokio pardavimo žalą.

Visur pasaulyje tokie pardavimai siejami tik su tautų gyvenančių tose teritorijose tragedija, o „investicijos“ su žemės užterštumu, ką puikiai iliustruoja Chevrono elgesys Ekvadore.

Mūsų kelias – Lietuvos teritorijos išsaugojimas ateities kartoms, lygiai taip pat, kaip ji buvo išsaugota mums patiems. Tik todėl mes šiandien dar tebeturime savo Tėvynę. Ir jei nenorime rytoj imti į rankas labiau radikalią priemonę nei šiandien yra rašiklis – tada skubėkime į parašų rinkimo vietas, kiekvienas savo teritorijoje, savo mažojoje –Tėviškėje.

Daugumoje vietų parašai bus renkami TIK iki lapkričio 25 dienos ir tik didžiuosiuose miestuose bus bandoma tempti iki galo – lapkričio 27 dienos. Lapkričio 29 dieną parašų rinkimo lapai turi būti priduoti VRK.

Kur pasirašyti: http://referendumailietuvos.info/index.php/kur-pasira%C5%A1yti
Visų koordinatorių kontaktai: http://referendumailietuvos.info/index.php/kontaktai
Informacija: http://www.zemesvardu.lt/

paveikslėlis

paveikslėlis

Sarmatai

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarų 13

 1. trolis says:

  Cituoju:
  „Mes, pasiremdami tų pačių vargšų patirtimi, matome, jog niekas, jokia tauta, kuri išdavė savo protėvių principus ir tuo atsisakė tūkstantmečių tradicijų, bylojusių, jog mūsų Žemė-Tėvynė yra viso mūsų, kaip tautos, kaip vieningo organizmo egzistavimo pagrindas – jokia visuomenė atsisakiusi tokios dvasinės sąvokos, kaip Tėvynė ir jos teritorijos vientisumas, negali visaverčiai gyvuoti nedegraduodama, kaip dvasiškai, taip ir fiziškai“

  gryna tiesa ir tą jau senokai pasaulyje stumia globalios jėgos norėdamos sugriauti visuomenių vienybę. Joms išsibarsčius valdymas tampa palyginus visai nesudėtingas, nebelieka kam priešintis.
  Juk pavieniai žmonės į gatves neis.

 2. Gojus says:

  Liūdna, bet ši iniciatyva pasmerkta žlugti. Ir, kad ir kaip nesinori tikėti, bet atrodo kad tyčia. Atrodo kad specialiai taip blogai suorganizuotas parašų rinimas. Nors visiems žinomas rinkimo laikas, bet pirmiausiai rūpinamasi parašų lapų gavimu, o ne parašų medžiojimu. Jei tarkim tai vyktų bet kokiuose pardavimuose, kiekvienas, nusipirkęs prekę ir tik tada ieškodamas kliento nudustų. Pirmiausiai reikia surasti klientą. Šiuo atveju, prieš apimant lapus paruošiamieji darbai nebuvo įgyvendinti. Visi forumai turėjo linkt nuo žinių apie referendumą. Per Gedimino prospektą turėjo bėgt nuogas piderąstas. Turėjo būt bomba Zuokolinijose – kitaip neatkreipsi dėmesio! Šiuo gi atveju tenka liūdnai konstatuoti, kad surinkti reikiamą kiekį parašų yra misija neįmanoma…. Bet aišku duok Dieve duok Dieve…. Aš esu rinkęs parašus prieš LEO tad žinau…. irgi rodės tyčia daroma, kad referendumas neyvyktų…..

 3. to Gojus says:

  nekelk ermydelio parašus tikrai surinksim. Aš irgi renku, o noriu paklausti didžiai pasipiktinusio ar bent pasirašei…

 4. to Gojus says:

  o ar prisidėjai ar surinkai bent kelis parašus, kad jau toks sąmoningas.

 5. puras says:

  Rinkti parašus ir organizuoti jų rinkimą yra skirtingi dalykai.
  Skirtingas matymas to, kaip kas vyksta.

