Trumpas sujungimas galvose

2017, 3 lapkričio, 1:01 | kategorija LPT | 21 komentaras | peržiūrų 1 056 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Civilizacijos griūtis

Apie tai, kaip šiuolaikiniai Vakarai sunaikins civilizaciją, jeigu mes visi tam nepasipriešinsime

Pagrindinė visų teiginių apie “liberalios rinkos demokratiją“ priešprieša egzistuoja atskiruose pokalbiuose apie “žmonių teises“ ir šeimyninį biudžetą.

Šeimyninis biudžetas – individuali žmogaus padėtis pasaulyje, individualios vartojimo galimybės. Jos nepriklauso nuo bendros situacijos.

Pavyzdžiui, dabartinė ekonominė padėtis Lietuvoje, imant atskirai kaip pavyzdį suskystintų dujų terminalą “Independence“. Ir tai ne išimtis ar kažkoks nesusipratimas. Bendras minties polėkis: “visus sunaikink, bet pats prisivok!“

Begaliniai plepalai apie žmonių teises ir aukštus teisingumo idealus sudūžta į beribį asmeninį siekį praturtėti. Čia jau nekalbu apie “savi marškiniai arčiau kūno“; čia jau iš principo svetimų marškinių net nebelikę.

Godžiųjų plėšrumas gimdo vagystes, pridengtas plepalais apie “vertybes“ ir “principus“. Bet beribės praturtėjimo galimybės daro beprasmėmis bet kokias kalbas apie “principus“.

Pagrindinė dabartinės visuomenės moralė tame, kad besilaikantis tam tikrų principų ne į savo naudą – kvailys ir “molis“, o jų nesilaikantis… Na, jis ir yra tas nesilaikantis – jam principai tik dūmų uždanga asmeniniam plėšikavimui.

Asmeninė žmogaus sėkmė išlaisvinta ir netgi priešpastatyta prieš visuomenės sėkmę ir interesus. Ši šėtoniška priešpastatymų doktrina “Aš-Mes-Jie“ jau seniai kalama į žmonių galvas, praktiškai visą XX amžių.

Liberalus individualizmas gimdo plėšrūnus, kanibalus. Kalbomis apie aukštas demokratines materijas jų kanibalizmą galima pridengti – bet negalima jo pašalinti.

Toks JŲ pasaulis, o dabar ir mūsų, į kurį mes taip strimgalviais skubėjome, kur milijonierius visiškai neprivalo mažinti savo statybų užmojų, jei šalyje, o gal net ir visame pasaulyje krenta statybų tempai. Jis neprivalo atsisakyti savo asmeninio lėktuvo ar jachtos – vien tik dėl to, kad kažkur reikalai eina vis blogyn.

Kaip prezidentas ar deputatas, pats milijonierius taip pat piktinasi skurdo, nusikalstamumo augimu, įvairiais negatyviais reiškiniais. Bet, kaip šeimos biudžeto valdytojo, milijonieriaus su tuo niekas nesieja. Tai ir yra tas psichikos “trumpas sujungimas“, jungimasis pačiame savyje ir savo asmeninėje žiurkės landoje, kuris grasina sunaikinti žmoniją ir palaidoti civilizaciją.

Tam tikrame etape svetimos problemos “rinkos žmogui“ nustoja egzistuoti pagal formulę “čia jūsų problemos“. Jūsų – reiškia ne mano. Kažką apvogė, nusispjauti, ne mane gi! Kažką nužudė, nusispjauti, ne mane gi! Kažkieno vaikus išskrodė organams – nusispjauti, juk ne mano!

Palaipsniui, ne iš karto, formuojasi žmoguje tas (kaip žvėriško egoizmo išdava) fundamentalus abejingumas svetimoms bėdoms. “Tai, kas manęs neliečia – man neegzistuoja“.

Suprantama, žvėriškasis egoizmas – NAIVUS. Būtent jis padėjo žmogui planetoje išnaikinti didžiąją dalį gyvūnų ir suvaryti likusią dalį į rezervatus. Žmonijai pavyko kaip dominuojančiai rūšiai – priešpastatant kolektyvizmą prieš žvėriškąjį ar bandos (grupinį) individualizmą. Daug silpnų žmonių pasirodė stipresniais prieš vieną urvinį lokį… Kad pavyktų “išrūkyti“ žmogų suformavusį kolektyvizmą, liberalios rinkos jėgos panaudojo apgaulingą žingsnį, gudrų triuką: “yra tie, kurie pagal pareigas susitvarkys su blogiu“.

