Visuomenė, informacinis karas, jo sužeistieji ir invalidai

2016, lapkričio 3, 19:28 | kategorija Ideologija | 4 komentarai | peržiūrų 877 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Mąstymo tipai

Pats straipsnis įdomus savo mintimis apie informacinių technologijų poveikį ir jų galimą taikymą visuomenės vystymosi perspektyvai. Kaip teigiama, taip ir neigiama kryptimi.  Į visa kita siūlome žiūrėti su pakankama kritikos atsarga.
sarmatas.lt redakcija

Dabartiniu metu vyksta globalaus gyvenimo būdo pokyčiai: materialinė-technologinė paradigma keičiama informacine-algoritmine paradigma. Pasaulis tapo informaciniu. Praktiškai, galima sakyti, kad materialių objektų ir gyvų subjektų valdymas didele dalimi koncentruojasi kibernetinėje erdvėje. Taip pat, kaip ir kitose sferose įvyko žymūs pakitimai šalių susipriešinimo formose ir būduose, kraštutiniu atveju vykdant karo veiksmus.

Dar vakar informacinių-algoritminių atakų organizavimas (psichologinės operacijos) buvo laikomas karinių veiksmų organizavimo pagalbine priemone, šiandieną kai kurios valstybės, visų pirma, JAV laiko ją prioritetine. Nepaisant to, daugelis industrinių valstybių liko senojoje paradigmoje. Atitinkamai, faktiškai įvykusių pokyčių fone BRIKS šalims (Brazilija, Rusija, Indija, Kinija, PAR) dar teks pripažinti, kad informacinių-algoritminių operacijų organizavimas yra pagrindinis regioninių ar teritorinių grupių apsaugos faktorius.

Objektyviai vyksta priemonių ir vertybių sistemos pakeitimas. Praeityje pagrindiniu aprūpinančiu rezervu buvo taurieji metalai, naujoje paradigmoje be abejonės tai bus intelektas. Šią tendenciją pravartu panaudoti įvairiose sferose, įskaitant ir ekonomikoje, pavyzdžiui, galima įvesti naują piniginį standartą. Tokiu būdu, piniginė emisija gali būti vykdoma garantuojant stabilumą sąlygoms sudarančioms intelektualaus potencialo augimo teritorijose galimybes.

Materialiame-technologiniame pasaulyje principas, kad karinė sfera – progreso lokomotyvas, buvo iš dalies priimtinas, nes nebuvo kritiškai pavojingas. Nežiūrint į tai, kad pasaulis keičia paradigmą, imperialistinis gyvenimo būdas apriori vis dar reiškia konkurencinę kovą ir priveda prie to, kad karinis vystymasis lenkia taikų mokslinį vystymąsi. Informacinio pasaulio sąlygomis karinių algoritmų dominavimas tampa žmonijai realia grėsme.

Anksčiau buvo kariaujama, siekiant užimti teritorijas, – šiandien kova vyksta už intelekto nuosavybę. Pats intelektas tapo ginklu. Kovos eigoje už dominavimą atsirado galimybės tobulinti savo intelektualinį potencialą arba slopinant savo priešininko intelektualinį lygį. Į intelekto slopinimo priemonių arsenalą įeina psichotropinių preparatų platinimas, informacinių-algoritminių operacijų organizavimas.

Anksčiau valstybės kariuomenės efektyvumo kriterijais buvo durtuvų kiekis, kovinės technikos skaitlingumas, šiandieniniai kriterijai – kiek šalyje kiber-kovotojų ir kokia jų pasirengimo kokybė. Kiber-specialistus galima suskirstyti į tuos, kurie užsiima technine dalimi (tame tarpe kuria kompiuterines programas, priedus, taip vadinamus app’sus) ir specialistus, kurie informaciniame tinkle dirba su visuomene. Kiber-komandos gali platinti kūrybines tendencijas visuomenėje arba vykdyti operacijas, nukreiptas visuomenės sužlugdymui, klaidinant gyventojus. Veikiant praeities karine logika, viena kiber-specialistų komanda siekia nuslopinti priešininkų valstybės gyventojų intelektualinį lygį, kaip tokios kovos planetoje pasekmė, iškyla grėsmė apskritai sunaikinti intelektą kaip tokį.

