Neduokite vaikams degtukų

2011, 11 gruodžio, 19:30 | kategorija Ideologija | 9 komentarai | peržiūrų 1 125 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Jurgio Bielinio mintys apie „Šmugelninkų“ Seimą.

paveikslėlis„Neduokite vaikams degtukų,
nepirkite Širviui degtinės,
nupirkit Garbulskiui peruką,
kad plikę atskirt nuo sėdynės…“
Žinau, kokia proga tas ketureilis buvo sukurtas
– Paulių aš labai gerbiau…. Pažinojau S. Gedą,
atmintinai mokėjau biržiečio Spudo eiles –

“ Susitikti Tave norėčiau vėlei Prie gimtosios Apaščios krantų,
Ir atrast pėdas pakrantės smėly, kur klajodavom kadais….“

O Beresnevičius…?
Daug jų per savo 78 metus mačiau, gailėjau. Dažnas už mane buvo protingesnis, gabesnis, stipresnis. Tikėjau jų šviesia ateitimi ir Lietuva tikėjau.
Žuvo, žuvo… nuo alkoholio, alkoholio.
Taigi „…neduokite vaikams degtukų….“

Bitės Petkevičaitės tėvas Leonas Petkevičius buvo švietėjas. Jo dukra prisimena tėvą sakius:

„Tik toks Žmogus nusipelno garbingo inteligento vardo, kuris darbuojasi, liaudies naudai, stengiasi kelti liaudies gerovę ir kultūrą, visa širdimi atsiliepia į visus jos vargus. Žmonės, kurie mokyti ir kurie savo mokslu liaudžiai nešviečia – stovi žemiau už kiekvieną tamsuolį, nes įgijęs tokią brangenybę, turtą -šviesą, niekais leidžią, naikina“.

Ar dalis mūsų Seimo narių yra inteligentai? Ne ir ne. Jie stovi žemiau už KIEKVIENĄ tamsuolį. Tokiam tamsuolių Seimui vadovaujant valstybei, daugiau dvidešimties metų einame vis žemyn, prarandame žmones, prarandame turtą.. Mūsų turtas atsiduria tokių seimūnų aplinkoje. O Žmonės tampa zombiais su visomis to pasekmėmis. Vaikai randa vietą skaitlinguose vaikų namuose. Įveskite internete į paiešką: „vaikų namai“ – jų begalė Lietuvoje pristeigta. Dėl to 1 LT išleistas alkoholiui neša valstybės iždui ne 4 Lt nuostolių, bet 7- 8 Lt. Seimūnams tai nesvarbu. Jie skaičiuoja kiek patys gaus pinigų už šitokio balsavimo rezultatus iš alkoholio pramonininkų, o gal iš tų, kurie turi interesą…
Atkreipkite dėmesį į Seimo balsavimo suvestinę – iš socialdemokratų tik vienas Oleka tedalyvavo. Ir tas gydytojas balsavo „už“. Atkreipkite dėmesį, kad net toks žymus Kauno klinikų gydytojas profesorius Arimantas Dumčius atsakingu momentu smogė Lietuvai durklu į nugarą.
Kas tai?
Taip pat Jurgis Razma…jie turi turėti prieš istoriją ir turi turėti interesą naikyti Lietuvą pagal Suslovo idėją… Dumčius, Andriukaitis, Oleka sulaužė Hipokrato priesaiką.
Jie tremtinių vaikai, ar tai negali būti, kad jie buvo… ?

Štai vakarykščiame LL 2011m. gruodžio 3- 9 d. Nr.40 skelbtas straipsnis „Kodėl A. Sakalas taip bijo žodžio „Pikeliškės“. Ogi, kad A.Sakalo ilgametė patarėja O. Kuprienė šalia vaikų namų buvo įsteigusi svečių namus aukštiems pareigūnams aptarnauti…
Kas tai, kodėl patarėja vaikų namų vedėja dar tokiu verslu užsiiminėjo…?