Tai reiškia: tu gyvenk, daryk tik tai, kas tau asmeniškai naudinga, o pasaulinio blogio nebijok: tam skirti specialūs žmonės, kuriems pagal pareigas priklauso su juo susidoroti. Žmogus lyg ir delegavo savo kolektyvizmą “specialiai paskirtiems“ ir nusiramino – dabar galima atsiduoti pilnai savo pajamoms, savo padėties stiprinimu.

Štai ir gavome “trumpą jungimą“: žmogui niekas neįdomu, apart to, kas jam asmeniškai naudinga. Bet taip išeina, kad ir kitų niekas nedomina, tik tai, kas asmeniškai naudinga jiems! Tu išnyksi – o tavo išnykimo tiesiog niekas nepastebės…

Žmogus toks jau sutvėrimas, kad pradžioje kariauja dviem frontais: asmeninio uždarbio ir visuomenės gerbūvio. Bet kuo daugiau jėgų atima pagrindinis frontas (kuo sunkiau gauti prabangius daiktus asmeniškai sau), tuo mažiau jėgų lieka antrajam frontui, kuriame bujoja demagogija apie “žmogaus teises“.

Nustojus žmogui rūpintis pasauliu apskritai gavosi taip, kad pasaulis iš esmės nustojo rūpintis žmogumi.

Tai ne kažkieno pikta valia, ne sąmokslas, ne tamsaus pasaulio piktybės. Tai prioritetų žaidimas. Kuo didesnė šeimyninio biudžeto svarba ir kuo sunkesnis pajamų įnašas į jį – tuo mažiau lieka jėgų, o taip pat ir noro užsiimti kažkokiu ten “pasauliniu gėriu“.

Šeimyninio biudžeto interesai niekuo, išskyrus jūsų sėkmę neribojami nei iš viršaus, nei iš apačios persveria humanišką sąžiningumą. Bet kokia svetima nelaimė sutinkama žodžiais “tas mūsų neliečia“, “jie patys kalti“ ir “o ką mes galime padaryti, negi savus pinigus atiduoti?!“

Prasčioko buitinis egoizmas ir baisūs “elito“, “juodosios aristokratijos“ užmojai tinka viens prie kito, kaip raktas į spyną.

Jeigu žmogus atkunta ir pradeda kažką šaukti prieš savivalę – jį nuramina pažadais, jog “kam reikia – tas išsiaiškins“ ir “mes irgi prieš blogį“.

Manoma, jog amerikiečiai – žmonės su praplautomis smegenimis ir jie tiki viskuo, ką jiems sako jų valdžia.

Suprantama, kad ne.

Valstybės departamentas tik vaizduoja, kad veikia pagal įstatymus ir užsiima demokratijos plėtra, o paprasti žmonės vaizduoja, kad tuo tiki. Toks pats spektaklis vyksta ir pas mus.

Už ką prasčiokui mokama – apie tą jis ir kalba. Jo prioritetas – šeimos biudžetas, o ne kažkokios ten abstrakčios bendražmogiškos vertybės.

Žmonės “užsiciklinę“ asmeniniais reikalais – idealus maistas-planktonas pasaulinei mafijai. Kol tiems žmonės asmeniškai viskas gerai, tol jiems ir pasaulyje viskas gerai.

O kai jiems tampa blogai (pavyzdžiui juos pradeda ryti) – visam pasauliui į juos nusispjauti, lygiai kaip ir jiems patiems į vakar suėstą kaimyną…

Gaunasi toks selektyvus regėjimas, kuris nemato to, kas nenaudinga. Kokia man asmeninė nauda piktintis, kad žudo serbus Kroatijoje ar rusus su ukrainiečiais Ukrainoje?

Aš, pasakys prasčiokas – ne serbas, ne rusas, ir ne ukrainietis. Manęs tai neliečia. Yra tie, kurie paskirti spręsti šituos klausimus – tai tegul ir sprendžia. Manęs tai neliečia.

Šie rinkos žmonės (homo servus) niekam nepadeda ir niekuo nesirūpina, o kai ateina jų eilė – jau niekas nepadeda jiems patiems ir jais nesirūpina.

“Kada jie atėjo…“ – įžymi citata iš vokiečių pastoriaus Martino Nimiulerio kalbos, su kuria jis mėgino paaiškinti vokiečių inteligentijos pasyvumą ir nesipriešinimą nacistams.

