Apie mus

Kodėl, kokiu tikslu?

Mes vadiname save sarmatais. Ir tai ne todėl, kad kadaise buvo (jei buvo) Sarmatija ir mes būtume tų sarmatų ainiai. – Ne. Mes nenorime ramiai žiūrėti, kaip naikinama Lietuva, kaip palaipsniui pavergiami jos gyventojai. Sąvoka „sarmatas“ susijusi su gėdos, sąžinės, pagarbos, garbės išvestine.  Mums sarmata dėl to, kad Lietuva, didvyrių žemė vadinama Europos provincija, nors kadaise mūsų protėviai sugebėjo priversti tą pačią Europą juos gerbti.  O dabartiniai MES, praradome jų galias, jų sugebėjimus. Mes įgijome išsilavinimą, bet praradome savigarbą. Mes valdome galingą techniką, bet negalime suvaldyti savo pačių išrinktos valdžios.

Vietoje to, kad pasakyti Gana! – Mes bėgame iš Tėvynės, nes nebemokame kovoti, mes pamiršome, kad tolimoje praeityje sustabdėme tų laikų marą, suvienytas Europos pajėgas – Kryžiuočių Ordiną. Dabar ateina nauji Kryžiuočiai, naudodami kitus ginklus ir metodus. Bet tikslai liko tie patys – su šaknimis išrauti protėvių palikimą, jų atmintį ir patirtį, kaip kadaise juos vienijusią pagonybę. Ir pavergti mus.

Mūsų laukia naujas krikštas, krikščionių dievo jau maža. Atsirado naujas dievas – Pelnas. Ir jam meldžiasi naujieji kryžiuočiai ir dėl jo parduoda tėvą, motiną, Tėvynę. Šeima ir Tauta tampa bevertėmis sąvokomis, trukdančiomis plėstis naujo dievo kultui. Reikia jas pakeisti kosmopolitine visuomene, kuriai tėvynė – €uro-sąjunga, o vaivorykštės spalvų vėliava tinka visomis progomis. Abortai turi tapti kasdienybe, piliečiai turi atsiduoti malonumų be jokios atsakomybės paieškai. Mums bruka pelno, karjerizmo, homoseksualizmo, multikultūrizmo, laisvos rinkos, demokratijos, vedizmo, šamanizmo ir kitas ideologijas, ir aiškina, kad tik mūsų provincialumas neleidžia mums priimti ir suprasti tų idėjų prasmės. Nepriimame ne todėl, kad nesuprantame, o atvirkščiai, todėl, kad puikiai suprantame kur veda tos iškreiptos vertybės. Todėl, kad norime savo vaikus auklėti taip, kaip auklėjo mus pačius, todėl, kad gerbiame protėvių atminimą ir norime, kad mūsų būsimi provaikaičiai taip pat turėtų už ką gerbti mus..

Mes negalime tylėti, matydami, kaip Lietuvos piliečiai sunkiai dirbdami vos suduria galus, o mūsų valdžia spjovusi į bet kokį padorumą dirba naujiesiems Kryžiuočiams, atimdama savo senolių pensijas ir versdama šalies gyventojus, negalinčius rasti darbo Lietuvoje, bėgti iš savo namų. Prisigyvenome tiek, kad jau net bedarbiai privalo mokėti mokesčius!

Šiame tinklapyje mes pasakojame visiems, o tame tarpe ir Tau, kaip mus visus kvailina. Ir mes, kaip ir daugelis kitų, dabar ieškome tikrojo kelio, kurį rasti nėra lengva, nes dabartiniai melo ir dezinformacijos upeliai iš visų MIP (Masinės Informacijos Priemonių), vyriausybės, Seimo, ES – susibėga į didelį pamazgų srautą skirtą mūsų visuomenei. Ir Tiesą nuo Melo jame reikia atrinkinėti po trupinėlį, po kruopelę. Mes sakome – nėra absoliučios ir vienintelės nekintamos Tiesos, bet yra ta TIESA, kuri nėra Melas. Mes suprantame, kad kol daugelis žmonių neturės žinių apie tai, kokiais būdais ir priemonėmis juos kvailina, tol tęsis ši Tautos ir šalies gėda. Mes visi kartu – senas ir jaunas, patirtis ir jėga, protas ir liepsna galime visa tai sustabdyti. Ir pasakyti sau patiems – Gana! Atėjo mūsų laikas apsispręsti – Mes Sarmatai, šis žodis tai žodžių“sarmata/gėda/sąžinė“ išvestis, mes neleisime, kad tai kas vyksta tęstųsi toliau. Ir jei negalėsime to sustabdyti iškart dabar, tai skleisime žinią apie to kas vyksta priežastis. Ką šiuo metu ir darome.

Mes ieškome savo darnos ir doros kelio, nes suprantame, kad šiuo metu padoriam žmogui kito kelio tiesiog negali būti ir kviečiame kiekvieną, kam nesvetimas šis tikslas, kas kaip ir mes nori sustabdyti šią begaliniai gėdingą Lietuvos degradaciją, prisijungti prie mūsų. Kartu mes stipresni, nei po vieną. Prisijunkite prie mūsų

Savo simboliu mes pasirinkome žalčių ratą, reiškiantį amžiną judėjimą, galaktikų verpetą. Žalčiai visada buvo pagarboje žvelgiant mūsų protėvių akimis. Ir simbolius susijusius su žalčiais mūsų, lietuvių protėviai naudojo nuo žilos senovės. Žalčių verpetas taip pat siejamas su stilizuota svastika, kuri, kaip archeologiniai radiniai pas mus randama jau 13 amžiaus kapavietėse, o Rokiškyje ir šiandien stovi Laisvės statula iškeltose rankose laikanti svastiką. Deja, šis simbolis buvo pavogtas ir išniekintas visiems žinomo nacių veikėjo ir matyt daug laiko turės praeiti, kol nuo jo bus nuplauta ta dėmė.

Mes nesame partija. Mes grupė žmonių, kurių vis daugėja, norinčių atkurti darnią visuomenę ir valdymą, orientuotą į visus šalies piliečius.
Kad proanūkiams nebūtų sarmata prisiminti savo protėvių, o prisiminus turėtų kuo didžiuotis, kaip dabar prisiminę savus, turime kuo didžiuotis mes.

Sarmatai

-

top