Vokietijos politikas: Ką NATO ir ES galėjo padaryti neteisingai – padarė neteisingai

2014, 10 gruodžio, 5:00 | kategorija Ideologija | atsiliepimų (7) | peržiūrų 705 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Siūlome jūsų dėmesiui Vokietijos teisininko ir politiko, Gregoro Gizi (Gregor Gysi) pasisakymo Bundestage rašytinį variantą (perrašyta iš video, kurio nuorodą rasite žemiau), kur jis atvirai išsako savo požiūrį į ES, NATO, JAV ir Rusijos politiką bei padarytas klaidas. Šis jo pasisakymas nelabai patiko kanclerei A. Merkel. Perskaitę suprasite kodėl.
sarmatas.lt redakcija

nuotraukaPone prezidente, ponai deputatai,

Putinas Ukrainos krizę nori išspręsti kariniu būdu – jis nesuprato, kad žmonijos problemos neišsisprendžia nei kareiviais, nei ginklais, o priešingai. Ir Rusijos problemos taip neišsispręs. Jis mąsto ir veikia neteisingai.

Mes smerkiame jį, tačiau tai – tas pats mąstymas, kuriuo rėmėsi ir dabar remiasi Vakarai Jugoslavijos, Afganistano, Irako ir Libijos atžvilgiu. O sistemų konfrontaciją pakeitė JAV ir Rusijos interesų susidūrimas. Šaltasis karas baigėsi, bet tokie susidūrimai gali būti panašūs į jį: JAV siekia didesnės įtakos, o taip pat stengiasi išsaugoti senąją. Rusija irgi siekia to paties.

Rusijos atžvilgiu, galiu išvardinti kelis raktinius žodžius – Gruziją, Siriją ir Ukrainą: nors Putino veiksmai ir smerktini, reikėtų suprasti, kodėl paaštrėjo situacija. Pasakysiu jums nedviprasmiškai: viską, ką NATO ir ES galėjo padaryti neteisingai – jie padarė neteisingai.

Pirma. Pradėsiu nuo Gorbačiovo 1990 metais. Jis pasiūlė bendrus Europos namus, paleisti NATO, Varšuvos sutarties išardymą ir bendrą saugumo su Rusija koncepciją. NATO visa tai atmetė, jie pasakė: „gerai, išardysim Varšuvos sutartį, bet NATO liks“. Ir NATO iš gynybinės sąjungos tapo intervencine.

Antra klaida – susivienijant Vokietijai, JAV valstybės sekretorius, buvęs mūsų Užsienio reikalų ministras Genšeris (Hans-Dietrich Genscher) bei kiti užsienio reikalų ministrai Gorbačiovui pareiškė, kad NATO nesiplės į rytus. Šis pažadas nebuvo ištesėtas – NATO atliko staigų šuolį Rusijos link. Buvęs JAV gynybos ministras Robertas Geitsas (Robert Gates) tokį skubotą Europos šalių priėmimą į NATO pavadino grubia klaida. O Vakarų bandymą į NATO pakviesti Ukrainą – grubia provokacija. Tai pasakiau ne aš, o buvęs JAV gynybos ministras.

Trečia – buvo priimtas sprendimas dislokuoti raketas Lenkijoje ir Čekijoje. Rusijos vyriausybė pasakė – „tai pažeidžia mūsų saugumo interesus, mes to nenorime“. Vakarų tai visiškai nedomino.

Vėliau NATO grubiai pažeidinėjo žmogaus teises Jugoslavijoje – tai pripažįsta netgi buvęs kancleris Šrioderis (Gerhard Schröder). Serbija neužpuolė kitos valstybės, ir nebuvo jokio JTO Saugumo Tarybos sprendimo, tačiau buvo bombardavimai, kuriuose Vokietija pirmą kartą dalyvavo po 1945 metų, o Kosovo gyventojai referendume priėmė sprendimą atsijungti nuo Serbijos.

Aš (Gregoras Gisi) tada griežtai kritikavau tarptautinės teisės pažeidimus ir pasakiau: „Kosovo atveju jūs atidarote Pandoros skrynią, ir jei tai leidžiate daryti Kosove, tai turėsite leisti daryti tai ir kitose vietose“.

Tada mane išbarėte, nežiūrėjote į tai rimtai. Jūs save laikėte šaltojo karo nugalėtojais, kuriems neveikia ankstesnės teisės normos.