Parodomąja atominės bombos panaudojimo akcija istorijoje laikoma JAV subombarduoti Japonijos miestai Hirosima ir Nagasakis. Kibernetinės ginkluotės galimybės, panaudojant internetines priemones griovimo prasme, buvo pademonstruotas užkuriant spalvotas revoliucijas, kurios prasidėjo socialinių tinklų pagalba. Šiuo metu verbavimas į teroristines grupuotes taip pat vyksta internetu.

Visapusiškas mąstymas (mozaika) ir modulinis (fragmentinis) mąstymas

Korporacinių grupių prioritetu laikomas pelno maksimalizavimas, o ne teritorijų išvystymas ar rūpestis gyventojais. Dominuojant tokiai ydingai socialinei sistemai, korporacijos legaliai naudoja klaidinančias informacines technologijas gyventojų intelekto slopinimui ir tuo didindamos nemąstančių vartotojų skaičių. Kurčiatovo instituto direktorius M. Kovalčiukas teigia, kad „šiandieną iškilo reali technologinė ir biologinė galimybė sukurti iš principo naują žmogaus porūšį, vietoj Homo Sapiens (žmogus protingas) – žmogus tarnautojas“. Pasak jo, tokios populiacijos pagrindinės savybės būtų tokios: ribotas savivoka, dauginimosi kontrolė ir pigus maistas – genetiškai modifikuoti produktai Kaip pavyzdį jis paminėjo amerikiečių agentūrą DARPA, kuri atlieka tyrimus, vykdo darbus sąmonės valdymo srityje, kuriant etnogenetiškas sistemas.

„Soft power“ technologijos – virusiniai vaizdo įrašai, emocionaliai ryškūs media produktai (muzika, šou, multiplikacija, filmai, reklama), klaidinantys pranešimai socialiniuose tinkluose ir MIP (masinės informacijos priemonės) žaloja žmogaus intelektą. Žmogaus galvoje formuojasi modulių („intarpų“) – reakcijų eiliškumas, elgesio modeliai, kaip reikia pasielgti ar nepasielgti, vienoje ar kitoje situacijoje.

Pavyzdžiui, kokios firmos drabužius pirkti, kokią muziką klausytis, už ką balsuoti per rinkimus ir t.t. „Soft power“ technologijos veikia apeinant žmogaus sąmonę, todėl jis neidentifikuoja to, kaip pavojaus. Iš pradžių sukuriamas kultūrinis-informacinis fonas. Media aplinkoje sukuriami didvyrių įvaizdžiai, kurie elgesys nukrypsta nuo visuomenės priimtų elgesio normų. Pas žmones atsiranda pasirinkimo iliuzija. Įvaizdžių rinkinys, iškreipiantis realią tikrovę šiuolaikinėje media industrijoje, labai platus. Laikui bėgant kasdienybėje tampa norma tai, kas anksčiau buvo nepriimtina. Toliau tas priimama įstatymų lygmenyje, normos pakeičiamos. Kurčiatovo instituto direktorius kalba apie tai, kad „laužoma bazinių moralinių principų sistema ir kuriamos alternatyvios vertybės, kurios nesiderina su realiu gyvenimu“.

Masinis agresyvaus modulinio turinio platinimas, psicho-narkotinių priemonių platinimas priveda prie to, kad žmonės nustoja objektyviai suvokti realybę. Įvyksta realybės algoritmų suvokimo sutrikimai, žmogaus mąstymas tampa modulinis (klipais (trumpametražiai filmukai)). Žmogaus psichika pripranta prie trumpų pranešimų apdorojimo, kas apsunkina sugebėjimą analizuoti, kritiškai vertinti gaunamą informaciją. Tokia situacija iš esmės veda link infantilios visuomenės, suaugę žmonės psichiškai lieka vaikais, nesiformuoja visaapimantis mąstymas. Visuomenėje didėja psichiškai nesveikų, nestabilių elementų, potencialiai pasiruošiusių masiniams neramumams.

