- Sarmatai - https://www.sarmatas.lt -

Disidentė N.Sadūnaitė Laisvės premijos negaus – Seimo komisija nusprendė, kad V. Adamkus labiau nusipelnęs Lietuvos laisvei

Seimo Laisvės premijų komisija nusprendė, kad ne N.Sadūnaitei, o V. Adamkui turi būti skiriama Laisvės premija. KK nuotr.

Seime posėdžiavusi Laisvės premijų komisija nusprendė nekreipti dėmesio į 52 parlamentarų teikimą Laisvės premiją skirti garsiai disidentei, sesei Nijolei Sadūnaitei.

“Gruodžio 14 d. Laisvės premijų komisija, atsižvelgdama į gautus valstybės ir savivaldybių institucijų, visuomeninių organizacijų ir asociacijų, akademinės bendruomenės, bendruomenių ir fizinių asmenų teikimus, nusprendė siūlyti Seimui 2016 m. Laisvės premiją skirti Prezidentui Valdui Adamkui.

Komisija taip pat nusprendė siūlyti 2015 metų Laisvės premiją pirmajam atkurtos nepriklausomos Lietuvos Respublikos vadovui, Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkui, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui Vytautui Landsbergiui ir 2016 metų Laisvės premiją Prezidentui Valdui Adamkui įteikti Laisvės gynėjų dieną – 2017 metų sausio 13-ąją”, – teigiama Laisvės premijos komisijos pranešime.

Kaip žinia,  gruodžio 1 d. 52 Lietuvos Respublikos Seimo nariai pasirašė po kreipimusi į Laisvės premijų komisiją, kuriuo, atsižvelgdami į nuopelnus ir ilgametę kovą už Lietuvos laisvę, pasiūlė Laisvės premiją skirti disidentei Nijolei Sadūnaitei. Kreipimesi pabrėžiama, kad N. Sadūnaitė ne kartą buvo suimta ir tardoma KGB, bet ir toliau veikė Lietuvos labui, neišsižadėjo savo pažiūrų, vertybių ir nuosekliai kovojo prieš sovietinę santvarką.

Laisvės premijų komisijos, nusprendusios, kad vietoj N.Sadūnaitės Laisvės premiją turi gauti V.Adamkus, sudėtis:

šaltinis: komentaras.lt