1945 metų lapkritį Nimiuleris aplankė buvusią Dachau koncentracijos stovyklą, kurioje jis buvo įkalintas nuo 1941 balandžio iki 1945 metų. Užrašai jo dienoraštyje rodo, kad būtent šis apsilankymas paskatino užrašyti šią įžymiąją pastraipą:

”Kada jie atėjo pas komunistus, aš tylėjau – aš nebuvau komunistu.

Kada jie atėjo pas socialdemokratus, aš tylėjau – aš nebuvau socialdemokratu.

Kada jie atėjo pas profsąjungų aktyvistus, aš tylėjau – aš nebuvau profsąjungos nariu.

Kada jie atėjo pas mane – jau nebuvo likę nieko, kas mane apgintų“.

Būtent taip ir veikiama iš šiuolaikinių Vakarų. Liberalusis neofašizmas jau matomas plika akimi.

Jau nėra kam užsistoti serbų ne serbų tarpe. Jau nėra kam užsistoti ruso ne rusų tarpe ar ukrainiečio ne ukrainiečių tarpe. Nėra kam užsistoti arabų ne arabų tarpe arba sirų ne sirų tarpe. Tas pats ir su lietuviais, mieli mano skaitytojai.

Ir kada ateis pas jus, jūsų apginti jau irgi nebus kam: visi likusieji – NE JŪS!!!

Kiek šiuolaikinis rinkos prasčiokas (homo servus) atskiria realybę nuo tos, kurią deklaruoja valdžia? Nei kiek! Jam, užvaikytam nuolatinėse lenktynėse dėl ėdalo ir skudurų, nėra nei laiko, nei jėgų, o visų svarbiausia (!) noro – palyginti ir priešpastatyti realijas.

Sako, kad praėjo rinkimai – vadinasi praėjo.

Sako, kad Rusija – blogio imperija, vadinasi ji blogio imperija.

Sako, kad rusai puola. Na ką gi, vadinasi puola. Ir taip toliau.

Sako, kad kaimynas, kurį išmėsinėjo donoro organams, jau “Laimės saloje“ – vadinasi jis Laimės saloje. O tai, kad aš kraują mačiau, geriau netikėti savo akimis…

Žmogus sprendimą apie tai “Tiesa ar Melas“ perleido savo viršininkui. Jeigu anksčiau šitas verdiktas buvo vidinio įsitikinimo reikalas – žinių, pastebėjimų, palyginimų, įrodymų, asmeninių išvadų visuma, tai šiuolaikinis rinkos prasčiokas nusprendė “nesiterlioti“ “vidaus tyrimais“. (Pabrango maistas, nėra kuo maitinti šeimos už gaunamą šiuolaikinį atlyginimą. Tūlas lietuvaitis pradeda maištauti. Paduok jam atsakymą čia ir dabar. Pačiam galvoti ir ieškoti išeities neprivalu, ne jo pareiga. Paduok jam atsakingą už tai asmenį, kad jis tučtuojau ištaisytų situaciją. Kad ir toliau ramiai sau galėtų “kriuksėti, kaip kiaulė migyje“, visa galva paniręs į TV).

Išnyko tai, kas anksčiau buvo laikoma pažinimo viršūne – “kritinis pažinimas“. Mes nenorime ginčyti politechnologų pateikto juodai-balto filmo. Mums jau įprasta greitai linktelėti “taip, taip. Visos liaudies išrinkta vienbalsiai!“ ir lėkti savo reikalais, sukti asmeniškus bizniukus.

Net pačių akivaizdžiausių prieštaravimų pateiktame pasaulio paveiksle egoistiškas kaip žvėriukas rinkos prasčiokas linkęs geriau nepastebėti. Kur “geri vaikinai“, o kur “blogi“ jis pats jau nesprendžia – jam jau pateikiama gatava išklotinė.

Filmas darosi vis labiau atviresnis. Vieni ir tie patys žmonės įsigudrina vienuose ir tuose pačiuose reikaluose po kelis kartus pabūti “kovotojais už laisvę“, “piktybiškais teroristais“, tautų apsisprendimo pranašais ar nusikaltėliais separatistais ir t.t. O prasčiokas jau to ir nebepastebi, nėra kada.

