Ukraina šiandien ir vakar – kas vyksta? [video]

2013, gruodžio 3, 13:23 | kategorija Ideologija | 26 komentarai | peržiūrų 28 724 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

paveikslėlisKadangi paskutiniu metu viešojoje erdvėje atsirado daug spekuliacijų Ukrainos tematika, o ypač pasipiktinimo jos valdžios elgesiu ir palaikymu toms politinėms jėgoms, kurios veržiasi į ES, nutylėdamos, kad niekas į ES stoti ir nesiūlo – nutarėme įdėti šiek tiek medžiagos, kad apšviesti šią situaciją.  Ir dėkingesnio šaltinio nei Rolando Paulausko laida, paskelbta ELTA – neradome. Tad tiesiog perrašysime tai, ką kalba R. Paulauskas – užsiimsime plagiatu vardan švietimo. Tikimės, kad skaitytojai atleis tokį mūsų žingsnį – jis žengtas ne vardan populiarumo, o vardan situacijos aiškumo.

R. Paulauskas:

Pradėsiu nuo to, kad Ukraina, kaip valstybė, pirmą kartą istorijoje atsirado, kaip Rusijos revoliucijos ir imperijų griūties išdava. Ją pradėjo kurti V.Leninas su L.Trockiu.

Jeigu kalbėt apie Ukrainą, kaip šiandienos valstybę, tai jos pirma sostinė buvo Charkove. Dėl tam tikrų politinių ir tautinių niuansų prie anuometinės Ukrainos su sostine Charkovu, buvo prijungtos nieko bendro su to meto Ukraina neturėjusios rusiškų teritorijų dalys.

1939 metais, J. Stalinas prijungė Vakarų Ukrainą. 1940 metais prijungiamos iš Rumunijos atimtos Bukovina ir Besarabija. 1945 metais iš Čekoslovakijos atimama ir prijungiama prie Ukrainos Užkarpatė. Ir visą šį reikalą vainikuoja 1954 metais N. Chruščiovas, prijungdamas prie Ukrainos apkritai nieko bendro su ja neturintį Krymą, kuris tuo metu buvo išimtinai rusiškas, su kažkiek esančiu ir iki šių dienų išlikusiu  totorišku elementu.

Tai štai – ši valstybė yra visiškas naujadaras, dirbtinai sukurtas ir kas įdomu – sukurtas, kaip tik tų, prieš kuriuos didelė ukrainiečių dalis šiandien ir kovoja. Nors jei ne jie (rusai) – tai Ukrainos šiandien arba visai nebūtų, arba ji būtų visiškai kitokia nei mes ją pažįstame. Kaip geografiškai – taip ir politiškai.

Kaip šitokio dirbtinio formavimo pasekmė, Ukrainoje dabar gyvena mažų mažiausiai dvi tautos, nors iš tikrųjų daugiau, jei imti mažesnėmis dalimis, pavyzdžiui toje pačioje Užkarpatėje žmonės save laiko rusinais – jie taip save ir vadina.

Ir jie nori nepriklausomybės nuo Ukrainos. Prieš keletą metų rusinai paskelbė nepriklausomybės deklaraciją žiūrėdami į Lietuvos patirtį – vos ne tais pačiais žodžiais buvo nurašytos Sąjūdžio deklaracijos, bet niekas į tai nesureagavo ir tie rusinai taip ir liko, kaip buvę. Bet jie laukia savo valandos. Bukovinoje ir Besarabijoje savi laukiantys.

Jeigu pažiūrėti į bet kuriuos Ukrainos rinkimus – tai yra dvi spalvos. Vienoje viena spalva, kitoje visiškai kita. Kitaip tariant viena Ukrainos dalis balsuoja vienaip – kita visiškai kitaip. Ir praėjus šiems 20 metų absoliučiai niekas nepasikeitė.

