Prieš tautos referendumo iniciatyvą metami propagandistai

2013, 1 lapkričio, 11:10 | kategorija LPT | 20 komentarų | peržiūrų 652 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

paveikslėlis

Laisvūnas Šopauskas

Rugpjūčio pabaigoje Laisvosios rinkos instituto darbuotoja Austėja Kazlauskytė skaitytojams atsainiai parašė:

Gera žinia ta, jog referendumas greičiausiai neįvyks, tačiau vien tokia iniciatyva primena, jog privati nuosavybė negerbiama, o žmonės laikomi marionetėmis, kurie, manoma, negali priimti teisingų, logiškų ir jiems naudingų sprendimų savo pačių nuosavybės klausimais.

Apie referendumo iniciatyvą tylėjo „visuomeninė“ televizija ir radijas, tylėjo komercinė televizija ir interneto portalai, o VRK, pažeisdama Referendumo įstatymą, referendumo iniciatyvai pristatyti skyrė vos keturias valandas radijo laidų ir nė vienos valandos televizijos eterio.

Tačiau referendumo savanoriai nesudėjo rankų ir informacija apie referendumą pasklido per kuklius tinklalapius ir daugiausia – iš lūpų į lūpas. Ilgainiui savanorių, renkančių parašus referendumui inicijuoti miestų ir miestelių aikštėse bei gatvėse ir keliaujančių nuo namo prie namo, nuo buto prie buto, tapo nebeįmanoma nepastebėti, ir likus dar daug laiko iki parašų rinkimo pabaigos pasidarė pakankamai aišku, jog šį kartą 300 000 parašų gali būti surinkta.

Valdžios taktika pasitikti referendumo iniciatyvą informacine blokada ir taip šią iniciatyvą numarinti, ėmė žlugti. Kas bus daroma toliau, nesunku numatyti – vyks tas pats, kas vyko visada, kai atsirasdavo valdžiai neparanki problema arba iniciatyva. Valdžia į neparankią problemą ar iniciatyvą atsakydavo kontroliuojamose masinės informacijos priemonėse inspiruodama purviną propagandinę kampaniją. Purvinų propagandinių kampanijų Lietuvos viešojoje erdvėje jau būta apsčiai, paminėsime tik kelias ryškiausias: tai propagandinės kampanijos, skirtos apjuodinti pulkininką Vytautą Pociūną, FNTT vadovus, Garliavos šturmo liudytojus, Neringą Venckienę ir Drąsos Kelio partiją, skalūnų dujų gavybos oponentus. Patyrę tokias propagandines akcijas galėjome neabejoti, kad netrukus prasidės ne ką mažiau nuožmi propagandinė kampanija, kurios metu referendumo iniciatorius, savanorius, iniciatyvai pritariančiuosius bei pačius referendumui pateikiamus įstatymų projektus bus siekiama kuo labiau apjuodinti, išpurvinti ir apšmeižti.

Juodosios propagandos fronto kariai jau atakuoja. Pirmosiose propagandos frontų gretose matome gerai pažįstamus veidus – kone savaime suprantama, kad būtent Andrius Užkalnis, Algis Ramanauskas-Greitai ir Romas Sadauskas-Kvietkevičius bus vieni pirmųjų, kurie išpūtę krūtines mesis į kovą.

Susipažinkime su šiais šauliais ir jų šūviais. Visi trys labai panašūs. Amžiumi: kiekvienam po keturiasdešimt su trupučiu. Biografijomis: augo Vilniuje; po to pradėjo studijuoti, bet… tuo viskas ir baigėsi: Ramanauskas-Greitai studijavo universitete teisę, nebaigė; Sadauskas-Kvietkevičius – dvasinėje seminarijoje, nebaigė, po to – universitete filosofiją, nebaigė; Užkalnis – universitete humanitarinius mokslus ir anglų kalbą, nebaigė.

Visi trys priskiriami dešiniesiems arba konservatoriams. Taip juos įvardijant žodžiai „dešinysis“ ir „konservatorius“ yra vartojami specifine, tik Lietuvai būdinga prasme, nes neteko pastebėti kad Užkalnis, Ramanauskas-Greitai ar Sadauskas-Kvietkevičius nors kiek vertintų tai, ką brangina ir gina tikri dešinieji ir konservatoriai – tradiciją, tautą, šeimą, religiją ir moralę.

Visų trijų pasisakymai konstruojami pagal tą pačią labai paprastą schemą. Ši schema paremta kontrastu tarp „mes“ ir „jie“. „Mes“ – tai protingi, šaunūs, pažangūs, plataus akiračio, dirbantys ir uždirbantys, aktyvūs, mobilūs, amžinai jauni miesto vyrai ir moterys, „jie“ – tai atsilikę, kvaili, ribotų ir pasenusių pažiūrų, provincialūs, pasyvūs, lėti, iš pašalpų gyvenantys, visokie runkeliai, buduliai, kedofilai, lūzeriai, dažniausiai senyvi, diedai ir bobelės.

Kiekvienas trijulės pasisakymas pristato šią „fundamentalią“ perskyrą kokio nors įvykio ar problemos kontekste, kviečia skaitytoją žavėtis „mūsų“ šaunumu ir bjaurėtis „jais“. Pasibjaurėjimą „jais“ siekiama sukelti tiesiog išsityčiojant. Koks dar faktų rinkimas ir argumentai? Kam jie, sakykite, „mums“ reikalingi? Juk ir taip aišku, kad „mes“ – protingi ir pažangūs plataus akiračio jaunuoliai – esame teisūs, o „jie“ – primityvūs ir provincialūs lūzeriai – klysta.