Visa tai labai pavojinga vakarietiškam prasčiokui (nepamirškime į kieno glėbį lietuviai nužygiavo, nes tai liečia ir mus), nes jam visiškai ištrinta “sąžinės“ sąvoka, su sąvokos “interesai“ trintuku.

Toks nihilizmas sąvokose apie Gėrį ir Blogį, Tiesą ir Melą pavirsta ypač plastiška psichika, kuri dabar (XXI amžiuje) gali priimti absoliučiai viską, kas nuleidžiama iš viršaus ir būtent pagal versiją, sugalvotą sistemos piramidės viršuje.

Atsisakymas ieškoti abstrakčios tiesos, abstraktaus (bendro) suvokimo apie Gėrį ir Blogį – priveda žmogų prie visiško bejėgiškumo.

Manipuliacijos žmogaus sąmoningumu šiuolaikiniuose Vakaruose ir tarp mūsų liberaliai nusiteikusių veikėjų, pasiekė nematytas aukštumas.

Taigi, “trumpas sujungimas“ jau daugelio galvose.

Remigijus Sinkevičius

 

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentaras 21

 1. Algirdas says:

  Perskaičiau gal 10 sakinių ir pažinau autorių :) Ačiū Remigijau, puikiai parašyta. O dauguma vis dar tebesiginčija kam perleisti savo atsakomybę :( Liūdna liūdna kad jį kur.

 2. Gintaras says:

  Dar kol kas nepavyko suprasti šių dalykų:
  Vidutiniai žmonės mano, kad savanaudiškumas yra yda.
  Turtingi mano, kad tai yra vertįybė. Jei nepasirūpinsi savimi, negalėsi padėti niekam kitam. Negali duoti to, ko neturi, rašo
  /S. Sieboldas./
  Vidutiniai žmonės vadovaujasi loterijos logika.
  Turtingi – veiksmo logika.
  Masė žmonių laukia, kol iškris reikali9ngi skaičiai ir meldžia turtų, kai išskirtiniai žmonės sprendžia problemas.
  Vidutiniai žmonės galvoja, kad kelias į praturtėjimą grįstas formaliu išsilavinimu.
  Turtingi žmonės tiki, kad reikia įgyti specifinių žinių.
  Daug pasaulinio lygio įžymybių neturi pilno formalaus išsilavinimo ir savo turtus susikrovė dėl specifinių žinių. Tuo tarpu paprasti žmonės tiki, kad turtą galimą susikrauti magistro ir daktaro laipsnio dėka.
  Vidutiniai žmonės ilgisi gerų senų dienų.
  Turtingi žmonės svajoja apie ateitį.
  Milijonieriai praturtėja todėl, kad jie savo svajones, tikslus ir idėjas prognozuoja į nežinomybės kupiną ateitį.
  Tačiau žmonės užmirštame tai, kad vartojimo pagrindas visada buvo sukčiavimas, kreditai ir skolos. Bankų sistema iš pat pradžių buvo sugalvota tam, kad turtingieji taptų dar turtingesniais vargingųjų sąskaita, o vargingieji tikėtų, kad jie atseit turi kažkokių skolų. Kad jie neturi specifinių žinių, kurios skirtos išvilioti pinigams kuriuos ir taip nelengvai žmonės uždirba.
  Kodėl? Netgi sistema kurioje rašau komentarą, uždirba pinigus,tik neaišku kas juos gauna. Taip kad nėra gyvenime jokių prasmių, kol žmogus tyli.

 3. Gaja says:

  Galima teigti (cituojant O. Balzaką), kad didžiųjų turtų, atsiradusių iš niekur, paslaptis – tai sumaniai įvykdyto ir užmiršto nusikaltimo pasekmė…
  Kaip kraunami pinigai? ….šiandien žinių laida pranešė įdomią naują-naujieną: sergantiems vėžio liga nuo kitų metų bus tik apmokamos reabilitacijos procedūros… Manau, tai tiesiog neįvardinta eutanazijos forma. Pasirodo, farmacininkai ir panašaus plauko esybės nubiednėjo labiausiai. Toje pačioje laidoje sekantis pranešimas bylojo, kad Lietuva nukentėjusiai nuo uragano Dominykos salai skirs 25 milijonus eurų. Būtų gražu, jei nebūtų skaudu…. nes net mirtina liga sergantiems lietuviams nebelieka lėšų; stichijos nuniokotiems ūkiams Lietuvoje reikės suktis kaip išmanant, nes nustekenta šalis vargu kuo padės. Bet gi kažkas vis vien turtėja ir tokiame kontekste! Ir užsimiršta vagystės bei sukčiavimai, ir išlenda po to vėl į paviršių ir į aukšus postus tie, kurie davė ir ėmė šimtatūkstantinius kyšius.Todėl galima drąsiai teigti, kad Tiesa slypi tik anapus…., ten, kur visi nueisime lygūs ir laisvi. O gal ir ten atsiras tokių, kurie pareikalaus išskirtinio statuso ir rentos? …matysim.

