Trečiasis pasaulinis prasidėjo vakar. Miegojote?

2011, 23 lapkričio, 18:42 | kategorija Ideologija | atsiliepimų (22) | peržiūrų 7 810 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

paveikslėlisŽmogui, nors šiek tiek besidominčiam pasaulio reikalais, į akis krinta įvykiai ir faktai, kurie lyg patys klojasi į vis aiškiau įžvelgiamą dėlionės paveikslėlį. Atrodo, betrūksta visai nedaug, kad įvyktų tai, apie ką net nenorime galvoti. O „tai“ galimas dalykas jau vyksta. Pavyzdžiui, yra pastebėta, kad artėjant karui, visuomenės santykiai daugelio šalių viduje ir valstybių politika sparčiai gręžiasi nuo bet kokių moralinių vertybių. Žinoma, vertinimai subjektyvūs, todėl pamatuojamų įrodymų pateikti sunku. Tačiau akivaizdu, jog Orveliški sapnai pildosi, ir kalbos apie demokratiją, laisvę, lygybę dažnai tėra vien sklandūs tekstai papildantys gražius paveikslėlius TV ekranuose. Realybė yra priešinga. Priešinga „juodai“.

Įvykiai rutuliojasi keliuose lygiuose: valstybiniame, atsiradus valiutiniam ginklui, kai šalys susiduria su nepakeliama finansinio prasiskolinimo našta, ir  tarptautiniame, kai konfrontacija atsiranda ne tik tarp valstybių, bet ir tarp kontinentų.

Zbignevas Bžezinskis (Brzezinski) JAV politologas ir ne vieno prezidento patarėjas spalio viduryje iš Prancūzijos prezidento Valeri Žiskar d‘Esteno (Valery Giscard d’Estaing)  priimdamas Tokvilio premiją Normandijoje, pasakė įdomią kalbą, kurioje nemažai dėmesio skyrė šio pasaulio realijoms ir ateities vizijoms. Pateiksiu keletą citatų:

– „Nors yra demokratiška, ji (JAV – aut.) tampa nieko gero nežadančių socialinių kraštutinumų šalimi su milžinišku atotrūkiu tarp  nedidelės super turtingųjų grupės ir vis didėjančio skaičiaus praktiškai neturinčiųjų nieko. Šiandieninėje Amerikoje 1 proc. turtingiausių šeimų valdo 35 proc. visų šalies turtų, tuo tarpu spektro apatinė 90 proc. dalis valdo maždaug 25 proc. nacionalinių gėrybių. O pagrindas dar didesniam susirūpinimui turėtų būti faktas, kad didžiuma kongresmenų ir senatorių, taip pat ir didžioji dalis vadovaujančiųjų vykdomosios valdžios valdininkų pakliūva į labai turtingų kategoriją, vadinamąjį vadovaujantįjį 1 proc.“

– „Šiandien skubios milijardų dolerių transakcijos vyksta tiesiog per keletą sekundžių; iš esmės savo pobūdžiu dažniausiai spekuliacinės ir nieko bendro neturinčios nei su technologinėmis inovacijomis, nei naujomis užimtumo formomis, jos akimirksniu sukuria beprecedentinio masto turtus nedaugeliui išrinktųjų“.

– „Vakarai smunka, nes jiems neužtenka valios vienytis, tuo tarpu Rytai keliasi, nors taip pat susiduria su egoistiško varžymosi bei potencialių konfliktų tarp pirmaujančių šalių pavojumi.“

– „…globali valdžios krizė tampa dar sudėtingesnė nelauktai atsiradus netikėtam masių politinio pabudimo fenomenui. Šviežiausią pavyzdį matome arabų pasaulyje, t.y. universalioji politinio pabudimo realybė dabar yra interaktyvaus ir nepriklausomo pasaulio bendras produktas, susietas žaibišku vizualiniu ryšiu“. Pasak Bžezinskio, prisideda ir jaunimo demografinis sprogimas, kurį palaiko nesunkiai mobilizuojami ir neramūs universitetų studentai bei socialiai neginami bedarbiai. „Visos grupės yra pasipiktinusios turtingesne žmonijos dalimi ir ypatinga savo vadovų korupcija. Šis pasipiktinimas ir nepasitenkinimas valdžia bei privilegijomis padeda įpūsti populistines aistras su potencialiai sprogstamu virsmu į stambius tarptautinius neramumus“

Ne vienas iš mūsų tikriausiai galėtų teigti: „Visa tai aš žinojau, tik nemokėjau pasakyti“. Tačiau Zbignevas Bžezinskis – ne mes, jis yra iš tų žmonių, kurie ne tik samprotauja. Jų samprotavimai girdimi, į juos atidžiai įsiklausoma, todėl jie veikia ir net keičia pasaulio realybę.