Sakau jums: baskai klausia, kodėl jie negali referendume pasisakyti, ar jie nori būti Ispanijos dalimi? Katalonai klausia, kodėl jie negali surengti referendumo dėl to, ar nori jie būti Ispanijos dalimi? Žinoma, to paties dabar klausia ir Krymo gyventojai.

Pažeisdami tarptautinę teisę, remdamiesi teisėmis, grįstomis tradicijomis, galime sukurti naują tarptautinę teisę. Tai jūs žinote. Tačiau aš pasilieku prie savo nuomonės, kad Krymo atsiskyrimas yra tarptautinės teisės pažeidimas tiek pat, kiek toks pažeidimas buvo atsiskiriant Kosovui. Žinojau, kad Putinas remsis Kosovo atveju, ir jis tai padarė.

Dabar jūs, ponia federaline kanclere, jūs teigiate, kad tai visai kitas reikalas. Gali būti. Tačiau jūs nepripažįstate, kad tarptautinių teisių pažeidimas yra tarptautinių teisių pažeidimas. Gerbiamoji ponia Rot, paklauskite teisėjo, ar vagystė iš gerų paskatų nebus laikoma vagyste, lyginant su vagyste dėl blogų paskatų? Jis jums pasakys: tai vis tiek bus laikoma vagyste. Štai kur esmė.

Tada ponas Štrukas (Peter Struck) mums pasakė: „Vokietija turi apginti savo interesus Hindukuše“. O dabar ponas Putinas sako: „Rusija turi apginti savo interesus Kryme“. Tarp kitko, Vokietija Hindikuše neturėjo laivyno, ir jis buvo gerokai toliau. Todėl aš sakau: abu pasakymai teisingi. Tačiau lieka štai kas – jei daugelis šalių, pažeidusių tarptautinę teisę, kaltina Putiną pažeidus tarptautinę teisę, tai nėra efektyvu ir įtaigu. Tai faktas, su kuriuo turime susitaikyti.

Obama, taip pat, kaip ir jūs ponia kanclere, kalbėjo apie valstybių suverenitetą ir teritorinį vientisumą. Tačiau šie abu principai buvo pažeisti Serbijoje, Irake, Libijoje. Vakarai manė, kad gali pažeidinėti tarptautinę teisę, kadangi šaltasis karas baigėsi. Buvo visiškai neįvertinti Rusijos ir Kinijos interesai. Į Jelcino Rusiją iš viso niekas rimtai nežiūrėjo, kadangi jis dažnai būdavo girtas.

Tačiau situacija pasikeitė. Per daug vėlai jūs ėmėte kalbėti apie tarptautinės teisės principus, atsiradusius šaltojo karo metu. Aš rankomis ir kojomis „už“! Bet principai turi galioti visiems vienodai. Kitaip būti negali.

Vėliau atsirado trintis dėl Ukrainos tarp Rusijos ir ES. Abi pusės veikė vienodai. Barosas (José Manuel Barroso), Europos komisijos pirmininkas, pasakė: „arba muitų sąjunga su Rusija, arba sutartis su mumis!“ Jis nepasakė: „ir tai, ir tai“, jis pasakė „arba – arba“. Putinas pasakė: „Arba sutartis su ES, arba su mumis!“. Abu jie mąstė ir veikė vienodai, leido pasirinkti tik vieną galimybę. Tai buvo abiejų pusių klaida.

Nei vienas Europos Sąjungos užsienio reikalų ministras nebandė kalbėtis su Rusija ar bent jau atkreipti dėmesį į visiškai pagrįstus Rusijos saugumo interesus. Rusija prisibijo, kad po artimų santykių su ES, NATO ateis ir į Ukrainą. Ji jaučia, kad aplinkui vis spaudžiasi apsupties žiedas. O dabar dar ir Ukraina.

ES užsienio reikalų ministrai ir NATO visiškai ignoravo Rusijos ir Ukrainos istoriją. Jie niekada nesuprato Krymo svarbos Rusijai. Ukrainos visuomenė susiskaldė. Tačiau ir tai buvo ignoruojama. Toks susiskaldymas išryškėjo dar Antrojo pasaulinio karo metais. Dabar tai irgi galime matyti. Rytų Ukraina linksta prie Rusijos. Vakarų Ukraina linksta prie Vakarų. Šiuo metu Ukrainoje nėra nė vieno politinio veikėjo, galinčio atstovauti visai visuomenei bendrai. Tai – liūdna tiesa.