Psichologines operacijas galima sulyginti su chemine lobotomija. Po lobotomijos pacientai pavirsta į neprotaujančius vaikus, kuriais lengva manipuliuoti, toks pat virsmas vyksta esant nuolatiniams agresyviam informacinį poveikiui. Po tokių operacijų žmogus grįžta atgal, link jaunesnio protinio lygmens.

Nobelio premijos laureatas, aršus lobotomijos propogandistas Wolteris Friemenas (Walter Freeman) klaidingai tikėjo, kad toks gydymo metodas nekenkia asmenybei ir žmogus netgi gali pakartotinai suaugti. Tačiau, sekant eksperimentų rezultatais, po manipuliacijų su smegenimis žmogus visam gyvenimui likdavo neišsivysčiusiu individu. Informacinės-psichologinės operacijos taip pat, kaip ir lobotomija, pažeidžia žmogaus psichiką ir intelektą. Realybės suvokimo algoritmų pasikeitimo efektas realiai išlieka ilgam laikui, o daugelių atvejų pokyčiai negrįžtami. Šis reiškinys yra masinio pobūdžio, kyla pavojus jo išplitimui visoje visuomenėje. Priklausomai nuo psichikos pažeidimo laipsnio, informacinio karo aukas galima padalinti į dvi kategorijas:

Patyręs kontūziją – žmogus, kurio psichika ir intelektas pažeisti, psicho-emocinės reakcijos sulėtėjusios, tačiau yra galimybė atstatyti psichiką ir išgydyti.

Informacinio karo invalidas (iš lot. invalid – netinkamas) – žmogus, kuris įgavo reikšmingus psichinius ir intelektualinius nukrypimus ir netinkantis gyventi pilnavertėje visuomenėje.

Kuo daugiau beverčių ir pavojingų informacinių modulių-intarpų pakliūna į žmogaus galvą, tuo valymo greitis (natūralus psichikos išvalymo nuo nereikalingos informacijos procesas) mažesnis. Kai psichikos valymo greitis nuo nereikalingos informacijos itin žemas, įvyksta giluminiai pažeidimai psichikoje. Informacinės agresijos aukų skaičius su kiekvienais metais didėja tiesiogiai proporcingai žemos kokybės informacinio turinio augimui. Tenka pripažinti, kad jau dabar mes turime didelius nuostolius. Vyksta normos nuokrypiai. Pažeidžiami vertinimo kriterijai.

Įvertinti kur kontūzija, o kur invalidumas – sudėtinga. Priežastis tame, kad informacinio karo invalidai jau niekuomet nebegrįš į pilnavertę visuomenę. Kaip galima valdyti šį procesą, ką daryti su sužeistaisiais ir invalidais? Nežiūrint į tai, kad manipuliuoti žmonėmis trumpalaikėje perspektyvoje ir tam tikroje įvykių plotmėje tampa vis lengviau, viskas bendrai veda link valdymo kokybės pablogėjimo ir kelia griūties grėsmę visai globaliai sistemai.

Pateiksime keletą informacinių-psichologinių operacijų pavyzdžių, kurie rodo, kad per dešimt metų galima kardinaliai pakeisti masinį sąmonę, pakeisti draugiškus santykius tarp valstybių į priešiškus. 1970 metais buvo sukurtas filmas „Misija Kabule“, kuris pasakoja apie pirmas TSRS diplomatų kovas su vakarų valstybių atstovais už įtaką Afganistane. 70 aisiais TSRS ir Afganistanas draugauja, turi teigiamus tarpusavio santykius, Kabule dainuoja rusiškas dainas. Maža to, būtent Afganistanas (jų monarcho Ammanula-chano asmenyje) buvo pirma valstybė, juridiškai pripažinusi Tarybinę Rusiją. Faktiškai TSRS ir Afganistanas sukūrė vienas kitą. Kas galėjo pagalvoti, kad viso po 10 metų, 1979 metų gruodžio 25 dieną TSRS įves karinį kontingentą į Afganistaną ir vyks užsitęsęs, baisus karas, kuris nesibaigė iki šiol (2016 metai). Vakaruose Afganistano karą 80 aisiais pavadino terminais „Tarybų Sąjungos karas Vietname“ (Soviet Union’s Vietnam War) ir „Lokio spąstai“ (Bear Trap). Amerikietiškoji visuomenė negatyviai žiūrėjo į JAV karą Vietname, todėl polittechnologai išrinko formuluojantį pavadinimą „TSRS karas Vietname“, kuris formuoja stabilią neigiamą asociaciją vakarietiškoje visuomenėje.