Pėstininkai  išrikiuoti

Pasaulis keičiasi taip sparčiai, kad Z.Bžezinskio įžvalgos kai kuriais atvejais atrodo tik konstatacija to, kas jau vyksta. Štai prancūzų „Agora vox“ rašo: „Pasaulio šešėliniai lyderiai praktiškai jau sustatė pėstininkus ant lentos. Teliko paspausti mygtuką, kad būtų paleistas naujas konfliktas, susijęs su Iranu“.

Kai Graikiją, Portugaliją, Italiją, Ispaniją pradeda krėsti finansinis drebulys, kai Prancūzija gali netekti finansinio reitingo AAA, o tarptautinių banksterių (įdomus naujadaras – aut.) apetitai nemažėja, niekas negali pasakyti, kada Europos Sąjunga subyrės kaip kortų namelis.

Prancūzų politikas Bernaras Kušneris (Bernard Kouchner) dar 2007 m. yra pasakęs: „Reikia ruoštis blogiausiam, o blogiausia yra karas“. Amerikiečių ekonomistas Lindonas Larušas (Lyndon LaRouche) pritaria: „Jeigu esate nors šiek tiek susipažinę su istorija, bus aišku, kad esame ant Trečiojo pasaulinio karo, kuris bus blogiausias iš visų, slenksčio. /…/  Visa tai, žinoma, nėra tikslu, tačiau  daugiau, nei tikėtina“.

Kai kas sako, jog karas prasidėjo Jugoslavijos bombardavimais. Kiti kalba, jog Muamaro Kadafio nuvertimas Libijoje – blogas ženklas, pasmerkiantis pasaulį atsitraukti į praeitį. Spalio pabaigoje žiniasklaidoje šmėkštelėjo nekalta žinutė su joje cituojamais rytų arabų valstybės Kataro generalinio štabo generolo žodžiais apie karą Libijoje: „Mes buvome tarp viso to, šimtai Kataro kareivių buvo visuose regionuose“. Kas gi yra Kataras, pretenduojantis vadovauti sąjungai, kuri „remtų Libiją, pasibaigus NATO misijai“? Šalies valdymo forma – absoliutinė monarchija; valstybės vadovas – emyras trijų žmonų apsuptyje; demokratinių institucijų – nėra; rinkimų – nebūna; politinių partijų – negali būti; profesinės sąjungos – uždraustos; tikėjimo laisvė – nenumatyta. Moterys gali vairuoti automobilį (berods, tiktai ne keliais), tačiau šariatas leidžia jas mirtinai užmėtyti akmenimis, pavyzdžiui, už neištikimybę. Keistoka, kad nugalėtojams atrodo, jog  geriau pavesti kurti kaip tik tokią „demokratiją“ įkūnysiantiems katariečiams. Ar kaina bus adekvati? Nepatvirtintais duomenimis iki Kadafio nuvertimo per neramumus Libijoje žuvo 3000 žmonių. Pasibaigus (ar tikrai?) konfliktui, suskaičiuota 60 000 lavonų.

O žvelgdami į TV ekranus, mes su jumis manėme, kad pulkininką Kadafį nuvertė tie į debesis kalašnikovais pyškinantys sukilėliai. Yra duomenų, kad britų specialieji padaliniai taip pat kurį laiką kariavo ne tik ore – apie ką buvo garsiai trimituojama, – bet ir ant žemės.

Ką mes žinome, kiek tai kainuoja

Libijoje mes ekranuose karo nematėme; „satrapo“ mirtis ten jau apipinama legendomis, ir gal tik todėl, kad filmavimo mobiliaisiais telefonais kokybė dar prastoka. Legendos sako, kad Kadafis gyvas, o iš šykščių žiniasklaidos pranešimų galima spėti, kad mūšiai tebesitęsia.

