Zigmas Vaišvila. Dėkui Vidmantui Valiušaičiui, kad priminė Salomėjos Nėries gimtadienį. Tačiau…

2018, 17 lapkričio, 19:00 | kategorija LPT | 21 komentaras | peržiūrų 621 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Salomėja Neris

Vidmantas Valiušaitis, kurį, maniau, šiek tiek pažįstu, FB-e priminė, kad šiandien sukanka 114 metų, kai gimė Salomėja Nėris (1904-1945). Anot, V. Valiušaičio, „Didelio talento poetė, bet nedidelio protinio pajėgumo asmenybė, tapusi politinio manipuliavimo, privedusio iki savo tėvynės ir jos žmonių išdavystės, auka.

Įsidėmėtinas pavyzdys kas atsitinka naiviems žmonėms, neturintiems mažiausių duomenų veikti politikoje, o nepaisant to – vis tiek į ją brendantiems. Netrūksta tokių nė dabar.“

Tai gal, Vidmantai Valiušaiti, pats jau tapai tokiu, kurių, anot paties, „netrūksta tokių nė dabar“?

Ar pats asmeniškai pažinojai Salomėją Nėrį ir buvai jos gydytojas, kad leidi sau viešai pasakyti apie šią poetę „nedidelio protinio pajėgumo asmenybė“? Tikiuosi, turėsi drąsos viešai ne tik taip švystelėti savo „žiniomis“ apie poetę, bet ir jos atsiprašyti. Kad ir mirusios.

Vėl tenka cituoti V. Valiušaitį: „Čia mano dar senais laikais, kol dar nebuvau išmestas iš aspirantūros už „nelojalumą“ ano meto „mainstream’inėms“ istorijos ir literatūros interpretacijoms, rašytas didelis straipsnis apie ankstyvąją Salomėjos Nėries poeziją. S. Nėries poezijos analizė drauge atskleidžia ir jos asmenybės komplikuotumą, absoliučiai netinkamą politinei veiklai“.

Vadina V. Valiušaitis poetę naivia, patiklia, prieinama naudoti ją ideologinėje ir politinėje kovoje.

V. Valiušaitis straipsnelyje pasigyrė jo išmetimu iš aspirantūros už „nelojalumą“ ano meto „mainstream’inėms“ istorijos ir literatūros interpretacijoms“. Tačiau… klausimas Vidmantui Valiušaičiui, kodėl šiais laikais jis tapo lojaliu šiandieninėms „mainstream’inei“ istorijos, literatūros, politikos ir viso mūsų gyvenimo interpretacijoms?

V. Valiušaitis, komentuodamas savo straipsnelį, teigia, kad išdavystės negali pateisinti jokios priežastys, kad tobulų valstybių nėra, nebuvo tobula nė anų laikų Lietuva, netobula nė dabartinė. V. Valiušaitis teigia, kad valstybę keisti bei gerinti yra ne užsienio įsibrovėlių, o jos pačios piliečių pareiga.

Tai kodėl Lietuvos pilietis Vidmantas Valiušaitis šios piliečio pareigos nevykdo šiandien? Kovoja su mirusia poete, bet ne su tikrąja grėsme Lietuvai – masiniu vaikų grobimu iš šeimų ir tos iniciatyvos pagrindine autore Lietuvos Prezidente Dalia Grybauskaite, faktiškai šia kampanija atvirai ir viešai prievartaujant visas Lietuvos šeimas, turinčias vaikus ir anūkus? Gi mūsų praradimai Vakarų glėbyje dar didesni. Netikiu, kad V. Valiušaitis to nesupranta.

Netikiu, kad jis nesupranta, jog ši iniciatyva yra iš užsienio, tų vadinamų Vakarų. Reikia priešo Rusijos pėdsako? Prašau – Lietuvos Prezidentė D. Grybauskaitė iki šiol, yra Rusijos Federacijos valstybės paslaptis. Ir nepadės, V. Valiušaiti, imituoti pilietinės pareigos vykdymą paties parašu dėl kurios nors eilinės vykdytojos „šakalienės“ apkaltos.