Pavadinimas „Lokio spąstai“ taip pat neatsitiktinis, Rusijos teritorija, ilgus amžius asocijuojasi vakarų kolegoms su meška, „Afganistano karas“ tapo dideliais spąstais, kurie sunkiai sužeidė TSRS.

Apie pokyčius gyventoju sąmonėje per Vietnamo karo laikotarpį mums gali papasakoti amerikiečiai.

Norint pakeisti sąmonę informacinėje visuomenėje – prireikia 10 metų. Informacinių operacijų vykdymo laikotarpiiu visuomenėje dingsta orientyrai, žmonės jaučia šoką, tada galima keisti normas, vertybes. Atsiveria „Overtono langas“ – langas galimybių, leidžiančių sugriauti tradicijas ir įvesti naujus socialinius standartus.

Reikia bendro pasaulinio pripažinimo, jog informacinės-psichologinės operacijos yra karinės operacijos ir jų nekontroliuojamas vykdymas veda link intelektualaus tautų genocido ir žmonijos išsigimimo grėsmės, pereinant nuo Homo Sapiens rūšies, prie Homo Servus (priklausomas, valdomas žmogus)

Asmenybės kultas ir individo kultas

Informacinės erdvės valdymas tampa svarbiu teritorinių grupių uždaviniu. Šiuo metu tradicinės MIP užleidžia savo valdas socialinėms bendrijoms internete. Iš vienos pusės agresyvi MIP propaganda priveda prie to, kad skirtingų šalių gyventojai nustoja tikėti MIP. Iš kitos pusės internetinėje bendrijoje aukštesnis įsitraukimo lygmuo, piliečius atrado galimybes patiems savarankiškai kurti ir platinti turinį. Atitinkamai, iškyla poreikis valdyti tą turinį, kurį patys sukuria arba platina socialinių tinklų naudotojai.

TSRS teritorijoje informacinės-psichologinės operacijos, kurias vykdė kapitalistinės šalys, praėjo sėkmingai. Pagrindinį lošimą Vakarai orientavo į jaunimą. Pasinaudojo draudimais, kuriuos įvesdavo KPSS partija. Tai, kas uždrausta jaunimui sukelia tikrą nuoširdų susidomėjimą. Amerika jaunimo akyse tapo „išvaduotoja“, „laisvės“ tiekėja. TSRS buvo gerai išvysttyti kūrybiniai kultai: sporto kultas, mokslo kultas, kosmoso kultas, tačiau kapitalistų siūlomas kultas, vadinamas „Laisve“, nugalėjo.

Chruščiovo laikotarpiu, nežiūrint į „atšilimą“, baudžiamieji veiksmai prieš kitaminčius buvo sustiprinti: baudžiamosios psichiatrijos sustiprinimas, negailestinga antireliginė kampanija, streikuojančių darbininkų sušaudymai (darbininkų sušaudymas Novočerkaske). 1957 metais, N.S. Chruščiovo valdymo metu, po tarptautinio studentų ir jaunimo festivalio prasidėjo „džinsinė“ karštligė, išprovokuota partinių draudimų.