Nežiūrint į tai, kad ukrainizacijos procesas – jis prasidėjo iš karto 1991 metais, ypatingai po to, kai po „Oranžinės revoliucijos“ prezidentu buvo išrinktas V. Juščenka – pasiekė tiesiog kurioziškus mastus, kai pavyzdžiui prasminės pavardės buvo verčiamos į ukrainiečių kalbą pagal prasmę. Žmonės atėję balsuoti nerasdavo balsavimo sąrašuose savo pavardžių, mat jos būdavo paprasčiausiai išverčiamos iš kalbos į kalbą, kaip tekstas.

-Aš (R. Paulauskas) stebėjau rinkimus ir mačiau, kaip žmogus sako – „manęs nėra sąrašuose“ – o jam atsako – tai mes jūsų pavardę išvertėme – štai čia žiūrėkite. Visi filmai Ukrainoje titruojami ukrainietiškai, pradedant „Na palauk“ filmukais. Kavinėse draudžiama rusiška muzika ir tam tikrą rezultatą mes šiandien matome.

Man tenka bendrauti su žmonėmis artimais V. Juščenkai, kurie ir kuria šį projektą. Jie iš esmės elgiasi teisingai. Norint sukurti naciją iš to neaiškaus masyvo – tokie būdai yra teisingi. Nors žvelgiant iš šalies tai gali atrodyti ir juokingai, tačiau praėjus 20 metų rezultatas jau yra ir jis matomas. Naujoji karta išaugusi naujų vadovėlių šviesoje…. – jūs paskaitytumėte jų istoriją! (juokiasi) Bet tai tik dar kartą įrodo, kad istorija tėra tik politikos tarnaitė. Nėra istorijos, kaip mokslo – yra tik visada reikalinga kryptimi stumiamas dalykas (ideologinė priemonė).

Todėl nereikėtų stebėtis dėl to, kad Ukraina šiandien taip blaškosi. Jos žmonių mentalitetai yra visiškai skirtingi, visiškai skirtingi savivokos šaltiniai. Didelei žmonių daliai savivoka kyla iš rusų kultūros, iš suvokimo, kad tai yra bendra rusų erdvė – juk tai buvo Kijevo Rusia. O pati Ukrainos sąvoka kilo tik 16 a. ir apibrėžė vien teritoriją.

Čia yra dar vienas įdomus dalykas – pati ukrainietiška savimonė kilo Užkarpatėje. Ten gyvenę jau minėti rusinai ir buvę Austro-Vengrijos sudėtyje, buvo austrų skatinami dėl tos savimonės, nes pastarieji taip norėjo juos atplėšt ir nuo lenkų, ir nuo rusų, kurie buvo už sienos. Austro-Vengrijos valstybės šeimininkai nenorėjo turėti penktosios kolonos savo pašonėje ir jie skatino atskirą naciją.

Tai kelia panašias asociacijas su 17, 18, 19 šimtmečių Mažąja Lietuva, žemaičiais ir Lietuva. Panašu. Mūsų literatūra atėjo ne iš Lietuvos, ne iš Vilniaus, o iš Mažosios Lietuvos, kuri buvo Vokietijos Prūsijos imperijos sudėtyje.

Ukrainos savimonė didžiąja dalimi irgi kilo užsienyje – Austro-Vengrijos imperijoje.

Tad grįžtant prie šiandienių Ukrainos problemų ir jų sprendimo būtų – paprasčiausiai šį klausimą būtų spręsti referendumu.Bet, kadangi suinteresuotų jėgų pasiskirstymas yra apylygis – niekas nežino kuo tai gali baigtis ir nenori rizikuoti viskuo. Referendumo klausimas nuolat kabo ore, nuolat aptariamas Ukrainoje, tačiau niekas nieko nedaro.

Dabar truputį apie Juliją Tymošenko, kas ji tokia ir kodėl aplink ją verda tokios aistros:

Tikroji J. Tymošenko pavardė yra Grigian – ji yra armėno ir rusės mišinys. Su Ukraina neturi nieko bendro. Ji buvo juodaplaukė moteris, vėliau nusidažiusi ir susisukusi jai būdingą ir šiandien visiems pažįstamą kasą.