  Vienu atveju matome tik savo asmeninius parašų rinkimo rezultatus, o kitu viso proceso rezultatus.

  Šiandien parašų surinkimas vyksta kur kas geriau, nei kada nors anksčiau – žinia skleidžiama visur, kur įmanoma ir apie šį referendumą žinoma kur kas daugiau nei apie visus vykusius iki tol. Matoma akivaizdi pažanga

  Tačiau suprantamas vienas dalykas, t.y. kad iš valdančiųjų pusės vykdomi visi įmanomi žingsniai, kad sužlugdyt šią Tautos iniciatyvą.

  Bet juk, kaip bebūtų – viskas priklauso nuo mūsų pačių. Jei mes nesileisime sužlugdomi – joks velnias mums nebus baisus! Surinksime tuos parašus ir surengsime referendumą.

  Visa visuomenė visada stipresnė, nei iš jos kilę atskiri jos nariai, net ir užimantys aukštus postus.
  Mes nugalėsime!

 6. Joris says:

  Kai rinkau parašus, tikrai nemaniau, kad man žmonės dėkos už tai, ką dariau. Ir tokių žmonių buvo daug. Buvo tokių, kurie vos pamatę su papke rankose, atidarydavo duris ir eidavo ieškoti dokumento, net nepaklausę ko atėjau. Buvo ir tokių, kurie sakė kad žemės neturi, taigi jiems tas pat. – Gaila pamiršo, kad visa LIETUVOS ŽEMĖ PRIKLAUSO VISAI TAUTAI. Atskirai, žemės gali ir neturėti, tačiau kiekvieno pareiga ginti ir saugoti tai, kas priklauso visai tautai – NUOSAVA VIETA PO SAULE!
  Na o tie, kuriuos pažinojau ir garsėjo savo gobšumu, grieštai pasisakė prieš ir nesirašė.
  Buvo ir tokia močiutė, kuri ne tik pasirašė, bet ir gerai nupasakojo visą situaciją, kas atvirai sakant buvo labai netikėta. Tik kas dešimtas – nesirašė. Gimtojo miesto centre, kas trečios ketvirtos įmonės darbuotojai jau buvo pasirašę. Liūdesį kėlė žmonių abejingumas sitacijai, už kurios slėpėsi atvira jų pačių neviltis. Bet džiaugsmo buvo n kartų daugiau.
  Manau, kad egzistuoja ryšys, tarp pasirašančiųjų skaičiaus ir namo konstrukcijos. Pats mažiausias pasirašančiųjų skaičius ir didžiausias abejingųjų – tai gyvenantys gelšbetoniniuose „chruščiovo“ daugiaaukščiuose. Kurie, kaip esu girdėjęs, specialiai suprojektuoti taip kad gniuždančiai veiktų žmogų, jo sąmonę.
  Nors parašų rinkimas dar nesibaigė, bet prisiminsiu jį kaip labai vertingą patirtį, pamačiau ir išgirdau iš žmonių tai, ko jokia televizija nei radijas niekada neparodys ir nepapasakos. Pats mačiau, kokia skurdi daugumos žmonių buitis.
  Manau, valdžia nebereikalo bijosi… Ir žmonės jau pradeda suprasti, kad tikroji valdžia yra jie patys, ir kad atsakomybę turi prisiimti patys ir patys daryti sprendimus, o ne tas brudas, kuris savo biografijose vengia paminėti savo tautinę priklausomybę.
  Jeigu mes, matydami ir abejingai praeidami pro daromą blogį, nesustosime ir nieko nesiimsime, tai ir toliau, nepasaisant to, kad gatvės gražinamos, nuklojamas grindinis trinkelėmis ir išasfaltuojamas duobėtas keliukas, gyvenimas ir toliau kryptingai sunkės ir blogės, nes tie parazitai, kurie tik girtis ir pažadais švaistytis temoka, nė nemano ką nors daryti dėl kitų, nes kitų ir žmonėmis nelaiko. Gal ir keista, bet kaikurie žmonės visiškai neturi sąžinės. Ir tokie žmonės užima aukščiausius ar svarbiausius postus mūsų valstybėje. Tačiau tik sąžinę turintis žmogus aplamai gali vadintis ŽMOGUMI. Sąžinė – ne silpnybė, kaip bando mums įteigti nežmonės, o žmogaus evoliucinio lygio rodiklis, tikroji mūsų stiprybė, kurią niekaip neįmanoma išnaikinti mūsų tautoje. Todėl mūsų protėviai verčiau sudegdavo ugnyje, negu nusižengdavo savo sąžinei. Na o jei kas mano, kad mūsų protėviai buvo tokie, kokiais juos parodo oficialioji is-tori-ja, tai tegul apsilanko valdovų rūmuose ir gerai pamąsto apie kaikuriuos eksponatus. Šokas garantuotas!