Džinsai tapo ne tik drabužiu, bet ir išsvajotosios „laisvės“ simuliakru. Laisvės simuliakrais taip pat tapo „The Beatles“ muzikinė grupės plokštelės, slaptas „Amerikos balso“ pasiklausymas, žurnalai ir daugelis kitų dalykų. Kapitalistai pasinaudojo atvirumo principu, jie nešė savo vertybes visiems. Informacinėje-tinklinėje visuomenėje atvira sistema turi eilę privalumų. Strategiškai jie teisingai nustatė silpną tarybinės sistemos grandį: jaunimas visumoje, priimdamas vakarietiškas vertybes kaip geidžiamas, negalėjo ilgai priešintis ir priėmė TSRS griūtį kaip duotybę.

1956 metais XX TSKP suvažiavime N.S. Chruščiovas pasisakė su uždaru pranešimu „Apie asmenybės kultą ir jo pasekmes“, kuriame jis pasmerkė I.V. Stalino asmens kultą, pareikšdamas, kad asmenybės kultas – tai blogai, Nikita Chruščiovas faktiškai pradėjo vykdyti informacinės-psichologinės operacijos klastojimą. Pradėtas pavojingas manevras. Palaipsniui asmenybės kultas tapo suvokiamas kaip nepriimtinas, toliau jis palaipsniui buvo pakeistas į kapitalistų individo kultą. Skirtumai tarp asmenybės ir individo esminiai. Asmenybė auklėjama visuomenėje, individas nuo visuomenės atskirtas, egoistiškas, psichiškai sužalotas ir nesveikas žmogus, pastoviai konkuruojantis su į save panašiais ir su visu pasauliu. „… asmenybė gali išplėsti, visu įmanomu grožiu, savo potencialias galimybes tik harmoningoje ir vieningoje, lygių tarpusavyje žmonių visuomenėje“. – 1918 metais rašė Lunačarskis. Būtent asmenybė – aukščiausia socialinė vertybė, asmenybe galima tapti tik tobulėjant visuomenėje, kolektyve ir kartu su visuomene.

Internetas, kaip visuomenės socialinio kūrybiškumo erdvė

Internetas atveria galimybes kūrybinei saviraiškai, visuomenės socialiniam kūrybiškumui. Problema tame, kad žmogui, auklėtam vartotojų-individų aplinkoje ir žemos kokybės medijos produktų įtakoje, sunku sukurti šedevrus, kaip darbe, taip ir už jo ribų. Socialinė kūryba turi pasireikšti ne tik profesiniame, bet ir socialiniame žmogaus gyvenime. A.V. Buzgalinas tvirtina, kad „rinka ir kapitalas siekia kūrybą pažaboti savo tikslams“ ir prarasdama kūrybos atributus (bendrumą, atvirumą, asmeniškumą) ir t. y. nustodama būti visuotinu kūrybiniu darbu, profesionali veikla gali būti paversta privačia“. K.Marksas rašė, kad buržuazinis gyvenimo būdas priešiškas tokioms dvasinės veiklos kryptims, kaip kultūra ir menas. Dabar, visuotino kapitalizmo dominavimo sąlygomis, mes stebime žymią meno ir kultūros degradaciją.

Kyla kompleksinė asmenybės auklėjimo užduotis, žmogaus auginimo poreikis. Medijos industrija ir internetinė erdvė – tai įrankiai, kurie gali būti panaudoti žmogaus vystymuisi arba jo degradacijai. Principas „visiems laisva informacija“ reiškia, kad žmoguje susiformavęs kritinis mąstymas, gebėjimas atskirti kas yra naudinga, o kas kenksminga. Tada žmogus savarankiškai rašo straipsnius, kuria video siužetus, stengiasi susivokti, apibūdinti, palyginti, analizuoti įvykius, palaipsniui jo intelektas vystosi. Šiuolaikiniam jaunimui svarbu įgauti imunitetą agresyviam turiniui. Tam svarbu išsiugdyti kritišką mąstymą, pajungiant jaunimą į socialinės kūrybos veiklą internete.

