Temų žymos ‘pegida’

Vokiečių valdžia neapgynė piliečių nuo atėjūnų užpuolimų, tačiau sėkmingai išvaikė antiimigracinį mitingą

Vokiečių valdžia neapgynė piliečių nuo atėjūnų užpuolimų, tačiau sėkmingai išvaikė antiimigracinį mitingą

Pegidos mitingo metu vokiečių valdžia, nesugebėjusi apginti savo piliečių užpuolimų, išvaikė tą mitingą, pasitelkusi vandens patrankas... (Žiūrėti toliau)

Žymos:             

Elito karas su tautomis

Elito karas su tautomis

ES bendrijose kalbama, jog negali būti laisvo piliečių judėjimo, bendrų sienų, be bendros politikos, numatančios vienodą imigrantų srautą visose ES šalyse... (Žiūrėti toliau)

top