Alkoholio magnatai įsigalėjo ir turėdami turto nusiperka, seimūnus, rinkėjus. Visą Šeimą. Iš kadencijos į kadenciją sustato juos ten dirbti.
Nuo kada alkoholio gamintojai pradėjo įsigalėti? Nuo tos dienos, kai V. Landsbergis su draugais parvažiavęs iš Maskvos Aukščiausios Tarybos buvo kalnų parke garbingai sutikti Motiejaus Valančiaus blaivystės Sąjūdžio suorganizuotos, dešimt tūkstantinės minios. Minia liejo į asenizacijos statines šampaną, likerį, konjaką, alų. Šaukė:
„Gana, neduosim Lietuvos nugirdyti“.
Landsbergis visą valandą kalbėjo apie patirtus įspūdžius, tik nei vieno žodžio nepasakė, kad neduos Lietuvos nugirdyti. Tarybinį spirituota vynelį pakeitė mediniai spiritai. Pakelėse, kryžkelėse statė kioskus. Prunskienė, vėliau Vagnorius, leidimus davė valią rašyti savivaldybių merams. Žmonės kioskus degindavo – vėl būdavo atstatomi. Leido prichvatizuoti, grobti kolūkių, gamyklų turtą…, Alkoholį pradėję vežti rankinėm, automobiliais – baigė geležinkelio cisternom. Daug žmonių žuvo ir dabar tebežudomi. Žmonės tai matė ir Landsbergis tai matė, tačiau nesugebėjo sustabdyti KGB’izuotos Vyriausybės, Seimo iki šios dienos.

Malonu buvo matyti kai AT salėje buvo nuleistas LTSR herbas ir jo vietą užėmė mūsų žirgas su raiteliu.
Man buvo aišku -reikės gintis ir tam ruošiausi.
KGB’izuota Aukščiausioji Taryba dirbo… .

Valančiaus blaivybės Sąjūdis jau senai buvo padavęs AT dokumentus, kad spręstų alkoholio problemas ir mane ragino, kad pasinaudočiau gerais santykiais su Ilgūnu. Todėl vis paraginu jį greičiau svarstyti mūsų dokumentus. Ir Ilgūnas nebeiškentęs leptelėjo – „Yra svarbesnių
reikalų“. Svarbesnių reikalų buvo ir Landsbergiui. Nepadėjo ir mano Vyskupo M. Valančiaus Blaivystės Sąjūdžio pirmininko Kančiaus pritartas, su Jonavos rajono Tarybos pirmininko E. Gedvilos pagalba organizuotas į visos Lietuvos rajonų ir miestų Tarybų kreipimasis į Lietuvos AT, kad būtų priimtas Alkoholio Monopolio Įstatymas, Tuos svarbesnius reikalus dešimtys Seimų jau daugiau 20 m. sprendžia iki šiolei ir žudo žmones. Tuo mūsų džiaugsmas ir pasibaigė.
Manau, tautos genocidas – Suslovo planas – Lietuva be lietuvių specialiai tebevykdomas…

Štai dar to nebuvo – už ALKOHOLIO REKLAMĄ BALSAVO TS-KD partijos žmonės:
Bilotaitė, Dumčius, Masiulis, Matuzas, Pečeliūnas, Razdva, Varaška. Ir
bailieji išdavė Lietuvą – premjeras, ministrai susilaikė, ar nedalyvavo balsavime.

Ar galimą juos vadinti inteligentais?