Afganistanas? Ten kartkartėmis nukrenta amerikiečių sraigtasparnis arba netyčia žūsta keliolika civilių. JTO duomenimis nuo 2002 m., kai į šalį įžengė amerikiečiai ir NATO, iki 2007 metų šalyje opiumo gamyba padidėjo 40 kartų, iš čia pasauliui tiekiama 90 proc. heroino. Palyginti su pernai šiemet opiumo gamyba turėtų padidėti 61 proc.

Karas Irake Amerikai kainavo apie trilijoną dolerių ir apie 4500 JAV kariškių gyvybių, o švelniausiais skaičiavimais nuo 2003 metų šalyje žuvo daugiau nei 100 tūkstančių žmonių. Ten tebetvyro įtampa, ir nežinia, kaip klostysis įvykiai, kai iš jos  gruodžio 31-ąją pasitrauks paskutinis ginkluotas amerikietis.

Panašių faktų, kaip įtvirtinama Vakarietiškoji demokratija galima parankioti daugiau. Visi jie primintų Indijos kovą už higieną. Siekdama pagerinti sanitarijos sąlygas vargingiems gyventojams, valstybė pastatė keletą milijonų tualetų, bet žmonės juose ėmė laikyti ožkas bei vištas ir toliau pritūpdavo ten, kur gražesnė gamta arba matomi Himalajai. Demokratijos taip pat neįmanoma įskiepyti jėga arba finansinėmis injekcijomis. Svarbu dar štai kas: nežinome, arba per vėlai sužinome, kas vyksta aplink mus ir nemanau, kad tai tik dėl žiniasklaidos (ne tik lietuviškos) negalių. Matome, kad žiniasklaida gali ne tik parengti visuomenės nuomonę kardinalioms permainoms, bet ir sukelti „revoliucijas“. Dezinformacija ir visuomenės suskaldymas į mažas konkuruojančias grupes bet kurią šalį gali padaryti bejėgę išorės (o ir vidaus) agresijai. Destabilizavus situaciją, nebėra su kuo kovoti.

Kita vertus, pamename, kaip žiniasklaidai buvo ribojama informacija apie karą Irake. Niekam ne paslaptis, kad ji ribojama ir palankiai konstruojama dabar. Pasak vieno amerikiečių publicistų, tiesą ginančių žmonių dabar niekas nebežudo, tiesiog ignoruojama jų nuomonė. Ta, „kita“ nuomonė į žiniasklaidą nepatenka, vadinasi,  ne tik nuomonės, „nėra“ir faktų. Įdomiausia, kad vis kiečiau spaudžiamo žmogaus, eilinio mokesčių mokėtojo  tai beveik neliečia ir jam tai labai mažai rūpi. Dorovė – pernelyg sunki tema, apie ją niekas nenori kalbėti. Tada atsitiktinai mesta frazė „mums lengviau milijoną užmušti, negu jį suvaldyti“ tampa tolima, buitiška ir asmeniškai nereikšminga.

Kas toliau? Sirijos lemtis jau užprogramuota, scenarijus panašėja ir gali būti blogesnis nei Libijos. Kuveitas? Prieš savaitę dešimtys protestuotojų (vėliau patikslinta – šimtai) įsiveržė į parlamentą. Kuveito opozicinėms grupėms tapo patogu spausti valdžią „ dėl įtariamos korupcijos ir galimų ketinimų sumažinti politines laisves“ (išskirta mano – aut.). Iranas? Sadamas Huseinas buvo sutriuškintas, ieškant masinio naikinimo ginklo Irake. Kadangi ginklas nerastas iki šiol, į galimą Irano užpuolimą arabų pasaulis žiūri įtariai ir grieždamas dantį prieš rakštį Izraelį, „dievo išrinktąją tautą“.

