Vytautas Radžvilas: Lietuvos opozicija – padėties ir perspektyvų apžvalga

2015, 29 gruodžio, 18:51 | kategorija LPT | 18 komentarų | peržiūrų 1 050 | Spausdinti šį Įrašą | Sarmatai

Pateikiame Vytauto Radžvilo rašytą 46 puslapių apžvalgą, skirtą plačiajai visuomenei ir tuo pačiu opoziciniams judėjimams bei spaudai. Joje pateikiamos pagrindinės opozicinių judėjimų klaidos bei autoriaus siūlymai. Kadangi apžvalga pakankamai didelė (46 psl), čia pateikiame tik keletą ištraukų, o visą galėsite atsisiųsti PDF formatu teksto apačioje.

Vytautas Radžvilas

Vytautas Radžvilas | Stasio Zumbio nuotrauka

Įvadinės pastabos:
1.  Šie pamąstymai grindžiami prielaida, kad nors Lietuvoje netrūksta dorų ir patriotiškų žmonių, iki šiol nėra tikros opozicijos esamai nomenklatūrinei-oligarchinei santvarkai ir ją įkūnijančiai valdžiai. Stengiamasi išsiaiškinti priežastis ir veiksnius, trukdančius esamai butaforinei ir silpnai ,,opozicijai“ išaugti į tikrą ir stiprų pasipriešinimo judėjimą. Tad žodį ,,opozicija“ visur derėtų rašyti su kabutėmis, tačiau dėl patogumo ir vengiant jomis perkrauti tekstą kabučių atsisakyta;

2.  Čia pateikiamai apžvalgai perskaityti ir apmąstyti gali prireikti nemažai laiko ir kantrybės. Tekstas iš tiesų ilgas. Vienintelis pasiteisinimas galėtų būti nebent toks. Galbūt iš tiesų verta kiek sugaišti, nes skubėti nebėra kur. Prisiskubėta – nes patekta į aklavietę. Kad būtų galima pradėti iš tiesų veikti, verta nors kiek stabtelėti ir susimąstyti. Neapmąstytas veiksmas apskritai nėra joks veiksmas – tai tik nepaliaujamo fizinio krutėjimo pavidalą turintis betikslis trypčiojimas arba judėjimo iliuziją kuriantis stovėjimas vietoje.

…………………..

1. Nuo senovės graikų laikų politika buvo laikoma antruoju pagal kilnumą ir sudėtingumą menu po filosofijos. Manyta, kad ši savita ir itin sudėtinga veiklos rūšis reikalauja išmanymo (teorinių žinių) ir praktinių įgūdžių, kad būtų sėkminga. Gerai suprasta, kad, pvz., norint pasiūti padorius batus reikia mokytis batsiuvio amato ir įgyti tikram meistrui būtinus batsiuvystės įgūdžius. Tačiau daugelis, jei ne dauguma, Lietuvoje mėginančių užsiimti politine veikla žmonių įsitikinę, kad politikai ši taisyklė nesvarbi ir netaikytina.

Įprasta vadovautis nuostata, kad politinė veikla yra ,,laisvų“ ir ,,kūrybiškų“ improvizacijų laukas, kuriame neveikia, o ir nėra svarbūs, šiai veiklos sričiai būdingi principai ir taisyklės. Todėl, užuot stengusis perprasti politikos meno taisykles ir jomis praktiškai vadovautis, dažniausiai kliaunamasi tik gerais norais ir nuoširdžiu entuziazmu, skatinančiais griebtis grynai mėgėjiškų, ad hoc suimprovizuojamų ir kartais gana išradingų, bet apskritai neveiksmingų politinės veiklos būdų. Toks mėgėjiškumas yra viena iš priežasčių, kodėl Lietuvos visuomenė plačiau neremia opozicinių sambūrių pastangų kovoti su šalyje įsitvirtinusiu nomenklatūriniu-oligarchiniu režimu.