Ypač gydytoją, profesorių Dumčių, iš labai gražaus, šviesaus, knygnešių – Zanavykų krašto, Lietuvai davusio daug žymių žmonių. Jų šitame puslapyje nesutalpinčiau. Tik profesoriui priminsiu anksti mirusio, rašytojos Žemaitės mokytojo, Povilo Višinskio žodžius apie degtinę :
„Nors ir lietuviškiausia degtinė, vis vien kenkia sveikatai, mažina žmogaus turtą ir stiprina valdžios galybę“.
Tie žodžiai rašyti dar carų priespaudos metais. Jūs gi tą patyrimą naudojate ant mūsų atkovotos Nepriklausomos Lietuvos žmonių.
Taigi profesoriau Dumčiau jūs ir panašus į jus žinote, kaip stiprinti valdžią, jūs gudrus. Kas jus to gudrumo profesoriau išmokino?
Okupacinė Tarybinė valdžia? Tačiau protą jus per gudrumą, praradote.
Ar jus jį turėjote… Ir atsitik tu man, kad jūs trys žymus medikai – A.Dumčius, V. Andriukaitis, J. Oleka taip Lietuvai atidirbtumėte…
Hipokrato priesaika, kur ji?

Su Sakalu, Andriukaičiu, Oleku, D. Kirveliu… atkūrinėjau savo tėvų, senelių socialdemokratų partiją. Nuo Sąjūdžio pradžios tikėjausi, kad už nepriklausomybę reikės mokėti krauju. Tam ruošiausi, jus ruošiau ir savo pažįstamiems į Rusiją, Maskvą Sąjūdžio spaudą vežiau, siunčiau,
kitus raginau…
Jie man atrašė: „Tavo laikraščius kabiname praėjime į gamyklą. Žmonės domisi ir skaito. Linki to ko mes norim. Tik tą pasieksim tada, kai pas juos bus taip, kaip pas mus“.
LSDP Taryboje jūs pritarėte mano pasiūlymui ir Medalinskas tai užprotokolavo:
„Kad atėjus tai X dienai, vieni važiuoja į Vakarus, kiti į Rytus Lietuvai pagalbos ieškoti, likusieji ima plakatus, vėliavas ir eina ant barikadų“. Kai atėjo ta diena ir aš jus šaukiau, kad laikas, jūs pasakėte:
„Viskas Lietuvai galas, saugokime savo žmones, pasaulis mūsų nesupras, po trijų, ketverių metų mes vėl pasirodysim?“. Tie kurie jau barikadose ne mūsų.

Aš išvažiavau į Maskvą ir maskviečiai jau pirmadienį Sausio 14 d. ėmė Maskvos gatvėse šaukti žmones į Sausio 20 Maniežo aikštėje Vilniui, Lietuvai palaikyti šimtą tūkstantinį mitingą. Tai patvirtino Žmogaus teisių gynėjas Kovaliovas, pakviestas švęsti į Seimą Lietuvos nepriklausomybės 20 metų.
Kai grįžau į Vilnių ir parvežiau maskviečių man įteiktas lietuvišką ir rusišką vėliavėles su prisegtais juodais kaspinais ir socialdemokratiniais ženkliukais, su stoveliu, ant kurio buvo užrašyta: „Už mūsų ir Jūsų Laisvę“, jus ėmėte manęs nekęsti…

Džiaugiuosi, kad ne visi Seimo nariai išdavė Lietuvą. Neišdavė:
Degutienė, Kupčinskas, Čigrijienė, Gražulis, Jankauskas, Jurkevičius, Kazulėnas, Lementauskas, Luomenas, Mickevič, Margevičienė, Matulas, Narkevič, Pupinis, Puteikis, Ramanauskaitė Skokauskienė, Ramonas, Saudargas, Stančikiene, Stankevičius, Stundys, Šėdbaras, Šimėnas, Talmont, Uoka, Urbonavičius, Vareikis, Veselka, Žeimys. Džiaugiuosi Jais ir Mickėvič, Narkevič, Talmont.
Galima Jais pasitikėti.