Naujausioje Užkalnio, Ramanausko-Greitai ir R.Sadausko-Kvietkevičiaus produkcijoje ši schema pritaikyta referendumo iniciatyvos ir referendumo savanorių atžvilgiu.

Tarkim, Sadauskas-Kvietkevičius kviečia referendumo parašų rinkėjus „trolinti“:

Draugai teiraujasi, kaip elgtis su įkyriais referendumo parašų rinkėjais – diskutuoti su jais ar praeiti nepastebėjus? Didesniame mieste, kur žmonės gatvėje vieni kitų nepažįsta, matyt, geriausia būtų nieko nesakant prieiti ir fotografuoti iš arti parašų rinkėją bei visus, bandančius pasirašyti. Jei piktinsis, tai sakykite, kad čia vieša vieta. Ir dar tarp kitko užsiminkite, kaip gerai šiais laikais veikia veidų atpažinimo programinė įranga. Galima improvizuoti tokiame stiliuje: „Nustebsite, jei bandysite kur nors darbintis, gauti leidimą ginklui, paskolą banke…“ Arba taip: „Nieko nežinau, jie pasamdė, kad visus jus nufotografuočiau. Ir ne mano reikalas, kas jums paskui po vieną nutiks“.

Portale Delfi.lt išdalijęs tokius patarimus, savo veidaknygėje Sadauskas-Kvietkevičius su pasididžiavimu dėsto patirtį, kad vieną parašų rinkėją, pagal amžių tinkančią jam į motinas, tokiu būdu „trolindamas“ jis nuvaręs nuo parduotuvės.

paveikslėlis

Įdomu pastebėti, kad toks „trolinimas“, pasirodo, labai patinka Aleksandrui Matoniui, kuris yra ne šiaip koks eilinis internautas, o žurnalistų cecho elito atstovas – politikos komentatorius ir buvęs BNS direktoriaus pavaduotojas.

Algis Ramanauskas „trolina“ iš televizijos ekrano. Referendumo iniciatyvos proga jis prikelia „Radioshow“ laidos personažą Albiną, kuris prabyla apie žydus, pederastus, referendumus ir baigia savo tiradą žodžiais „Heil Hitler!“.

Prierašas iš lrytas.lt:

Radioshow patriarchas Albinas nėra negyvas, jis tik retai pasireiškia. Bet kiekvienas jo apsireiškimas yra patriarchiškas, kupinas tieSOS ir švieSOS. Šį kartą – visa tiesa apie Albino buitį, emocijas ir referendumus. „Aktualai“ – aštriu žvilgsniu į tai, kas aktualu. Algio Ramanausko, Justo Mamontovo, Rimo Šapausko ir Gabrielės Malinauskaitės kuriamą projektą „Aktualai“ žiūrėkite kiekvieną darbo dieną po 19 val. tik per tv.lrytas.lt

Tačiau visus pranoko Andrius Užkalnis, kurio opusą verta pateikti visą.

Siūlytumėme skaitytojams atkreipti dėmesį į šį Užkalnio kalbos riktą:

Jei būčiau ciniškas, nejautrus, vien reitingų besivaikantis laikraštininkas, nesirenkantis nei žodžių, nei raiškos priemonių […].

-Kam tas kuklumas? Esi, Andriau, kaip tik toks ir esi. Kaip ir kiti du propagandos fronto kolegos.

Kaip mokė Zigmundas Froidas (Sigmund Freud), sėkmingos terapijos pagrindas yra pasąmonėje vykstančių procesų įsisąmoninimas ir artikuliavimas. Džiaugiamės pamatę, kad šiam „trolintojui“ iki sąmoningo ir artikuliuoto savos moralinės degradacijos suvokimo telikęs paskutinis žingsnis: prisipažintų sau atvirai, ir siela imtų sveikti.

Šį kartą agresyvi propaganda nukreipta prieš žmones, kurie nedaro nieko daugiau, tik naudojasi savo konstitucinėmis teisėmis. „Trolintojams“ priminsime, ką Lietuvos Respublikos Konstitucija sako apie valstybės valdymą ir piliečiams laiduojamą referendumo teisę.

33 straipsnis
Piliečiai turi teisę dalyvauti valdant savo šalį tiek tiesiogiai, tiek per demokratiškai išrinktus atstovus […]

9 straipsnis
Svarbiausi Valstybės bei Tautos gyvenimo klausimai sprendžiami referendumu.
[…]

Verta pastebėti: tokių „kietų“ ciniškų vyrukų propagandinėmis paslaugomis tyčiotis iš demokratinių teisių ir laisvių paprastai naudojasi autoritariniai vadai. Pavyzdžių toli ieškoti nereikia – užtenka pažiūrėti, kokias „informacines“ ir „analitines“ laidas rodo Putino Rusijos ar Lukašenkos Baltarusijos televizijos kanalai.

Taigi Jūsų dėmesiui – propagandinio purvo salvė iš A. Užkalnio lūpų.

* * *

Kai belsis referendumo žmonės

Andrius Užkalnis | lrytas.lt

Taupykite laiką: jei manote, kad mūsų žemelės negalima pardavinėti užsieniečiams, toliau neskaitykite. Tik susinervinsite. Nereikia, kam jums tai. Mat čia toliau aptarinėsiu su visais likusiais žmonėmis, kaip reikia elgtis su visais, kas ateis belstis į jūsų kaukoles ir kišti į nagus rašiklį.

