„Objektyviai apie Skiepus“ – Laiškas LR Teisingumo Ministerijai

2015, 27 lapkričio, 23:54 | kategorija Sveikata | atsiliepimų (18) | peržiūrų 781 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

LR Teisingumo ministerijai

Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius

2015-11-23, Vilnius

Teikiama paštu ir el. paštu

DĖL V.P.Andriukaičio išleisto ĮSAKYMO “DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. BALANDŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-313 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 75:2010 „ĮSTAIGA, VYKDANTI IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ “PATVIRTINIMO” PAKEITIMO”. 2014 m. birželio 12 d. Nr. V-683 Vilnius​

Asociacija „OBJEKTYVIAI APIE SKIEPUS“ (toliau – “Asociacija”) maloniai prašo pateikti teisinę išvadą dėl V.P.Andriukaičio išleisto įsakymo “DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2010 M. BALANDŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-313 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 75:2010 „ĮSTAIGA, VYKDANTI IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ. BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“ “PATVIRTINIMO” PAKEITIMO”, 2014 m. birželio 12 d. Nr. V-683 Vilnius, toliau – “Įsakymas”.

Kaip žinia, Įsakymas įsigalioja nuo 2016 m. sausio 1 d., ir numato, kad “Priimant vaiką į įstaigą ir vėliau kiekvienais metais turi būti pateiktas Vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a) [4.5, 4.10]. Jeigu pažymėjime nurodyta, kad vaikas nepaskiepytas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių nuo tymų, raudonukės ir poliomielito, nesant skiepų kontraindikacijų, į įstaigą toks vaikas nepriimamas.“

Asociacija “Objektyviai apie skiepus” gauna laiškų iš visos Lietuvos susirūpinusių tėvų, kuriuose jie pasakoja, kad jau dabar vaikų priežiūros įstaigų vadovybė viešai susirinkimų metu paskelbia nepaskiepytų vaikų pavardes, net ir nepaskiepytųjų dėl kontraindikacijų. Tėvai susiduria su neigiamu ir diskriminaciniu požiūriu ne tik iš įstaigų vadovybės, bet ir kitų įstaigos vaikų tėvų pusės. Nepaskiepytiems vaikams iškyla didelė diskriminacijos, izoliacijos, patyčių grėsmė vien dėl to, kad jų sveikatos būklės duomenys yra viešai prieinami ir nesaugomi nei pagal Lietuvos Respublikos, nei pagal tarptautinius teisės aktus.

Asociacija atkreipia dėmesį, kad:

1. Duomenys apie skiepijimo būklę yra konfidencialūs asmens sveikatos duomenys, saugomi valstybės:

1. Europos žmogaus pagrindinių teisių chartijos 8 straipsnis teigia, kad “Kiekvienas turi teisę į savo asmens duomenų apsaugą”, kad “Tokie duomenys turi būti tinkamai tvarkomi ir naudojami tik konkretiems tikslams ir tik atitinkamam asmeniui sutikus ar kitais įstatymo nustatytais teisėtais pagrindais. Kiekvienas turi teisę susipažinti su surinktais jo asmens duomenimis bei į tai, kad jie būtų ištaisomi.”

2. Lietuvoje nėra įteisintas privalomas skiepijimas. Privalomo skiepijimo įteisinimo projektai 2015 m. lapkričio mėnesį Lietuvos Respublikos vyriausybėje ministerijų atstovų pasitarime buvo grąžinti tobulinimui ir derinimui su suinteresuotų institucijų atstovais.

3. LR Civiliniame kodekse reglamentuota, kad „informacija apie asmens privatų gyvenimą gali būti skelbiama tik jo sutikimu“. Kalbant apie paciento sutikimo institutą, pastebėtina, kad informacija apie vaikų sveikatos būklę yra perduodama su paciento sutikimu, kita vertus, vaikams ir jų atstovams nėra sudaroma galimybė tokios informacijos neperduoti, nes, neperdavus šios informacijos, neleidžiama dalyvauti mokymosi procese.

