Naujojo Pietų Velso policija atskleidžia koronoviruso apgaulę

2020, 20 lapkričio, 20:56 | kategorija Genocidas | atsiliepimų (5) | peržiūrų 727 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Autorius TONY MOBILIFONITIS

Laiškas, kurį parašė Naujojo Pietų Velso (NPV) Coffs/Clarence greitkelio policijos vyresnysis konsteblis ir pasirašė jo kolegos, atskleidė pasakojimų apie COVID-19 apgaulę ir padarytą žalą policijos santykiams su visuomene.

Spalio 26 d. parašytas laiškas skirtas NPV policijos komisarui Michaelui Fulleriui yra vienas geriausių rašytinų dokumentų paneigiančių pasakojimus apie COVID-19 keliamą pavojų ir kovos prieš jį neteisėtumą. Laiške pažymima melaginga viruso sukeliamos ligos sunkumo prognozė, melaginga ir klaidinanti statistika, testavimo klaidingumas ir rimti klausimai apie patį virusą.

Laiške teigiama, kad policija neturi teisės naudoti netikslių greičio matuoklių ir jų parodymus naudoti baudžiant vairuotojus, todėl toks pat reikalavimas turi būti taikomas ir RT PRC testams. Todėl jokiu būdu negalima iš policijos reikalauti, kad ji atlikinėtų COVID-19 testavimus ir tikėtų jų rezultatais.

Policijos veiksmai turi atitikti bendrą teisėsaugą, pvz., apgaulės, nusikaltimo prieš visuomenę tyrimas, atskleidimas ir baudžiamasis persekiojimas.

Laišką pasirašiusieji ragina kolegas policijos pareigūnus visoje šalyje rašyti panašius laiškus savo policijos komisarams arba pasirašyti šioje nuorodoje: https://advocateme.wixsite.com/copsforcovidtruth

Laiške rašoma:

Atviras laiškas dėl policijos vykdomų COVID-19 apribojimų

Rašome jums norėdami pareikšti susirūpinimą dėl policijos naudojimo vykdant mūsų piliečiams taikomus nuolatinius apribojimus susijusius su COVID-19, nes šie veiksmai labai pakenkė bendruomenės pasitikėjimui policija.

Nuo to laiko, kai dėl koronaviruso generalinis prokuroras paskelbė nepaprastąją padėtį, vyriausybė prisiėmė įgaliojimus nustatyti apribojimus savo piliečiams ir reikalauja, kad policija vykdytų jų skelbiamas taisykles. Dėl nežinomo SARS-CoV-2 viruso pobūdžio dauguma žmonių sutiko laikytis tam tikrų apribojimų, kol apie viruso keliamą grėsmę bus sužinota daugiau.

Pirminis Jungtinės Karalystės Imperatoriškojo Koledžo ir Australijos Peter Doherty Instituto modelis [1] skelbė katastrofišką apsirgsiančių skaičių, kuris labai apkrausiąs mūsų ligonines ir sukelsiąs iki 150 000 mirčių [2]. Lengva suprasti, kodėl mūsų vyriausybė taip sureagavo ir elgėsi ir kodėl žmonės turėtų laikytis apribojimų.

Po šių bauginančių prognozių tapo akivaizdu, kad turime rasti būdą greitai diagnozuoti ligą.

JAV Ligų kontrolės centras teigia, kad „šiuo metu nėra kiekybiškai patikimų 2019-nCoV viruso testų“. [3] Bet, buvo pasirinktas ir tapo visų bandymų standartu viruso patikimai neatpažįstantis RT PGR testas.

Pabrėžiame, kad jau nustatyta, jog modeliavimas turi rimtų klaidų. Pavyzdžiui, vėliau jį tikrinę ekspertai teigia, kad „joks rimtas mokslininkas nemato jo pagrįstumo“.[4, 5] Jau įrodyta, kad RT PGR testas yra visiškai nepatikimas.

