- Sarmatai - https://www.sarmatas.lt -

Natural News teigimu, NASA pripažįsta, kad globalus atšilimas vyksta dėl Žemės padėties Saulės atžvilgiu, o ne dėl žmonių veiklos

Liepsnojanti kaistanti Žemė

infa.lt montažas

Nacionalinė aeronautikos ir kosmoso agentūra (NASA) daugiau nei 60 metų žinojo, kad klimato pokyčiai mūsų planetoje turi natūralias priežastis, tačiau bevelija remti versiją, kad dėl globalaus atšilimo yra kalta žmonija rašo „Natural News“ portalas.

Konkrečiai, 1958 metais NASA pirmą kartą pažymėjo, kad Žemės orbitos pokyčiai ir ašinis planetos polinkis yra tikroji priežastis to, ką klimato mokslininkai šiandien vadina globaliu atšilimu.

2000 m. NASA paskelbė informaciją apie Milankovičiaus klimato teoriją, kuri parodė, kad planetos klimatas iš tikrųjų keičiasi dėl išorinių veiksnių, visiškai nesusijusių su žmogaus veikla. Tačiau iki šiol ši teorija nebuvo plačiai paplitusi.

Serbų astrofizikas Milutinas Milankovičius pasiūlė teoriją, kad būtent Saulės spindulių poveikio Žemėje svyravimai sukelia visus pokyčius.

Dėl gravitacijos jėgų Saulės sistemoje, Žemei sukantis apie savo ašį bei Saulę, planetos orbitiniai parametrai kinta pagal iš dalies periodinius arba kvazi-periodinius dėsningumus. Milankovičius tyrė Žemės orbitos ekcentriciteto, sukimosi ašies polinkio kampo ir precesijos kaitą. Šių parametrų svyravimai keičia planetos judėjimo trajektoriją ir orientaciją Saulės atžvilgiu, todėl pasikeičia ir planetos gaunamas Saulės spinduliuotės kiekis„.
Vikipedija

Galų gale, mūsų planetos orbitos aplink Saulę ekscentricitetas yra 0,017, todėl Žemės perihelyje ji yra 5 milijonais kilometrų arčiau mūsų šviesulio nei afelyje.

Kalbant apie ašinį planetos polinkį, priklausomai nuo to, kuris pusrutulis perihelio metu yra nukreiptas į Saulę, tai gali smarkiai paveikti sezoninius skirtumus tarp pusrutulių.

Remdamasis šiais duomenimis, Milankovičius sukūrė išsamų matematinį modelį, kuris leidžia apskaičiuoti Žemės paviršiaus temperatūrą bet kuriuo metu.

Kai Milankovičius pirmą kartą išplėtojo savo teoriją, ji buvo ignoruojama beveik pusę amžiaus. Vėliau 1976 metais, žurnale „Science“ paskelbtas tyrimas patvirtino, kad Milankovičiaus teorija iš tikrųjų yra tiksli ir paaiškina klimato pokyčius mūsų planetoje.

1982 m. JAV Nacionalinės mokslų akademijos Nacionalinė tyrimų taryba galutinai patvirtino Milankovičiaus teoriją, paskelbdama: „Orbitinės variacijos išlieka išsamiausiai ištirtas klimato pokyčių mechanizmas dešimčių tūkstančių metų periodais.

Jie, be abejo, yra ryškiausias tiesioginio insoliacijos pokyčių poveikio, žemutiniams Žemės atmosferos sluoksniams, pavyzdys “.

Jei visa tai turėtume apibendrinti vienu paprastu sakiniu, tai jis skambėtų taip: pagrindinis veiksnys, turintis įtakos planetos klimatui, yra Saulė.

Atsižvelgiant į Žemės padėtį mūsų šviesulio atžvilgiu, klimato pokyčiai jo paviršiuje gali būti gana staigūs ir pastebimi.

Ir tai, jog šiuo metu teigiama, kad globalaus atšilimo priežastis yra žmogaus veikla, lemia politinės priežastys, o ne mokslinės, daro išvadą autorius.

Kas rašoma tiesiogiai NASA puslapyje šiai dienai:

Pati JAV Nacionalinė aeronautikos ir kosmoso agentūra (NASA), savo puslapyje climate.nasa.gov aprašo klimato kaitą, kaip realiai vykstantį faktą: naujausias NASA ir Europos kosmoso agentūros (ESA) tyrimas apie Grenlandijos ledo sluoksnį, kuris nuo 1992 iki 2018 m. prarado 3,8 trilijonus tonų ledo,kas gresia Pasaulio vandenyno lygio pakilimu (jei ši tendencija nesustos) nuo 7 iki 13 cm iki 2100 metų.