4. Skiepijimosi, kaip profilaktinės sveikatos priemonės, faktas yra svarbi informacija apie paciento sveikatą. Pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą tokie duomenys yra saugomi valstybės. Pateikiant šią informacija Vaiko sveikatos pažymėjimuose, šie asmens sveikatos duomenys tampa prieinami plačiam trečiųjų asmenų ratui. Jau dabar duomenis apie profilaktinį vaiko sveikatos patikrinimą specialistai įrašo į Vaiko sveikatos raidos istoriją, kurios forma patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 ,,Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ (forma Nr. 025-112/a), kuri saugoma asmens sveikatos priežiūros įstaigoje. Duomenys apie skiepijimą yra tinkamai užfiksuojami Vaiko sveikatos raidos istorijoje, todėl nėra jokios būtinybės tuos duomenis įrašinėti ir į Vaiko Sveikatos Pažymėjimą, kuriame turėtų būti tik tokie vaiko sveikatos duomenys, kurie galėtų būti panaudoti užtikrinant vaikų interesų įgyvendinimą ir yra svarbūs ugdymo veiklai. Konfidencialios informacijos apie vaiko sveikatą atskleidimas ugdymo įstaigai, net ir jei vaikas nepaskiepytas dėl kontraindikacijų, sudaro sąlygas vaiko diskriminavimui, pažeminimui, patyčioms, atskirčiai ir pan, ką jau šiandien pastebėjo tėvai visoje Lietuvoje.

2.Įsakymu bus pamintas vienas pagrindinių žmogaus teisės principų – laisvas ir informuotas sutikimas, įtvirtintas ES pagrindinių teisių chartijoje, LR Konstitucijoje, galiojančiuose LR teisės aktuose (LR Civiliniame kodekse, LR Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme ir kt.), pagal kuriuos bet kokia procedūra ar intervencija į žmogaus kūną gali būti atlikta tik su laisvu sutikimu, duotu įstatymų nustatyta tvarka, bei prieš tai suteikiant informaciją. Pažymime, jog LR Sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-757 ,,Dėl Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendoriaus patvirtinimo“ nuostatos atitinkamai numato, kad ,,prieš kiekvieną vaiko skiepijimą tėvus ar teisėtus globėjus būtina informuoti apie vakcinų skyrimą, galimas nepageidaujamas reakcijas į skiepą. Dėl informacijos gavimo bei sutikimo skiepyti jie turi pasirašyti Sutikimo dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo formoje“. Asociacija atkreipia dėmesį, kad pasirašyti sutikimą reiškia išreikti laisvą valią sutikti, o ne tik uždėti parašą. Informuoto paciento sutikimas išreiškia žmogaus teisę pasirinkti sutikti ar atsisakyti tam tikros intervencijos ar gydymo, remiantis išsamiu informuotumu. Šis reikalavimas yra paremtas fundamentalia moraline pareiga, kad gerbiant asmens orumą, niekas negali veikti prieš jo valią. Deja, įsigaliojus Įsakymui, dalis Lietuvos tėvų bus priversti duoti sutikimą skiepyti savo vaikus prieš savo valią, nes tiesiog neišgalės prarasti galimybės lankti ikimokyklines ir priešmokyklines ugdymo įstaigas. Pabrėžiame, kad daugumai tėvų Lietuvoje tokios galimybės praradimas yra nepakeliama finansinė našta. Tokiu būdu bus pažeidžiamos fundamentinės žmogaus teisės, nes Lietuvoje asmuo bus netiesiogiai verčiamas duoti sutikimą prieš savo valią.

3.Šio rašto priede Nr. 1 pateikiame teisinių paslaugų įmonės “Juridicon” preliminarią teisinę išvadą dėl:

1.Siūlomo naujo reglamentavimo teisinio santykio su Vaiko teisių apsaugos konvencija

2.Siūlomo naujo reglamentavimo santykio su diskriminavimo draudimo principu

3.Siūlomo naujo reglamentavimo santykio su šiuo metu galiojančiu reglamentavimu

Asociacija prašo Jūsų pateikti savo išvadą dėl „Juridicon“ nurodytų įsakymo prieštaravimų kitiems teisės aktams.