Kas pats esi, Vidmantai Valiušaiti, kad viešai teistum Sąlomėją Nėrį? Teigi, kad „jos literatūrinė darbuotė privalo išlikti mūsų literatūros istorijoje“, bet „jos išdavystė ir kolaboracijos su okupantu mastas buvo didesnis už Knuto Hamsuno“? Pačiam „Nėra abejonės, kad jei Lietuva 1945 m. būtų atkūrusi nepriklausomybę ir jos nebūtų ištikusi antroji sovietinė okupacija, S. Nėris, kaip ir K. Hamsunas, būtų buvusi teisiama.“

Pats teigi, kad „šiandien neįmanoma be šizofreniško sąmonės suskilimo su valstybės iškilmėmis laidoti Adolfo Ramanausko-Vanago palaikus, garbės sargyba saliutuoti prie jo kapo, ir tuo pat metu Salomėjos Nėries vardu vadinti gatves, aikštes, mokyklas, aukštinti jos atminimą okupacijos laikais už politinius nuopelnus Maskvai statytais paminklais.“

Visų pirma, V. Valiušaiti, nemanau, kad nežinai Jaltos ir Potsdamo susitarimų dėl Europos pokarinio pasidalinimo ir mūsų „pardavimo“ Tarybų Sąjungai. Todėl ura-patriotiški pareiškimai apie Lietuvos galimybes 1945 metais atkurti Lietuvos nepriklausomybę ir nuteisti Salomėją Nėrį, mandagiai pasakius, yra sąmoninga paties spekuliacija, aptarnaujant šiandieninę „mainstream’inę“ ideologiją. Šiek tiek kvalifikuotesnė lyginant su delfi.lt ir LRT. Bet nedaug. Tuo pavojingesnė.

Kol kas, mano nuomone, Vidmantai Valiušaiti, esate dar vienas šiandieninis „mainstream’inis“ valdžios aptarnautojas, vykdantis jos užduotį suskaldyti mūsų visuomenę ir supliekti mus vieną su kitu kaktomis. Kad nediskutuotume apie tai, kas vyksta šiandien Lietuvoje.

Ir šis straipsnelis FB-e tikslą jau pasiekė. Jis ne tik skaldo ir supriešina visuomenę vietoje to, kad telktų prieš atvirai naikinamą tautą ir mūsų šeimas.

Kunigo (!) Roberto Grigo komentaras V. Valiušaičio straipsneliui: „Prieš tai /…/ ji dar turėjo atsimušti į literatūrinės kūrybos dugną, pradėjusi skelbti faktiškai grafomaniškas eiles“. Labai tiksliai pastebėta, Vidmantai, stebiuosi, kad beatodairiški Nėries gynėjai nemato, kaip sumenko jos poezija, pasivertusi komunistų fronto „ginklu“. O rašė juk iš tiesų puikią meilės, žmogiškojo intymumo lyriką… Mano tėvas, mokytojas Antanas Grigas (1925 – 2009), turbūt ir man perdavęs meilę romantizmo literatūrai, Salomėjos virsmą kairėn dar aiškino ir tokiu lyčių psichologijos aspektu.

Taigi jautri, lyriška moteriškė, sakydavo – įsimylėjo komunistuojantį aktyvistą (amžininkų liudijimai duoda pagrindo taip manyti) – ir visa dūšia atsidavė jo pažiūroms ir veiklai. Būtų tuomet kritęs jos širdelėn idėjinis fašistas – tikėtina, karšta fašiste būtų patapusi ir odes kito stiliaus ūsiukams pylusi… Žinia, psichologija neatleidžia nuo atsakomybės už poelgius, lėmusius tautos kančią. Tebus gailestinga Anapusybė jos sielai. „

Ponai Vidmantai ir kunige Robertai, ar nieko apie tai nežinančiam jaunimui ta proga negalėtumėte bent paaiškinti apie trečiafrontininkus, jų atsiradimo priežastis?

Kunigas (!) pradeda klijuoti fašistės etiketę Salomėjai Nėriai! Viešpatie, iki kokio lygio dvasiškai nusmukdyta Lietuva!

Jūs gi abu tapote apgailėtinais pigiais valdančiojo „elito“, kuriam iki poetės Salomėjos Nėries, deja, ir jums, nepasiekiamai toli… Jumyse įsikūnijusi savicenzūra yra aukščiausia šiandieninės Lietuvos valdančiųjų formaliai nepaskelbtos cenzūros išsivystymo lygis. Na gal Jus pralenkė tie, kurie Sąjūdžio idėjas ir žmonių pasitikėjimą pardavė dabartinei Lietuvos valdžiai.

Jei norėsite kalbėti ir diskutuoti su manimi apie tėvynės išdavystę, tai pabandykite tai padaryti bendromis pastangomis patekę į tiesioginį LRT eterį.

