Temų žymos ‘savivalda’

Išrinktųjų diktatūra – nei gėris, nei nauda Lietuvai

Išrinktųjų diktatūra - nei gėris, nei nauda Lietuvai

Be rinkėjų teisės savo išrinktąjį įtakoti, be išrinktojo prievolės rinkėjui, rinkimai praranda prasmę. Tai suprasdama didelė dalis piliečių juos ignoruoja.... (Žiūrėti toliau)

Žymos:     

Savos sistemos įkaitai

Savos sistemos įkaitai

kalti esame visi, kad nesirūpinome savo Tėvyne, leidome savo išrinktiesiems savivaliauti, įteisinti suktus įstatymus ir pasisavinti Tautos suverenitetą... (Žiūrėti toliau)

Ateinantys rinkimai, galėtų tapti Lietuvos demokratijos atgimimu

Ateinantys rinkimai, galėtų tapti Lietuvos demokratijos atgimimu

Ir nuo 1995 m., pilietinės savivaldos Lietuvoje neliko. Nuo tada Lietuva tapo vienintele Europos valstybe, kurioje visuomenės teisė į savivaldą buvo panaikinta... (Žiūrėti toliau)

Žymos:                                     

Savivaldos sampratos kaita ir jos sistemos kūrimo prielaidos

Savivaldos sampratos kaita ir jos sistemos kūrimo prielaidos

Lietuva pažeidžia Europos vietos savivaldos chartiją. Nebuvo įvykdyta administracinio-teritorinio suskirstymo reforma. Niekur ES nėra savivaldos darinių administruojančių teritorijas su 50-60 tūkst... (Žiūrėti toliau)

Ar dar galima lietuviui gyventi Lietuvoje?

Ar dar galima lietuviui gyventi Lietuvoje?

Gal kas pamiršo. Gal kas užmigo. Tesisklaido sapnai, tesugrįžta Tiesa. Esi Tu didi Gimtinė mana. Turtingi mes esam. Sielos lobiais plačiais. Girių medžiais, upeliais, ežerais ir laukais.... (Žiūrėti toliau)

Kapos teisė

Kapos teisė

Kapos teisė gyvavo senovės Lietuvoje. Įsigalint krikščionybės atneštam feodalizmui, ji buvo išstumta. Kapos teisė įgyvendino tikros savivaldos (bendruovaldos) modelį.... (Žiūrėti toliau)

Rinkimų boikotas pasyvus pasipriešinimas Seimo vykdomai politikai?

Rinkimų boikotas pasyvus pasipriešinimas Seimo vykdomai politikai?

Rinkimų boikotas – tai paskutinė mums, Lietuvos piliečiams, likusi priemonė, įtakoti Seimą, kad būtų atstatyta visų šalies piliečių Konstitucinė teisė laisvai rinkti, būti išrinktiems, bei dalyvauti valstybės valdyme, per įgaliotus SAVO atstovus.... (Žiūrėti toliau)

top