- Sarmatai - https://www.sarmatas.lt -

Grėsmės Lietuvai akivaizdoje Tauta turi teisę ir prievolę priešintis

Stebėdama mūsų valstybės gyvenimą turiu labai rimtą pagrindą galvoti, kad susikūrė nusikalstamai veikiančių „teisėsaugininkų“ grupė.
Kad mano pareiškimas nebūtų tuščiažodžiavimas, aš jį patvirtinsiu keliais visiems žinomais faktais. Apie tai, kad teisėjai daro neteisėtus sprendimu, t.y. įteisina neteisingumą, apie tai, kad teisėjai vėliau gauna už tai atlygį – tą aprašo žurnalistai.
Pirmas skambiausias, ne vieną kartą mano kartotas pareiškimas dėl kurio niekas niekada nesikreipė į teismą yra atvejis, kuomet teisėjas, manau pažeisdamas įstatymą – prezidento rinkimų įstatymą, poną Adamkų įregistravo kandidatu į Lietuvos Respublikos prezidentus pirmai kadencijai.

Nijolė Oželytė