1990 metų pabaigoje buvo vadinama „dujų princese“, nes ji turėjo monopolį prekybai rusų dujomis su Ukraina. Per labai trumpą laiką ji tapo turtingiausiu Ukrainos žmogumi ir prie to nemažai prisidėjo anuometinis Ukrainos premjeras P. Lazarenko. Šis buvęs premjeras šiuo metu sėdi JAV kalėjime. Reikėtų prisiminti, kad dėl tų pačių reikalų buvo pasodinta ir J. Tymošenko. Prabuvo areštuota keliasdešimt dienų ir po to ją ištraukė.

Ir štai tada ji metėsi į tą „Oranžinę revoliuciją“, nes suvokė, kad tai geriausia apsigynimo priemonė – tapti politike tokio rango, kuriuos sodinti jau sudėtinga. Jos interesas buvo visiškai aiškus.

Grįžtant prie Ukrainos ir asocijuotos narystės sutarties su ES.
Asocijuotos narystės sutartis nėra joks stojimas į jokią €uropos Sąjungą. Ko negali suprasti dalis Ukrainos visuomenės. (arba yra sąmoningai klaidinami, kad nesuprastų)

Kai jie stovi Maidane su plakatais ir šaukia, kad „mes už europietiškus atlyginimus“ – jie nesuvokia, kad niekas jiems tų atlyginimų nesiūlys, nes jie niekur nestoja. Priešingai. Toje sutartyje yra specialiai įrašyta, kad tai nesuteikia jokių privilegijų Ukrainai vėliau vedant derybas dėl stojimo. Ukrainiečiai norėjo, kad būtų buvusi išrašyta tokia sąlyga, tačiau ES su tuo nesutiko. Ta asocijuotos narystės sutartis apskritai buvo slepiama ir jos turinio niekas nežinojo (panašiai, kaip Lietuvoje stojant į ES to sutarties niekas neskaitė – sarmatas.lt). Ji tik neseniai pasirodė internete.

Ir štai kas matosi skaitant tą sutartį: ukrainiečiai turi visiškai pakeisti savo įstatyminę bazę, pakeisti teisinius valdžios pagrindus, valdžios formavimo principus, ir visa tai suprantama turi būti perdaroma pagal Briuselio reikalavimus.

Po to įsivesti techninį reglamentą, atitinkantį Vakarų standartus, o tai reiškia visiškai nutraukti ryšius su Rusija, ir plius papildomai tai juk milžiniškos išlaidos. Skaičiuojama, kad tam reikėtų 150-160 milijardų €urų. Kai vyriausybė – M. Azarovas paprašė ES finansinės pagalbos įgyvendinant šiuos dalykus – jam pasiūlė 1 milijardą per 7-rius metus.

Skaitant tolesnius reikalavimus Ukraina turi nuimti visus muitus. O šiuo metu tarp Rusijos ir Ukrainos yra bemuitis prekybos režimas. Ir šiuo atveju Rusija Ukrainai pasakė, kad, jeigu pas jus(Ukrainoje), o iš jūsų ir pas mus(į Rusiją), iš Europos plūstelės prekės – mes to negalėsime toleruoti ir būsime priversti jūsų prekėms uždėti muitus.

Ukrainos prekybos eksportas į Rusiją sudaro apie 25-30% nuo viso eksporto. Tai galima įsivaizduoti ką tai reiškia Ukrainai, kuri ir šiaip dabar yra sudėtingoje finansinėje padėtyje. Ji neturi kuo susimokėti už dujas, jai reikia grąžinti kreditus, o pinigų nėra, skylė biudžete auga, o šalia viso to, kai jie paprašo paramos iš TVF (tarptautinio valiutos fondo), pastarasis pateikia Ukrainai visus šiuos reikalavimus, kaip:
pakelti dujų kainas, nuimti žemės ūkio produkcijos rėmimą (subsidijas), kad galutinai pribaigti Ukrainos galimybes gaminti bet ką. Tuo tarpu, kai pati ES visokeriopai remia savo žemės ūkio gamybą. Šis TVF reikalavimas buvo paskutinis lašas nulėmęs Ukrainos sprendimą asocijuotos narystės klausimu.