Tačiau juk yra Europos Taryba ir Europos bendradarbiavimo ir saugumo organizacija (ESBO). Pastaruoju metu, ponia kanclere, pone užsienio reikalų ministre, jūs ją ignoravote. Vis mažiau buvo skiriama jai pinigų, kadangi buvo manoma, kad šios organizacijos nereikšmingos, bet tai – vienintelės organizacijos, kurių narėmis yra ir Rusija, ir Ukraina. Todėl mes privalome vėl sustiprinti šias organizacijas, o ne kalbėti apie Rusijos išmetimą iš jų. Tai neteisinga. Jas reikia stiprinti finansiškai.

Vėliau įvyko smarkus situacijos paaštrėjimas Maidane. Tada – snaiperiai ir žuvusieji. Yra įvairiausių gandų. Tokiais atvejais pasitaiko daug melo. Todėl mes siūlome sukurti tarptautinę tyrimo komisiją. Mes, o pirmiausia – Ukrainos žmonės, turi žinoti, kas atsitiko, kas ir už ką yra atsakingas. Džiaugiuosi, kad jūs, ponia federaline kanclere, mus palaikote šiuo klausimu.

Maidane buvo daug demokratinių jėgų, tačiau ir daug fašistų. Vakarai tiesiogiai tame dalyvavo. Vėliau užsienio reikalų ministras Štainmajeris (Frank-Walter Steinmeier), Prancūzijos, Lenkijos užsienio reikalų ministrai ir Janukovičius pasirašė sutartį su opozicija. O dabar jie sako, kad dėl to, jog Janukovičius pabėgo, sutartis nustoja galioti. Tai neteisinga.

Maidane žmonės ją atmetė, o jūs, pone užsienio reikalų ministre, aikštėje taip pat už šią sutartį neagitavote. Ir tik po to, kai sutartis buvo atmesta, Janukovičius paliko Kijevą. Tada parlamento posėdyje Janukovičius nušalinamas, surinkus 72,88 % balsų. Tačiau pagal konstituciją turi būti 75 %.

Riotgen ir kiti sako, na, taip, revoliucija, konstitucijos laikytis nepavyksta, keliais procentais daugiau, keliais mažiau… Taip, bet Putinas remiasi konstitucija, ir sako, kad balsų daugumos, numatytos konstitucijoje prezidento nušalinimui, nebuvo ir rodo Janukovičiaus laišką.

Be to, balsavimo metu parlamente buvo pilna ginkluotų žmonių. Tai nebuvo demokratiška. O kitą sekmadienį, Krymo referendume, taip pat buvo ginkluoti žmonės. Tai irgi nedemokratiška. Ir štai, kas įdomiausia ponia federaline kanclere – jūs sakote, kad pagal Ukrainos konstituciją toks referendumas draudžiamas. Tai kada konstitucija galioja, ir kada ji neveikia?

Balsuojant dėl prezidento nušalinimo ji negalioja, o Krymo atveju ji staiga ima veikti? Jūs turite žinoti, ar Ukrainos konstituciją pripažįstate kaip vientisą aktą, ar tik dalimis, kai tai jums tinka ir patinka. Tai man jau kažkur matyta. Ir tai man nepatinka.

Tada suformuojama nauja vyriausybė. Ją tuojau pat palaiko prezidentas Obama, taip pat ES ir Vokietijos vyriausybės. Ponia Merkel! Vicepremjeras, gynybos ministras, žemės ūkio ministras, aplinkos apsaugos ministras, generalinis prokuroras – jie visi fašistai! Nacionalinio saugumo tarybos vadovas buvo fašistų partijos „Svoboda“ įkūrėjas. Ir fašistai dar niekada savanoriškai neatsisveikino su valdžia, net su maža jos dalelyte. Ir šioje vietoje, jau vien mūsų istorijos vedina, Vokietijos vyriausybė turėtų pravesti ribą.

Kai Haiderio vadovaujama Austrijos laisvės partija atėjo į valdžią, tai buvo nutraukiami kontaktai ir t.t. O su Ukrainos fašistais mes nieko nedarome? „Svoboda“ palaiko ryšius su NPD (http://www.npd-sh.de/sprachen/4%20%20litauisch.php) ir kitomis Europos nacistų partijomis. O partijos pirmininkas Olegas Tiagnibokas pareiškė štai ką, cituoju: „Imkite ginklus, kovokite su rusiškomis kiaulėmis, vokiečiais, žydų kiaulėmis ir kitokiu užkratu“. Citatos pabaiga.

Pasikartosiu. Cituoju: „Imkite ginklus, kovokite su rusiškomis kiaulėmis, vokiečiais, žydų kiaulėmis ir kitokiu užkratu“. Citatos pabaiga. Jau dabar medžiojami žydai ir kairieji. Ir jūs tylite? Ir jūs dar kalbatės su tais žmonėmis iš „Svoboda“?