Beje, apie tą rašiklį. Kai mokiausi mokykloje, mokytoja vadindavo jį „rašymo priemone“. Prašau, pasakykit man kas nors, kodėl taip valdiškai reikėjo kalbėti? Antra vertus, pavyzdžiui, mama man sakydavo, išeinančiam kur nors švęsti – „Andriau, negerk svaigalų“. Ir ką? Ir nieko, juk mes svaigalų negerdavom, tik alų, vermutą, degtinę ir mėtų likerį, ir visi likom gyvi. Išskyrus tuos, kurie gėrė mėtų likerį. Jų mamos nebesulaukė.

Įsijaučiau, prisiminęs jaunystę. Apie ką čia aš? Apie referendumą dėl žemės pardavimo, kurgi ne. Žiniasklaidoje praslydo smagus straipsnelis apie tai, kaip referendumui darbo vietoje, darbo metu (o darbas apmokamas už mano ir jūsų pinigus) rinko parašus gydytoja psichiatrė.

Tiesa, tuo konkrečiu atveju pakišo juos ne neveiksniam ligoniui, o moteriškei, atėjusiai parašiuko ir antspaudėlio dėl vairuotojo pažymėjimo. Potenciali vairuotoja kaip mat suskydo ir pasirašė, nors paskui gailėjosi (pagalvojus, gal ir nereikėtų jai suteikti teisės vairuoti autotransporto priemonę – jei net psichiatrė gavo iš jos parašą, įsivaizduokite, kas bus, kai ji atvyks pasikeisti tepalų ir kaip jai vietoje to pakeis variklį, paims pinigus ir pasakys, kad taip reikėjo).

Jei būčiau ciniškas, nejautrus, vien reitingų besivaikantis laikraštininkas, nesirenkantis nei žodžių, nei raiškos priemonių, kaip mat pajuokaučiau, kad tą sykį parašų rinkėjai, išdėlioję parašų lapus psichiatrės kabinete, gerai pasirinko tikslinę auditoriją. Tačiau psichinės ligos yra ne juokų reikalas, todėl taip ir nesakysiu. Tačiau istorija gera, kaip bepasuksi. Juo labiau, kad toji medikė nė nesuprato kažką blogo padariusi. Galima tik tikėtis, kad ji santūriau elgiasi bent su receptų blankais, nes maža kokių vaistų gali išrašyti gydytojas su fantazija.

Kolega apžvalgininkas, dešiniųjų pažiūrų dzūkas Romas Sadauskas-Kvietkevičius yra siūlęs tuos parašų rinkėjus gatvėje fotografuoti, taip juos bauginant ir gluminant. Neblogas būdas. Aš siūlau su jais kalbėtis, nes jų mintys yra tokios klaikios, kad juos pačius paskatinus jas pareikšti, juos supykins. Čia kaip vampyrui atsukti veidrodį: mirtingieji vampyro veidrodyje nemato, bet jie patys save pastebi ir išsigąsta.

Aiškinti, kad žemės pardavimas visiems, kas tik nori ją pirkti, yra normalu, yra visiškai nereikalingas užsiėmimas (priminsiu, kad tie žmonės, kurie šito nežino, čia jau nebeskaito, aš jiems neleidau toliau skaityti jau pirmojoje pastraipoje). Na, pavyzdžiui, tas pats kas aiškinti, kad normalu yra žmonėms patiems spręsti, ar jie gali gyventi kartu nesusituokę, arba kad normalu yra moterims balsuoti rinkimuose.

Patikėkit manim, kai baigsis visas temų srautas, stimuliuojantis vos apčiuopiamus virpesius tam tikros sandaros smegenyse (Telekomo privatizavimas – Williams – mergaitė – skalūnai ir degantis vanduo – mirties bausmės atkūrimas – referendumas), tai kaip mat pamatysime kokią nors temą, pavyzdžiui, „uždrauskime boboms balsuoti“, arba „dėl draudimo užsieniečiams ir žydams užsiimti finansiniu tarpininkavimu“.

Jei galvojate, kad čia tik svaičiojimai, tai galvokite taip ir toliau, bet yra kitaip. Man pakako pasižiūrėti tų vaikščiojančių gamtos stebuklų tinklalapį (nesakysiu, kaip jis vadinasi, bet jei ieškosite internete „žemės vardu“, galbūt rasite), ir supratau štai ką: viskas, ką galite išsigalvoti, blanksta prieš tai, ką jau yra išgalvoję jie.

Ten rasite viską, ko trokštate: ten, be žemės paminėti ir skalūnai, ir danų kiaulidės, ir iškrypėliai, ir „euromutantai“, ir evakuacija iš šalies, ir valstybinė kalba (nes juk plačiai žinoma, kad nusipirkęs Lietuvos žemelę amerikietis privers baudžiauninkus kiauksėti angliškai), ir o tie, kas yra liberalizmo atstovai (naujas keiksmažodis), tekstuose nevadinami žmonėmis – tik „žmonėmis“ kabutėse. „Esu įsitikinęs, kad tokių veikėjų negalima net laidoti lietuviškoje žemėje, nes jie kur kas blogesni už pokario stribus“, sako mums referendumininkai. Prisiminkite apie tai, kai jums siūlys pasirašyti.