Atsižvelgiant į bendrą degraduojančios medijos turinį, kurį gamina valstybinės ir korporacinės MIP, poreikis vystyti intelektualias tinklaraščių platformas vis labiau auga. Tinklaraščių platforma – tai įrankis, kuris gali būti panaudotas visuomenės gerovei arba prieš ją. Per intelektualias platformas galima visuomeninė-kūrybinė veikla visuomenėje. Šią tendenciją verta naudoti ir nukreipti ją kūrybine vaga. Visuomenės tinklaraščių platformos gali prisidėti prie sveikimo ir protinio vystymosi visuomenėje. Tokios platformos turi būti užpildomos ne virusiniu, moduliniu-intarpiniu turiniu, o aiškinamuoju (video, tekstinė, grafinė medžiaga), kuris padėtų formuoti visapusišką žmonių mąstymą. Tikslinga sukurti intelekualiąją tinklaraščių platformą skirtingomis kalbomis, panaudojant įvairias tematikas, įvairių sričių žinių ekspertus, o taip pat darbo įvairiais formatais galimybes (video, tekstas, grafika, fotografija). Tokio resurso finansavimas turi būti vykdomas visuomeniniais pagrindais iš įvairių subjektų (taip pat iš korporacijų, įvairių valstybių vyriausybių).

Tokiose platformose svarbus ne tik specialiai paruoštų informatikos specialistų, apmokytų dirbti socialiniuose tinkluose, bet ir darbas su tautos atstovų pagalba. 1919 metais TSRS vyko masinis neraštingumo likvidavimas (Ликбез), kas leido per trumpą laikotarpį šaliai tapti pirmaujančia industrine valstybe. Kad šiais laikais galima būtų tapti pirmaujančia informacinėje visuomenėje valstybe, technologinio pranašumo maža, reikalingas „neraštingumo“ likvidavimas kibernetiniame saugume.

Interneto naudotojai skirstomi į grupes priklausomai nuo amžiaus ir socialinės padėties visuomenėje, kiekviena grupė naudojasi skirtingais segmentais internete (teminiai puslapiai, socialiniai tinklai, tinklaraščių platformos). Norint atlikti pilnavertį švietimo darbą, būtina sukurti tinklą, susidedantį iš techniškai įvairių platformų (socialiniai tinklai, tinklalapiai ir t.t.), o taip pat sudaryti formuojantį kūrybinį turinį. Būtina apmokyti visuomenę kibernetinių technologijų, bendravimo kultūros kibernetinėje erdvėje, atlikti aiškinamąjį darbą apie medijos produktų įtaką žmonių sąmoningumui ir elgesiui. Tautinė kibernetinė sauga geriausia apsauga prieš kenksmingas socialines nuostatas. Socialinio teisingumo tvarkos formavimą galima vykdyti pasitelkus šiuolaikines informacines technologijas.

Norint išsaugoti gyvybę planetoje, žmonės turi prisitaikyti prie naujų gyvenimo sąlygų – tai sistemingas mąstymo paradigmos pakeitimas. Progreso lokomotyvu turi tapti taikaus mokslo vystymas. Svarbu tobulinti ne puolamąsias kibernetines operacijas, kurios nukreiptos objektų ir subjektų sunaikinimui ir slopinimui, o atliekant sudėtingą propaguojamąją, auklėjamąją veiklą įvairiose sferose, plėtojant žmonių intelektą ir racionaliai išnaudojant teritorijas. Tarptautinės intelektualinės tinklaraščių platformos gali tapti gyventojų apsaugos įrankiu, – aikštelėmis valdančiomis įvairių subjektų sąsajas ir akumuliuojančiomis geriausias kūrybines idėjas. Kiekviena valstybė turės galimybes dalintis geriausiais įdirbiais su kitomis šalimis. Intelektualus tarpusavio praturtinimas daro prielaidą daugkartiniam įvairių tautų potencialo sustiprinimui, kultūrų integraciją ir tarpusavio skvarbą. Visuotinis prieinamumas prie informacijos ir šiuo pagrindu nustatant korekcijos institutą, leidžia tikėti galimybe sukurti globalią saugios teritorijų plėtros sistemą.

