Tariame tau – iki susitikimo ateityje, litai

2014, 31 gruodžio, 8:53 | kategorija LPT | 9 komentarai | peržiūrų 1 027 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

paveikslėlis

Arvydas Daunys

Taip jau sutapo, jog anksčiau daugelio laukiama šventė – Naujieji, šiais metais bus atskiesta šaukštu deguto.

Antrą kartą istorijoje atsisveikiname su vienu iš keleto, mūsų šalies suverenumo įtvirtinimo įrankių – nuosavu pinigu – litu. Kuris iš tiesų yra priemonė leidžianti turėti, nepriklausančią nuo nieko šalies finansų politiką.

Kitaip tariant, patiems nuspręsti, kiek mes galime pastatyti šalyje mokyklų, ligoninių, vaikų darželių ir t.t., nesidarydami į biudžeto deficitą, o tiesiog išspausdindami papildomų litų.

Artimiausioje ateityje to daryti nebegalėsime, nes šiuos klausimus spręs „geri dėdės“ Briuselyje. Ir kaži ar jiems labai rūpės mūsų sveikatos problemos bei mūsų vaikų poreikis lankyti vaikų darželį, kol tėvai uždirba duoną kasdieninę. Nerūpės jiems ir mūsų demografinės problemos, kurias spręsti, beje, numatyta konkrečiais imigrantų srautais, už kuriuos iš ES gausime net €urų!

Latvių €uro-parlamentarai perdavė žinią, jog ES jau svarstomas šis klausimas bei siūloma už kiekvieną legalų imigrantą mokėti 6000 €u išmoką.

Lietuva turės dar vieną verslo modelį – sieks legalizuoti kiekvieną perbėgėlį imigrantą, kuris stengsis Lietuva pasinaudoti kaip tramplinu į labiau išsivysčiusias €uro Sąjungos šalis.

Ir čia galime tik pasidžiaugti (nors kažkuo) tuo, jog Lietuva pagal savo pragyvenimo lygį, tarp ES šalių narių, užima trečią vietą (nuo galo), kuo tampa visiškai nepatraukli (arba gerokai mažiau patraukli) ekonominiams imigrantams.

Ir taps dar mažiau patraukli nuo rytdienos (2015.01.01) Lietuvoje įvedus €urą. Tai gal sakau čia mūsų politikai įvesdami €urą dėl Lietuvėlės stengiasi, kad jos neužplūstų pigi darbo jėga iš musulmoniškų šalių?

Gal čia veltui mes juos keikiame, jog, esą jie skandina mūsų šalies savarankiškumą finansų politikos srityje, kad nusimest nuo savo pečių atsakomybę už Lietuvos ekonomikos būklę, ir perkelti tą atsakomybę ant Briuselio biurokratų pečių?

Gal mūsų politikos gigantai iš tiesų yra nesuprasti bei neįvertinti Lietuvos patriotai ir daro viską, kad sugriaut Briuselio planus (ir pačią ES), kuriais numatyta artimiausiais metais sunaikinti nacionalines valstybes Europoje, paliekant federaciją?

Gal jie čia stengiasi sukurt naujas darbo vietas, sakykim nelegalių imigrantų gaudymo sektoriuje, juos legalizuojant ir per tai gaunant €S išmokas, iš kurių dalis eis tiesiogiai prisidėjusiems prie nelegalų demaskavimo piliečiams bei įmonėms. O juk gerai skamba – UAB „Gaudyklė“?

Jei taip yra, tai aš pasiruošęs atsiklaupęs prašyt atleidimo pas mūsų valdžios vyrus, moteris ir net neįvardintos lyties atstovus, kurių jau turime seime. Ir kurių, manau, netolimoje ateityje turėsime dar daugiau.

Tačiau šis mano lyrinis nuokrypis, norint tikėtis, jog valdžioje esantys individai atskirai ir partijų klanai bendrai, yra geresni, nei mes spėjome pamatyti per visus 25-erius „nepriklausomybės“ metus, tėra tik bandymas pabrėžti tikrovę. Kuri iš tiesų kur kas niūresnė (atsiprašau už šventėms netinkamą rašinį)…

Lietuva nyksta visomis prasmėmis ir už tai atsakingi būtent tie, kurie sėdėjo (ir iki šiol sėdi) jos valdžios olimpe tuos visus 25-erius metus. Sulig kiekvienais metais, žingsnis po žingsnio, nuosekliai ir metodiškai ją griovę bei ardę visuomenės tarpusavio saitus, kol ji, net supratusi galų gale kas vyksta – nebegalėjo tam pasipriešinti.

Visi, per 25-erius metus Lietuvoje vykę procesai bei įvykiai, prisidengiant Lietuvos saugumo pretekstu (kas tėra tik mitas), buvo nukreipti mažinti jos pasirinkimo laisvę visose įmanomose ir būtinose valstybei srityse.