Apie dvasinio sutrikimo gylį galima spręsti iš tokių žemės ūkio aktualijų: „Antai neliko mūsų apylinkėje normalių lietuviškų karvių – visos jos aukštomis kreivomis kojomis ir keistu margumu, mat sėklinamos nabagės vien sena vokiška sperma.“ Žinoma, jei būčiau koks pikčiurna, pasiūlyčiau referendumo iniciatoriams padėti žalmargėms ir imtis sėklinimo patiems, bet nesu tikras, kad tokios pramogos yra visiškai legalios.

Ten yra ir kitų gilių minčių: pasiūlymai keisti konstituciją, kad ten būtų parašyta taip: „Tauta turi teisę atšaukti Prezidentą, Ministrą Pirmininką, Seimo pirmininką, eilinį ministrą, Seimo narį ar bet kokį kitą valstybinėse struktūrose dirbantį ar vadovaujantį asmenį, jei pastarasis nevykdo rinkiminių pažadų, nedirba arba netinkamai dirba arba priima kokį nors sprendimą, negavęs tam tautos pritarimo.“ Tikrai, mums visiems labai patiktų šalis, kur bet kuris valstybės tarnautojas, sakykim, savivaldybėje, turėtų gauti tautos pritarimą, prieš pradėdamas tvarkyti duobę gatvėje. Arba jei mokyklų egzaminų užduotis referendume tvirtintų tauta.

Jie patys žino, kad vis dėl to tai yra komedija. Iš kur žinau? Štai dar viena citata: „Lietuvos – NEBĖRA. Viskas. Jei ginti kalbos susirenka tik 280 žmonių, o į Vingio parką teatėjo 80 ginti gimtosios žemės, tai reiškia, kad Lietuvos jau NEBĖRA. Lietuviai yra pasmerkti lenkti nugaras danų ir kitų kryžiokų kiaulidėse.“

Todėl su referendumo popieriais tikrai nesivarginkite. Jūsų pagalbos tiems žmogeliams nereikia: jie be vargo patys save apsisėklins.

Tiesos.LT

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarų 20

 1. Algirdas says:

  Užkelnių ir Co (smagus naujadaras) pakankamai garsus bliovimas, atsiradę mėginimai perimti parašų rinkimo proceso valdymą, tyčinis lapų gadinimas ar tyčinis tuščių laikymas, visiškas nesugebėjimas priešpastatyti ką nors tikrai rimto referendumo šalininkų argumentams (nes tiesiog jų nėra ) įrodo, kad šį kartą mes parašus surinkti galime.

  Svarbiausia maksimaliai mobilizuotis, nesiveliant į kvailus ginčus apie plaukų spalvą, kelnes ar amžių :).

  Parašus renka visi, kurie supranta ir pajėgia, ir jaunas ir senas, ir karysis ir dešnysis
  o pasirašo visi, nebijantys tautos valia pagrįsto sprendimo….

  Užkelnių greitukai zaunyja, Lietuvos parašų rinkėjai renka parašus….

 2. jonas says:

  zemes pardavimas dazniausiai argumentuojamas taip neva „zemes niekas neisvez ji liks lietuvoje“
  ir tai logiska. Bet jei kam nors teko pardavineti buta ir gi patvirtins, kad butas liko savo vietoje jo niekur neisvezebet as paskysiu taip:
  buto niekas neizveze ir zemes niekas neisvez bet TU ISVAZIUOSI IS SVETIMO BUTO IS SVETIMOS ZEMES!.

 3. Audronė says:

  :)))))),- Taip“Šunys loja,- karavanas eina !!!  „

 4. Eduardas says:

  Be jokios abejonės šie trys veikėjai labai negražiai elgiasi besityčiodami iš pačios referendumo idėjos, iš parašus renkančiu žmonių bei iš pasirašančiu (netiesiogiai juos prilygindami psichiniams ligoniams “…parašų rinkėjai, išdėlioję parašų lapus psichiatrės kabinete, gerai pasirinko tikslinę auditoriją…). Pats renku parašus referendumui ir šios penktoko lygio rašliavos mane tik dar labiau motyvavo ir paskatino dar aktyviau rinkti parašus. Manau, jei jau prasidėjo tokių šlykščių rašliavų rašymas, tai yra realus šansas mums surinkti 300 000 parašų ir kažkas ne juokais išsigando. Noriu visus neabejingus šiam reikalui paagituoti pradėti rinkti parašus ar bent jau būtinai pasirašyti už referendumą. Rinkti parašus yra visiškai nesunku ir pakankamai smagu bendrauti su žmonėmis. Pavyzdžiui aš tris dienas rinkau parašus prie “Centrinės ūkininkų turgavietės” Vilniuje priešais “trikampę maxima” Ukmergės gatvėje nuo 12:00 iki 18:00. Surinkau virš 80 parašų. Tad kas dar svarstote kaip galite prisidėti prie referendumo surengimo, siūlau nedelsiant susirasti informaciją kur yra jūsų apylinkėse dalinami parašų rinkimo lapai ir surinkti, tiek kiek galite, na bent jau iš savo artimos aplinkos (giminių, draugų). Vienykimės svarbiam darbui!!!