 4. konkurencijos nėra says:

  Reikia pačiam būt geru pavyzdžiu aplinkiniam, tada teigiami pokyčiai tavyje ir aplink tave neprivers ilgai laukti.

 5. Dalia says:

  Labai geras straipsnis. “Visų blogybių šaknis yra meilė pinigams“ (1 Timotiejui 6,10 )

 6. Vaidmantas Bitė says:

  Lygiai tą patį galvojau jau seniau, tik paprasčiau – šiandienis žmogus po darbo dienos būna pavargęs, kad kažkuo domėtųsi. Per daug informacijos išsekina, lieka kaip daržovė. O kur dar šeimai reikia laiko skirti.

 7. Bitvaldas says:

  Gintarui.
  “ Taip kad nėra gyvenime jokių prasmių, kol žmogus tyli.“ Gerai pasakei. Kaip sake Blinda:-„O kad muzikas nedrebetu del savo kailio“. Deja, dabar muzikas dreba tik del savo edalo. Nekantrus tapo muzikai.

 8. Vidas says:

  Turiu klausimą autoriui:
  Simptomatika aprašyta gražiai. Bet man labai užkliuvo pati pirmoji pastraipa. Mano matymu šiuolaikiniai vakarai ir yra ta pati civilizacija visame jos gražume. Tai taip ir likau nesupratęs, kaip autorius siūlo priešintis civilizacijai, kad išsaugotų ją pačią?

 9. Simas Simaitis says:

  infa.lt/18492/pusiau-kiborgu-era-zmonija-pasidalins-i-dvi-biologines-rusis/
  Gyvename įdomų laikmetį. Civilizacija, kurią žinome negrįžtamai baigiasi. Dabar lieka tik klausimas: kurią pusę mes pasirenkame. Viskas mūsų rankose.
  Pasaulyje nieko nėra pastovaus, kaip nepastovumas. 

 10. Simas Simaitis says:

  J. Vaiškūnas straipsnyje Alkas.lt neseniai pastebėjo, jog „vartotojiškai kultūrai labai pavojingi smulkūs verslininkai, krapštukai namudininkai, saviveiklininkai žemdirbiai – rankų darbo meistrai, širdžių šilumos dalintojai, glostantys augalus, gyvulius, daiktus… Kuo mažesnis – tuo pavojingesnis, ir ne tiek savo gaminių kiekiais ar veiklos mastais, kiek visai kita, užkrečiama – Tausojimo kultūros: meilės, skalsos, darnos filosofija. Todėl jums sumoka – kad nelaikytumėte karvės, kad supjaustytumėte ir išmestumėte į metalo laužą žvejybinį laivą…“ – būtent, turi nelikti žmogui įgimto požiūrio į pasaulį, turi nelikti nieko, kas dar būtų žmogiško mastelio, žmogiškų elgesio normų ir paties normalaus žmogaus taip pat. Todėl vaikams nuo darželio imama kalbėti, jog jie gali pasirinkti, kuo bus užaugę, berniukais ar mergaitėmis, o gal ir tuo, ir tuo… Arba kartais tuo, kartais anuo. Esi laisvas būti nenormaliu, tik būti normaliu jau darosi sudėtinga.

  Skaityti daugiau: infa.lt/18461/normalumui-isnykstant-1-a-dalis/
  © infa.lt

 11. Romanas says:

  Apie tokių žmonių atsiradimo šaknis galima rasti šiame Jutube : „Расчеловечиварие и кодировка души “ Владимир Базарный . Šis žmogus kituose jutubiuose taip pat kalba kaip mūsų vaikai turi būti mokomi mokykloje , kad joje neprarastų sveikatą – įvairios stuburo iškrypimo formos .