Nusišypsojote? Puiku! Pradedate suprasti, į kokią gilią Lietuvos išdavystę klampinama šiandieninė Lietuva. Ar pasikeitus valdžiai, neskelbsite panieka dabartinei Prezidentei D. Grybauskaitei spinduliuojančių straipsnelių ir kalbų?

Tik nei Prezidentė Dalia Grybauskaitė, nei jūs nebūsite parašę tokių eilių, kokias parašė Salomėja Nėris.

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentaras 21

 1. Ec says:

  Bet ko Lietuvoje paklauskit, ar žino jis kas buvo Salomėja Nėris?, Daugelis net poeziją jos padeklamuotų.
  O jei paklausti kas yra Vidmantas Valiušaitis? Manau atsakytų ne daugiai nei 0,001%. Tiesą sakant ir aš apie jį sužinojau tik iš šio straipsnio. Teisingai sakoma,- kas kurti negali, tas kritikuoja. Lojančio šuns vietoje
  Viską ką rašau yra tik mano nuomonė :)

 2. anoniminis says:

  Turiu savo nuomonę apie talentingą poetę S. Nėrį, Man jos kūryba labai patinka. Talentas yra talentas ir jo niekas neužginčys. Bet…bet politinė veikla yra visai kas kita. Taigi, atskirkime talentingą poetę ir to meto labai sudėtingoje situacijoje esantį super jautrų žmogų, juolab, kad šalia buvo vyrai – autoritetai, tokie kaip P. Cvirka, A. Venclova, V.M. Putinas, V. Krėvė -Mickevičius, B. Sruoga ir daugelis kitų. O dar tuomet jau seniai anapilin savo noru išėjęs J. Janonis, P. Vaičaitis , A.Strazdas, Moravskis („Kas ta šalis?“ eilėraštis parašytas berods 1847 metais) ir daugybė kitų Su malonumu sudalyvaučiau diskusijoje apie S.Nėrį ir kitus „trečiafrontyininkus“ bei kitus rašančius „kairiuosius“. Mano supratimu, mūsų intelektualų, važiavusių parvežti „Stalino saulės“ veikla yra pasekmė, o jos priežastis ir aplinkybes reikėtų bešališkai ir objektyviai aptarti, Gal matydami spalvų spektrą, o ne vien juoda ir balta rastume „bendrą vardiklį“ ir nereikėtų laužyti iečių kovoje tarp V. Valiušaičio ir Z. Vaišvilos šalininkų?

 3. Vytas says:

  Man S.Nėris, tai pirmiausia nuoširdi, tautinė POETĖ, o ne išdavikė. Kažkam (?) užkliūva jos parašytos eilės Stalino šlovinimui. Bet tik tas, kuris negyveno tais gūdžiais Lietuvai laikais, nepajėgia suprasti, kad kitaip net tik išgyventi nębuvo galima. Atmeskime tuos kelis naujai valdžiai pagirti skirtus kūrinius, paimkime jos tikrąją, jos širdies poeziją ir suprasime, kokia didelė dovana yra Lietuvai jos kūryba. O tiems, kuriems labai norisi ją kritikuoti ir neigti, siūlau prisiminti istoriją, viduramžius, inkviziciją: kiek nuostabių paveikslų buvo nutapyta tais laikais religinėmis temomis ir daugelis iš jų buvo nutapyti tik todėl, kad juos užsakė religiniai inkvizitoriai ir kad išgyventi, reikėjo tai padaryti. Betgi mes jų nekaltiname vykdžius inkviziciją ir išdavus savo įsitikinimus? Ačiū, Zigmai, už dar vieną atkirti dviveidžiams parsidavėliams.

 4. dviveidžiams parsidavėliams says:

  „Atmeskime tuos kelis naujai valdžiai pagirti skirtus kūrinius“-čia ne dviveidiškumas?O kaip bus su parvežtąja Stalino saule? Stalino Saulę parvežė,o gabiausius lietuvius į Sibirą išvežė,kurių dauguma negryžo.Na ir kaip tu vytuk sudėliosi grąžią dėlionę su gabiąja poete ir žuvusiais Sibire lietuviu vaikais ir moterimis? Nupiešk tą idilišką vaizdelį.Hitleris irgi gražiai tapė ir buvo puikus oratorius,bet nuo to jo nusikaltimai nesumenksta.