Visuomenė pasyvi ne tik todėl, kad didelė jos dalis abejinga tokioms pastangoms. Kad opozicija būtų plačiau remiama, jos veikla turi būti solidi ir patraukli, o tai reiškia – profesionali ir rimta. Profesionalumą ir rimtumą nesunku atpažinti ir atskirti nuo diletantizmo ir žaidybiškumo. Daugelis iš pažiūros abejingų ir pasyvių piliečių tokie yra būtent todėl, kad šį skirtumą puikiai mato. Viena yra susirūpinusiam krašto padėtimi piliečiui rizikuoti ir įsitraukti į politinę veiklą, kuri gali būti ir nesėkminga, bet vykdoma, vaizdžiai kalbant, pagal visas mūšio meno taisykles, ir visai kas kita šlietis prie šių taisyklių nežinančių arba jų nepaisančių kovotojų grupių, kurios dėl šios priežasties iš anksto pasmerktos pralaimėti mūšį jo net nepradėjusios.

Kitaip tariant, yra skirtumas tarp protingai rizikuojančio kario ir savižudžio kamikadzės. Lietuvoje veikiantys opoziciniai dariniai, deja, kol kas be išlygų turi būti vertinami kaip pakrikę tokių kamikadzių sambūriai. Tad pirmas žingsnis sukant nuo mėgėjiškos prie profesionalesnės politinės veiklos galėtų ir turėtų būti sąmoningos ir kryptingos pastangos įveikti ar bent jau sumažinti mėgėjiškumo dėmenį tokių sambūrių veikloje. Kol šito neįvyks, tikėtis, kad opozicija bus plačiau remiama visuomenės neverta.

2. Kol kas nėra pagrindo teigti, kad Lietuvoje vyksta politinis pasipriešinimas režimui. Įvairios protesto prieš esamą tvarką apraiškos laikytinos tik stichiniu bruzdėjimu prieš krašte suvešėjusias blogybes. Kaip rodo istorinė patirtis, tokie bruzdėjimai gali trukti dešimtmečius ir nepakilti į tikrą politinį lygmenį. Kad tai įvyktų, turi rastis bent minimaliai brandi politinė sąmonė, leidžianti protestų dalyviams aiškiai suvokti ir tikslia bei suprantama politine kalba formuluoti savo siekius, reikalavimus ir tikslus. Tik tokiu atveju buitinio lygmens mėgėjiškas politikavimas galėtų peraugti į profesionalią – sąmoningą ir kryptingą politinę veiklą. Opoziciniai arba tokiais save laikantys sambūriai iš esmės nesiekia arba neįstengia nuosekliai formuoti ir skleisti politinės sąmonės, galinčios tapti alternatyva ir atsvara profesionalių režimo ideologų ir propagandininkų visuomenei primetamoms tikrovės interpretacijoms. Menka politinė savivoka yra viena svarbiausių, gal net pagrindinė, opozicijos pakrikimo ir bejėgiškumo priežastis.

3 […]

4 […]

5 […]

6. Apskritai pati prielaida, kad Lietuva yra ,,tikra“ valstybė, tik ,,nukrypusi“ ar ,,tolstanti“ nuo vakarietiškos liberalios demokratinės santvarkos standarto, yra iš esmės klaidinga. Formaliai atkūrus nepriklausomą Lietuvos Respubliką net nemėginta pereiti į tokią santvarką. Buvo naujais – ,,vakarietiškesniais“ – pavidalais restauruota sovietmečiu egzistavusi nomenklatūrinė visuomenės sankloda ir įtvirtintas politinis, ekonominis ir ideologinis ,,persitvarkiusios“ komunistinės nomenklatūros viešpatavimas. Pirmuoju žingsniu atkuriant politinę nomenklatūros galią laikytinas II Sąjūdžio suvažiavimas, kai judėjimas faktiškai buvo suskaldytas ir sukurtos prielaidos pereiti prie ,,daugiapartinės“ politinės sistemos. Politinė nomenklatūros valdžia buvo visiškai atkurta jau po 1992 m. Seimo rinkimų. Sovietinės nomenklatūros ekonominio viešpatavimas buvo įgyvendintas per viešojo turto privatizavimą, o politiškai ir teisiškai galutinai įtvirtintas – padarytas negrįžtamu – TS(LK) ir Pramoninkų konfederacijos priešrinkiminiu 1996 m. Memorandumu, pakirtusiu bet kokias galimybes peržiūrėti ar bent koreguoti iki tol vykusio ,,privatizavimo“ rezultatus.