*****

Asociacija nuoširdžiai tikisi Jūsų skubios pagalbos šiuo klausimu.

Nuoširdžiai, Asociacijos “Objektyviai apie skiepus” vardu,
Asociacijos Prezidentė

laiškas

objektyviaiapieskiepus.weebly.com

 

Sarmatai

Jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba PayPal. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.Naujienos iš interneto

Atsiliepimų 18

 1. Tangas says:

  klasimux, kas šiame tekste objektyvaus? 

 2. Tangui says:

  Tikrai viską iki galo perskaitėte? „Objektyviai apie Skiepus“ – tai asociacijos pavadinimas. Jei būtumėte įdėmiai skaitęs – būtumėte supratęs. Ši asociacija nusiuntė laišką su užklausa Teisingumo Ministerijai. Apie tai ir rašoma.

 3. Tangas says:

  žėk bevardi, 
  pasidomėk kaip Lietuvoj steigiamos asociacijos ir kiti pinigų plovimo modeliukai, o po to aCiversk žodyną ir pasidomėk sąvoka „objektyvumas“

  l

 4. zombiams ne says:

  Manau – ne tik skelbti  tevelių-šizofrenikų neskiepytų atžalų pavardes, bet ir visai neįsileisti galimo zarazos šaltinio nei į darželius nei į mokyklas. O tuos priedurnius diversantus, kurie nori Lietuvą panardinti į tamsybių iki-pasterinius laikus, (kai siautė Europoje maras, cholera, ispankė ir kitos mirtinos infekcijos) suregistruoti ir nukreipti į pusės metų biologijos kursus, po to pakarti viešai Grybauskaitės aikštėje. Visuomenė turi teisę visais būdais siekti išvengti pandemijos. Jei prireiks – net GINKLUOTO sukilimo prieš liberastus.

 5. Su Vardu says:

  Tangui – Ne apie tai kalba eina, kaip kokios asociacijos steigiamos. Nereikia nukreipt temos :)

  Kalba ėjo apie tai, kas „objektyvaus šiame straipsnyje“.

  Tai ir pabandžiau tamstai atsakyti, kad kalbama čia apie laišką nuo „Objektyviai apie Skiepus“ asociacijos.
  O ne apie objektyvumą pačiame laiške.

  Visų kitų peripetijų su jumis aiškintis nesiruošiu, juolab, dėl vardų turėjimo ar neturėjimo.

 6. urwinis says:

  to zombiams ne – as nesuprantu ko Jus jaudinates del pandemiju? Taigi jeigu paskiepijot vaikus tai ir sedekit sau patenkintas. Ko Jum bijot? Panasu, kad skiepu efektyvumu nepasitikit? O jeigu nepasitikit, tai ko skiepijot?

 7. Ec says:

  Na Urwini, super atsakymas :)

 8. Ec says:

  Urwinio komentaras labai paprastai ir logiškai pagrindžia, kad tais įstatymais yra ginama ne sveikata o skiepytojų ir vakcinų gamintojų piniginės

 9. Dalia says:

  Pala, pala, o tai tie tamstos vadinami “tėveliai- šizofrenikai,priedurniai diversantai“ nežino išleisto Europos Sąjungai įsakymo, kad nuo 2014 metų gegužės mėn, visi gimę Europos sąjungoj naujagimiai su vakcinomis slapta čipuojami mikročipais? Andriukaitis zaraza ir tas žino ir ne tik jis. Pasieškokit informacijos ne tik apie tai, bet ir kokiu tikslu apskritai į vakcinas įtraukiami visokie ten givsidabriai. Jomajo… Tik vieno aš niekaip nesuprantu proto bokštų, nepriedurnių nediversantų, ko jie taip pergyvena, kad juos užkrės neskiepyti, jei patys savo vaikus paskiepijo ???? Gi, aišku, kad tie skiepai, gi ir per imunitetą “nekerta“ :) 