Ir čia kyla pagrįstas klausimas – o gal ES visai nereikalinga Ukraina, nes ji juk daro viską, kad ta atsisakytų bet kokių vilčių susieti savo ateitį su ES ir nepasirašytų šios sutarties?

Juk žiūrėkime kas vyksta. Ukrainai pasiūloma asociacijos sutartis ir reikia pripažint – visiškai beprotiška sutartis, kurioje Ukraina įsipareigoja viskuo, tačiau mainais negauna absoliučiai nieko.

Europa galvoja, kad Ukraina nesutiks, tačiau pastaroji sutinka. Tada iškeliamas J. Tymošenko klausimas manant kad nesutiks. Ir čia jau net šiuo klausimu pradedamos vesti derybos.

Tada TVF smogia jau minėtą smūgį.

Ir viskas akivaizdžiai daroma, kad Ukraina nepasirašytų.

Kodėl? Siūlome pažiūrėti šią laidą iki galo, kad atsakyti sau į šį klausimą.


Sarmatai

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarai 26

 1. romas says:

  Caro laikais Ukrainiečiai buvo „малоруссы“, bet pagal pravoslavų bažnyčios šventenybes (Kijevo pečioros lavra ir t.t.), beje ir Rusijos kūrimosi pradžioje Kijevas buvo labai svarbus vaidmuo, nes juk buvo ir Kijevo Rusija (kijevskaja rusj). Leninas, būdamas vokiečių agentu, turėjo užduotį kaip galima daugiau susilpninti ir net visai suardyti carinę Rusiją, o jos atskiras dalis prijungti prie Vakarų Europos valstybių, nes nuo seno Europos galinguosius masino Rusijos teritorijoje esantys pasakiški gamtos turtai, kurių yra neišmatuojamai daug.

  Visiems buvo ir yra aišku, kad suskaldžius Rusiją, ji susilpnėtų, o dar geriau, kad slavai pradėtų kariauti su slavais. Šiandien, tie nupirkti protestuotojai nebus atsakingi už tai, kad prisijungus prie ES bus uždarytos milžiniško dydžio pramonės gamyklos su dešimtimis milijonų darbininkų, kurie bus paleisti į gatves.

  Europai reikalingi bus TIK aukštos kvalifikacijos Ukrainos specialistai, kurie dirba aviacijos gamykloje, laivų statyklose, metalo lydymo ir metalo gaminių pramonėje traktorių ir tankų gamykloje, karinės pramonės gamyklose ir t.t., o kiti net ir už vergišką atlyginimą Europai nereikalingi, nes ten ir taip jau iki šiol neregėto dydžio bedarbystė. Dabar Barozas ir kiti ES šulai, drebėdami iš pykčio skatina įvykius ir jau akivaizdu, kad bus suskaldyta Ukrainos valstybė , kur beveik visa sunkioji pramonė bus atskirta nuo labai neturtingos Vakarų Ukrainos.

  mano viena giminaitė buvo iš vakarų Ukrainos, anksčiau priklausiusios Lenkijai, tai galėjau sužinoti apie tai, ko nerašydavo anų laikų knygose. Gaila, kad Lietuvos žmonės labai mulkinami įvairiomis iškraipytomis istorijomis. O šiaip, esu buvęs dar anais laikais aviacijos gamyklos viename korpuse, tai man kolega inžinierius pasakojo, kad ten dirba 40 tūkstančių žmonių. Esu buvęs ir tankų bei raketų (gal korpusų ?) gamykloje, kuri oficialiai vadinosi „kompresorių gamykla“, bet niekas mieste ir apylinkėse jos taip nevadino. Ten dirbo gal net daugiau žmonių.