Ideologinė Lietuvos visuomenės kontrolė pradėta atkūrinėti dar anksčiau – jau nuo 1990 m., kai ,,komunistinės visuomenės“ kūrimo projektas pradėtas keisti ,,vakarietiškesniu“, bet savo prigimtimi ir tikslais niekuo nuo jo nesiskiriančiu ,,atviros pilietinės visuomenės“ kūrimo projektu. Restauruotas nomenklatūrinis-oligarchinis režimas ideologiškai baigtas įpavidalinti ir įgijo ,,vakarietišką“ išvaizdą pirmosios V. Adamkaus prezidentavimo kadencijos metu.

7. Naujasis valdymo modelis yra nepalyginti modernesnis ir efektyvesnis, o pats valdymas gerokai griežtesnis, tvirtesnis ir patikimesnis negu ankstesnysis sovietinis valdymo būdas. Šis ,,liberalus“ valdymo modelis pranašesnis tuo, kad grindžiamas ne laisvės slopinimo, bet kur kas veiksmingesnės kontrolės formos – tikslingos ,,laisvės gamybos“ – principu. Ne varžyti ir drausti, bet leisti netrukdomai veikti iš anksto apskaičiuotu ir numatytu mastu – tokia yra šio valdymo modelio esmė. Vykdant ,,pertvarką“ buvo suprasta, kad, norint perimti šį vakarietišką valdymo modelį, tereikia ,,tinkamai“ išspręsti vadinamąją ,,starto pozicijos“ problemą – iš anksto ,,rimtų žmonių“ ir jų grupių rankose sutelkti politinę, ekonominę ir ideologinę galią. Tai sėkmingai padarius visai nerizikuojant visose gyvenimo srityse buvo paleisti veikti išoriškai nerepresyvūs ,,demokratinio pliuralizmo“, ,,visų piliečių lygiateisiškumo“ ir ,,laisvos ir sąžiningos konkurencijos“ mechanizmai.

Visą Vytauto Radžvilo parengtą dokumento tekstą PDF formatu galite atsisiųsti paspaudę žemiau esančią nuorodą:

  V. Radžvilas: Lietuvos opozicija - apžvalga (663,8 KiB, 3 659 atsisiuntė)

 

Sarmatai

Gerbiami skaitytojai, jeigu manote, kad informacija pateikta sarmatas.lt tinklapyje buvo jums nors kažkiek naudinga - jūs galite paremti tinklapį SMS žinute arba piniginiu pavedimu į redaktoriaus sąskaitą. Visos jūsų paaukotos lėšos eis tinklapio plėtrai. Iš anksto dėkojame.

Pasidalinkite su sarmatas.lt savo naujiena ar video siužetu!