Testo kūrėjas teigia, kad jo „jokių būdu negalima naudoti infekcinėms ligoms diagnozuoti“, nes jis negali pasakyti, ar tai, ką jis aptiko, yra gyvas virusas ar miręs. [6, 7, 8] Bet, šis testas vis dar naudojamas priimant svarbius sprendimus žmonių sveikatos ir saugumo klausimais.

Kaip negalima naudoti netikslaus greičio matuoklio greičiui matuoti, tai to paties būtina reikalauti ir iš RT PGR testo, todėl policijos jokiu būdu negalima įpareigoti tikrinti „covid-19“ su nepatikimu testu ar versti tikėti testavimo rezultatais.

Dabar turėdami beveik 12 mėnesių statistiką, kuri yra patikima ir ja galime remtis vietoj klaidingo kompiuterinio modeliavimo, matome, kad statistikos rodoma tikrovė yra toli nuo modeliavimo prognozių, kuriomis rėmėsi Vyriausybė priimdama sprendimus. Štai keletas tikrų statistinių duomenų:

Dabar žinome, kad 45 proc. užsikrėtusių virusu žmonių neturi jokių simptomų [9] ir tik 0–2,2 % iš jų užkrečia kitus [10]. Taip pat žinome, kad 80% žmonių, užsikrėtusių virusu, turės tik lengvus simptomus [11], o vyresnio amžiaus ligotiems žmonėms turintiems silpną imunitetą gresia sunkūs simptomai ir gali baigtis mirtimi. [12]

Laiško rašymo metu nuo covid-19 visame pasaulyje pasveiksta 97,3% užsikrėtusiųjų [13], o nuo įprasto gripo 99,9% [14]. Statistika rodo, kad mirtingumas nuo covid-19 sparčiai mažėja.

Švedija ir Taivanis neįvedė žmonėms namų arešto (lockdown), kaip tą padarė didžioji pasaulio dalis. Nors Švedija nesiėmė izoliacijos, kad apsaugotų pagyvenusius žmones, joje mirtingumas ne didesnis kaip kitur, o Taivanyje — beveik nemiršta.

Statistika rodo, kad nors visame pasaulyje užsikrėtusiųjų skaičius didelis, bet miršta labai mažai, o mirtingumas nepriklauso nuo to ar žmonės buvo priverstiniai izoliuojami namie ar ne. Išanalizavę įvykius darome išvadą, kad izoliavimas ir jo nebuvimas duoda tą patį rezultatą.

Stebėdami federalinį biudžetą, atsiradusią didžiulę valstybės skolą ir kilusį didelį nedarbą ir daugelį kitų problemų, kuriuos sukėlė namų areštas ir kiti suvaržymai, matome, kad kovos prieš virusą priemonės visuomenei kelia daug didesnį pavojų nei pats virusas. Kovos prieš virusą sukurtos socialinės ir ekonominės problemos ateityje kels dar didesnę grėsmę, nes žmonės iš visų jėgų stengiasi įveikti jiems daromą žalą.

Mums buvo pasakyta, kad mūsų vyriausybė vadovaujasi Pasaulio Sveikatos Organizacijos (PSO) patarimais, tačiau daktaras Davidas Nabarro iš PSO neseniai pareiškė: „Mes, Pasaulio Sveikatos Organizacija, nepritariame izoliacijai, kaip pagrindinei kovos prieš virusą priemonei.“ [15]

Taigi, atsižvelgiant į esamus faktus, atrodo, kad vyriausybė nesugeba prisitaikyti prie tikrovės ir dėl to ji nevykdo savo pareigų reaguoti proporcingai pavojui. Pavojus gali kilti tik senyviems ir ligotiems žmonėms. [16, 17, 18]

Dar daugiau rūpesčių kelia draudimas nuo COVID-19 skirti hidroksichlorochiną [19], kai daugiau nei 121 ekspertų atliktas mokslinis tyrimas parodė, kad jis veiksmingas gydant ir užkertant kelią šiai ligai [20, 21, 22]. Vietoj to vyriausybė sudarė sutartį dėl vakcinos su „AstraZeneca“ [23] ir teigia, kad negalime tikėtis grįžti į įprastą gyvenimą, kol nebūsime vakcinuoti.