 5. socialistas says:

  kibirkstis. blogspot. com/2018/11/antanas-venclova-salomeja-neris-musu. html?m=1
  Labai idomus ir inofrmatyvus straipsnis paremtas A. Venclovos prisiminimais apie poetę.

 6. socialistui says:

  Deja, Jūsų nuoroda neatsidaro…

 7. socialistas says:

  Tarpus istrinkit.
  Arba kibirkstis . blogpost . com
  Pirmas straipsnis

 8. Ec says:

  Labai mėgstama dabar prikišinėti jai Stalino saulę. Taip, tai buvo, ji nesiginčija, ji ilsisi seniai. Bet lygiai taip pat galima papriekaištauti visiems kas mus į kitą sąjungą vedė, nuo konservatorių iki socdemų, prisidėjo prie to ir Brazauskas ir Paksas ir Landzbergis. Taip, TSRS valdžios pradžioje buvo baisūs trėmimai, ir kitokie susidorojimai, bet ES’e yra emigracija ir vaikų atiminėjimas. Jokiu būdu nesakau, kad TSRS buvo gerai, tik noriu pasakyti, kad ES nedaug kuo skiriasi nuo TSRS. Daug kas iš anų laikų veikėjų ir dabar sėdi valdžioje, tik anuomet šlovino S.Nėrį, dabar keikia, nepasikeitė tas, kad ir tuomet ir dabar jie už sąjungą, t.y. ne už Lietuvą
  Viską ką rašau yra tik mano nuomonė :)

 9. konkurencijos nėra says:

  Darvinizmas, Marksizmas, Nyčšeizmas. Tos kryptis stačiai apsukė gojų galvas ir praskiedė jų protus.

  Siono protokolai

 10. saul says:

  Sakai EC ,kad nedaug skiriasi CCC!!!P ir ES.Pavarei.Kiek zmoniu nuzude ir istreme i skurda ES ? Atvirksciai,ES jie praturtejo. Ir cia jau ne mano nuomone,o faktai !!!

 11. konkurencijos nėra says:

  Prie es iš 3,5 mln gyventojų, beliko 2 mln!
  Tai laimėjimas, ar pralaimėjimas?

 12. Ec says:

  Įdomi būtų statistika:
  Smetonos laikų pabaiga 1939
  TSRS pabaiga 1989
  Nepriklausomos Lietuvos pabaiga 2003
  Dabar 2018

  Gyventojų skaičius
  Teritorija
  Bendra išorinė skola
  Skola santykinai nuo BVP
  galima dar papildyti

  Skaičių nerašysiu, kad nebūti šališku, Susiraskit iš nepriklausomų šaltinių
  Su faktais niekuomet nesiginčiju, tik patikrinu juos.
  Viską ką rašau yra tik mano nuomonė :)

 13. Pro says:

  1940 metais Lietuvoje gyveno 3 080 000 žmonių – turėkime omenyje – sienos buvo atviros.

  1989 – gyveno 3 690 000 – reikia turėt omenyje, kad sienos buvo uždarytos geležine uždanga. – tiek tikrai nebūtų buvę, jei būtų atviros.

  2003 – gyveno 3 462 500 žmonių – jau pradėjo išsivažinėt.

  Tai čia nešališkai – mano nuomonė tik dėl išsibėgiojimo – jei būtų buvusios atviros sienos skaičiai būtų kitokie – statistika.

  lt.wikipedia.org/wiki/Lietuva#Demografin%C4%97_raida

 14. socialistas says:

  Pro, nemeluok, negyveno prie Smetonos 3mln. Gyveno 2.7mln. Apie TSRS uždarytu sienu politika labai aiškiai ir pagristai aprasyta viename knygos ANAPUS GEROVĖS skyriuje. Yra jos pdf variantas interneto platybėse. Tai buvo suprantamas ir objektyvus sprendimas apsaugoti savo valstybę nuo protu nutekėjimo. Dabartine valdzia galetu imti pavyzdi, nes jau raskom emigrantu vaisius, basara grizta nauji emigrantai ir Lietuvoje su savo mazameciais vaikais angliskai kalba. Kaip taip galima zemai kristi. Ir tai ne pavienis atvejis o masinis reiškinys.

