- Sarmatai - https://www.sarmatas.lt -

Lietuvoje atkurta Tautininkų Sąjunga

Vakar, 2011.12.17 d. Lietuvoje buvo atkurta 2008 m. susijungusi su TS-LKD ir taip panaikinta partija – „Tautininkų Sąjunga“. Atkurti-įsteigti tautininkų partiją pareiškė norą 1600 steigėjų. Sunku pervertinti šio įvykio reikšmę Lietuvai – juk joje nebebuvo jokios jėgos atstovaujančios pačią Lietuvą, jos tautą ir jos vertybes, neskaitant pavienių, juokdariais viešojoje erdvėje pristatomų patriotų.


Lietuvoje seniai buvo įsigalėjusi Vakarų „vertybių“ aukštinimo politika, pamirštant savas.. tikrąsias, mums protėvių paliktas saugoti vertybes, tokias, kaip – tėvynės meilė, pagarba, šeimos, kaip svarbiausios visuomenės grandies apsauga, kurios reikšmę visuomenės išgyvenimui neįmanoma pervertinti.
Į šią nauja atkurtą partiją įsiliejo šviežios jėgos, tai LTJS, neformalių judėjimų jaunimas, senųjų tautininkų dalis, seimo nariai, panaikintosios tautininkų sąjungos atstovai – Gintaras Songaila ir Kazimieras Uoka, nauji niekur nedalyvavę žmonės – visi tie, kuriems šiandien dar rūpi Lietuvos, o ne savos kišenės ateitis.
Tautininkai kviečia prisijungti visus, pas ką dar liko nors lašas tikėjimo, kad Lietuva galės atsitiesti po tokio, dvidešimt metų „savų partijų“ vykdyto presingo prieš savo visuomenę – visuomenę, kuri kol kas neranda kitos išeities, kaip palikti savo tėvynę, bėgdama nuo „savos“ valdžios.
Prisijunkite – tik visi kartu turėsime galimybę atstatyti viską į savo vietas – grąžinti tvarką ir stabilumą visuomenėje – mūsų jėga vienybėje!

Tautininkų Sąjunga