“AstraZeneca” buvo pripažinta kalta dėl nusikaltimų, susijusių su medicinos produktų platinimu ne pagal paskirtį arba neturėdama leidimų, melagingomis etiketėmis, pareigūnų papirkimais ir kyšininkavimu, vartotojų teisių apsaugos pažeidimais, sveikatos apsaugos įstatymų pažeidimais ir kt.

Už šiuos nusikaltimus 2000 metais jai skirta 1,1 milijardo JAV dolerių bauda. [24] Bet nepaisant to vyriausybė ją atleido nuo galimos atsakomybės susijusios su jos vakcina nuo COVID-19 [25].

Nerimą kelia premjero Skoto Morisono pareiškimas, kad vakcina bus visiems privaloma [26], nepaisant jos gamintojo teistumo ir taip pat, kad vyriausybė atleidžia gamintoją nuo atsakomybės už vakcinavimo padarinius ir taip vyriausybė daro nepaisydama, kad turime du patvirtintus ypač saugius vaistus nuo covid-19 — tai Invermektinas [27] ir hidroksilorochinas.

Įrodyta, kad šie vaistai gydo labai efektyviai, o sveikiems žmonėms virusas nekelia rimto pavojaus. Panašu, kad šie vyriausybės sprendimai tarnauja įmonių interesams, o ne visuomenės interesams ir jos gerovei.

Visa tai rodo, kad tebevykdomi apribojimai žmonėms yra neproporcingas atsakas, tačiau valdžia tikisi, kad policija ir toliau vykdys šias priemones ir dalyvaus priverčiant žmones vakcinuoti nuo ligos, kuri nėra pavojinga; juo labiau, kad vakcinos saugumas nepatikrintas ir ją bandoma primesti žmonėms. Turimi duomenys rodo, kad esamus išteklius naudingiau būtų naudoti gydyti ligonius, o ne prievartauti sveikuosius.

Mums rūpi veiksmų, kurių mums liepta imtis prieš Australijos piliečius, teisėtumas. Valstybės ir teritorijos negali pakilti aukščiau sandraugos konstitucijos ir tarptautinių sutarčių, kurias esame pasirašę, tačiau vyriausybė jas laužo.

Esant nepaprastajai padėčiai, nepaprastosios padėties reikalavimus riboja tai, kad žmogus negali būti izoliuotas, suimtas, testuojamas, skiepijamas, gydomas neužtikrinus patikimos biologinės saugos.

Biologinio saugumo priemonės ir yra įtrauktos į 2015 m. “Biologinio saugumo įstatymo” 2 skyriaus 3 dalies, 3 skyriaus 3 poskyrio B poskyrį. [28] (Nepaprastosios padėties įgaliojimai sveikatos apsaugos srityje neduoda teisės žmogaus izoliuoti, suimti, testuoti neužtikrinus jo saugumo).

Sandraugos šalių vyriausybių sutartis [29] ir Australijos sveikatos sektoriaus reagavimo į ekstremalias situacijas planas [30] užtikrina, kad vyriausybės imsis veiksmų tik atitinkančių federalinius įstatymus.

Tarptautinės pilietinių ir politinių teisių konvencijos 7 straipsnyje teigiama, kad „niekas negali būti kankinamas, žiauriai, nežmoniškai ar žeminančiai su juo elgiamasi ar baudžiama ir ypač niekas negali būti be jo laisvo sutikimo verčiamas atlikti medicininius ar mokslinius eksperimentus.“ [31]

Vienos konvencijos teisės traktato 27 straipsnis sako: „Šalis negali remtis savo vidaus teisės nuostata sutarties nevykdymui pateisinti“. [32] 1986 m.