  Aišku, Europai nereikalinga konkurencija, gamyklos būtų paleistos, sukūrus kokį ukrainietišką EBSW, įrengimai atsidurtų metalo lauže. O metalo valciavimo gamyklos, kur gaminami geležinkelio bėgiai, mazgai geležinkelių vagonams ir lokomotyvams, kitoje gaminami aukšto slėgio vamzdžiai dujotiekiams… Pasaulyje nedaug tokių gamintojų, o konkurencija juk nereikalinga.

  Sunaikinti pramonę galima greitai, bet atstatyti neįmanoma, nes reikalinga kvalifikuotų ir jau įgudusių žmonių masė. Ar Lietuvoje būtų įmanoma atstatyti pav. „Nuklono “ gamyklą, netgi nupirkus vėl iš naujo įrengimus už auksą, kaip buvo padaryta anais laikais. Kai kurie įrengimai kainavo tiek, kiek juos pasvėrus reikėjo aukso svorio atiduoti. Visi įrengimai nebuvo parduoti Maskvos analogiškoms gamykloms, bet buvo sudaužyti tiesiog dideliais kūjais ir priduoti į metalo laužą.

  O Ignalinos atominė, ar ją pastačius pakaks Lietuvos specialistų, kurie sugebėtų ją aptarnauti ? Jau dabar aišku, kad daugiau, nei pusė ten dirbs japonų, kiniečių, vienas – kitas rusas. Atominis karas nepadarytų tiek nuostolių pramonei, kiek kvaili politikierių sprendimai, kuriais sumaniai pasinaudoja priešiškų šalių spec. tarnybos. Ne veltui ukrainiečiai sako, kad nenorime tokio gyvenimo, kaip Pabaltijo respublikose. Iš ES pusės reikalinga realiai pasverta visai kita, subalansuota sutartis, pagal kurią ukrainiečiai matytų, kad apsimoka ir patys norėtų įsijungti į ES negąsdinami įvairiais baubais.

  Šito nesuprato nei ES valdininkai, nei mūsų Dalia, kuri komandavo Janukovičiui lyg blogas jefreitorius. Ką gali duoti žmonėms Kličko, išskyrus bedarbio statusą, ir padėvėtų (Europos numirėlių ?) rūbų parduotuves? Jis tikisi įšokti į prezidento rinkimų traukinį ir netgi į jo kėdę, bet tai įvyktų tik po Ukrainos padalijimo (čia tik mano asmeninė nuomonė).

  O jei kas, tai jis turi dar Vokietijos pilietybę, betgi kiti žmoneliai jos neturi. Atkreipkite dėmesį, ten reikalus sprendžia specialiai apmokyti ir aprengti, apginkluoti smogikai ir megztosios beretės. Betgi dirbantiesiems reikia pamaitinti savo šeimas, vaikus. Todėl jiems reikia darbo ir duonos.

 2. rrrg says:

  Nieko gero ta ES pasiūlyti nebegali. Pačioje ES ekonominis krachas, moralinis krachas. Ir vargu ar galima šį gyvą lavoną išgydyti…

 3. Joris says:

  čia keletas video kur pasakojami gana aktualūs dalykai apie Ukrainą iš gana neįprastos pozicijos (VSK).
  Kokiu būdu aneksuojama Ukraina (gaila pas mus nėra tokio lietuviškos situacijos suvirškinimo“)
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-3UG96Ny59Y
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8P7oCrDuwFI