Manau, kad tai – skandalas. Tvirtai tai pareiškiu. O dabar jūs ruošiatės įvesti sankcijas. Putinui tai nepatiks. Sankcijos paaštrins situaciją. Kisindžeris (Henry Kissinger), buvęs JAV valstybės sekretorius yra teisus, sakydamas, kad sankcijos yra ne strategijos, o jos nebuvimo požymis. Tai tinka ir kalbant apie padažnėjusius karinių lėktuvų skrydžius virš Lenkijos ir Pabaltijo. Ką visa tai reiškia?

Janukovičiaus ir jo bendrų sąskaitos užblokuotos, kadangi tai vogti pinigai. Turiu klausimą – o anksčiau jūs apie tai nežinojote?

Kitas klausimas: kodėl, beje, tik tos sąskaitos? O kaip bus su milijardinėmis sąskaitomis tų oligarchų, kurie remia kitas jėgas? Kodėl ten nieko nedarote? Koks vienpusis požiūris!

Yra tik diplomatijos kelias.

Pirmiausia, Vakarai turi pripažinti teisėtus Rusijos interesus Kryme, kurie liečia saugumą, kaip tai, beje, suprato JAV valstybės sekretorius Keris (John Kerry). Būtina rasti statusą, kuriu apibrėžimo ribose galėtų gyventi Rusija, Ukraina ir mes. Rusijai turime garantuoti, kad Ukraina nebus NATO narė.

Antra, Ukrainos perspektyva – atlikti tilto tarp ES ir Rusijos vaidmenį.

Trečia – Ukrainoje reikia pradėti procesą, garantuojantį supratimą ir susitaikymą tarp Rytų ir Vakarų. Galbūt tai konfederacijos ar federacijos statusas. Gal tai bus du prezidentai. Aš kaltinu ES ir NATO dėl to, kad iki šios dienos nerasta bendra kalba su Rusija, ir jos niekas net neieško. Tai reikia keisti iš principo.

Saugumo Europoje nei be, nei prieš Rusiją – nėra. Tik su Rusija.

Ir jei kada nors išeitis iš krizės bus surasta, tai jos pranašumas bus tame, kad pagaliau visos šalys parodys pagarbą tarptautinei teisei.

Gregor Gisi pasisakymas Bundestage (Video. Įgarsinta rusų kalba)

tekstą parengė: Darius Dimbelis

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

Atsiliepimų 7

 1. MIrga says:

  Jau seniau mačiau tą kalbą. Bet su malonumu perskaičiau darkart. Puiki kalba, gerai sudėliota ir nepriekaištingai atlikta :D Ir argumentai, ir įtampos augimas, ir (svarbiausia!) išeities pasiūlymas- bravo!

 2. Valdas says:

  Kol delfis to neparašys niekas netikės.Tokia jau šiandieną  populiacija Lietuvoje.

 3. Romualdas says:

  Puiki apžvalga, puiki analizė, realūs pasiūlymai. Tokių žmonių reikia politikoje.

 4. V says:

  aplodismentai

 5. MIrga says:

  O svarbiausia, bent kažkas pasižiūri, kaip Rusija jaučiasi, kaip ji mato situaciją. Ir juk iš tiesų- o kaip jie turėjo reaguoti, kai panosėje NATO kuriasi? Jau nervina, kai visas malkas suverčia Rusijai, esą ji agresyvi ir tik svajoja čia visus okupuoti. Iškart norisi paklausti- tai ko toji ,,agresyvioji“ laukė 23 metus? Ko ,,nepuolė“ tos Ukrainos prieš penkiolika ar dvidešimt metų? Dujas skolon teikė, prekiavo kaip su žmonėm? Ir įdomu, kaip reaguotų JAV, jei Rusija kur nors netolimoje saloje sumanytų savo karines bazes pastatyt? Tie dvigubi standartai labai gerai šioje kalboje išryškinti!

 6. zzz says:

  buvo karibu krize, jav labia nepatiko galimybe tureti soviet sajungos raketu baze kuboje, triede I kelnes.

 7. Kindziulis says:

  Aciu redakcijai uz sita straipsni. Daugiau publikuokite vakaru Europos politiku objektyvias nuomones situo klausimu. Norisi zinoti ES pozicija siuo klausimu, nes LT ziniasklaida pupmuoja propagandine demagogija ir neskelbia infromacijos kuri neatitinka ju pozicijos.

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top