Australijos Žmogaus Teisių Komisijos Akto 7 straipsnyje teigiama, kad „niekas neturi būti kankinamas, žiauriai nežmoniškai ar žeminančiai su juo elgiamasi ar baudžiama, ir, visų pirma, niekas negali būti verčiamas be jo laisvo sutikimo dalyvauti medicinos ar mokslo eksperimentuose”. [33]

Australijos Sąjungos konstitucijos 109 skirsnyje sakoma: „kai valstijos įstatymas prieštarauja Sąjungos įstatymui, pirmenybė teikiama pastarajam, o pirmasis galioja tik tiek, kiek atitinka antrajam“. [34]

Pažeidę federalinius ir tarptautinius įstatymus, būsime laikomi nusikaltimo bendrininkais sulaužiusiais įsipareigojimus Australijos žmonėms; mums bus galima taikyti baudžiamąją atsakomybę pagal 1914 m. Baudžiamąjį Kodeksą [35] ir pagal 1995 m. Baudžiamojo Kodekso įstatymus. [36].

Daugeliui policijos pareigūnų nusibodo prievartos priemonių prieš gyventojus vykdymas vardan COVID-19 ir grasinimas skiepytis per prievartą. Jaučiame pareigą prisidėti prie šios priespaudos sustabdymo, todėl rašome jums ir reikalaujame:

 • Policijos darbuotojams turi būti pasirinkimas skiepytis ar ne;
 • Policija mano, kad visi žmonės taip pat turi galimybę rinktis skiepytis ar ne;
 • Policija jokiu būdu nedalyvaus prievartaujant žmones skiepytis;
 • Policijos asociacija rengiasi ginti policijos darbuotojus nusprendusius nesiskiepyti;
 • Laikas kelti pavojų, nes bandoma įvesti pasaulinę diktatūrą ir policijos pajėgos yra naudojamos kaip įrankis globaliniams ir korporatyviniams siekiams įgyvendinti; ir
 • Įspėjame policiją nesutikti vykdyti iš aukščiau nuleidžiamų neteisėtų taisyklių ir įsakymų, veikti atsižvelgiant į visuomenės poreikius ir netarnauti tironiškos valdžios interesams.

Neseniai teisininkų draugija, įskaitant žymius teisėjus iš QS [37], Australijos Pažangos Institutą, 30 intelektualų, 15 atitinkamų disciplinų profesorių, iš kurių vienas yra JK vyriausybės patarėjas sveikatos klausimais [38] parašė atvirą laišką visiems mūsų vadovams reikalaudami peržiūrėti neproporcingas priemones į atsaką prieš covid-19 [39];

taip pat laišką pasirašė šimtai gydytojų draugijos narių [40], bet vyriausybė nuolat kartoja, kad laikosi “ekspertų” patarimų, visus prašymus ignoruoja, o policiją vyriausybė naudoja kaip įrankį vykdyti šias beprasmes taisykles. Prašome atsižvelgti į mūsų pateiktą informaciją ir NPV policijos pareiškimą:

Kiekvienas policininkas turi elgtis taip, kad: Sąžiningumas būtų aukščiau visko; Vykdyti tik įstatymus; Ginti asmenų teises ir laisves; Siekti pagerinti gyvenimo kokybę į policijos veiklą įtraukiant bendruomenę; Siekti piliečių ir policijos veiklos darnumo; Išnaudoti žmogiškuosius išteklius; Efektyviai ir taupiai naudoti viešuosius išteklius; Ir užtikrinti, kad valdžia dirbtų atsakingai.

Daugelis galvoja, kad primesdami šias taisykles bendruomenei, įskaitant savo šeimas ir draugus, mes iš jų atiminėjame teises ir laisves. Bendruomenę piktina sustiprėjusi policijos vykdoma prievarta prieš taikius protestus už laisvę ir tai, kaip skiriasi policijos elgesys per “Black Lives Matter” protestus. Šis skirtingas policijos veikimas griauna visuomenės pasitikėjimą policija.

Mes kreipiamės į visus savo kolegas policijos pareigūnus visoje šalyje, prašome parašyti panašų laišką savo policijos komisarams arba pasirašyti mūsų formą adresu https://advocateme.wixsite.com/copsforcovidtruth, kad parodytumėte savo paramą šiai pozicijai, kurią mes vadiname “Policininkai už tiesą apie COVID-19”.