 4. Audorija says:

  Džiaugiuosi, kad netyčia patekau į šitą psl. Tokio profanizmo ne kasdien išgirsi, ypač iš kandidato į prezidentus. Lygiai tokia pat logika – galima kalbėti apie dirbtinį Lietuvos darinį. Apšalusi:
  Tikrai nusipelniau geresnio prezidento. Kas negerbia kitų – negerbia savęs. Apsaugok Dieve, nuo prasčioko.
  „Rusia, arba Kijevo Rusia (gudų k. Кіеўская Русь; rus. Киевская Русь; ukr. Київська Русь), nuo IX a. II pusės iki XII a. vidurio daugiausia Nevos, Narvos, Volchovo, Dauguvos aukštupio bei vidurupio, Dniepro, Dniestro aukštupio, Volgos aukštupio ir Okos baseinuose egzistavusi r. slavų ankstyvojo feodalizmo valstybė. Viena didžiausių viduramžių Europos valstybių; sostinė – Kijevas.“

 5. Gytis says:

  Kieno šis portalas? Mūsų ar rusų? :)

 6. Rokas says:

  >>Gyčiui

  Sprendžiant iš jūsų klausimo konteksto, tai matyt tikrai ne „jūsų“ ir, bet ir ne rusų. Greičiau jau sveikai mąstančių ir pasiruošusių matyti daiktus tokiais, kokie jie yra, portalas.

  trumpai – norinčių ir pripažįstančių sveiką mąstymą portalas. Kuris nėra nei už rusus, nei už amerikonus. O už Lietuvą.

 7. Ec says:

  Šiuo metu yra panaši situacija kaip tarybų valdžios metais – kas masto ne taip kaip sako valdžia, tas priešas (dabar rusų agentas). Tam, kad žmonėms būtų sunkiau susiprasti istorija yra arba slepiama arba keičiama. Nenorima atsiminti ne tik 100 metų istorijos, bet ir 20’ties. Paprasčiausias pavyzdys: 1991 metais kovojome už Nepriklausomybę, žuvo žmonės, Nepriklausomybę iškovojome. Po to ta Nepriklausomybė buvo lengvai iškeista į priklausomybę EU, o Nepriklausomybės duobkasiai viešai švenčia Nepriklausomybės dieną. Pabandyk ką pasakyti apie tai (priminti), iš karto apšauks rusų agentu. Tai labai skaudu,- išeina tas kas už Nepriklausomybę, tas rusų agentas?
  Buvo Ukraina Nepriklausoma, kas pieš priklausomybę, tie rusų agentai?

 8. Chmelnickis says:

  Buvo nepriklausoma? Kada? Tu gerai pagalvok, „išminčiau“, pries praverdamas burną. Nes jau ir man atrodai, kaip rusų agentas.

 9. jons says:

  tikrai, netyčia čia užklydau ir nemaloniai nustebau, tokio prorusiško tinklapio nebuvau dar užtikęs, tiesiogiai, net pažodžiui verčiat rusiškų tinklapių tekstus, baisu. O toks kandidatas į prezidentus – tai visiškas nesusipratimas, dekui Dievuliui, kad anas neturi jokių šansų.

 10. indre says:

  Laba diena,

  bandau jau kelinta karta prisijungti prie atsiliepima per Facebooka,taciau rodo kad yra klaida.

 11. Julius says:

  kaip sarmatas – taip ir debilavotas pusmokslis švonderis :D

 12. upss says:

  keista, daug vietu is sio straispsnio ,labai panasiai skamba ka kalbejo ir V.Putinas savo interviu spaudos atstovams?Y.T. galima rasti pilna..Pvz.apie muitus su Rusija ir kas butu jei Ukraina atsisakytu tu muitu su Rusija…Aisku,kad siuose teiginiuose yra tiesos,nemazai ir melo,kaip ir teigiamu ir neigiamu teoriju,neisimtis ir samokslo teoriju…Bet kaip ten bebutu…jei ilgai laikisies vienos nuomones,nekreipdamas kitos,kuri irgi yra,patapsi zmogumi kuris neturi savo nuomones..juk kiekvienoje tiesoje yra melo,kaip kiekviename mele yra tiesos…Man tik idomu dabar viena?Ar Lietuvos valstybes vadai turi savo nuomone?Tikra?O ta,ana..?