Gal ir šią valandą

Arabai žodžių nesirenka: „Izraelio paranoja rimtai kelia didelių nemalonumų riziką visam pasauliui. Į Izraelio grasinimus smogti Irano branduoliniams objektams reikia žiūrėti labai atidžiai, nes šalis prarado bet kokį saiką“,- rašo Alžyro “L’Expression“. Ir tęsia: „… atrodo, beprotybė vis labiau apima Izraelio vadovybę, kuri pasiryžusi surengti apokalipsę iš baimės, kad Iranas gali įvykdyti savo grasinimus kaip atsaką į agresiją prieš jo paties branduolinius objektus. Tačiau, ką gi daryti „pasaulio bendruomenei“, kuri kol kas tik stebi mažąją pabaisą, sukurtą Jungtinių Tautų Organizacijos spaudžiant amerikiečiams?“ JAV neseniai aprūpino Izraelį karo lėktuvais, galinčiais pasiekti Irano objektus ir, nepasipildant degalų, grįžti atgal. Pranešama apie parengtą elektroninį ginklą, galintį neutralizuoti visus – be abejo, ir karinius – Teherano ryšius. “Pabaisa“, atrodo, nė neketina derinti veiksmų su savo globėja. Tiesa, tokie atviri samprotavimai apie galimą puolimą, gali reikšti, kad jo nebus. Ir… gali reikšti, kad jie  įvyks šią valandą. Kol kas JAV ir Didžioji Britanija pradėjo ekonominę Irano blokadą.

Tuo tarpu Didžiojo karo tebelaukiama. Rusijos kariuomenės vyriausiasis vadas Nikolajus Makarovas teigia, kad rizika, jog Rusija bus įtraukta į vietinius konfliktus, „smarkiai išaugo“. Jis, anot Rusijos agentūrų, taip pat pridūrė, kad „esant tam tikroms sąlygoms vietiniai ir regioniniai konfliktai gali peraugti į visuotinį karą, kuriame bus naudojami branduoliniai ginklai“.

Kol kas tai veikiau nervų karai

Politologai įžvelgia, kad pasaulyje ryškėja du blokai: vienam vadovauja sionistų įtakoje (tai jau arabų terminologija) esantis Vašingtonas, kitą apie save buria Maskva. Vašingtonas akivaizdžiai kaitina atmosferą: sumaištis Libijoje smarkiai sudavė Kinijos interesams. Pakaks pasakyti: iki kampanijos pradžios Libijoje buvo 30 tūkst. kiniečių. Labai greitai jų teliko vienas tūkstantis. Dabar Pekinas palaipsniui atsisako atsiskaitymų doleriu, sukeldamas didelį JAV susierzinimą. Pasikeitimai Sirijos valdžioje Rusijai gali reikšti jos įtakos ir karinės jūrų bazės praradimą Viduržemio jūroje. Todėl suprantama, kad šiuo metu Sirijos teritoriniuose vandenyse jau stovi trys Rusijos karo laivai, gruodžio pradžioje prie jų prisijungs lėktuvnešis. Rusijos vadovybė tiesiai sako, jog neleis pasikartoti Libijos scenarijui Sirijoje.

Pranešdamas apie 2500 jūrų pėstininkų siuntimą į Australiją, o aviacijos į Singapūrą, Barakas Obama žengė žingsnį link šaltojo karo su Kinija, ji apsupama sausuma ir jūra. Šis karas Amerikai kainuos trilijonus dolerių, ir ji pasinaudos pigia darbo jėga. Bet ne iš Kinijos.

Tad yra pagrindo artėti Rusijos ir Kinijos interesams.

Žvelgdamas į tolimesnę perspektyvą, Z. Bžezinskis minėtoje kalboje sakė, kad Amerika turi jungtis su ES, o tolimesnėje ateityje palaipsniui į tokį aljansą įtraukti Rusiją ir Turkiją.  Iš Rusijos pusės iš karto atsirado įtariančių, kad tokiu atveju šalis gali būti panaudota kaip buferinė teritorija karo atveju (juo labiau, kad pagal Z. Bžezinskį Rusija prisijungtų tik po 2-3 dešimtmečių). Atvėrus sienas Turkijai, būtų atidarytos visos durys musulmonų srautams į Europos centrą.

Iššūkiai, kuriuos globaliam pasauliui kelia ekonominė krizė, energetiniai nepritekliai, tarpkontinentinė įtampa verčia Vakarų politinį ir finansinį elitą tapti globaliu ir vieningu, o Europos Sąjungą – tapti dar labiau centralizuota valstybe, kur nacionaliniam elitui būtų pasiūlyta atsisakyti suvereniteto likučių globalių interesų ir vertybių bei naujos pasaulinės tvarkos vardan. Kita vertus, kaip rodo Arabų pavasario raida, senieji Vakarai turi pakankamai galimybių įtikinti šalis ir tautas, būtinybe atsisakyti vienokių ar kitokių ambicijų.