Kadangi pasitikėjimas policija dabar smarkiai sumažėjęs, tai, kad atkurtume žmonių pasitikėjimą, prašome jūsų apsvarstyti galimybę užginčyti esamų apribojimų būtinybę, nes to reikalauja mūsų valstybės grąžinimas į normalų gyvenimą.

Pagarbiai
Alexander Cooney Senior Constable Coffs/Clarence Highway Patrol
NSW Police Force Grafton Police Station
5 Duke Street Grafton NSW 2460

And other signatories

♦◊♦

Policijos laiške komisarui laužtiniuose skliaustuose yra nuorodos į dokumentus, bet internetiniame puslapyje, iš kurio paėmiau laiško kopiją, nuorodų nėra.

Pranas Valickas

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 5

 1. Ka galime padaryti savo laisvei apginti says:

  Aciu Sarmatams.
  Medicinine covid apgaules puse man seniai zinoma.
  Valdzia stengiasi, kad diskutuotume apie galima/isgalvota covid pavoju, kaukiu zala/nauda, supriesindama must.
  Klausimas ne medicininis, o politinis.
  Covid testai naudojami panikai kelti ir bailiams itikinti, kad valdzia mumis rupinasi.
  1. Liaukimes kalbeti apie covid kaip gresme sveikatai.
  2. Nusimeskime kaukes. Nuobkovo men nesioju tik ten, kur manes gali neileisti be ( prekybcentriai ir pan)
  Uzdes bauda>> i teisma. Ieskosiu bendraminciu nelaimes draugu. 10 k nubaus, po €50 sumetam= puse lemo.
  Advokatams uzteks.
  3. Liaukites testavesi, jei Jusu neprievartauja. Atlikdami testus, sudarome valdziai gauti suklastotus duomenis ir gasdinti Tauta. 0 testu= 0 uzsikretusiu.
  4.Klauskime kovido kulto atstovu, kuo jie remiasi. Kai kurie suabejos savo religious pagristumu, kad ir maza dalis.
  Atminkite: USA nepriklausomybes kare kovojo ginklu 3%, dar 10% reme.
  Lemia tie, kurie daro.

 2. Op says:

  testai, didžiausia Kvailystė

 3. Del policijos: says:

  Tikrai daugelis pareigunu supranta, kad ju darbas svaistomas tokioms nesamonems.
  Bet jie turi vykdyti nurodymus.
  Pasiulymas, kaip jiem leisti apsimesti kad tuos nurodymus vykdo, nestatant ju I keblia padeti: jei jie mato jus einant be kaukes ir sustabdo, sakykite, kad sportuojate- greitasis ejimas- juk sportuojant kaukes neprivalomos:)
  Jei stovincius aptinka, nezinau, ijunkit vaizduote:)

 4. karūnos aferistams-sektantams says:

  Visi dabar su antsnukiais,
  Tikroji lygiava
  Ir Seimas, ir policija,
  Kartu su šunauja
  O antsnuki, o antsnuki!
  Sulyginai visus.
  Todėl mes tau dainuosime
  Šituos gražius žodžius:
  „Daugiau nesibučiuosime,
  Nestosim per arti,
  Ir KARANTINO didžiojo,
  Mes būsime verti.
  Naujais kvapais kvepėsime,
  Rytais ir vakarais,
  Nes skystį dezinfekcinį,
  Naudosim kibirais.
  Senelių nelankysime.
  Užkrėsti juos baugu,
  Ir su leidimais vaikščiosim,
  Tik paskirtu laiku.
  Ataskaitas rašysime,
  Kur, kaip ir nuo kada.
  Kol būsime išnuodyti,
  Naująja vakcina.
  Algos nebemokėkit mums,
  Mes dirbsime dykai.
  Svarbiausia apsaugos daugiau,
  Ir kiekvienam- nuodai!
  Tuos kas išdrįs be antsnukio,
  Į viešumą išeit…
  Mes smerksime be gailesčio,
  Priversim užsidėt.
  Nauja tvarka pasaulyje,
  Čia nebėra veidų,
  Vien antsnukiai nuo viruso
  Kuriam nėra lygių.

 5. Op says:

  👍

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top