 5. Sigitas says:

  Būkit tokie geri, žemės pardavimo užsieniečiams priešininkai, ir paaiškinkit man kas nutiks blogo, jei savo žemę parduoti norintis žmogus ją parduos ne Lietuvos respublikos piliečiui ? Susidaro toks vaizdas, kad visi šios idėjos priešininkai mano, kad lietuviška žemė bus supirkta iš vargšų valstiečių tokiu pat principu kaip Šiaurės Amerikos žemynas buvo supirktas turtingųjų europiečių už blizgučius iš vargšų indėnų. Juk niekas tos žemės parduoti neprivers, jei pats savininkas to nenorės, o paravinėjama bus tik ta žemė, kurią parduoti norės jos savininkai, kurie taip pat galės laisvai pasirinkti, kam tą žemę parduoti.
  Dabar gi vargingieji patriotinėm ašarų ir šlapimo čiurkšlėm besilaistantieji vaitoja, kad nebeliks „lietuviškos žemelės“. Bet tai pasakykit, kur ji dings ? Žemė nėra baigtinis valstybės išteklius kaip kad kokios dujos ar nafta, teisė į jos nuosavybę laisvoje rinkoje gali keistis pagal tą teisę turnčių žmonių poreikius. Tą pačią žemę iš užsienio šalies piliečio galės nupirkti LR pilietis, jei žemės savininkas panorės ją parduoti. Ar įsivaizduojate, kad kils grėsmė lietuvių tautos išlikimui, jei nedirbamoje ir dirvonuojančioje žemėje bus pradėta vykdyti veikla, kuri generuos įplaukas į valstybės biudžetą mokesčių pavidalu ir kurs naujas darbo vietas ? Už žemę bus atsiskaitoma pinigais, kuriuos gavęs žemę pardavęs žmogus galės pirkti kitą žemės sklypą jam labiau tinkamoje ar pageidaujamoje vietoje arba tuos pinigus panaudoti savo gerovei pagal savo sugebėjimus ir įgūdžius.
  Šiuo metu nekilnojamo turto rinkoje netrūksta parduodamų žemės ūkio paskirties sklypų, kuriais nėra didelio susidomėjimo, nes vietinėje rinkoje ji nėra paklausi. Tai ar labai bus blogai, kad tą žemę nebe pirmus metus pardavinėjantis žmogus sulauks pirkėjo, kuris ją nupirks už jo norimą sumą?
  Ar labai blogai, kad kokiuose nors dabar apleistuose laukuose pradės būti vykdoma žemės ūkio veikla ir aplinkinių kaimų gyventojai – valstybė papo čiulpėjai/ etatiniai pašalpų kaulytojai turės galimybę pinigus užsidirbti, o ne egzistuoti kitų dirbančiųjų sąskaita ?
  Taigi trumpai tariant, pasakykite, kodėl, jūs manote, kad kažkokia krūvelė pseudopatriotų gali apriboti žemę norinčio parduoti žmogaus pasirinkimą kam ją parduoti ir galimybę už savo parduodamą prekę gauti daugiau pinigų ?

 6. trolis says:

  Sigitui,
  žemė nėra prekė(užsieniečių atžvilgiu), o jūsų laisvė ją parduoti šiuo atveju dar egzistuoja tik todėl , kad kažkada valstybė neleido jos parduoti užsieniečiams, todėl atsirado galimybė ją grąžinti jums.

  Tai kodėl dabar manote, kad jei visos Lietuvos istorijos metu žemė buvo neleidžiama įsigyti užsienio piliečiams dabar kažkas turėtų leisti tą daryti?

  Tai ką jūs kalbate apie kažkokią liberalią laisvę daryti tai ką nori ir laisvę pardavinėti savo valstybės teritoriją, noriu tikėti, kad darote tą dėl neišmanymo.

  Citata:

  Demokratijos pagrindą visada sudarė liberalizmas, o dabar neo-liberalizmas, todėl tos ideologijos neigimas iškarto traktuojamas kaip pavojus laisvės ideologijai „demokratijai“, bei socializmo, musulmoniško fundamentalizmo ir kt. propagavimu.

  Neo-liberalizmas, tai teorija, pagal kurią kapitalistinės rinkos santykių ir rinkos mainų sistemai netaikomi jokie žmogaus veiklos srities ir etikos standartų apribojimai, pakanka, kad būtų reglamentuotas žmogaus elgesys. (kitaip tariant atmeskime viską, kas trukdo gauti pelną)

  O jei kelią užkerta aplinkos ar socialinės normos, jos turi būti panaikintos. Kalbant paprastai, liberalizmas tiesiogiai proporcingas liberalų kišenių turiniui, t.y. tik liberalų asmeninės naudos siekimui, žmonėms pučiant burbulus apie butaforines asmenines laisves, kurias jų lyderiai patekę į valdžią, pirmiausia puola kuo greičiau apriboti.

  Tad nepūskite čia burbulų Sigitai, Vengrija jau uždraudė parduoti savo dirbamą žemę užsieniečiams ar manote, kad jie kvailiai?
  Ne – jie tik blaiviau žiūri į tai, kas vadinama valstybės teritorijos vientisumu ir ateities kartų garantijomis, kurias jūs pagatavas parduoti tam, kas daugiau užmokės.

 7. Sigitas says:

  Bet ar parduota žemė tampa kitos valstybės nuosavybe, jei ją įsigyja kitos valstybės pilietis ? Žinoma kad ne. Ar tą užsienio piliečio turimą žemę vėl gali nusipirkti LR pilietis – žinoma, kad taip.
  Ar jūs tikite, kad nenaudojami žemės plotai ar tokie, kuriuose išnaudojamas ne visas jų agrarinis potencialas yra didesnė nauda valstybei, nei kad joje vykdoma veikla, kuri uždirba pinigus ?
  Dar vienas klausimas – negi jūs visi taip naiviai manote, kad visi užsieniečiai urmu išpirks „lietuvišką žemelę“ ? Ar tikrai Lietuva yra ta valstybė, kuri turi saugią investicinę aplinką – čia įstatymai keičiasi labai dažnai, pati įsttiminė bazė yra vis dar su spragomis, verslo vystymą stabdo pernelyg smarkiai biurokratizuotas aparatas – tai aplinka kuri tikrai nėra nei saugi nei patraukli užsienio investicijom. Žemės pardavimas užsieniečiams greičiau sukurtų ne realią grėsmę valstybingumui, o tik teoriškai pagerintų žemės pardavimo galimybę. Ir kas sakė, kad žemė nėra prekė, jei pirkdamas moki, o parduodamas gauni pinigus ?