Pesimistai teigia, jog Vakarų kapitalizmo ir Eurazijos komunizmo susidūrimas leistų laimėti tretiesiems asmenims, kurie tokį susidūrimą finansuotų; nenauja – taip pat, kaip ir ankstesnių karų metu. Optimistų nesigirdi. Jeigu tokių yra – jie kvailiai arba šventieji.

O kaip gi mes? Sakoma, Lietuva per maža ir per skurdi, kad galėtų likti nepriklausoma. Ir jei tiesa yra gandai, kad mūsų aktyviausių „intelektualų“ mąstymas yra skatinamas Strateginio partnerio fondų stipendijomis, ordinais ir premijomis, tai neabejokim, kad atėjus dienai X, pora tuzinų „europinio mąstymo“ tautos inteligentijos ir politikos atstovų nedvejodami pasirašys pagalbos – prašymo – užuovėjos – ištikimybės priesaikų raštus, kaip vienintelį įmanomą sprendimą grėsmės akivaizdoje. Ne itin maloniame sapne kaimynų kariuomenę ant sienos turėtų pasitikti Lietuvos premjeras (-ė). Labanakt.

L.V. Medelis

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 22

 1. geras says:

  mano manymu autoriaus nuomone didziaja dauguma paremta musu „nepriklausomos“ ziniasklaidos straipnsiais. nematau aiskios priezasties kodel turetu sugryzti akmens amzius ir tautos pradetu viena kita bombarduoti. smulkiu konfliktu zinoma bus kaip ir dabar. o 3-ias karas vyksta jau seniai. jis vadinasi informacinis karas pries zmonija. tos pacios ziniasklaidos ir pasaulio „galinguju“ deka individams idiegtos klaidingos pasauleziuros ir ideologijos. zmones tiesiogine to zodzio prasme patys save naikina…

 2. esme says:

  kaip as tai matau.
  kad bus karas ar koki neramumai net klausimu nekyla.
  Jai bus karas tai koks ir kur? Atominio karo niekas nenori.
  3 pasaulinis.Atomini ginkla turincios valstybes tarp pusavije dalinasi teritorijomis.Ir tapr ju vyksta konforntacija,del kitu saliu ypac naftos ar kitu iskasenu turinciu saliu regionu.
  Tam etapui pasibaigus galimas sekantis senarijus.
  Kadangi tarp atominiu valstybiu karo nebus,lieka varijantas,vidiniai pilietiniai karai,kitaip butu galima pavadinti soceliniai.
  Ir ce viskas susidelioja,technologijos perima zmoniu darba o tos zmoniu grupes pervedamos i islaikytiniu gretas,reikia tik sumazinti jiems ismokas ir kyla neramumai.
  Kitas aspektas tas islaikytiniu sluoksnis,daugumoje zemos samones,del minimaliu pajamu maitinasi prastu genetiskai keistu maistu,nesilaikydamas jokiu sveikatos taisykliu. 
  jo samone uzplidyta zinesklaida,masine kultura,pavergtas zemu instinktu,tai vienas is naikinimo budu.
  Bendras to sluoksnio zmoniu vaizdas prastas.Bet tas sluoksnis nuolat auga.
   Ir tas karas bus paprasciausiai to zmoniu sluoksnio naikinimas.Polizija ginkluota iki dantu,tiek naujausiom ginkuolemis,net iki visokiu vangu skleidimu ginklu ,kuriu pasekmes neaiskios zmogui,o kitoje puseje paprasti primityvus zmogeliai,su lazdomis ar padegimo skusciais suburti vienu ar kitu aktyvistu,neaisku keno itakoje veikenciu.Ir kartu gali net pasitarnauti tam visa antiglobalistine veikla.
  Jai tikslas apjuonkti kazkiom idojomis tam tikras zmoniu grupes kad juos surinkti i viena vieta.
  Tam pasitarnauja dauguma tinklapiu soceliniu tinklu.
  Aisku kazkas sakys kad va kazkur vieni per koki facebuka susiorganizavo ir kazka nuveike,taip tai tie pavyzdziai ir reikalingi tam kad gautu iliuzija kad ta veikla pavyks,juk kas domisi gerai zino kad valdzia gali ir turi priemones visiskai blokuoti pati intentera telefonus,todel jai per ta vieta realios gresmes nekils.
    Ir  net visoje pasaulio ekonomikoje uzkoduota tokia padetis,vidiniai neramumai ir ju malsinimas.O dirbanciu formuojamas poziuris tegul aina dirbti tai manes neliece.
    Kokia iseitis matau tik viena individuali saviugda keicent pati save,ir propogavimas sklaida tos idejos.Ir jai tik kyla noras keisti kitus tai perkelk ta nora ir sustiprintai keisk save.Pagal kiekvieno savivoka nuo sveikatos,psichologinio iki dvasinio.Ar kaip besuskirstytum kryptis viena doroves pamatas ir visatos desniu laikymasis kurie nurodyti visose religijose.Ir neisitraukti i ta mesine psichoze neusimauti sau pavadelio kaip kokiom avelem,ce tik skirtumas vienas avis tiesiai veda i skerdykla kitom dar leizdia pasiganyti,kitas dar ir pagyrdo.