Tas liečia žemės ūkį, kai neparinkus jokios alternatyvos buvo sugriauti optimaliai dirbantys kolūkiai, energetiką – uždarius IAE, laivyną – supjausčius į metalo laužą, visą pramonę bendrai – privatizavus ir supjausčius metalo apdorojimo įrangą metalo laužui, visuomenę – sugriovus jos tikėjimą savo bočių vertybėmis, ir kas svarbiausia… – sunaikinus visuomenės, kaip sutelkto Lietuvos pagrindinio vieneto – tautos, išgyvenimo pagrindus.

O prisiminus Mažeikių „Naftos“ „privatizavimo“ peripetijas ima isteriškas juokas, ypač atgaminus mintyse metą, kai tą „Naftą“ lyg pingpongo kamuoliuką valdantieji svaidė nuo vieno „pirkėjo“ prie kito. Kai rimtais veidais aiškino, jog reikia primokėti pirkėjams keletą milijardų litų už jų, „dėl Lietuvos kaltės“ patirtus nuostolius.

Naftos perdirbimo verslas pasaulyje yra pastoviai auganti šaka, duodanti stabilias įplaukas ir pelnus ja užsiimančioms bendrovėms. Ne veltui visas pagrindines naftos gavybos ir perdirbimo įmones pasaulyje kontroliuoja Rokfeleriai, o jie tikrai žino kuo verta užsiimti.

Todėl niekada nepatikėsiu tuo, jog visos užsienio įmonės kontroliavusios Mažeikių „Naftą“, pradedant V. Adamkaus pasikviesta į Lietuvą amerikiečių Williams – dirbo nuostolingai, o lietuviams buvo tik palikta teisė tuos nuostolius apmokėti. Kokia garbė Lietuvai – ar ne taip? Turėtume tuo didžiuotis.

***

Per šį „nepriklausomybės“ laikotarpį Lietuvoje buvo kryptingai sunaikintas tikėjimas, jog gyvenimas šioje Marijos Žemėje yra dar šio to vertas ir kažkam rūpi. Žmonės nebetiki tuo, jog yra dar kažkam yra reikalingi, todėl Lietuvoje didžiausias savižudybių skaičius, didžiausia emigracija bei stabilūs sparčiausiai nykstančios visuomenės (kaip etninio vieneto) rodikliai. Apie emigraciją neverta net kalbėti. Lietuviai savo šalyje jaučiasi svetimi. Ir maža to – nepageidaujami.

Tad artėjančiais Naujaisiais metais bus sukalta dar viena vinis į Lietuvos karstą, kas iš tiesų yra logiška, visos iki šiol vykdytos valstybės politikos prieš šalies piliečius, tąsa. Nieko kito tikėtis ir nevertėjo bei, noriu nuraminti nenustygstančius optimistus – neverta ir ateityje.

Artimiausia ir labiausiai juntama Lietuvos perspektyva – kainų kilimas susijęs su lito praradimu – jau prasidėjo. Ji jau nebe perspektyva, o pati tikriausia realybė. Ir visi tą mato, todėl valdžios muilo burbulai nebeįtikina net aklų, nes skaičiuot jau visi moka.

Ir, kol valdžioje sėdės tie, kuriuos ten matome šiandien, prekeiviai, o ne valstybės kategorijomis mąstantys žmonės – nieko kito tikėtis ir neverta. Kai rašau „valstybės kategorijomis“ – tai turiu omenyje tuos žmones, kurie prireikus valstybės labui paaukos savo turtą, o ne kaip dabartiniai – pasistengs ją apiplėšti iki siūlo galo. Kas yra valstybė? Tai tam tikros žmonių grupės (etninės-gentinės..) sukurta ir dirbančiųjų išlaikoma politinė sistema apribota tam tikros geografinės teritorijos ir besiremianti tradicijomis paremtais įstatymais.

Todėl, kai apvagiama valstybė – apvagiami visi, kurie savo darbu ją išlaiko – t. y. mes visi. Labai konkrečiai.

Beje, paskutinis valstybės apibrėžimo punktas paremtas tradicijomis jau senokai nebegalioja – jį jau išbraukė Briuselio „dėdės“, kaip prieštaraujantį „žmogaus teisėms“. O mūsų sėdintys valdžioje „dėdės“ patvirtino tą išbraukimą savo parašais.

Trumpas nukrypimas, – kažkodėl kiekviena naujai atėjusi valdžia tiki, jog kam, kam, o jau jai viskas bus gerai – galima apgaudinėti, vogti, išduoti valstybės interesus ir nieko už tai nebus. Bet praktika rodo, kad dažniausiai susimokėti tenka dar šiame gyvenime. Tada prarandama viskas kas buvo prisigrobta ir lieka tik visuotinė panieka.

Tačiau tam suvokimui reikia subrendusių žmonių, suvokiančių, jog tik duodamas gausi daugiausiai, tik duodamas galėsi savo gyvenimo saulėlydyje atsigręžęs atgal, įvertinti, jog gyvenimas buvo pragyventas prasmingai ir gailėtis nėra ko. Tik toks gyvenimas vertas prasmės.