 7. Jonas Matuza says:

  Mano parašų rinkimo patirtis mažiau optimistinė, maždaug fiftyfifty, bet vilties turiu, kad privalomą referendumą organizuoti pavyks. Jei ne, teks gilintis į miško brolijos, tadųblindų ir kitų svieto lygintojų palikimą…

 8. Edvinas says:

  Neklausk, ką tavo tėvynė gali duoti tau, paklausk, ką tu gali duoti savo tėvynei.

  John Fitzgerald Kennedy

 9. zzz says:

  nikeas nesupranta, kad komunistai tapo kapitalistais ir parsidave kitiems uz didesnius pinigus,dirbama zeme danijoje 10 kart brangesne, atlyginimai „tik“ 5, nupirkus jiemsmusu zeme , mes chujarinsimuz ta pati, o jie Lietuva padarys kliaulide ir juoksis…

 10. emilis says:

  Jei leisite papildysiu“trolio“ mintis. Ši citata iš teksto yra viso straipsnelio esmė. Globalios jėgos viską daro,kad žmogus prarastu savo tapatybę ir vienį su tauta su kuria jį sieja kalba ,kultūra ,praeitis,ne vien kraujo ryšys. Nors viena iš žinomų grupių savo pasaulio užkariavimą ir pradėjo būtent per nepilnamečių dukterų ištekinimą ir per tai atverdavo iems užvertas karalijų duris,..kas darosi dabar tai tos grupuotes dėl savanaudiškų tikslų paukojo nemažą kiekį „savų“ (savi būna pirmos , antros…. eilės),kad pasisavinti turtus ir susikurti precedentą ateičiai. Kas slepiasi po globalizacija,tai- „eilinių“Tatų ,genčių ,giminių sumaišymas ir suskaldymas-susvetimėjimas ir supriešinimas. Principe vyksta benkartizmo procesas pradedant San Paulo ir Rio Dažaneiro bakanalijomis ir baigiant Vietnamo,Filipinų,Birmos vaikų išnaudojimu. Tai labai didelis ir sudėtingas mechanizmas, kurio visos dalys esti vienam tikslui -nužmoginti, bet kokio išsiauklėjimo,kultūros,religijos ir pasaulėžiūros žmogų ir paversti jį klusniu vergu. . Šiuolaikinė demokratija, tai- šiuolaikinės vergovės pavadinimas. Apsižvalgykite! Visur kur pažvelgsi pilna jos apraiškų ir ne tik…daugeliui ,tai tapo tikrąją būtimi. Citrina juk nesipriešina, kai iš jos išspaudžia paskutinį sulčių lašą,o kas būna vėliau visi žinome… Tai ar būsime tomis citrinomis priklausys nuo mūsų noro pažinti,suprasti ir įsisąmoninti. Visa kita yra menkniekis. Skurdas ir tamsa yra didžiausi žmonijos priešai,o jų kūrėjas yra vertybėse pasiklydęs žmogus.