 3. >geras says:

  tai kad yra nuorodos, žiūrėk į hipersaitus. Man atrodo, kad mūsų spauda beveik visai nekreipia dėmesio į užsienio padėtį, vien seksiukai, skandaliukai, papukai ir t.t.

 4. MikasA says:

  Autorius mano kad žodis banksteriai yra naujadaras. Filme Galios žiedas, Ring of Power, tas žodis vartojamas jau prieš kiek metų, musėt ketveri, ar ne??

 5. Dija says:

  Kuo labiau įsiklausau į aplinkinių žodžius (dejones, keiksmus, pyktį, nepasitenkinimą…), tuo giliau suvokiu, kad visi teisūs. Teisūs kiekvienas atskirai, ir tempia tą teisybę į skirtingas puses, – kaip Krylovo pasakėčioje „Gulbė, lydeka ir vėžys“. Išeikvoja didžiulį potencialą energijos, bet taip ir lieka, kiekvienas teisus tik sau… O gyvename tai visuomenėje, ir Tiesa joje turi būti viena, tinkama visiems. Ar susimąstote kartais apie tai, kokie nuostabūs tvariniai esame? Mes vieninteliai visoje kūrinijoje galime kalbėti (tik dažnai nežinome, ką, kaip ir kada pasakyti), galime jausti (tik pamirštame įvertinti, kad kitas irgi jaučia – ne tik manasis AŠ), galime mylėti (nors, kol kas suvokiama tik „meilė“ sau). Bėda ta, kad per tūkstantmečius taip ir neišmokome naudotis teikiamomis dovanomis pagal jų paskirtį: gražiai bendrauti tarpusavyje neišeina, jautrūs esame tiktai sau, ir visiškai užmiršome meilę artimui savo… Iki didžiulio masto išaugęs mūsų egoizmas, naudos sau gavimas kitų sąskaita, aplinkinių niekinimas/žeminimas kaip tik ir trukdo aukštai nešti Žmogaus vardą. Juk atėjome į šį pasaulį siekti tobulumo žmogiškąjame lygmenyje – o egzistuojame tarsi dresuoti gyvūnai cirko arenoje. Todėl vertėtų suvienodinti kryptį, t.y. nusistatyti tikslą, kurio link einant, visos subjektyvios tiesos susilietų į vieną. Bendras tikslas būtų – atsikratyti egoizmo, trukdančio keisti mąstymo kryptį, ir išsiugdyti savyje geranoriškumą, toleranciją bei supratimą artimo atžvilgiu. Nekariaukime vienas su kitu, tai nekariaus tarpusavyje ir valstybės. Juk valstybes sudaro ne tik sienos bei valdantieji, jas sudarome ir MES! Ir mūsų dauguma – o tai reiškia: jei visi kartu panorėsime, tai jokio karo nebus. 

 6. a.grumbinas-dijai says:

  Gražūs žodžiai.Bet manau kad labai klysti rašydama “ Mes vieninteliai visoje kūrinijoje galime kalbėti , galime jausti, galime mylėti.“Va būtent tas isitikinimas,isijautimas i valdovu vaidmenį ir yra viso to blogio pradas.Nestatykim save aukščiau viso ko ir nebūs problemu……..