 15. socialistas says:

  lt.m.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_demografija

  Poskyryje „gyventoju skaičius“ yra lentele

 16. socialistas says:

  zinoma idomu butu gauti Lt statistikos duomenis apie populiacija Lietuvoje. Deja ju svetaine nefunkcionuoja tinkamai. Be to priminsiu ir ta fakta, kad Smetoninei Lietuvoj krūvos darbininku, mažažemiu ir bežemiu emigruodavo į PAR, P. Ameriką, Š. Ameriką. ŠA lietuviai labai sunkiai dirbdavo angliu kasyklose. Daug prisiminimu ir to laikmecio literaturos kuriniu yra apie tai kaip lietuviai isvykdavo i kasyklas kad uzsidirbtu, o tik sveikata padedavo ir likdavo skursti tuose angliakasiu lusnynuose.

 17. Pro says:

  Bet tu užknisi komuniste – dievaži – na kam man meluot, kai aš skaitau kas parašyta? Paskaityk ir tu įdėmiai tik prašau.: Užsidėk akinius, jei neįžiūri

  1940 metais – 3 080 000 žmonių.

  nuoroda:https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuva#Demografin%C4%97_raida

  ar sakysi mano nuoroda bloga, o tavo jau gera? Būtų smagu išgirst tokį tavo pranešimą, kad tiesą čia sako tik komunistai apsimetę socialistais. Tokią pačią, kur mums 50 metų kalbėjo :)

 18. saul says:

  Nesuprantu.Apie ka Jus cia?Strqaipsnis apie S.Neri,kuri parveze mums visiems Stalino saule.Jus norite palyginti isveztus ir zuvusius Lietuvos zmones su dabartine emigracija? Ar norite pasakyti,kad cia tas pats-patys emigrave ir gerai gyvenantys, ir sovietu isvezti,istremti ten zuve arba nuzudyti enkavedistu? Tarp kitko,ten buvo visas Lietuvos ziedas. Jus cia galite deti lygybes zenkla? Tai apie kokia moreale ,sazine ir teisybe Jus cia vapaliojate?

 19. socialistas says:

  Saul ir pro
  Nepatogi tiesa istorinese nuotraukose
  https://pin.it/yl7qc52ygiegb6
  AKivaizdu kad didzioji dalis tautos palaike tarybu valdzia. Tokia buvo lituviu tautos valia.

 20. Gintas says:

  Klasiniai priešai socialistinę reformą bandė sustabdyti žiauriais teroro aktais, gąsdinimais, šantažu, partinio ir tarybinio aktyvo, kolūkinio judėjimo organizatorių naikinimu. Nuo klasės priešų rankos paskutiniais metais žuvo virš 13 tūkst. žmonių.“ Is drg. D.Grybauskaites rastu.
  Prezidentės atsakymas apie vadinamus partizanus, kitaip miškinius. Kiek jie išgelbėjo į tremtį vežamų lietuvių? Visa jų „kova“ žudyti kolukiecius ir komjaunuolius, o kiek jie dabar sudievinti, ojojoj, todėl jokios moralinės teisės pilti purvą ant Salomėjos Neries jie neturi!
  Dabar apie ES, Rytų Europai jokių gerų ketinimų nėra, visos pos sovietinės šalys buvo niekeno teritorija, todėl labai greitai jos buvo įtrauktos į ES sudėti. Anglosaksai visada žiūrėjo iš aukšto, jiems visiškai nusispjauti ant rytų Europos, tai tik biznis. Kiek Lietuvoje yra pastatyta kažko paprastam žmogui? Visuomeninių pastatų? Galima tik pensiją atimti iš pensininko! Viskas kas priklauso valstybei parduodama ir ten pristatoma kotedzu ir ofisų, Žalgirio stadionas, Vilniaus pedagoginio pastatai. Lietuva laikosi iš to ką šelpia Europa ir iš Tarybino palikimo pardavimo. Bus labai įdomu pažiūrėti koks bus vaizdas dar po 20 metų. Kas sudaro Lietuvos elitą? Nusikaltėliai, vagys ir išverstaskuriai, kurie sėdi valdžioje arba penį valdžią kaip MG baltik, atimdami viską iš žmonių! Lietuva tiek nusmukusi, kad lieka tik sėdėti ir žiūrėti kaip ES mylėtojai šokinėja iš džiaugsmo ir keikia Tarybų sąjunga, mes dar daug ko pamatysime, nes įvykiai kaip Butkevičiaus šokis iš laimės su 10 eurų, kaip žmonės besidziaugiantys indipindi dujų gelda tik parodo kur ši valstybė eina ir jos galą galima numatyti…

 21. socialistas says:

  Išmintingi žodžiai, Gintai! Smagu sutikti protingų ir mąstančių žmonių. Deja ne visiems suprantama reikalo esmė.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top