 10. kur says:

  o kur  slapčiomis dedamas čipas ? kodėl motina nežiūri ar kur ji žiūri, kad nemato, kaip daktarų dėka luošinamas tik užgimęs jos vaikas? prieš daug metų skaičiau, kad gimstant kūdikiiams metodiškai persukamas kakliukas (kažkaip nulaužiamas), taip sutrikdant žmoguje energijų tėkmę, todėl vaikai auga paliegę, su įvairiomis psichosomatinėmis problemomis, bet aišku, nepamirštama apkaltinti tėvus dėl atseit nekokybiškų genų. Gal nurodytumėte šaltinį, kur parašyta, kad kūdikiai slapčia turi būti čipuojami. dėkoju

 11. Dalia says:

  Neatsimenu dabar tiksliai nuorodos kur mačiau dokumentą anglų kalba. Informacijos daug, teks patiems ieškotis, ant greičio radau šį: https://exposelies101.wordpress.com/ Be to pažįstama buvusi valstybės tarnautoja, mokslininkė, gydytoja ir ligoninės vadovė negali meluoti. Ieškokit dar ir dar patvirtinimų visais rakursais, brangindami kitų laiką, tikrai rasit, nes ir man asmeniškai pradžioj buvo labai sunku patikėti tokiu “absurdu“.

 12. Dalia says:

  Tiesa, kaip tai kur? Į pačią vakciną, aguonos grūdelio dydžio. Kaip motina nesidomėdama gali žinoti? Nieks gi atvirai nepasakys.Parašiau labai nedaug, būkit malonūs ir gerbiantys kitų laiką, ieškokit informacijos internete visais rakursais tikrai rasit daugiau už mane. Yra GOOGLE juk.  Prašau netingėti.

 13. Dalia says:

  Dar viena “žuvytė“, “ant greičio“. http://anomalija.lt/2014/02/slapti-rfid-mikrocipai-jau-randami-skiepuose/

 14. tautvydas says:

  Siulau Dalei pagarinti acta.Nes cia viskas susije.

 15. Ina says:

  Kiek įmanoma apsaugokite savo vaikus ir netikėkite tais skiepais. Aš niekad nebesiskiepysiu nuo gripo, nes nuo skiepų sutino koja, o persirgau pasiskiepijus visą savaitę 40 temperatūros kamuojama. Tada dar nežinojau, kad galima sumelę prisiteisti… O vaikas, patyręs prievartinę žalą? Tėvai gautų tokius pinigėlius, kreipdamiesi į Srasbūrą, kad maža farmacininkams nepasrodytų. Be to, čia ir moralinė žala – gąsdinimas ir prievarta. Bet…pas mus taip yra: motina tėvynė, girdi, liepia. Tik ji biedniokams motina, o turčiams – tarnaitė. Todėl ir tarnauja turčių interesams – susikasti kuo daugiau pinigų. O mes vis laaaukiam laaaukiam, kaip tie rusai sako, kada gi Добро победит бабло…:)

 16. Ina says:

  P.S. ačiū žmonėms, mokantiems sakyti tiesą ir organizuojantiems tokių laiškų siuntimą ten, kur mažiausiai rasi tos tiesos. Bet…lašas po lašo…Ačiū.

 17. stebetojas says:

  >>zombiams ne
  tai kad nuo maro ir choleros ir dabar skiepu nera.
  Tavo vadinama ispanke tai gripas.
  Koks gripo vakcinos efektyvumas:)?

 18. stebetojas says:

  naudinga nuoroda:
  yra toks dokumentas kaip Niurnbergo kodeksas ( Nurenberg Code).
  Jis pasirasytas visu Niurnbergo tribunolo saliu.
  Esme: draudziamos bet kokios medicinines manipuliacijos be zmogaus sutikimo.

Rašyti atsiliepimą

Mums svarbios jūsų nuomonės.
Tuo pačiu norime priminti, kad komentarai nėra tarpusavio rietenų ar keiksmams skirta sritis.
Komentarai nėra cenzūruojami, tačiau programa gali kai kuriuos sulaikyti, jei ras keiksmų, nevartotinų žodžių ar nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "https" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top