Istorija

Varšuvos miesto vardo kilmė

Varšuvos miesto vardo kilmė

Faktiškai po rusų ir lenkų krikšto prasidėjo kryžiaus karai prieš prūsus, jotvingius ir lietuvius. N.Karamzinas pateikė labai vertingų žinių – jotvingių gyvenamoji vieta yra Polesė, o labai svarbūs jų verslai buvo žvejyba ir bitininkystė. Ir svarbiausia, kad jotvingiai tiek gynėsi,... (Žiūrėti toliau)

Žymos:                                         

Vasario 16-osios prasminiai sąryšiai

Vasario 16-osios prasminiai sąryšiai

Dalios Grybauskaitės pasisakymas Vasario 16 proga. Raginimas būti laisvėje, vienybėje, pasididžiavime. Vasario 16 mirė patriarchas Jonas Basanavičius ir poetas Justinas Marcinkevičius. Tai suriša mūsų istoriją. Esame amžiams paženklinti kaip palaimintoji tauta.... (Žiūrėti toliau)

Apie Kvedlinburgo analus

Apie Kvedlinburgo analus

Pono A.Bumbliausko ir kompanijos teiginiai tokie – Lietuvos vardas atsirado, bet valstybės tuo vardu nebuvo. Tuo vardu vadinama valstybė buvo įkurta tik po 250 metų. Čia tai bent išradimas!!! Niekur pasaulyje dar nėra buvę, kad valstybės vardas rastųsi net... (Žiūrėti toliau)

Žymos:                 

Baltarusija – Lietuva tik kaimynės?

Baltarusija – Lietuva tik kaimynės?

Baltarusiai teisūs - jie yra mūsų broliai. Tarp mūsų tik tokie skirtumai, kad esame kiršinami tarpusavyje pasinaudojant žinomu nuo senovės Romos principu -Skaldyk ir valdyk... (Žiūrėti toliau)

Žymos:                                 

9/11 ir žmonijos ateitis

9/11 ir žmonijos ateitis

Pirmasis – prasidėjus griuvimui, viršutinė šiaurinio bokšto (dangoraižio) dalis pasviro, bet taip ir nenusviro. Vietoj to, ji pradėjo laisvai kristi stačiai žemyn.... (Žiūrėti toliau)

Žymos:         

Gintaro keliai

Gintaro keliai

Gintarą brangino ne tik graikai ir romėnai. Filologus stebina tai, kad egiptiečių kalba gintaro pavadinimas „sakal“ skamba panašiai kaip lietuvių kalbos žodis „sakas“. Populiarios monografijos apie gintarą autorius anglas G. Viljamsonas nurodo, kad į šiaurę nuo Karaliaučiaus (dabart. Kaliningrado) yra... (Žiūrėti toliau)

Žymos:                 

Hiperborėjai – tai mes, baltai?

Hiperborėjai – tai mes, baltai?

Įprasta manyti, kad hiperborėjais graikai vadinę mitinę tautą, gyvenusią kažkur anapus šiaurės vėjo Borėjo. Jie atseit gyvena palaimintame krašte, kuris nepasiekiamas nei pėsčiomis, nei laivais. Daug šiaurės tautų bandę savintis šią išminčių krašto garbę, tačiau įrodyti, kur jis esąs nepavykdavę.... (Žiūrėti toliau)

Žymos:                             

Trylikos mėnesių gyvybės ratas

Trylikos mėnesių gyvybės ratas

Mintis yra visko pradžia. Deja, mintis kasdien vis labiau užteršiama ir didžiausia bėda tampa: 'aš neturiu laiko' arba 'man trūksta laiko'. Kam priklauso tavo laikas, tam priklauso ir tavo mintys.... (Žiūrėti toliau)

1928 – 2100 Žemė – Žmonių ar vyrų planeta? [video]

1928 - 2100 Žemė - Žmonių ar vyrų planeta? [video]

Aivaro Lileikos juodraštinė keturių dalių video paskaita.... (Žiūrėti toliau)

Žymos:         

Išniekinta Lietuvos karalystė ir karaliai

Išniekinta Lietuvos karalystė ir karaliai

Lietuva turbūt yra vienintelė Europoje ar net pasaulyje šalis, kurios nūdienos istorikai nebodami istorinės tiesos ir jau paskelbtų autentiškų XIII ir XIV a. šaltinių po karaliaus Mindaugo mirties vis didėjančią ir stiprėjančią Lietuvos karalystę pervadino didžiąja kunigaikštyste, o Lietuvos karalius... (Žiūrėti toliau)

Žymos:                             
top