 8. Eduardas says:

  Drįstu manyti, jog jūs Sigitai, esate suinteresuotas asmuo t.y. turite žemės, kurią norite parduoti kuo brangiau, todėl jūsų nuomonė nėra visiškai objektyvi šiuo klausimu. Paprastai, jei žmogus neturi žemės, jis reaguoja labai ramiai (pastebėjau tai rinkdamas parašus) ir tiesiog pasako: „neturiu žemės, man nerūpi“. Jūs labai aršiai puolate ginti savo asmeninės laisvės ir teisės į savo turtą, tai suprantama, bet jūsų vieno teisė yra menkesnė už Tautos teisę į savo teritoriją, todėl nereikia kelti savo asmeninės teisės virš visko. O dabar keli atsakymai į jūsų klausimus.

  1.Žinoma, parduota žemė užsieniečiui netampa užsienio valstybės teritorija, bet… Prisiminkime Izraelio valstybės susikūrimo pavyzdį. Buvo išpirktos teritorijos, apgyvendinti žydai, aptvertos tvoros ir neleidžiama nė kojos žengti arabams. Kitais žodžiais tariant kitos valstybės teritorija. Štai jums kuo puikiausias pavyzdys, kaip tauta prarado „savo noru“, savo teritoriją.
  2. Žinoma, kad LR pilietis gali išpirkti savo žemę iš užsienio piliečio, tik yra keli bet… Ar LR pilietis įstengs konkuruoti „laisvoje žemės rinkoje“ su užsienio pirkėjais (mūsų ūkininkai yra labiausiai suinteresuoti įsigyti žū paskirties žemę, bet jie negali net iš tolo prilygti užsienio ūkininkų perkamajai galiai, todėl leisdami pirkti žemę užsieniečiams mes pirmiausiai diskriminuojame savo ūkininkus). Kitas „bet“, kad išpirkti, reikia, kad nusipirkęs žemę užsienietis norėtų parduoti ją (ko aš neabejoju, kad nebus, nes pirmiausiai į žemę jis žiūrės kaip į vertybę, neįkainojamą turtą, o ne kaip į prekę).
  3. Dėl „agrarinio potencialo“. Labai gaila, kad visur jūs matote tik pelną, pinigus ir naudos siekimą. Bet ar jūs girdėjote apie dirvos nualinimą, vykdant pramoninį žemės ūkio produktų auginimą ir tręšiant tik mineralinėmis trąšomis. Todėl kalbėti, kad pramoninis žemės ūkis yra geriau nei dirvonuojantys laukai (tuomet dirvožemio derlingumas tik gerėja), yra tas pats kas sakyti, jog nualintas dirvožemis yra geriau nei derlingas.
  4. Čia aš jums norėčiau užduoti klausimą: kodėl jūs rašote „lietuvišką žemelę“ kabutėse? (Aš parašiau kabutėse, nes cituoju Sigitą, šiaip tie du žodžiai neturėtų būti rašomi kabutėse.) Dėl nesaugios investicinės aplinkos aš visiškai su jumis sutinku, kaip ir dėl išpūsto biurokratinio aparato.
  5. Mano nuomone, pirmiausiai žemė yra valstybės teritorija, kurioje gyvena tauta, tos valstybės piliečiai. Todėl, kai mūsų valstybės teritorijoje apsigyvens kitos valstybės piliečiai, jau rašiau kas gali nutikti pirmajame punkte. Todėl prekiauti valstybės teritorija, kurioje gyvena tauta, mano galva nereikėtų.

 9. Sigitas says:

  Galiu Jus patikinti, kad jokios žemės (išskyrus tą ant kurios yra mano namas ir jos niekam neketinu bent jau artimiausiu metu parduoti kartu su namu) neturiu, taip pat neturi ir mano šeimos nariai, mano pragyvenimo šaltinis nėra tiesiogiai susijęs su nekilnojamo turto, tuo pačiu ir žemės sklypų prekyba ar tarpininkavimu vykdant pardavimus. Tiesiog žvelgiu į viską iš racionalios pozicijos ir noriu, kad Lietuvoje žmonėms būtų sudaryta galimybė rinktis ir laisva valia apsispręsti, kaip elgtis su savo turtu