Kur paimti taip mąstančių žmonių? Greičiausiai savo tarpe jų nerasime, ir tai nereiškia, jog mes visi blogi. Tiesiog mūsų auklėjimo tikslai, kuriais mus augino, buvo visai kitokie, nei reikia šiandien. Todėl išeitis viena – turime juos užsiauginti, kaip auginame medį kažkada duosiantį laukiamus vaisius, kryptingai išauklėti ir suteikti tų žinių, kurių savo laiku neturėjome patys.

Tą reikia priimti, kaip realiai egzistuojančią tikrovę. Negalime tais pačiais būdais (kaip visada) veikdami pasiekti kitokių rezultatų. Taipogi negalime, mąstydami taip, kaip visada, sukurti naujus veiklos būdus. Uždaras ratas. Reikia jį nutraukti ir iš jo ištrūkti.

Visa tai susiję ir viskas prasideda mumyse. Pradėkime nuo savęs. Ne nuo to, ką žinome, o nuo to, ką mums būtina sužinoti. Ko būtina išmokti. Ne nuo to, kas patinka, o nuo to, ko reikia. Tai darbas, Dažnai nuobodus, o tada ir nemėgstamas. Prisiversti perskaityti naudingą knygą kur kas sunkiau, nei atsipalaidavus peržiūrėti linksmą filmą.

Tačiau, jei sugebėsime padaryti takoskyrą ir teisingai sudėti prioritetus tarp to, kas patinka bei malonu, ir to, ką tiesiog būtina atlikti – mes nugalėsime. Pirmiausia pačius save, o po to ir visas kliūtis trukdančias siekti tikslo.

Šiandien galime pasakyti litui: Palauk, kol mes išaugsime tiek, kad suvoksime tavo ir visų kitų valstybės suverenumo įrankių tiesioginę reikšmę mūsų gyvenimui.  Suvoksime, mokysimės bei mokysime kitus ir imsime siekti vidinių permainų. Ir tikėtina, jog tokiu atveju šio savo kelio pabaigoje, galėsime pasakyti – sveikas sugrįžęs litai.

O šiandien tarkime litui – iki pasimatymo, Lietuvai labai trūks tavęs.

O tautiečiams – tapkime išmintingais, žinančiais kokio tikslo siekiame ir kaip jį pasiekti.
Su Naujaisiais Metais.

 

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarai 9

 1. Nieko naujo says:

  Maskvos kolaborantai lita pakeite rubliu, Vasingtono-Briuselio, lita pakeite euru.

 2. Valdas says:

  Pritariu kiekvienam straipsnio autoriaus žodžiui.
  Lietuvos Respublikos Svainija (LRS) dirba tik sau, o ne liaudžiai.

 3. skaitytojas says:

  Kinų patarlė, skirta priešui, byloja: linkiu tau gyventi permainų laikais. Ir iš tiesų tas permainas patyrėme: nuo nepriklausomybės pradžios jau net 4 kartus keitėsi pinigai: rublis, vagnorkė, litas, euras. Labai norėtųsi, kad autoriaus pasakyti žodžiai „litui – iki pasimatymo“ išsipildytų.
  Ir dar apie mąstančius – štai kokios vokiečių paauglio mintys, tikriausiai tai būsimasis politikas:
  youtube.com/watch?v=0evFmIqNn6E

 4. Strinas says:

  Labai gaila LIto.Nematau svarbių priežasčių kodėl jis buvo sunaikintas.Na o mus, lietuvius jau ,,maudo“ ir apiplėšia trečią kartą.Tiek kartų, kiek keitėsi šalyje  per dvidešimt su virš metų pinigas.Manau, kad po kokių 10-ies vėl sulauksime.Kokios nors naujos floros ar faunos su vandens ženklais…Na o kol kas ,,maitinsime“ dykaduonius ES ,,vargšus“, kokius graikus ar prancūzų – ispanų  miestuose veltėdžiaujančius babajų lūzerius.Juk mūsų pensininkams dar nėra galimybės(anot  valdžiukės pareiškimų) atstatyti pensijas, o jaunos šeimos irgi dar gali palaukti, bent panašių į padoresnius,atlyginimų? Sėkmės visiems perkant kruopas už eurus ir laižant vagims batus!

 5. PP says:

  Kaip tai nematai svarbių priežasčių? Lietuvos kolonizacija. O kaipgi kitaip, jei valdžioje yra išdavikai ir parsidavėliai.

 6. Ec says:

  Litas ir iki šiol, kol buvo susietas su $ ir € buvo dalinai nebe litas. Manau yra tikimybė pasikartoti veiksmams, kuriuos padarė JAV prezidentas A.Jacksonas su doleriu. O, kad tai padaryti reikia pereiti prie €uro

 7. lietuvisV says:

  puikus video

 8. Tapati says:

  Kainos kyla akivaizdžiai, o viešai kalbama, jog nekyla. Gyvename Bermudų trikampyje?

 9. Tadas says:

  daug įdomaus šia tema savo konferencijoje „2014 – priverstinio Lietuvos pardavimo metai“, kuri vyko seime 2014.01.06 , pasakė signataras Z.Vaišvila:
  youtube.com/watch?v=PSRLXHf8R60

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top