Gauti naujienlaiškį per Google FeedBurnerNaujienos iš interneto

komentarų 18

 1. Mindaugas says:

  Ir vėl viskuo kaltas komunizmas….Kažkur jau girdėta dainelė. Ir kodėl pas mus Lietuvoje viskas vyniojama į vatą? Pone V.Radžvilai. Vietoje šio liberalaus rašinio, verčiau įvardintumėte tikras blogybių priežastis. Neofašizmas, ksenofobija ir masiniai žmogaus teisių pažeidimai šių dienų Lietuvoje, yra masinis reiškinys. Visuomeniniame gyvenime ryškėja autoritarizmo ir fašizacijos apraiškų, vis dažniau praktikuojami neteisėti teisėsaugos veiksmai, įvairios spectarnybų provokacijos opoziciškai nusiteikusių visuomenininkų ir politikų atžvilgiu, skatinamas nepakantumas kitokiai nuomonei, varžoma informacijos ir žodžio laisvė. Žmogaus teisių pažeidimai įgauna masinį pobūdį. Dėl ko taip atsitiko? Lietuva pasirinko ne tą vystymosi kelią. Bėda tame, kad kapitalizme nebuvo, nėra ir negali būti nei demokratijos, nei žodžio laisvės, nei socialinio teisingumo.Rašytojas L.Dambrauskas dar 2001 metais rašė : ,, Kapitalistų propaguojama gobalizacija turi daug agresyvumo, savanaudiškumo-sukurti tokį pasaulį, kuriame stambusis kapitalas taptų absoliučia valdzžia. Nesunku pastebėti, kas čia groja pirmuoju smuiku. Sunku paneigti , kad pasaulį valdo monopolinis kapitalas. Ir pilietinis pasipriešinimas-vienintelis tikras kovos būdas”. Tenka pripažinti, kad L.Dambrauskas teisus, būtent taikaus pasipriešinimo kelias efektyvus, juo ėjo ir M.Gandis, M.Liuteris Kingas bei kai kurios plačiai žinomos istorinės asmenybės, tiek ir už darbo žmonių teises kovoję Lietuvos patriotai J.Paleckis, K.Didžiulis, L.Gira, A.Venclova, V.Montvila bei kiti jų bendražygiai.

 2. KONKURENCIJOS NĖRA says:

  Straipsnis tai ko reikia, bet kur tas Lasvės Šauklys?

 3. bravo says:

  Siaubas Mindaugai,kas per mintiės galia pas jus!?,Tiėsiog visi marksai,engelsai,cetkin ir leninas viėname,ar tamsta ne „išrinktujų rasei“kartais priklausot?,jai taip tai tada suprantu kodėl jų juodas mintis perteikiat,mes daugelis jau gyvenom jų epochoje ir matėm jų pasaulį,buvo daug ten neigiamų ir biški teigiamų dalykų,čia kaip kam…,o žodžius nacionalistai ir ksenofobija taip pat panošioje retorikoje girdim ir lgbt leksikoje,tai kuom gi tamsta pats skiriatės nuo jū?,tiėk komunizmas tiėk kapitalizmas ira žydų religijos pavergti tautas,kaip ir katalikybė,kai išsisiamia viėna tuoj pat pakeičiama kita,o rezultatai tiė patys žmonių viėnokia ar kitokia priėspaudos forma,ir dar turbut tamsta mažai žinot ir apiė gandi ir kingą,juk jiė taip pat buvo diėvo išrinktujų tautos įrankiai pasidomėkit daugiau,kas jiėms ipūtė gražių minčių,ir kaip juos naudojo saviėms tikslams,pvz.liūteriui rašė kalbas?,ir kad Kenedis priėš savo mirtį patarė jų atsikratyt,bet nespėjo nes pats buvo pašalintas…..,be kita ko o kas gi šiandiėna LT valdžioje,ogi tiė patys išverstaskūriai komunystai ar ne?Taigi jūsų žodžiuose nesimato tamst jokio pozityvo…