O tiems balsavusiems „už“, abejingiems, susilaikiusiems, specialiai nedalyvavusiems balsavime Vyriausybės nariams, „socialdemokratams“ ir visiems kitiems linkiu nešti „… Juodą vergo, išdaviko dalią…“
Ne mes vergai – jūs vergai, išdavikai ir kitus į išdavystę traukiate. Ne jai gyvenate ir ne jai dirbate. „Ne jūs Lietuvai žėruojate ir ne jai šviesą aplinkui liejate“. (Perfrazuotas prie Kauno Katedros sienos virš Prelato Adomo Jakšto – Dambrausko kapo užrašas).
Taigi jūs pagal Leoną Petkevičių, jokie Inteligentai, o juodi juodžiausi žmogeliai.
.
Steigiamasis Seimas 1922 m. sausio 25 d.163 posėdyje nusprendė įkurti Alkoholio Monopolio Departamentą su 159 tarnautojais: A Centras – 45 žmonės, B apygarda -114 žmonių (Lietuva be Vilniaus, Klaipėdos kraštų).
Balsavime dalyvavo socialdemokratų frakcija su S. Kairiu, K. Bieliniu(Jis tą įstatymą ekonomiškai pagrindė). ir Krikščionys demokratai su M.Krupavičiumi priešakyje. Privalau priminti „socialdemokratams“, kad nuo alkoholio labiausiai kenčia jūsų darbo žmonės, bedarbiai, kuriuos tradiciškai turite globoti ir remti. Taigi „socialdemokratai“, jūs visai ne socialdemokratai, o laukiniai kapitalistai, prichvatizacijos organizatoriai, pionieriai.

Visi jus balsavę „už“ pasirodėte, kad partijų pavadinimai prieštarauja sveikam protui: „Darbo partija“ koks gali būti darbas su nugirdytais žmonėmis. Kaip gali Lietuva prisikelti su Valinsko, Valinskienės… „Prisikėlimo partijos“ nugirdytais žmonėmis… Kokią jūs tvarką „Tvarkos ir teisingumo“ partijos veikėjai galite padaryti? Jūs visi kliedite, jums visiems su galva negerai. Kol dar liga toli nepažengė – visi gydykitės. Patys esate kvaili ir dar kvailesnių už save ieškote.

Ne, jūs ne kvaili, jūs piktavaliai, jūs išdavikai.

1918 metais, po Pirmojo Pasaulinio karo, Lietuvai nustekentai iki siūlo galo keliantis iš pelenų, per tą nepriklausomybės laikotarpį, iki bolševikinės okupacijos atsikūrusios valstiečių klasės pastangomis sukrauta 12 tonų aukso atsargų. O kiek aukso atsargų sukrovėte Lietuvai jūs?

Tai pasakykite Dainiui Radzevičiui, savo šnapsininkams, aludariams, gal ir užsienio šeimininkams kur jūsų seimūnai auksas?. Teiksitės mūsų žemę parduoti ir dar daugiau praturtėti. Man aišku – jūs norite Lietuvą matyti be lietuvių.

Veržiasi Vagnorius į Seimą savo partiją pavadinęs „Krikščionių“ partijos vardu… Jis Vakarų apdovanotas „Ateities politiko sertifikatu“, už tai, kad metalo laužu pavertė šimtus tūkstančius tonų įrengimų ir į Vakarus išvežė. Krikščionis – garbingas vardas. Pamaldi močiutė susižavės….
Ieva Simonaityte prieš 70 metų parašė jums seimūnai tinkamą knygą:
„Vilius Karalius“:
Vyko Pirmas Pasaulinis Karas. Vieni grobė žemaičių gyvulius, pervarydavo į Mažąją Lietuvą, į stipraus ūkininko V. Karaliaus kiemą. Iš čia Vilius parduodavo toliau. Viliaus Karaliaus bernas neiškentęs pasakė Viliaus motinai.
Toji pamatė bandą svetimų gyvulių.. Pasišaukė į savo kambarius Vilių ir pakeltu balsu
jam išrėkė: “ Tu šmugelninkas, tu šmugelninkas -tokių dar mūsų giminėje nebuvo, nebuvo ne, ne. Tu blogai baigsi“. Taip ir įvyko.
Vylius Karalius stiprus ūkininkas, Auštųjų Šimonių bajorų pro-provaikaitis, kurio protėviai Aukštujuos pergyveno marą, buvo visi iš savo gimtojo dvarelio vokiečių kolonistų lazdomis išmušti. Tik vienas Viliaus protėvis likęs gyvas pabėgo, blogai baigė.