pagal: vremya4e.com parengė Remigijus Sinkevičius

 

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarai 4

 1. Vėtytas ir mėtytas says:

  Va ir sioks toks paaiskinimas kaip dakeliavom iki suzombejimo daugumos… Jei labai neuzpyksit ir labai neissityciosit, pasidalinsiu intarpais is savo asmeniniu blevyzgu uzrasuose:

  Manyciau suniui nereikia del nieko pernelyg daug sukti galvos, pakanka instinktu, i krauja iaugusios rutinos, truputi pasizaisti/pasilinksminti, bei, sakykim taip, padoraus seimininko. O vat zmogus dazniausiai buna daug sudetingesnis mechanizmas… Sakau dazniausiai, bet ir pats savimi truputi suabejojau is tikro… Kai apsidairai siandien, juk nemazai aplink kurie pasikliauja tik savo inkstinktais, susitaiko su savo rutina ir na, analogiskai, prisitaiko prie „seimininko“ salygu. Stai gimsta dar viena keistoka analogija… „Seimininkas“ tai kazkas kas nustato taisykles, kas viska reguliuoja, kas, tikekimes, duoda ir kas atima, bet tuo paciu tai ir kazkas kam tu turetum rupeti, ka tu gerbi… arba ne… Nudien dazniausiai „seimininka “ tu tik pakenti ir noretum daug ka jam nuosirdziai issakyti nes noretum pokyciu i gera, bet kad ir kiek benoretum kad ir kiek kazkokiais budais besistengtum, kazkodel nesigauna „susikalbeti“ ir viskas tik blogyn… Bet tu stengiesi taikstytis… Ieskai budu kaip uzsimirsti, kaip nutolti ar net pabegti… Idomu ka kiekvienas zmogus galetu pavadinti siuo „seimininku“, galbut, kazkam tai antroji puse, kazkam bosas, kazkam salies valdzia, o kazkam gal net visuomene apskritai ar kazkas dar auksciau… Bet cia taip tik siandien… o vat daug senesniais laikais itariu zmogus konkreciau galejo pasakyti kas tas „seimininkas“, gal del to viskas buvo na bent jau paprasciau.. Ir pati savoka „seimininkas“ sakyciau igavo kitokia reiksme, arba tiksliau sakant mes ja pernelyg sureiksminome galbut… Skambes keistai, bet kazkur musu pasamoneje atsirado pikta mintis kad kiekvienas galime ir turime buti „seimininku“ kitiems ir tokiu budu savoka „seimininkas“ igavo despotiskumo atspalvi… Bet blogiausia kad „seimininkais“ uzsimaneme buti net ten kur mums nepriklauso ar tada kada mums nepriklauso…

  Zodziu tokie ale lyriniai pamastymai mano..

 2. Dalia says:

  Geras straipsnis

 3. pestininkas says:

  Daug kas jau ir taip buvo aišku, straipsnis kažko naujo neatskleidė, tik vat man ir taip buvo žynoma kad sovdepijos bonzos nuo pat pradžiu slaptai gaudavo iš supuvusiu vakaru nurodymus, kokias valdymo formas taikit liaudžiai. Visa kita tai grandiozinis spektaklis, kuris tesiasi iki šiol, ir tesis turbut dar ilgai, o aukštosios technologijos puikei gali pasitarnaut mulkinant tautas, valdymo procėse!

 4. Simas Simaitis says:

  Religijos, visokiausio plauko kapitalizmai, socializmai ir kiti -izmai yra niekas kita, kaip masių valdymo priemonės. Niekas nenori šito suvokti ar bent jau pradėti domėtis, todėl man ir patiko Algirdo Minkausko paskelbtas straipsnio ciklas. Tikrai verta įsiklausyti, susimąstyti. Yra ir straipsnių ciklas, paviešintas šiame tinklalapyje „Informacinis terorizmas“. Juose kaip tik ir aprašomas visų tų -izmų poveikis. 

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top