- Sarmatai - https://www.sarmatas.lt -

Saulius Jasionis: Apie tikrąją ekologiją [video]

Saulius Jasionis

Paskaita apie tai, kas yra manoma esant ekologiją ir apie tai, kas ji yra iš tiesų. Daugeliui ji gali pasirodyti ginčytina ar net nepriimtina, nes prieštaraus įprastoms „tiesoms“, kurių prisirankiojame MIP, visokiausiose ekologiškose akcijose, bei prisigalvojame patys remdamiesi klaidingu gamtos, kaip vieningo organizmo suvokimu.
Kadangi paskaita vyko apie 4 valandas, tai dedame ją dalimis, priklausomai nuo to, kaip spėjame sumontuoti.

DARNUS GYVENIMAS- TIKROJI EKOLOGIJA. ŠIUOLAIKINĖS „EKOLOGIJOS“ KLYSTKELIAI

Nagrinėjamos temos:

1. Visos aplinkos apsaugos ir švarinimo priemonės iš anksto pasmerktos nesėkmei.
Šiukšlių rūšiavimas, energijos taupymas, ekogyvenvietės, ekologiškas žemės ūkis,
saugomos teritorijos, gyvų organizmų rūšys ir pan.- tik būdas atitraukti dėmesį
nuo tikrosios ekologijos.

2. Esminis tikrosios ekologijos dėsnis, veikiantis visada ir visur, nepriklausomai
nuo sąlygų. Kodėl šis dėsnis dažniausiai veikia prieš mus?
Kokią aplinką žmogus saugo bet kokia kaina?

3. Jokie žmogaus ar žmonių grupės veiksmai iš principo negali būti antiekologiški,
nes yra sąlygojami gamtos dėsnių- įgimtų, iš tolimų protėvių paveldėtų ir per ilgą
laiką pasiteisinusių programų. Kodėl rezultate mes tampame savo pačių priešais?

4. Nekenkti aplinkai, nereiškia – išlikti. Gamta sunaikina ir žalingus, ir nežalingus
jai organizmus, palieka ir palaiko tik NAUDINGUS.

5. Ar įmanomas darnus sugyvenimas su aplinka? Taip, ne tik įmanomas, bet ir realiai egzistuoja.
Pagrindinis darnaus gyvenimo principas: rūpintis TIK savo asmeniniu išgyvenimu.
Tik toks principas yra visada naudingas tiek gamtai, tiek mums patiems.

Pirma – ketvirta dalys