 11. Joris says:

  Daugelis žmonių nesupranta, kad tai, kas vyksta mūsų planetoje – tai labai sena kova tarp tikrųjų planetos šeimininkų ir užkariautojų parazitų.
  Paprastai mes matome, kad mūsų išrinktieji seimūnai, beveik nesvarbu ką berinktume, anksčiau ar vėliau pradeda dirbti prieš mus. Žmonės pradeda suprasti, kad jiems (tipo, „išrinktiesiems“) už nugarų stovi nesąžiningi verslininkai, o tiksliau, organizuotos finansinės grupuotės (tiek vietinės, tiek ne), kurias tikslinga vadinti pasauline finansine mafija (genetinę daugumos priklausomybę nesunku išsiaiškinti, pasižiūrėjus, kas stovi bankų, jų asociacijų ir panašių maklerių šefais). Šiems už nugarų stovi dar turtingesni, kurie laiko save vos ne viso pasaulio šeimininkais, tik pamiršta pasigirti, kad virš jų (patys, matomai tą ne labai supranta) taip pat stovi dar vieni.
  O pats įdomumas tame, kad visa ši kova su parazitizmu esa kur kas didesnių mąstų, nei galima įsivaizduoti paprastam buitinėmis problemomis (ne atsitiktinai!) prispaustam žmogeliui. Dar prieš gerą dešimtmetį panaši akcija, kaip referendumas iš tautos, būtų buvusi neįmanoma, ką ir rodo netolima praeitis su nepavykusiomis iniciatyvomis. Šiuo metu reali galimybė atsirado todėl, kad visos šios parazitinės piramidės viršūnė kaip reikiant gavo „į skudurus“, o vietiniai „finansiniai dievukai“ moka tik prisiplėšti pasinaudodami jau prisigrobtu kapitalu ir toliau vykdyti sumanymus ir programas, kurios buvo sukurtos anksčiau. Didžiausi jų organizuoti šou jau nepavyko ir dabar visa ši piramidė pradeda dūsti, nes parazituoti taip, kaip anksčiau jau ne kaip sekasi. Jiems, paprasčiausiai, lieka vis mažiau ir mažiau vietos. Tuo pačiu žmonės jau pradeda suprasti, kad tik savo rankose laikydami iniciatyvą, gali tikėtis geresnės ateities, nes dabar jiems numatyta tik vieta kapinėse.
  Gatvės ir miesteliai, regis, gražėja, o žmonių gyvenimas kaip buvo sunkus, taip ir toliau sunkėja, tik jau su šiuolaikiniais „pribombasais“.
  Kokia nesąmonė, kad per 22 metus niekaip neina susitvarkyti savo pačių šalyje, savo vietoje po saule (pasaulyje)!?
  Bet tai – ne atsitiktinumas, ne gerų ir gabių žmonių trūkumas, tiesiog, toki žmonės, kurie verti tarnauti tautai ir savo šaliai prisiimdami atsakomybę sau, visokiausiais būdais neprileidžiami prie šalies vairo. Iš šito galima suprasti, kad valdžia yra užgrobta parazitinių finansinių grupuočių, kurios jau ir nebeslepia savo tikrojo veido (nebeliko ką ir kada slėpti, nes laikas baigiasi!). Bet dar daug liko visokio „purvo“, kurį teks mums visiems bendromis ar atskiromis pastangomis iškuopti, nes parazitai nepasiduoda ir pralaimėdami meta į kovą viską ką turi.
  Tik nuo mūsų pačių priklauso, anksčiau ar vėliau mūsų pasaulėlyje įsivyraus tvarka. Toji tvarka, kuri paremta parazitizmu, kapitalo kaupimu ir valdžios perėmimu pasinaudojant šiuo kapitalu, visiškai nepasiteisno, maža to ji esa svetima visiems žmonėms turintiems sąžinę (o kai kas tokio dalyko kaip sąžinė ir visai neturi, beje dėl tam tikrų genetinių-evoliucinių plonybių). Todėl su laiku turėtų nusistovėti tvarka, kuri paremta būtent tais sąžiningumo ir doros principais, kurie vis dar aršiai naikinami ir iškraipomi visų tautų visuomenėse (juk ne atsitiktinai!).
  Jei kiekvienas žmogus iš karto suprastų, kad jo gyvenimas ir ateitis priklauso nuo doros principų laikymosi, kas esa būdinga tik tikram mąstančiam žmogui, ir neabejingumui vykstančiam blogiui, tai jau kitą dieną parazitams pasidarytų taip ankšta… (Kaip manote, kodėl senais laikais, žmogaus garbė, orumas, dora buvo vertinami labiau už nuosavą gyvybę?)
  Visa turi savo priežastis ir pasekmes. Nesuprantamos keistenybės, kurias matome kasdieniniame gyvenime, šalyje, visuomenėje, politikoje ir žiniasklaidoje – ne tokios jau paslaptingos, kai pradedi įžvelgti įvairių reiškinių tarpusavio ryšius.
  Kolkas pagrindinis ginklas, kurio imasi saujelė iniciatyvių žmonių, kurie sulaukia ne menkos paramos iš kitų (tikėkimės, jos pakaks) – tik konstitucijos garantuota teisė apginti savo žemę – vietą po saule – pasaulį. Netekę savo žemės – vietos po saule, netektume ir savo pasaulio.
  Jei truputį pagalvoti, tai užkauriauti kokią nors valstybę ar tautą (ir paversti ją bedaliais vergais) yra labai paprasta, tereikia apgaulės būdu supirkti jos žemes už nieko nevertus pinigus (popierėlius). Ir nereikalingi nei tankai, nei patrankos (visokie GMO, E ir jiems panašūs „produktai“ – tik naujas tokios ginkluotės atitikmųo)…