 4. KONKURENCIJOS NĖRA says:

  bravo     o dabar esmę savo opuso…

 5. Mindaugas says:

  bravo: Tik dėl vieno jums pritariu-dėl išverstaskūrių valdžioje. Jūsų kaltinimas esą marksizmas neigiąs vienas ar kitas „vertybes“, esą jis neigiąs tautas ar, juo labiau, tvirtinąs homoseksualizmo „normalumą“, prigimtis yra arba visiškas to paties marksizmo neišmanymas, arba ypatingo masto intelektualinis nesąžiningumas. Manau, jūs mane norite priskirti prie „naujosios kairės“. Turiu jus nuvilti. „Naujoji Kairė“ tai tam tikras eklektiškas marksistinės buržuazinės visuomenės kritikos, subjektyvistinės nyčeizmo filosofijos, froidizmo bei socialdemokratinio reformizmo kratinys, praktiniame politiniame gyvenime atmetantis darbininkų klasę, kaip pagrindinį revoliucijos subjektą, ir vietoje jos keliantis „kovos“ dėl vadinamųjų „mažumų teisių“ (etninių mažumų, seksualinių iškrypėlių ir kt.) lozungą. Jie Markso vardu žongliruojantys politiniai cirkininkai, skambiomis frazėmis imituojantys „kovą“ su buržuazine sistema, bet faktiškai esantys tik dalele tos pačios sistemos dekadanso apraiškų bei gėdingai talkininkaujantys valdančiajai klasei, padedant jai diskredituoti revoliucines idėjas padorių žmonių akyse. Kas dėl manęs priskyrimo prie „išrinktųjų“ rasės, atsakysiu. Jūsų klaida tame, kad remiatės klaidingomis metodologinėmis prielaidomis, būtent, filosofiniu idealizmu bei metafizinio požiūrio lemiamu abstrakcijų ir idėjų iškėlimu virš gyvenimo ir istorinės praktikos. Trumpai tariant, neesu žydas. Į kitus jūsų teiginius atsakysiu tik tiek. Tai – tipiškas dešiniųjų pozicijų besilaikančių ir religine ar kitokia metafizine pasaulėžiūra besiremiančių, bet dažniausiai nei vieno didesnės apimties marksistinės filosofijos veikalo paskaityti nesugebėjusių marksizmo „kritikų“ bei „triuškintojų“ teiginys. Kas dėl straipsnio autoriaus.Paskubėjau jo mintis įvardinti kaip liberalias. Jam artimesnis apibūdinimas būtų fašistinės. Vien ko verta mintys „Lietuvių tauta“, „Tautinė mokykla“ ir t.t. Kažkaip prisiminiau tarpukario Vokietiją….

 6. Amalas says:

  Būtų gerai, kad tokie „darbo žmonės“ nebrendylos pienburniai, kaip Mindaugas, būtų paprotinti plačiau pasiskaityti, tik tada platinti kažkur girdėtus kliedesius: „Darbo žmonių teisių gynėjai: Paleckis, Gira, Venclova… Engelsas ir Marxas …ir fašistai lietuviai, tautininkai ir Smetona“

 7. Nustebes says:

  Pastebejau tokia idomia tendencija. Tik kas nors papriestarauja ‘auksinems’ Mindaugo mintims is karto pradeda kiaukseti jo sunyciai…

 8. Mindaugas says:

  Amalui, Nustebusiui: Aš suprantu kokiai stovyklai jūs atstovaujate. Kuo greičiau suprasite, kad buržuazinis „patriotizmas“ bei „nacionalizmas“ yra, šiaip ar taip, tos pačios kapitalistinės sistemos, 25-erius metus slegiančios ir žeminančios Lietuvą, žaisliukas, į kurį valdančioji klasė kol kas, galbūt, rimtai ir nežiūri, bet, iškilus reikiamoms aplinkybėms, labai realiai gali pasinaudoti kaip puikiu įrankiu atvirai teroristinei diktatūrai vykdyti, pridengiant ją gražiais „patriotiniais“ lozungais, tuo jums patiems tik bus geriau….

 9. Tomas says:

  Mindaugas myli ir gerbia neklystantį ir viską žinantį proletariato vadą V.Leniną.Na netrukdykite jam,lai jis eina savo keliu ,o mes savo.

 10. Konkurencijos nėra says:

  Geriau Leninas su Stalinu nei pederastai!

 11. Myndė says:

  Gerb. filosofas pakankamai tiksliai apibūdina pasekmes, bandydamas apeiti priežastis.
  Tolimais stagnacijos metais tarnaujant TA, teko stebėti įdomią situaciją – mano šaukimo vaikinukas iš Tadžikistano kaimo, menkai raštingas, labiau už viską pasaulyje bijojo demobilizacijos. Jo motyvas buvo paprastas – gimtajame kišlake vyravo kažkas tarp vergovės ir baudžiavos, ir jam grįžus, vietoj švarios lovos ir reguliaraus maisto, kaip armijoje, būtų tekę nuo aušros iki sutemų lenkti nugarą vietinio bajaus laukuose.
  Panašiai ir su „valstybėmis“, ištrūkusiomis iš „tautų kalėjimo“. Daugelis jų dėl „menko raštingumo“ tiesiog nesugeba pakilti aukščiau „baudžiauninko“ vaidmens. Būtent todėl „valstybingumas“ įgauna keistas ar net groteskiškas formas, kaip, tarkim, Ukraina.
  Nori nenori tenka pripažinti, kad prieš 25 metus turėta iliuzija „Lietuva – europietiška valstybė“ ir tebuvo iliuzija. Esame beviltiškai atsilikęs užkampis ir tai, kas vyksta, dėsninga. Jokios gudrios kalbos arba sąmokslo teorijos apie oligarchatus, neoliberalizmus etc. nieko nepakeis. Ir manau, kad ateity bus dar blogiau, nes lietuviai kaip tauta degraduoja.