 12. Simas Simaitis says:

  Rytų Europoje komunizmas pasibaigė, amerikonai mus išvadavo, jiems priešintis nereikia, jie laisvę atnešė – jų laisvė yra tikresnė, todėl galime ir privalome išlįsti į paviršių, pasirodyti, kokiais iš tikro esame. Ypač valstybei, įstatymams, mokesčių inspekcijai ir kitiems kontroliuojantiems organams (nekalbant jau apie iš to sekančią ekonominę naudą – lengviau tau ką parduoti ar tavo elgesiu manipuliuoti, nes tu jau nežinai ir neįtari, kad tai su tavimi daroma.)… Vakaruose tas pats atsitiko, kai trockistai globalistai perėmė federalistus, kurie, savo ruožtu, buvo nugalėję nacionalistus. Kai nacionalumas dar buvo labai realus, federalizmą Amerikoje (ar TSRS) žmonės dar perprato. O dabar globalistų laisvės paistalai, ypač jaunąją kartą, išaugino paprastą – plokščią kaip stalas. Tiesią ir tokią, „kokia ji yra iš tikro“ – būti, koks esi iš tikro yra kultūrinė mūsų laiko obsesija. Sincerity – XX a. pabaigą apibūdinantis žodis. Vartotojų apklausos parodė, jog žmonės nebesusigaudo vis labiau tampančiu sudėingesniu pasaulyje, siekia daugiau paprastumo, skaidrumo. Todėl Zeitgeist buvo perpakuota vėl iš naujo, ir pateiktas kaip Age of Honesty.

  Skaityti daugiau: http://infa.lt/18558/normalumui-isnykstant-3-a-dalis/
  © infa.lt

 13. ligonis says:

  Simai,jokių ten trockistu pasaulis nežino ir nežinojo,apart,sovietinio sukirpimo piliečius.Taip pat,kaip niekas neprisimena ir net net niekad nežinojo tokiu sovietiniu veikėjų,tokių,kaip Trockis (aišku,išskyrus istorikus)Tu net ir Lietuvoje jaunimo paklausk,kas toks jis toks buvo-niekas neatsakys.Homo sovieticus baigia nugrimsti užmarštin.TSKP istorija jau niekam nebeydomi,kaip ir jos DĖSTYTOJAi,,su kuom ir reikia pasveikinti sveikstančią visuomenę.

 14. Simas Simaitis says:

  Taip ligoniuk, esi visiškai teisus. Čia ištrauka kaip tik apie tamstą – paprastas, kaip plokščias stalas. Viskas tvarkoje, visokių yra – visokių reikia. 

 15. Algirdas says:

  >ligonis. ir M.Robespjero ir B.Franklino taip pat nelabai pamena. Tik kuo jie skiriasi nuo Leibos Bronšteino (Trockio)? O tuos kuriuos jūs žinot nes jie gyvena dabar, minėti ar ne? Matot koks reikalas, kai kurie iš tų dabartinių jums gali pasirodyti visai padorūs :) Na ką gi, ir M.Robespjeras tada rodės padorus, už valstiečius pasisakė… nors pats sočiai valgė.

 16. ligonis says:

  Plokščias tai plokščias.Negali visi būti tokie labai gumbuoti sovietine istorija.Prašyčiau dar Simai paminėti ir kitus savo sovietinius kumyrus ir jų priešus.Čia visus gi jie labai domina,o ir visas pasaulis be jų ,kaip be vandens.Na o poną Algirdą paprašyčiau atidžiau skaityti komentarus,jei jau taip skubama su išvadomis.Aš rašiau apie jaunimą,užsienio skaitovus ir gerb.Trockio personą. Deja,bet man prisiėjo kalti TSKP istoriją Gvildenti ,ypač mums visiems svarbias,sovietiniu KP veikėjų biografijas ir netik jas,kuom aš labai didžiuojuosi.Ta pati dainelė ir su Robespjeru.Kaip čia ,Jūsų komentare,atsirado Franklino pavardė aš,tiesa sakant,nesupratau.Čia turbūt,dėl Jūsų komentaro svarumo :) .P.s.tegyvuoja revoliucija DRAUGAI.

 17. Algirdas says:

  >ligonis. Ir aš rašiau apie tuos pačius, kas ne taip? Dėl B.Franklino. Klausiau gi, kuo jie abu skiriasi nuo Trockio? Manding, nelabai kuo. Na Franklinas tiesiogiai nėra susitepęs krauju, jis veikė kitame lygmeny, tačiau tas pats brudas.