 10. Sigitas says:

  Dar galiu papildyti atsakydamas į jūsų komentarą dėl minimo pavyzdžio apie žydus „susipirkusius“ sau valstybės teritoriją:
  parduodama žemė yra sudalinta į turtinius vienaetus (sklypus), o ne ištisas teritorijas, taigi taip supirkti žemę, kaip minite Jūs, neįmanoma nei fiziškai nei teisiškai, nes sklypus skiria keliai, gatvės, servitutai pravažiavimams, inžinerinei infrastruktūrai, kurių nupirkti neįmanoma, o jei nuperkama žemė, kurioje yra servituto zona, tai jos savininkas yra įpareigotas sudaryti sąlygas naudotis servituto zona tiems asmenims, kuriems tai priklauso. Todėl natūralu, kad iš supirktų kad ir greta esančių sklypų, suformuoti kažkokią vientisą teritoriją į kurią neįmanoma būtų patekti pašaliniams žmonėms, tiesiog neįmanoma, šita mintis tiek urbanistiniu, tiek kraštotvarkiniu aspektu yra visiškas nonsensas. Veiklą, naudojimą, tvarkymą ir užstatymą, kiekvienoje savivaldos teritorijoje reglamentuoja tų teritorijų bendrieji ir specialieji planai, taigi neišvengiamai numatyto pobūdžio reglamentai taikomi ir visiems sklypams esantiems toje teritorijoje, o tuose reglamentuose sustatyta pakankamai daug saugiklių, kad Jūsų minimas scenarijus neturėtų net teorinės galimybės būti įgyvendintas. Taigi šito Jūsų argumento, nepykit, bet visiškai nepriimu.
  „Lietuvos žemelę“ kabutėse rašau dėl mažybinės priesagos. Tokia kalbos maniera būdinga visiškiems runkeliams, kurie vaitodami skundžiasi ar guodžiasi, kad „va, žiūrėk, tuoj nebeliks mūsų LietuVĖLės, nes parduos užsienio ponams mūsų žemELę“. Aš gyvenu valstybėje, kurios pavadinimas yra Lietuva ir jokia ne lietuvėlė. Žinau kodėl ne tik reikia, bet ir būtina įteisinti žemės, o ne žemelės pardavimą, užsienio šalių piliečiams, todėl ir naudoju kabutes, nes man yra šlykšti ta ubagiška leksika, kurioj užkoduotas saviplakos, savęs gailėjimosi ir menkinimo įgūdis, kuris pas varguoliškąjį luomą labai smarkiai išlavintas.

 11. Eduardas says:

  „Dabar gi vargingieji patriotinėm ašarų ir šlapimo čiurkšlėm besilaistantieji vaitoja, kad nebeliks “lietuviškos žemelės”. “ Na iš šio labai karšto emocijų proveržio man pasirodė, jog turite kažkokį asmeninį interesą žemės pardavimo klausimu. Atleiskite jei suklydau. Mano galva, nėra racionalu išpardavinėti valstybės teritorijos, dėl jau anksčiau minėtų priežasčių. Taip, žemės savininkai (pvz. Lietuvoje LR piliečiai) pirkdami ar kitaip įgydami nuosavybės teisę į žemę, gali joje daryti ką nori, tik jokiu būdu nepardavinėti valstybės teritorijos užsienio piliečiams. Čia jau galiu jums pareikšti, kad Lietuvių Tauta turi teisę į savo valstybės teritoriją. Jūs ir vėl bandote iškelti vieno asmens teisę tvarkytis su savo turtu kaip jis nori aukščiau Tautos teisės į teritoriją. Dar kartą pakartosiu, parduoti savo valstybės teritoriją yra visiškai neprotinga ir neracionalu.

 12. Sigitas says:

  Nelabai suprantu, kaip tuo pačiu metu teisę į tarkim mano paties nuosavybės teise valdomą žemės sklypą turi ir Lietuvos Tauta ? Už tą nuosavybę moku žemės mokestį, už ką išmanusis tautos žiedas gauna pencijas ir pašalpas, tai gal sakyčiau čia tegu ir baigiasi jų teorinės teisės į mano nuosavybės teise valdomą žemę. Ir iš vis, kas per darinys yra ta „Lietuvos tauta“ – Lietuvos Respublikos pilietybę turintys asmenys gyvenantyt LR teritorijoje ar už jos ribų ar dar kažkas? Teisę naudotis mano privačia nuosavybe jie turės dviem atvejais – kai mano žemės sklype bus suformuotas servitutas arba mano žemės sklypas bus prie natūralaus vandens telkinio ir šie tautiečiai turės teisę prieiti prie pakrantės po savęs palikdami tuščius alaus bambalius ir kontrabandinių cigarečių nuorūkas, nes taip dažnas tautietis supranta poilsį gamtoje.
  Todėl nemanau, kad norėdamas perleisti nuosavybės teisę į žemės sklypą aš dar turėčiau paisyti kažkieno interesų, kurie neva tai yra aukčiau mano paties, kaip žemės savininko interesų.
  Tuo pačiu noriu paklausti, kur Jūs matote racionalų sprendimą ribojant žemės įsigyjimą ? Nuo kada darbo vietų kūrimas ir pajamų generavimas į valstybės biudžetą yra neprotingas ir neracionalus veiksmas?

 13. Eduardas says:

  Cituoju patį :“čia įstatymai keičiasi labai dažnai, pati įsttiminė bazė yra vis dar su spragomis, „. Jūsų minimi servitutai, gali būti labai greitai ir labai „sėkmingai“ privatizuoti. Juk iš esmės dabar siekiama privatizuoti viską iš eilės t.y.perduoti valdyti į privačias rankas. Neatmetu galimybės, jog kada nors bus privatizuoti ir tie patys jūsų minimi keliai. Beje kalių priežiūros įmones jau buvo bandyta ar net jau gal kai kurias ir privatizuota, nors ir turbūt visiems suprantama, jog tai yra strateginės reikšmės įmonės.