 12. paklausa&pasiula says:

  kas geriau:melstis Kurejo sunaus ‘lavonui’ ar pabandyti atrasti pati Kureja?Ateities- praeityje(greiciausiai) nera,kaip ir konkurencija egzistuoja tik tarp ‘kopijuotoju’,Kurejams konkurencijos nera…Kazkas kazkada sukure lyg siol veikusia ‘sistema’:“Turteju-isnaudodamas kita“.Kaip nieko nera amzino,taip ir si sitema jau issikvepe,tad neturalu,jog bus pasikeitimu.Gal but susikurs nauja ‘sistema’:“Turteju-praturtindamas kita“.Jei tai atsirastu-gimtu LT,tai butu galima parduoti likusiam pasauliui.Pabandykim isivaizduoti kaip is nykstancios pavirstama i klestincia…Bukit palaiminti savo darbuose…

 13. KONKURENCIJOS NĖRA says:

  “Turteju-praturtindamas kita“
   

  Aukso žodžiai.

 14. mes says:

  Ka pasilieku sau-prarandu,tik tai ka atiduodu-lieka man,su kuo mes ateiname ir ka issinesame is gyvenimo.

 15. zzz says:

  Pagarba tokiems,kaip Myndė. Mane visada stebina lietuvių sugebėjimas į valdžią rinkti dezertyrus ir kalobarantus.Smetonos šutvė buvo dezertyrai,bet dėkinga tauta stato jiems paminklus.Adamkus taip pat pabėgėlis,bet tauta,net du kartus išrinko jį prezidentu.Apie kitus nekalbu nors vienas iš jų dar vis kovoja už“taikdario“premiją.

 16. tangas says:

  Nieko įdomaus neparašė. Sėdėt lazdavot kitus, valstybę,valdžią , opoziciją, visus Lietuvos žmones daug proto nereikia. Virkaut kaip būtų buvę jei būtų buvę proto reikia dar mažiau. Pamastymų ką reikia padaryti kardinaliai kitaip kad būtų geriau nerasta. Straipsnio reziume: Aš Radžvilkas eau labai protingas.

 17. Jonas says:

  Puikiai sudėliota, reiktų išdiskutuoti, papildyti, pakoreguoti ir galėtų tapti Sąjūdžio Nr. 2 gairėmis!!!

 18. Mindaugas says:

  Jonui. Taip, jūs teisus. Ein Volk, ein Reich, ein Fuhrer…Tokia pagrindinė V.Ražvilo mintis….

Rašyti atsiliepimą

Paaiškinimas,
Atsiliepimų skiltis skirta pasidalinti savo nuomone straipsnio tema, ir mums svarbios jūsų nuomones.
Tuo pačiu norime priminti, kad tai nėra skaitytojų tarpusavio rietenų sritis, todėl prašome valdyti savo
emocijas ir nepaversti šios vietos balaganu ir/ar keiksmų mokykla. Taip pat bus sulaikomi iš PROXY
serverių rašomi komentarai.
Komentarai nėra cenzūruojami, bet programa gali automatiškai išmesti atsiliepimus, su keiksmažodžiais.
P.S. Siekiant apsisaugoti nuo reklaminių robotų, peržiūrai taip pat bus sulaikomi komentarai, kuriuose
bus rasta nuorodų, tad rekomenduojame jas dėti be pradinių "http" ir "www".

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.

top