- Sarmatai - https://www.sarmatas.lt -

Lietuva patyrė didelę netektį – mirė filosofas Arvydas Šliogeris

Arvydas Šliogeris

TV laidos stop kadras

Lietuva neteko garbingo žmogaus, eidamas septyniasdešimt šeštuosius metus mirė filosofas Arvydas Šliogeris, kuris jau ilgoką laiką blogai jautėsi dėl susilpnėjusios sveikatos.

Arvydas Šliogeris buvo aštraus proto ir nuosekliai susiklosčiusių pažiūrų žmogus, mokėjęs tas pažiūras aiškiai ir patraukliai išdėstyti, todėl visa jo skelbta medžiaga, kaip rašytinė taip ir vaizdine forma buvo palankiai priimama žmonių.

Pagrindinai jo pažiūros turėjo vertybinius pamatus, kaip padorumą, garbę, žodžio laikymąsi ir t.t., iš kurių kertiniu akmeniu jis laikė žmogaus drąsą.

Drąsą tiesiai išsakyti savo požiūrį ir drąsą jį ginti. Drąsą matyti dalykus tokiais kokie jie yra, nesidangstant politkorektiškomis frazėmis. Vienos TV laidos eteryje filosofas yra aiškiai išsakęs savo matymą, kad egzistuoja dvi Lietuvos – reali kasdienė, ir virtuali, skelbiama žiniasklaidoje ir TV. Ir ta virtuali, niekuo nesusijusi su realiu gyvenimu, pasak filosofo – jam buvo šlykšti. Tą jis atvirai dėstė LRT laidoje. Tą laidą galima pamatyti ir šiandien.

Arvydas Šliogeris ne tik deklaravo drąsą – jis pats buvo neabejotinai drąsus. Dėstydamas universitete ir būdamas faktiškai priklausomas nuo valstybės valdininkų, jis neabejodamas sakė tai, ką laikė esant teisingu.

Daugeliui jo gerbėjų puikiai žinoma yra 2009 metų, Leonido Donskio tuo metu vedama LRT laida „Be pykčio“, kurios metu jis išdėstė šią savo poziciją. Beje, reikia pastebėti, jog bandant surasti tą laidą LRT mediatekoje – to padaryti nepavyko, – kaip bebūtų keista TV laidos iki 2009 metų yra, ir po to prasideda nuo 2017-ųjų, tačiau tie, kas domisi, gali pasiskaityti šį straipsnį ir kol kas dar gyvai išgirsti šią laidą mūsų portale:

Arvydas Šliogeris: pamatinė žmogaus dorybė yra drąsa https://www.sarmatas.lt/07/filosofas-arvydas-sliogeris-pamatine-zmogaus-dorybe-yra-drasa/

Filosofas paliko mums didelį savo minčių lobyną, kurį galima lengvai susirasti internete (tiesa, kai kurios TV laidos „kažkodėl“ išnyko), tačiau mes praradome žmogų, kuris visada tyliai buvo šalia mūsų ir gyveno savo, o ne TV gyvenimą, bet paklaustas visada žinojo kas vyksta ir kaip tą reikėtų vertinti.

Mes atsisveikiname su žmogumi, padariusiu didelę įtaką Lietuvai, savo pavyzdžiu įrodžiusiu, kad garbė, drąsa ir padorumas – vis dar šio pasaulio dimensijos, ir vis dar yra sektinos bei puoselėtinos vertybės. Sudie Arvydai