 14. Eduardas says:

  Kokiu būdu žemės pardavimas generuos pajamas į biudžetą ir kurs darbo vietas?
  O čia citata iš http://lt.wikipedia.org/wiki/Tauta :“ lietuvių tautą, o tiksliau tautybę sudaro individai, priskiriantys save lietuvių kultūros žmonėms, laikantys šią kultūrą sava. Šie individai gyvena ne tik Lietuvos teritorijoje, bet ir kitų tautų kultūros erdvėje. Savo etninėje teritorijoje gyvenantys lietuviai sudaro ne tik etnokultūrinę bendriją, o ir teritorinį etnosocialinį organizmą.“
  Be to jūsų teigimu: „Teisę naudotis mano privačia nuosavybe jie turės dviem atvejais…“. Teisės naudotis jūsų nuosavybe niekas apart jūsų neturės. Nemaišykite teisės naudotis nuosavybę ir Tautos teisės į teritoriją.

 15. Sigitas says:

  Galiu patikinti, kad toks dalykas kaip kelių ar servituto zonų privatizavimas neįvyks niekad. Nes tokiu atveju reikėtų perrašyti įstatymus ir poįstatiminius aktus, kurie teritorijų planavimo ir statybos reglamentavimo srity buvo kuriami daugiau nei 20 metų. Įstatymų kaitaliojimas Lietuvoje veikia daug siauresnėje amplitudėje. O ir nauda iš privatizuotų servitutų ar kelių būtų nulinė, nes kas norės už savo lėšas finansuoti kelių tvarkymą, priežiūrą, apšvietimą, valymą – nebent būtų renkamas mokestis už pravažiavimą tuo keliu, bet ekonominė nauda labai smarkiai abejotina, nes valstybė per kuro akcizą ir kelių mokestį sugeba surinti tikrai daug daugiau pinigų ir dalį jų skirti tų kelių priežiūrai. Taip pat ir su servitutais – kas už savo pinigus norės tvarkyti TEO, LESTO kabelius, transformatorines ir pan. ? Ir kokia ekonominė nauda bus tuos servitutus turėti?
  Kelių priežiūros įmones privatizuoti būtina, nes dabartinės išlaidos kelių remontui ir tiesimui yra neadekvačios atliekamų darbų vertei, Privatizavus kelių tvarkymo įmones ir tarp jų sudarnt normalias konkurencines o ne monopolines sąlygas būtų galima sumažinti valstybės išlaidas kelių tiesimui ir remontui.

 16. VAIDAS says:

  keista, kada is paziuros ,,atrodo protingi zmones porina  :  “ uzsienietis nupirks , o ,laisvoje rinkoje lietuvis gales nusipirkti ir ukininkauti Olandijoje,  kada uzsienietis parduos gales  vel nusipirkti lietuvis , uzsienieciai apleistas zemes pavers produktyviomis – kaip grazu  atrodo vos ne rojus. Deja, realybe yra kita , tie „is paziuros protingi“  yra tik apvalus kvailiai.   Nesunku gi suvokti kad  neukininkaus tie lietuviai Olandijoje,  kad zeme neatpirks lietuvis – kokia prasme pardavejui siulyti  produkta siauroje rinkoje-  tad ir toliau zemes nuosavybe  galutinai iseitu is Lietuvos, matomai tai ir yra pagrindas del ko Vengrijoje nugalejo protas- priimtas  tinkamas   sio laikmecio ,situacijos sprendimas   .  Ar uzsienieciai puls isisavinti apleistu nederlingu zemiu – nu,  tik  „protingiems“ tokios iliuzijos ir ateina……..

  Aplamai, zemiu ispardavimas yra liguistu zmoniu siekis  kokiais irodinejimais jie besiremtu

 17. Andrius says:

  Manau, jog verta paminėti vieną svarbų skirtumą tarp to, ar žemės savininkas yra vietinis ir svetur gyvenantis ir net neplanuojantis apsilankyti šioje šalyje, t.y. kai žemė perkama tiktai verslo tikslais. Naivu būtų tikėtis, kad tokiam savininkui rūpėtų kas nors kitą išskyrus greitai generuojamą pelną. Galime ruoštis genetiškai modifikuotoms kultūroms, kiaulidėms, toksinių atliekų laidojimui ir dar bala žino kokių leidimų sugalvos politikai vardan verslo kartu ir asmeninės gerovės klestėjimo. Ir visa tai vyks mūsų sklypų kaiminystėje ir kažin ar tuomet dar bus įmanoma sustabdyti įsibėgėjusį traukinį? Ar kam nors iš mūsų rūpi vietinių problemos atogražų miškuose? Ar rūpi Afrikos žmonių problemos dėl sausros, kurią įtakoja olandiškų gėlių augintojai? Ar rūpi ten savo verslą vykdantiems žmonėms? Kodėl kam nors gyvenančiam svetur turėtų rūpėti kas vyks Lietuvos žemėje?

 18. Kęstutis says:

  Nei žemė, nei jos turtai negali būti kažkieno asmeninė nuosavybė. Moraliai, žemė yra ateinančių kartų nuosavybė, kurios mums suteikė teisę pasinaudoti kol gyvi esame. Tad prašome tausoti, puoselėti ir išsaugoti ateinančių kartų turtą…

 19. Vytautas says:

  Kai visą Lietuvos žemę supirks užsieniečiai, tai visi ir gyvensim užsienyje.Nebereiks klajoti, laimės ieškoti.Uždirbsim padoriai, pasensime oriai.Viziją turėsim – laisvą Lietuvą regėsim…

 20. Kęstutis says:

  Palestiniečiai irgi taip galvojo…

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top