Dėl globalaus atšilimo Grenlandijos ledo masės tirpimas pagreitėjo nuo 25 milijardų tonų per metus 1990-aisiais iki dabartinių 234 milijardų tonų per metus.

Tai reiškia, kad Grenlandijos ledas šiandien tirpsta vidutiniškai septynis kartus greičiau nei buvo tyrimo laikotarpio pradžioje.

Grenlandijos ledo tūris yra sukaustęs tiek vandens, kad jam ištirpus jūros lygis pakiltų 7,4 metro.

Prognozės sudarytos iš 5-osios vertinimo ataskaitos (AR5), kurią pateikė Jungtinių Tautų tarpvyriausybinė komisija Klimato kaitos klausimais (IPCC)

„Egzistuoja klimato prognozių, pagrįstų skirtingo sudėtingumo ir stebėjimo lygio modeliais, tačiau jos turi didelių neapibrėžtumų. Mūsų tyrimas yra tik apžvalginis, kuris patikrina tuos netikrumus. mes turime neginčijamų įrodymų, kad, panašu, einame koja kojon su vienu pesimistiškiausių jūros lygio kilimo scenarijų “, – teigė Erikas Ivinsas, antrasis NASA reaktyvinio judėjimo laboratorijos Pasadena mieste, Kalifornijoje, autorius ir vedantysis mokslininkas.

„Paprastai tariant, visuotiniams vandens lygiui pakilus vienu centimetru, apie 6 milijonai žmonių patiria pakrantės potvynius planetos lygmeniu. Atsižvelgiant į dabartines tendencijas, Grenlandijos ledo tirpimas kasmet iki amžiaus pabaigos sukels potvynių grėsmę 100 mln. žmonių, – iš viso 400 mln. dėl pakilusio jūros lygio“, teigia Andrew Shepherdas, vedantysis mokslininkas ir autorius Lidso universitete Jungtinėje Karalystėje.“

„Pasaulinio vandenyno vandens lygio didėjimas yra susijęs su padažnėjusia uraganų grėsme“, – rašoma NASA puslapyje. „Didžiuliai sniego ir ledo plotai padeda atvėsinti Žemę atspindėdamas saulės spindulius atgal į kosmosą. Ledui tirpstant ir jo plotui traukiantis, regionas sugeria daugiau saulės spindulių, o tai sušildo planetą“.

Kalbant apie klimato atšilimo priežastis NASA rašo

Mokslininkai visuotinio atšilimo tendenciją, stebimą nuo XX a. vidurio, priskiria žmonių veiklos „šiltnamio efekto“ išplėtimui – atšilimui, atsirandančiam, kai atmosfera sulaiko šilumą, sklindančią iš Žemės link Kosmoso.

Kai kurios atmosferoje esančios dujos blokuoja šilumos pasišalinimą. Ilgaamžės dujos, kurios atmosferoje išlieka beveik nuolatos ir fiziškai ar chemiškai nereaguoja į temperatūros pokyčius, apibūdinamos kaip „forsuojančios“ klimato pokyčius. Tokios dujos, kaip vandens garai, fiziškai ar chemiškai reaguojančios į temperatūros pokyčius, yra vertinamos kaip „grįžtamojo ryšio“.

Dujos, palaikančios šiltnamio efektą:

Žemėje žmogaus veikla keičia natūralų šiltnamio efektą. Per praėjusį šimtmetį deginant iškastinį kurą, pavyzdžiui, akmens anglį ir naftą, padidėjo atmosferos anglies dioksido (CO2) koncentracija. Taip nutinka todėl, kad anglies ar naftos deginimo proceso metu apjungiami anglis ir deguonis, kurie sudaro CO2. Mažesniu mastu, – iškertant-paruošiant žemę žemės ūkiui, pramonei ir kitai žmonių veiklai, – padidėjo šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentracija.

Natūralaus atmosferos šiltnamio pokyčių pasekmes sunku numatyti, tačiau panašu, kad tam tikras poveikis tikėtinas:

šaltinis: https://infa.lt/39610/nasa-pripazista-kad-globalus-atsilimas-vyksta-tik-del-zemes-padeties-saules-atzvilgiu-o-ne-del-zmoniu-veiklos/