 18. Simas Simaitis says:

  Ar kartais ligoniukas nekalė TSKP istorijos per D. Grybauskaitės paskaitas? O gal tamsta pas komsorgą Landsbergį studijavote? Ar tie išverstaskūriai kapitalistai dabar tamstos kūmyrai? 
  Suprantu, kad tų „mokslų“ kalimas paliko blogus prisiminimus, tačiau „iš torijos“ nežinojimas priveda prie tokių pasekmių, kurias turime dabar Lietuvoje. Nenorėčiau patikėti, kad tamstą tenkina padėtis, kad Jūsų buvęTSKP istorijos mokytojai vis dar įrodinėja, kaip tamstai puiku ir gera gyventi laukinio liberalizmo irštvoje.  

 19. ligonis says:

  TSKP istoriją dėstė visoje ,to meto,sovietu sajungoje ir ponia
  Grybauskaite,su visa jai pagarba,neaprėpe visu mokslo ežių.Jums Simuti,turbūt,labai pasisekė,kad patapote prezidentėės klausytoju,nors as labai abejoju,kad,išvis,tokį studentą jums pavyktų surasti ant Lietuvos. :) Taip, mano kumyrai ne iš tų,kur išžudė aoie 60mln savo ir kituų šalių gyventojų ir as jais galiu didziuotis.Suprantama ,kad Tau jau sunkiau su tais visais Leninais,Chruščiovais ir breznevais susitvarkyti,kaip su savo sažine.Tokie veikėkjai netveria pykčiu ant viso pasaulio ,kad jų vadukai ir jų oponentai paliko tik dulkėm vėjyje, visoje pasaulio istorijojs šiukšlyne.Niekis,jei dar Simuk būsi gyvas po eilinių 25metu ,tu jau ir pats tuos savo kumyrus ir jų darbus būsi pamiršes.Tik ar pamirš tuos jų darbus aukų ainiai,Geri darbai išlieka atminyje ilgai,bet blogi,šėtoniški darbai išlieka ne trumpiau pasaulio atmintyje.Viena tik yra gerai-blogio imperija jau sunaikinta,kuri palaikė ir net įkūrė tokius rėžimus ,kaip POL POTo,kuris žudė ir kasė savo liaudį į žemę klodais.Kaip sakau,o už sekančių 25metu niekas ,išvis,jų neatsimins.Taip,kad rašyk memuarus apie trockius,leninus,semilietką,industrializaciją,kolektyvizaciją,nes žmogaus atmintis negeležinė ir siaučia pasaulyje yvairios ligos ,alshaimeriai ir t.t. Žiūrėk,kad nebūtų vėlu,o tai pasaulis praras amžiams tokias labai svarbias figūras,kaip ,Bakunino,Bucharino,Trockio. ir liks toks plokščias ,plokščias.kaip pasaulis ant triju banginių nugarų.Įtariu,kad tu ir į tai dar tik,i o ne į tuos paskutinių kapitalistų teiginius ,kad žemė jau patapo apvali. ,čia bus žydų sąmokslas.P.S.Visų šalių proletarai vienykitės,kol dar nevėlu.

 20. Simas Simaitis says:

  Tiek daug parašyta ir tiek mažai pasakyta. Net į užduotą klausimą neatsakyta. Emocijos taip ir trykšta per kraštus. Na nieko tokio. Kaip jau rašiau, reikia ir tokių. Tamsta esi kaip druska ant mano žaizdos, kad buvau pasyvus ir tylėjau. Už tai ir turime begalę tautiečių –  informacinio karo invalidų.
   Vis tik linkiu mažiau emocijų, bet daugiau pakantumo kitų nuomonei. 

 21. ligonis says:

  Taip, taip-čia aš su Tavimi visiškai sutinku.Pratrūkau ir aš.Ne aš pirmas puoliau įžeidinėti ir vadinti neišmanėliais ir invalidais likusius.Aš tik norėjau pasakyti,kad likusiam pasauliui tokie sovietiniai veikėjai ,kaip Trockis yra nežinomi.Ir pasipylė užgauliojimai.Na o į kokį klausima likau neatsakęs,taip ir nesupratau.Tik supratau,kad jei jau esi nekrimtęssovietinio mokslo žinių,tai jau ir esi informacinio karo invalidas.Čia,aš manau,kad ir glūdi visa esmė ir požiūrių skirtumas.Ne visi ligoniai ,kurie guli ligononėse ir akivaizdžiai serga..Čia pamąstymui.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top