 7. Dr.Darkman says:

  O kodel nera rodoma, kada ikeltas pats straipsnis? Sunku orientuotis apie kokia tiksliai data kalbama ;)

 8. ara-copy says:

  >Dr.Darkman
  Na kodėl nėra informacijos? Viršuje dešinėje yra „Temos informacija“ ir ten matau parašyta:
  “ parašyta Ideologija kategorijoje
  šioje temoje atsiliepimų (8).
  Rašyti atsiliepimą.
  1,052 peržiūrėjo šią temą

  sukurta: 2011, Lapkričio 23, Trečiadienis, 18:42.
  Sarmatai svetainėje šis autorius sukūrė temų (214)

 9. Dija-a.grumbinui says:

  Gražius žodžius diktavo gražios mintys :). Atsiprašau, kad rašydama palikau vietos interpretacijai, kurios net mintyse neturėjau… Sutinku su Jumis, kad „ …įsitikinimas, įsijautimas į valdovų vaidmenį ir yra viso to blogio pradas…“ Tik manau, kad mano išvardintų savybių pagalba reikia įsijausti ne į valdovų vaidmenį – galime nukreipti jėgas vienas kito palaikymui, integruojantis į harmoningą gamtos sistemą. Ar aš vėl klystu?

 10. a.grumbinas-dijai says:

  Taip turėtu būti „integruojantis į harmoningą gamtos sistemą“.bet tik viena detalytė, isitikinimas kad mes vieninteliai sugebam jausti ir mylėti,trukdo integruotis.vien ta mintis jau stato mus i aukštesni lygmenį.bet mes (turbūt) nesam ne kiek ne pranašesni už bite,dramblį ar žolės stiebą.mes jau esam toje gamtoje ir ne integruotis reikia o suvokti vienį

 11. Gita a.gumbinui says:

  Seku Jūsų diskusiją su dija ir manau kad Jūs abu kalbate apie tą pati bet nesusikalbate. Dija norėjo pasakyti, kad gyvūnai natūraliai jaučia gamtos ritmą. Žvėrys jei skauda pilvą instinktyviai žino kurią žolę suėsti, kad negalavimas praeitų, augalas stiebiasi ten kur daugiau šviesos, nors ir pro mažytį plyšelį. Net naminė višta neperi palikuonių artėjant žiemai, nes žino – jie neišgyvens. Žmogus nebeturi gebėjimo pajauti gamtą. Nors jis yra labiau išsivystęs (smegenų apimtis didesnė) ir sugeba atlikti sudėtingesnius veiksnus, tuo jis tikrai yra pranašesnis nei gyvūnai, bet jis dėl to nėra teisingesnis/aukštesnis/harmoningesnis. Blogiausia tai, kad savo sugebėjimus naudoja tik patenkinti savo ego, išnaudoti kitą. Todėl imant gamtos pusiausvyros matą žmogus yra žemiausioje kategorijoje, nes visiškai jos nebejaučia . Todėl jam reikia išnaujo mokytis ją pajausti, nors jis kaip Jūs ir minėjote yra gamtoje.

 12. esme says:

  Snekat apie darna su gamta kaip patys dar visi esame nedarnoje.Vis ieskot priezasciu isoreje kaip visos priezastys paciu viduje.Priesu isoreja kaip vienintelis priesas paciu zemiausia gyvuliska ego dalis.

 13. Dija-Gitai says:

  Ačiū, Gita – savo įsiterpimu tik įrodėte, kaip, vis dėlto, yra svarbu kalbėtis. Turiu pripažinti, kad mano minčiai pateikėt puikią žodinę išraišką: rašau 11 iš 10 galimų! Malonu būti suprastai/palaikomai žmogaus, kuris laikosi pozicijos: UŽ GYVENIMĄ!

 14. Dija-a.grumbinui says:

  Esate gilios įžvalgos žmogus. Tačiau, kaip bebūtų gaila, tokio pažinimo/pajautimo/suvokimo siekia labai nedaug žmonių. O kadangi gamtoje esame visi – tai, manau, visi ir turi apie tai galvoti. Kol kas daugelis, vaikydamiesi momentinės naudos, net nesusimąsto, kad būtent tokie egoistiniai siekiai ir veda nesantaikos, revoliucijų, karų, savęs susinaikinimo link… Per ką gi daugiau ateis tas vienio suvokimas, jei ne per bendravimą, mokymąsi pažinti/pajausti/suprasti? Klausimas tik, kaip mums, visiems žmonėms, susivienyti bendram siekiui? Jau vis dažniau pasigirsta nuogąstavimai dėl karo tikimybės, baugina gamtos stichijos, savižudybės… Ką paliksime ateinančioms kartoms? Visą skylėtą Žemės rutulį?