Taigi jus Seimo nariai ir visas jūsų priedėlis esate šmugelninkai, šmugelninkai, pradedant Landsbergiu, Brazausku, Seimais, Vyriausybėmis, prokuratūromis, teismais – baigiant visomis kitomis Įstaigomis.
Jūs šmugelninkai, šmugeninkai Lietuva, jos ŽEME – mūsų kūnu, krauju ,šmugeliuojate. Tokių dar nebuvo…
Neilgai džiaugsitės mus išvaikę, nustekenę, pragėrę – ateis nauji kolonistai, išmuš lazdomis jūsų vaikus, vaikaičius…
To jūs norite, jus to verti ir taip bus.

Jurgis Bielinis

2011.12.05

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarai 9

 1. Liudas Vedeckis says:

  Straipsnis tiesiog nuostabus!!! Net nežinojau, kad mano brangus bičiulis Jurgis Bielinis moka taip nuostabiai rašyti. Tai, kad jis yra nuostabus žmogus aš žinau nuo 1989 metų, kai jis mane atvedė į socialdemokratų partiją, įkurdamas Radviliškio skyrių. Tuo metu pagautas jo patriotiškų kalbų, negalėjau būti abejingas ir jo raginamas įstojau į LSDP. Tai buvo mano pirmoji partija gyvenime ir politiko pradžia. Aš buvau idealistas ir dariau visa tą, ką ir turi daryti TIKRAS socialdemokratas. Manau, kad nuo to momento aš tapau amžinu socialdemokratu, nors dabar nesu tos partijos narys, nes ten socialdemokratų nėra!, o tai mane labiausia ir liūdina….tikrieji socialdemokratai nepartiniai, o šmugelnininkai -„socdemai“…man dėl jų labai, labai gėda

 2. DOMAS says:

  Gerb. Liudai, labai prašau  Jūsų telefo no numerio . Pagarbiai.DK

 3. Liudas Vedeckis says:

  Mano tel. Nr. 867493417. 842256278

 4. a.grumbinas says:

  puikus straipsnis

 5. simas says:

  gaila tik, kad tokių straipsnių nebeskaito deputatai-ne tik Seimo, bet ir savivaldybių- tieji Lietuvos šmugeliuotojai.

 6. ara-copy says:

  Simui
  O tai kas neleidžia tiems šmugeliuotojams nusiųst šito straipsnio?

 7. Taip says:

  1918 – 1940 m. Lietuva pradejo nuo 0 ir sukaupe 12 tonų aukso atsargų
  1991 – 2011 m. Lietuva pradejo turedama pramone, zemes uki, Atomine AE… sukure:
  Valstybės skola: 42.144.337.848 Lt
  TAU, Lietuvos pilieti, tenkanti skolos dalis: 13.954 Lt
  Kasmet sumoki palūkanų: 635 Lt

 8. Jurgis Bielinis says:

  Savo straipsnį norėjau nusiųsti Prezidentės kanceliarijon.Baisiausiai trukdė, neleido nusiųsti… Turbūt tai įvykonetik man vienam. Gi matėm, kaip Lementauskas Seime kiekvieną narį agitavo….

 9. Dainius Paukštė says:

  Esu be amo. Tai tikra bomba su tiesos užtaisu. Pagal savo aktualumą straispsnis vertas Valstybinės premijos. Tai viskas viename: ir literatūra, ir istorija, ir dabartis, ir, deja, nelinksma ateitis. Straipsnis tiek aktualus, kad privalomai turėtų turėtų būti įtrauktas į mokymo programas mokyklose – kad Lietuvoje mankurtų gimtų mažiau … Ačiū, Jurgi

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top