 13. Chmelnickis says:

  Kas užkiš šitą rusų propagandos tinklalapį…

 14. pusgalvis says:

  kur zodzio laisve,CENZURA

 15. artas says:

  Kaip bebūtų keista, bet tie, kurie prieštarauja tam, kas aprašyta R. Paulausko lekcijoje matyt patys nieko neskaito, nes beveik visur aprašyta lygiai taip pat, kaip šiame straipsnyje.

  Tai kur problema?

  Problema matyt tame, kad Vakarai tą dėsto kitaip, nei yra iš tiesų – ideologijų priešprieša, kas dar kartą parodo, jog istorija tėra tik valdančiųjų įrankis valdyti masėms, pateisinant savo esamą ar būsimą politiką.

 16. sarmatas says:

  Nesakysime nieko apie Julių, nes dauguma ir taip žino, o mes ne Julius mados, kad pletkus nešiotume.

 17. pusgalvis says:

  sitam jusu tinklapi vyksta cenzura,ir negali niekas isreiksti savo nuomones.rasai,o jus trinat,kur laisvas zodis.nesamoningi politikierei,isvis neterskit eterio savo raslevom.slykstu skaityt.

 18. trolis says:

  >>>> Pusgalvi,
  jau kelintą tavo komentarą čia matau.. ir kol kas, kaip bebūtų keista, niekas jų neištrynė. Nors aš tikrai ištrinčiau.

  Tai kuo gi tu čia tada skundiesi?

  Gal apsispręsk ko nori…

 19. lituvis says:

  lietuviai! valdžia jus mulkina!!!

 20. petras savickas says:

  SKAITIKITE H.MARKSA IR ENGELSA rasite atsakimius apie sajiungas sovetu ir………..

 21. petras savickas says:

  mus ne valdza mulkina bet mies patis turbiut to norim

 22. petras savickas says:

  okas mes keno palikuonei jei sugebam viska parduot

 23. edmundas says:

  Atsakymas į klausimą daug maž aiškus: gal dar ir ne rusų, bet kad jau ne blaiviai mąstančių lietuvių, tai tikrai.

 24. Arnas says:

  Akivaizdžiai prorisiškas straipsnis. Ką pasakysite dabar, kai Rusija puola Ukrainą? Kai žudomi ir kankinami vaikai, prievartaujamos moterys? Kai stagnuoja Krymas? Galite net nepaisyti jokių straipsnių, neskaitykite knygų, jokių analitinių straipsnių. Atsakykite į vieną klausimą: ar viena šalis gali pulti kitą be jokios priežasties, be jokio precedento, kaip agresorius ir būti teisi?

  Sąjungų lygintojams:
  ES – tam tikra sąjunga, su savo taisyklėmis ir politika (tolerancija, taika, supratimas, bendras vystymasis, pozityvumas, lygybė tarp moterų ir vyrų, visų tradicijų toleravimas, ekonominė gerovė ir visos taisyklės susijusios su šiomis vertybėmis). SSRS – okupacinė imperinė valstybė (ne Sąjunga iš viso), kurios vertybės – eknomikos imitacija, neekonomiškumas, rasizmas, nelygybė, diskriminacija, alkoholizmas, priespauda, tautinis žeminimas ir nužmoginimas pagal tam tikras taisykles. Rinktis Jums.

  Apibebdrinant – nepykite, nepulkite putoti. Pamastykite šaltai, rimtai, visiškai objektyviai. Kas buvo tas buvo. Dabar ta akimirka kai galite pasirinkti teisingai. Viskas jūsų rankose. 

  Pagarba Lietuvai, už tuos pasiekimus per 25 metus!

 25. vytautas says:

  .Paulauskas geras Rusu agentas, gerai apmokamas, reiketu Jam duoti pailseti. NUSIPELNE.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top