 15. Dija-esme says:

  Vienas žmogus negali čia ničnieko padaryti – nei savo vidaus suderinti, nei pasiekti darną su gamta. Visi esame susiję tarpusavyje, todėl ir priežastį (ego) naikinti, ir klaidas taisyti turime tik visi kartu. Nes: „Kas man iš tos laimės…, jei kiti kentės?“

 16. esme -Dijai says:

  ce yra tam tikras pasauleziuros dalykas.Paprasciausiai tik pradedamas keisti save imi keisti kitus ir visuma.O ce tas poziuris kad reikia kitus keisti yra ateistinis.Noras kitus teisti,vertinti,kontroliuoti.Zodziu noriu kad visi butu kitoki ,pasauli padatyti pagal save,o saves man kaip ir nereikia keisti nu gal viena kita smulkme bet as jau pakankamai tobulas,tegul kiti iki maneas daauga.Jai as nerukau tai turi ir kiti nerukyti,ir panasiai.Ir tik viena galimybe yra kitus keisti,tai keicent save.Vien tai daugumai sunku suprasti nes iskarto vercesi pasauleziura ir iskyla vidinis ego pavojus,viska reikia perorentuoti ir tik vienetai tai prijima ir isties rystasi  usijdami darbu su savimi,aisku ce nereikia maisyti pagalbos ir pasidalinimo savo patirtimi su kitais kurie dar tik aina tuos dalykus kuries pats esi perejas.
     Ir isto kyla dabartine problema kad gydytojais vadinasi tie kurie patys serga,ir panasiai.Zodziu gyvena bet kaip svarbu isisavina tam tikra akademine medziaga ir ja aiskina kitiems visiskai nesuvokdamas ka aiskina,ir tai liece visas sritis.Ce ir pasidarbave veikejai kad nesvarbu asmeninis gyvenimas svarbu ka jis sugeba daryti.

 17. a.grumbinas says:

  Viskas čia gerai.tikrai mes kalbam apie ta pati,tik atskiri niuansai biški nesutampa.Aš bandau isiskaityti i kiekviena žodi ir todėl gal priklokas esu kai pradedu kabinėtis :) Va „Žmogus nebeturi gebėjimo pajauti gamtą. Nors jis yra labiau išsivystęs (smegenų apimtis didesnė) ir sugeba atlikti sudėtingesnius veiksnus, tuo jis tikrai yra pranašesnis nei gyvūnai, bet jis dėl to nėra teisingesnis/aukštesnis/harmoningesnis“ tai aš matau iš kito kampo.Man,žmogus-gamtos vaikas,su labiau išvystytu protu (būtent protu)degraduoja.Degraduoja todėl kad tampa neigalus vietoj to kad tobulėtu.Tobulėtu pats,jausmais,išmintim,pojučiais,jutimu,tobulina prietaisus be kuriu ateitije paprasčiausiai nebeišgivens.Givūnai turėdami šimtus kartu mažesnius (neišvystitus ? smegenis) be jokiu prietaisu orentuojasi,jaučia,girdi,supranta šimtus kartu geriau nei „pasaulio valdovai“.Gaila kad švaistom savo dovana i-phonams kurti……

 18. Visoris says:

  BREAKING NEWS! – „THE WAR HAS BEGUN“
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Bylfx722sHA#!

 19. B says:

  Bus karas! Atmerkit akis kas ir delko,pasiziurekit visas dalis zetingeisto,apie Obama ir visa kita,ir tada gal suprasit kad viskas juda link to….

 20. Iljana says:

  Deja, mieli komentatoriai, kaip bebutu keista, vistik straipsnio autorius teisius. ta pati pranasauja ir sventi Atono senoliai. Galop Izraeilis bei jo sajungininkai laimes trecia pasaulini kara, o tada Izraelis pastatys i pasaulio valdovo kede savo zmogu, be konkurentu, tai bus blogiausia, kas begaletu nutikti. su visu mikrocipu informaciniu konclageriu, kuriam ruosiamasi jau dabar

 21. zivile says:

  as manau kad karo nebus ir kokia nesamone cia tie rusai prisigalvoja negali buti.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top