 12. rrrg says:

  Deja, kuo toliau tuo labiau atrodo, kad referendumas pasmerktas. Valdžiažmogiai jau perėmė iniciatyvą ir patys paskelbė referendumą dėl referendumui įvykti reikiamo parašų skaičiaus sumažinimo. Referendumas įvyks kartu su prezidento rinkimais. Vadinasi, jis turi daug šansų įvykti, nes prezidento rinkimuose aktyvumas gali viršyti 50 proc. Vadinasi, valdžiažmogiai, nors ir sumažinę parašų skaičių iki 200 tūkst., galės likti ramūs – surinkti tokį parašų skaičių irgi bus sunku. O piliečių iniciatyva organizuojamam referendumui bus „kaišiojami pagaliai į ratus“. Tikėtina, kad VRK atmes tiek parašų kaip negaliojančių, kad galiojančių skaičius bus mažesnis už 300 tūkst. Jei visgi to neįvyks, šiam referendumui nebus leista įvykti kartu su pačios valdžios organizuotu referendumu ir prezidento rinkimais. Jam bus paskirta vėlesnė data, po prezidento rinkimų. Valdžia mes savo resursus agituoti už savo referendumą. Tikėtina, kad paprasčiausiai dėl menko rinkėjų aktyvumo piliečių organizuojamas referendumas dėl žemės ir kitų klausimų neįvyks.

 13. Ada says:

  džiaugiuosi, kad yra tokių žmonių, kaip Jūs. ir jų yra daug. Parašų rinkimas šiaip sunkus darbas, bet man jis patiko, nes pamačiau kaip ir kuo gyvena žmonės. Bendras vaizdas yra tikrai labai liūdnas. Viską apibendrinant galiu pasakyti, kad mūsų tauta dabar atrodo kaip pasmerktasis myriop ir laukiantis malonės tik neaišku iš ko. Mums nėra iš ko laukti malonės, kaip tam kalakutui per JAV padėkos dieną, nes jos mums NIEKAS NESUTEIKS. Mes galime pasitikėti tik savimi, o tam turi būti stiprūs bendruomeniniai ir asmeniniai ryšiai. Atsimenat tokią pasaką, kai tėvas liepė sūnui perlaužti šluotą ir sūnui tas darbas nepavyko. Tada tėvas atrišo šluotą, paleido ją ir po vieną žagarą visą sulaužė. Tai ir su mumis dabar yra taip daroma, ir mūsų valdovams tai labai patinka ir tinka, nes jie perfrazavo garsią ,,istorinę“ frazę ir laikosi nuostatos, kad ,,geras lietuvis – negyvas lietuvis“, arba toks lietuvis, kurio nėra Lietuvoje – čia ir yra mūsų valdovų politikos kertinis akmuo.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top